Syndyk sprzeda działki

Sortowanie:
Znaleziony: 200 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda działki
Syndyk sprzeda działki
221000 zł
nowe 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia5 121
Cena za m²43.16 zł/m²

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Iwony Michniewskiej ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości I. Przedmiot przetargu 1. Prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Małęczyn, gm. Gózd składającej się z działek o nr ewidencyjnych 68/1 i 76/3, o łącznej powierzchni 0,5121 ha, posiadająca KW nr RA1Z/00030075/5 Cena wywoławcza 221.000,- zł II. Warunki przetargu 1. Zaakceptowanie Regulaminu przetargu, 2. Złożenie pisemnej oferty, zgodnej z wymogami regulaminu, w zaklejonej kopercie z napisem „PRZETARG - IWONA MICHNIEWSKA” w Biurze Syndyka w Radomiu (26-610), przy ulicy K. Kelles-Krauza 13 lok. U7, w terminie do 8 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00. 3. Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek 67 1050*******000 0092 8988 4737 w terminie do 8 kwietnia 2024 r. III. Informacje dodatkowe Komisyjne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00 w Biurze Syndyka. Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu przetargu oraz Regulaminu przetargu można uzyskać pod nr tel. 50*******20 bądź drogą e-mailową. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

syndyk sprzeda działki
syndyk sprzeda działki
8070000 zł
30+ kilka dni temu

Syndycy masy upadłości Grażyny Burzyńskiej i Arkadiusza Gębki osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ogłaszają przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 6 344 m2, składającej się z działek 392 i 431 położonej w Myszkowie, obręb Nierada, dla nieruchomości nie została założona księga wieczysta. Cena wywoławcza wynosi 80 700,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 4 stycznia 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 8 070,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe, a także wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod nr32 750 62 69 oraz511 142 410 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg(małpa)omgm(kropka)pl oraz aw(małpa)aidr(kropka)pl.

syndyk sprzeda działki
syndyk sprzeda działki
64560 zł
Myszków 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia6 344
Cena za m²12.72 zł/m²

Syndycy masy upadłości Grażyny Burzyńskiej i Arkadiusza Gębki osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ogłaszają przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 6 344 m2, składającej się z działek 392 i 431 położonej w Myszkowie, obręb Nierada, dla nieruchomości nie została założona księga wieczysta.Cena wywoławcza wynosi 80 700,00 zł.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 4 stycznia 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 8 070,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe, a także wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod nr tel.  (użyj formularza kontaktowego) oraz (użyj formularza kontaktowego) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg(małpa)omgm(kropka)pl oraz aw(małpa)aidr(kropka)pl.

Syndyk sprzeda - działki
Syndyk sprzeda - działki
6160600 zł
30+ kilka dni temu

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. LU1S/GUp-s/443/2022 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w województwie lubelskim, powiecie biłgorajskim, jednostka ewidencyjna 060203_2 BIŁGORAJ, obręb 0013 KORCZÓW, składająca się z działek:• nr ewid. 456, o powierzchni 0,2968 ha, za cenę nie mniejszą niż 100% oszacowania, tj. 10.090,00 zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 00/100),• nr ewid. 829, o powierzchni 0,2120 ha, za cenę nie mniejszą niż 100% oszacowania, tj. 7.126,00 zł (siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 00/100 ),• nr ewid. 851, o powierzchni 0,1231 ha, za cenę nie mniejszą niż 100% oszacowania, tj. 4.833,00 zł (cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 00/100),• nr ewid. 910, o powierzchni 0,0183 ha, za cenę nie mniejszą niż 100% oszacowania, tj. 725,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100),• nr ewid.1177, o powierzchni 0,4017 ha, za cenę nie mniejszą niż 100% oszacowania, tj. 13.178,00 zł (trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 00/100),• nr ewid. 1346, o powierzchni 0,2651 ha, za cenę nie mniejszą niż 100% oszacowania, tj. 25.654,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).Dla przedmiotowych działek prowadzona jest księga wieczysta ZA1B/00014456/7.Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w biurze Syndyka Marka Nowaka przy ul. J. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość, tel.:884 856 170. Termin składania ofert: 16 lutego 2024 r.Termin otwarcia kopert: 19 lutego 2024 r. o godzinie 11.00 w Biurze Syndyka Marka Nowaka w Zamościu przy ul. Kilińskiego 89a.

Syndyk sprzeda działki
Syndyk sprzeda działki
84000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia6 083
Cena za m²29.34 zł/m²

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Iwony Michniewskiej ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości I. Przedmiot przetargu 2. Prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Kiedrzyn gm. Gózd, składającej się działki 47/2 o powierzchni 0,3041 ha oraz działki 47/3 o powierzchni 0,3042 ha, posiadająca KW nr RA1Z/00030076/2 wraz z udziałem 4/5 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Kiedrzyn, gm. Gózd, działka 47/7, o powierzchni 0,0620 ha, posiadającej KW nr RA1Z/00040310/8, stanowiącej drogę dojazdową do działek 47/2 i 47/3 Cena wywoławcza 178.500,- zł II. Warunki przetargu 1. Zaakceptowanie Regulaminu przetargu, 2. Złożenie pisemnej oferty, zgodnej z wymogami regulaminu, w zaklejonej kopercie z napisem „PRZETARG - IWONA MICHNIEWSKA” w Biurze Syndyka w Radomiu (26-610), przy ulicy K. Kelles-Krauza 13 lok. U7, w terminie do 8 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00. 3. Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek 67 1050*******000 0092 8988 4737 w terminie do 8 kwietnia 2024 r. III. Informacje dodatkowe Komisyjne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00 w Biurze Syndyka. Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu przetargu oraz Regulaminu przetargu można uzyskać pod nr tel. 50*******20 bądź drogą e-mailową. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Syndyk sprzeda działki budowlane w miejscowości Skotniki
Syndyk sprzeda działki budowlane w miejscowości Skotniki
117400 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia2 388
Cena za m²49.16 zł/m²

Syndyk prowadzący postępowanie upadłościowe osoby fizycznej SPRZEDA z wolnej ręki nieruchomości gruntowe z możliwością zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, położonych w miejscowości Skotniki, działki nr 10/29, 10/31, 10/32, ujęte w KW PO1F/00020798/0 za cenę nie niższą, niż: działka nr 10/29 – 45.200,00 PLN, działka nr 10/31 – 36.300,00 zł, działka nr 10/32 – 35.900,00 zł. Warunki ogólne konkursu: 1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie, opublikowanym na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl 2. Termin składania ofert upływa 27 marca 2024r. 3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 4. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny. Regulamin uzyskać można na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl lub w siedzibie syndyka ul. Bóżnicza 1/28, Poznań, tel. 612270942.

Syndyk sprzeda działki Żarnowa i Zaborów
Syndyk sprzeda działki Żarnowa i Zaborów
5449248 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia22 138
Cena za m²2.46 zł/m²

Syndyk sprzeda nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości w postaci: 1) prawa własności udziału do ½ w działce ewidencyjnej nr 349, położonej w miejscowości Żarnowa, Gmina Strzyżów, niezabudowanej, o powierzchni 0,22 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00019056/4, wartość 1.014,08 zł, 2) prawa własności udziału do ½ w działce ewidencyjnej nr 374, położonej w miejscowości Żarnowa, Gmina Strzyżów, niezabudowanej, o powierzchni 0,26 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00019056/4, wartość 1.198,40 zł 3) prawa własności udziału do ½ w działce ewidencyjnej nr 386, położonej w miejscowości Żarnowa, Gmina Strzyżów, niezabudowanej, o powierzchni 0,02 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00019056/4, wartość 333,44 zł 4) prawa własności udziału do ½ w działce ewidencyjnej nr 468, położonej w miejscowości Żarnowa, Gmina Strzyżów, niezabudowanej, o powierzchni 0,47 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00019056/4, wartość 10.932,16 zł 5) prawa własności udziału do ½ w działce ewidencyjnej nr 381, położonej w miejscowości Żarnowa, Gmina Strzyżów, o powierzchni 0,11 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00019056/4, wartość 3.414,40 zł 6) prawa własności działki ewidencyjnej nr 83, położonej w miejscowości Zaborów, Gmina Czudec, niezabudowanej, o powierzchni 0,72 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00046223/4, wartość 29.675,52 zł 7) prawa własności działki ewidencyjnej nr 105, położonej w miejscowości Zaborów, Gmina Czudec, niezabudowanej, o powierzchni 0,24 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00046223/4, wartość 1.895,68 zł 8) prawa własności działki ewidencyjnej nr 148, położonej w miejscowości Zaborów, Gmina Czudec, niezabudowanej, o powierzchni 0,1738 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00046223/4, wartość 6.028,80 zł

Syndyk sprzeda działki przemysłowe
Syndyk sprzeda działki przemysłowe
2928300 zł
Tarnobrzeg 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²86 zł/m²
Powierzchnia17700 m²

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI TERENY PRZEMYSŁOWE W TARNOBRZEGU NA SPRZEDAŻ Zarządca masy sanacyjnej spółki pod firmą Metpol Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Mielcu, numer KRS 0000343800, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Machów, działka 958/2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze TB1T/00071431/9 o powierzchni 0,1338 ha, 2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnobrzegu, obręb Machów, działki 958/3 i 958/4, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze TB1T/00062785/9 o łącznej powierzchni 1,6362 ha oraz związanego z nim prawa własności budynków przemysłowych usytuowanych na tej nieruchomości. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 530 000,00 zł netto. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa cena zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. Oferty należy składać w terminie do dnia 03 listopada 2023 r. na adres Kancelarii Notarialnej Marcelina Kita–Kuśnierz, Dominika Salej s.c., ul. Kochanowskiego 18/4, 40-035 Katowice. Warunki przetargu określa regulamin, który wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w biurze zarządcy przy ul. Chłodnej 2 w Katowicach. Informacje o przetargu udzielane są także pod numerem telefonu ***-***-*** oraz pocztą elektroniczną pod adresem d.********z@j******************com Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.****************

Syndyk sprzeda działki inwestycyjne
Syndyk sprzeda działki inwestycyjne
73000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia19 820
Cena za m²3.68 zł/m²

Ogłoszenie o sprzedaży Sylwester Zięciak – Syndyk masy upadłości Krzysztofa Wiśniewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości ww. Upadłego:a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Huta Chojno, gmina Rogowo, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 154/16 o łącznej powierzchni 10 997 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1Y/(użyj formularza kontaktowego), b) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w we wsi Huta Chojno, gmina Rogowo, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 155/7 o powierzchni 8 823 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1Y/(użyj formularza kontaktowego), stanowiących jeden kompleks gospodarczy, szczegółowo opisany w operacie szacunkowym z dnia 12 kwietnia 2021 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Elżbietę Bielecką w części dotyczącej przedmiotowych działek, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. 73.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6/5, do dnia 27 lutego 2024 r. do godz. 16:00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5. Z opisem i oszacowaniem przedmiotów sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego po uprzednim umówieniu pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego). Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie na stronie internetowej: Kontakt: Syndyk sprzeda tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda działki nieużytkowane, zalesione
Syndyk sprzeda działki nieużytkowane, zalesione
20800 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia7 064
Cena za m²2.94 zł/m²

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻYSyndyk masy upadłości Krzysztofa Jerzego Gogulskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje na sprzedaż prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Orzechowie, województwo kujawsko-pomorskie, powiat wąbrzeski, gmina Ryńsk, oznaczona jako działki nr 28,29,37/2 oraz 37/3, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze TO1W/(użyj formularza kontaktowego).Cena wywoławcza stanowi 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym sporządzonym przez wskazanej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr Łukasza Petrykowskiego (uprawnienia nr 6059) oraz rzeczoznawcę majątkowego mgr Piotra Jarzębowskiego (uprawnienia nr 2667) z dnia 31 października 2023 r. i wynosi 20.800,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100).Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Ludwika Waryńskiego 11 lok. 8, do dnia 22 lutego 2024 r. do godz. 15.00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży i regulaminem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu e-mailowo pod adresem e-mail: Kontakt: Biuro Syndyka tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda działki nieużytkowane, zalesione
Syndyk sprzeda działki nieużytkowane, zalesione
2080000 zł
30+ kilka dni temu

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻYSyndyk masy upadłości Krzysztofa Jerzego Gogulskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje na sprzedaż prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Orzechowie, województwo kujawsko-pomorskie, powiat wąbrzeski, gmina Ryńsk, oznaczona jako działki nr 28,29,37/2 oraz 37/3, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze TO1W/00006048/2.Cena wywoławcza stanowi 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym sporządzonym przez wskazanej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr Łukasza Petrykowskiego (uprawnienia nr 6059) oraz rzeczoznawcę majątkowego mgr Piotra Jarzębowskiego (uprawnienia nr 2667) z dnia 31 października 2023 r. i wynosi 20.800,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100).Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Ludwika Waryńskiego 11 lok. 8, do dnia 22 lutego 2024 r. do godz. 15.00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży i regulaminem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu e-mailowo pod adresem e-mail: oferty@

Syndyk sprzeda działki pod inwestycje
Syndyk sprzeda działki pod inwestycje
2744880 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia14 505
Cena za m²189.24 zł/m²

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Syndyk masy upadłości Bańkowski, Winiarski Nesta-Bis Spółka Jawna w upadłości z siedzibą w Toruniu zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowych. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości w postaci:• Prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska o łącznej powierzchni 14 505 m2, za cenę nie niższą niż 48% ceny opisu i oszacowania, tj. 2 744 880,00 zł dla których Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: TO1T/(użyj formularza kontaktowego). Nieruchomości położone są w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, na obszarze przy drodze krajowej nr 80. W sąsiedztwie znajdują się tereny CASTORAMY, MOTOARENY i stacji paliw i stanowią teren inwestycyjny z możliwością wykorzystania pod zabudowę komercyjną. Oferty należy składać do 25 marca 2024 r. do godziny 16:00. Ich otwarcie i rozpoznanie odbędzie się 26 marca 2024 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Warszawska 6 lok. 5. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. (użyj formularza kontaktowego) lub (użyj formularza kontaktowego)). Regulaminy sprzedaży dostępne są na stronie internetowej biura syndyka pod adresem w zakładce „Ogłoszenia”. Kontakt: Biuro syndyka tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda działki ze stacją paliw i warsztat
Syndyk sprzeda działki ze stacją paliw i warsztat
2871000 zł
Gorlice 6 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia28
Cena za m²102535.71 zł/m²

Syndyk Sokół sp. z o. o. sp. k. sprzeda dwie nieruchomości zabudowane  położone przy ul. Dukielskiej w Gorlicach:1)      nieruchomość - dz. ew. nr 365/44, 366*********** 365/86, wraz z odrębnym prawem własności budynków i urządzeń, objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gorlicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych o nr NS1G/(użyj formularza kontaktowego), o łącznej powierzchni 1698 m2, na której posadowiona jest stacja paliw - cena wywoławcza 2.271.000,00 (dalej jako: „Nieruchomość I”).2)        nieruchomość - dz. ew. nr 365/95, wraz z odrębnym prawem własności budynków i urządzeń, objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gorlicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych o nr NS1G/(użyj formularza kontaktowego), o łącznej powierzchni 1113 m2, na której posadowiony jest budynek warsztatowy - cena wywoławcza 600.000,00 zł  (dalej jako: „Nieruchomość II”).Stacja benzynowa cały czas działa i jest wydzierżawiana. Budynki warsztatowe są wynajęte. Działki znajdują na obszarze przemysłowym.Możliwość oglądnięcia nieruchomości po wcześniejszym umówieniu się. Oferenci mają możliwość zakupu obu działek lub tylko jednej. Wybór nabywcy nastąpi w drodze k o n ku r s u ofert.  Przed złożeniem oferty należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem k o n k u r s u oraz operatem szacunkowym nieruchomości. Więcej informacji: (użyj formularza kontaktowego) oraz poprzez maila of @ legispartner . pl LEGISPARTNER . PLSprzedaż prowadzona jest przez Syndyka masy upadłości Sokół sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorlicach, Legis Partner sp. z o. o. w Krakowie, której prezesem zarządu jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Wojciech Kocik (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1611) na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 5 czerwca 2024 r.

Syndyk sprzeda działki na terenie zalewowym
Syndyk sprzeda działki na terenie zalewowym
393400 zł
Zawichost 30+ kilka dni temu

Syndyk Masy Upadłości Jacka Góza w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/100/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:1) prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr ew. 311/1, obręb 0010 Piotrowice, jednostka ewidencyjna Zawichost, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, o powierzchni 0,3000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1S/00037610/0, w trybie sprzedaży z wolnej ręki. Syndyk dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za cenę nie mniejszą niż 100% ceny oszacowania, tj. 3.934,00 zł (trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote 00/100).2) prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr ew. 311/2, obręb 0010 Piotrowice, jednostka ewidencyjna Zawichost, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, o powierzchni 0,0500 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1S/00037610/0, w trybie sprzedaży z wolnej ręki. Syndyk dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za cenę nie mniejszą niż 100% ceny oszacowania, tj. 656,00 zł (sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w Biurze Syndyka Marka Nowaka przy ul. J. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość, tel.:884 856 170, e-mail: sekretariat@ Kupujący nieruchomość nabywa ją w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego (art. 313 Prawa upadłościowego).Termin składania ofert: 27 grudnia 2023 r.Termin otwarcia kopert: 29 grudnia 2023 r. o godzinie 9.00.

Syndyk sprzeda działki budowlane w Choszcznie
Syndyk sprzeda działki budowlane w Choszcznie
550000 zł
Choszczno 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²55 zł/m²
Powierzchnia1659 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Aptowicz w upadłości sprzeda z wolnej ręki składnik majątkowy wchodzący w skład masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Choszczno przy ul. Osiedle Północne, gmina Choszczno składających się z działek ewidencyjnych o numerach: 1) 427 o powierzchni 0,0638 ha z obrębu ewidencyjnego 0001 Choszczno, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1C/00030464/6, 2) 428 o powierzchni 0,1021 ha z obrębu ewidencyjnego 0001 Choszczno, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1C/00031321/9, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 80% wartości oszacowania, tj. za kwotę 91 200,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych, 0/100), która musi zostać uiszczona przelewem najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży i bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy okaże się on należny. Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 9 120,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych, 0/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 41 1140 2004 0000 3402 8180 9455 oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości - sygnatura akt XII GUp 335/21”, w terminie do dnia 31 października 2022 r. do godz. 15:00, w dwóch egzemplarzach, w tym jeden w Biurze Syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej – ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, drugi do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum XII Wydziału Gospodarczego na ręce Sędziego Komisarza SSR Sabriny Sneli – Daleszyńskiej, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach. Z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki oraz operatem szacunkowym nieruchomości gruntowych można zapoznawać się osobiście w biurze syndyka znajdującym się w Szczecinie (70-467) przy ul. Monte Cassino 18a/7-8, po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem telefonu ********* bądź mailowo pod adresem: sy***k@i***********.pl. Ww. regulamin wraz z operatem szacunkowym mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferenci przed złożeniem ofert zobowiązaniu są zapoznać się z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w ww. regulaminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Syndyk sprzeda działki przemysłowe w Pełczycach
Syndyk sprzeda działki przemysłowe w Pełczycach
Pełczyce 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²145 zł/m²
Powierzchnia17246 m²
Typhandlowo-usługowa
Ogrodzeniebrak

Syndyk KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości z wolnej ręki 1.nieruchomość w Pełczycach ul. Dworcowa, dz. nr 339 o pow. 1,7246 ha, KW SZ1C/00004103/7 zabudowana niedokończonym obiektem produkcyjnym ( szkielet hali ) o pow. zabudowy 11.895,77 m2, za cenę nie niższą niż: 2.500.000,00 złotych netto. 2. nieruchomość niezabudowana w Pełczycach , dz. nr 338/7 o pow. 5,0630 ha, KW SZ1C/00029091/0 za cenę nie niższą niż: 350.000,00 złotych netto. Działki nr 339 i 338/7 graniczą ze sobą. Oferty składać należy do dnia 16.09.2022r., na adres syndyka (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 ) jak i Sędziego Komisarza ( Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19) z podaniem sygnatury akt XII GUp 33/15 z dopiskiem oferta zakupu nieruchomości , wskazaniem nr KW i ceny za poszczególne nieruchomości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy Korporacji Budowlanej KOPAHAUS S.A w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Alior Bank nr PL 49 2490 0005 0000 4600 6105 5903, Kod SWIFT banku: ALBPPLPW, w wysokości 10% ceny sprzedaży netto z dopiskiem „Wadium – Przetarg XII GUp 33/15” Oferent winien złożyć dodatkowo pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości oraz potwierdzenie uiszczenia wadium. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi Kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko takich ofert, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu . Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22 , tel. 501 165 656 , *** *** ***,rf******k@g*****com

Syndyk sprzeda działki w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki w Masłowie Drugim
140000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²89 zł/m²
Powierzchnia18000 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg (aukcje) na łączne zbycie prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Masłów Drugi, gminie Masłów, powiecie kieleckim, objętych KW nr KI1L/00099298/2, KI1L/00128661/1, KI1L/00007071/4, KI1L/00109490/2, KI1L/00062990/5, KI1L/00116131/0, oznaczonych jako działki ewid. nr 497, 498, 500, 501, 502, 504, 505 i 506 o łącznej pow. 18.000 m2 z obrębu 0006 oraz udziałów w ilości 1.710 w DORBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, KRS: 0000594584, NIP: 9591968398, REGON: 363401210 o łącznej wartości 171.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 1.604.541,60 zł (jeden milion sześćset cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych i 60/100) netto. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 18 marca 2022 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).. Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 1110 0000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 23 marca 2022 roku o godz. 10:00, w sali nr XXV. Operaty szacunkowe wartości praw do ww. nieruchomości oraz udziałów w DORBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. z maja 2020 r. (opracowania nr 162/2020 i 183/2020), są dostępne w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres email kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski .com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciągi z Operatów szacunkowych oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski .com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący). Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem email: kancelaria(małpa)saltarski .com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda działki niedaleko mostu przez Wisłę
Syndyk sprzeda działki niedaleko mostu przez Wisłę
2866000 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia59 700
Cena za m²48.01 zł/m²

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sanacyjnym, którym jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLMAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Opaleniu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt GD1G/GRs/1/2023 zawiadamia, iż wyznaczony został termin aukcji na sprzedaż nieruchomości, wchodzącej w skład masy sanacyjnej, tj. nieruchomości gruntowej położonej w Opaleniu, gmina Gniew, stanowiącej działki nr 135/19, 135/20 objęte KW GD1T/(użyj formularza kontaktowego), o łącznej powierzchni 41.000 m2 oraz działki nr 146/2 i 148 objęte KW GD1T/(użyj formularza kontaktowego), o łącznej powierzchni 18.700 m2, za cenę nie niższą niż 2.866.000,00 zł netto – na warunkach określonych w regulaminie aukcji z dnia 26 lutego 2024 r. Aukcja odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10 w dniu 12 kwietnia 2024 roku o godz. 12:30 w Sali B68. Aukcje ogłasza i organizuje syndyk masy upadłości Jacek Ryncarz (nr licencji 372) albo osoba przez niego upoważniona.Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w kwocie 300.000,00 zł na rachunek prowadzony w Banku Santander o numerze: (użyj formularza kontaktowego) do dnia 9 kwietnia 2024 roku z dopiskiem „wadium – GD1G/GRs/1/2023 nieruchomość Opalenie”.Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem z rachunku bankowego oferenta. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2024 roku, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Organizatora.Licytant, który nie wpłacił wadium, wpłacił wadium po terminie wskazanym wyżej lub w mniejszej wysokości niż wymagana, nie będzie dopuszczony do aukcji.Regulamin aukcji oraz operat szacunkowy wyżej wskazanych nieruchomości znajduje się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod sygn. akt GD1G/GRs/1/2023. Z operatem można zapoznać się w biurze Syndyka położonym w Gdańsku, przy ul. Sobótki 9/IIIp., informacje można również uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem: .Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu aukcji oraz do zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert oraz prawie do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk Jacek Ryncarz tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda działki VI GUp 143/22
Syndyk sprzeda działki VI GUp 143/22
Miechucino 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²48 zł/m²
Powierzchnia4480 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Joanny Stolc osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygnaturze akt VI GUp 143/22 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych w obrębie Miechucino, gmina Chmielno, powiat kartuski, województwo pomorskie, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 142/4, 142/7 oraz 142/6 i 142/9, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr GD1R/00046117/0, GD1R/00046118/7, GD1R/00046119/4 za cenę nie niższą niż 214.000,00 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy złotych 00/100). Oferty sporządzone zgodnie z regulaminem przetargu należy składać do dnia 08 stycznia 2024 r. osobiście w biurze syndyka Sławomira Bohdziewicz w Gdańsku przy ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 stycznia 2024 r., o godzinie 10:30, w budynku przy ul. Geodetów 11; 80-298 Gdańsk. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto płatne jest przelewem, najpóźniej w dniu 08 stycznia 2024 r., na rachunek bankowy upadłego prowadzony w ALIOR BANK numer rachunku: 40 2490 0005 0000 4600 9929 3950. Regulamin Przetargu wyłożony zostanie do wglądu osób zainteresowanych w biurze syndyka Sławomira Bohdziewicz w Gdańsku przy ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu ********* lub pod adresem poczty elektronicznej ko********r@b**********.pl

Syndyk sprzeda - działki za 75% ceny oszacowania
Syndyk sprzeda - działki za 75% ceny oszacowania
9214500 zł
30+ kilka dni temu

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻYSyndyk masy upadłości Marii Grobelniak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje na sprzedaż prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Okoninach Nadjeziornych, województwo kujawsko-pomorskie, powiat tucholski, gmina Śliwice, oznaczonych jako działki nr 80/8, 80/13, 80/4, obręb 0013 Okoniny Nadjeziorne, przy czym dla działki nr 80/4 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tucholi IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze BY1T/00025883/8, a dla działek nr 80/8 oraz 80/13 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tucholi IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze BY1T/00027188/0.Cena wywoławcza stanowi 75% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Bernadetę Żylińską (uprawnienia nr 6032) z dnia 14 lipca 2023 r. i wynosi 92.145 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści pięć złotych 00/100).Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Ludwika Waryńskiego 11 lok. 8, do dnia 22 lutego 2024 r. do godz. 15.00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży i regulaminem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu e-mailowo pod adresem e-mail: oferty{małpa}

Syndyk sprzeda działki rolne (Osowiec, gm. Goniądz)
Syndyk sprzeda działki rolne (Osowiec, gm. Goniądz)
165750 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia71 000
Cena za m²2.33 zł/m²

Syndyk masy upadłości zmarłego dłużnika Marka Bałdygi (sygn. akt VIII GUp 527/21) reprezentowanego przez kuratora Jolantę Bałdygę zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.: - prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 493 o powierzchni 3,5400 ha oraz działka nr 753 o powierzchni 3,5700 położonej w miejscowości Osowiec, gminie Goniądz (powiat moniecki, województwo podlaskie), dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00033462/1. Według danych z ewidencji gruntów działkę nr 493 zajmują: ŁIV - 2,82 ha, ŁV - 0,72 ha, działkę nr 753 zajmują: RV - 0,36, RVI - 3,10 ha, W-RV - 0,11 ha. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 493 położona jest na terenie oznaczonym symbolem RZ - łąki i pastwiska, natomiast działka nr 753 na terenie oznaczonym RP - tereny upraw polowych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 165.750,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) tj. 75% ceny oszacowania, która wynosi 221.000 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest: 1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości - Osowiec, KW nr LM1G/00033462/1 (sygn. akt VIII GUp 527/21)” drogą pocztową lub osobiście na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 9 kwietnia 2024 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii). 2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 16.575,00 zł (szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) do dnia 8 kwietnia 2024 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA O/Suwałki. 3. Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl, a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 88*******27 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

syndyk sprzeda działki w m. Łukowe, Bieszczady
syndyk sprzeda działki w m. Łukowe, Bieszczady
215000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia83 241
Cena za m²2.58 zł/m²

Syndyk masy upadłości Grażyny Janas osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt KI1L/GUp/8/2023) prowadzonego przez Sąd Rejonowym Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza o sprzedaży: 1) prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w m. Łukowe, Gmina Zagórz, w skład której wchodzą działki o numerach 161, 162, 163 o łącznej powierzchni 2,5400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KW KS1S/00065535/2, za cenę nie niższą niż 65.000,00 zł; 2) prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w m. Łukowe, Gmina Zagórz, w skład której wchodzą działki nr 242, 243/1, 245 i 246/2 o łącznej powierzchni 5,0641 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KW KS1S/00035452/7, wraz z prawem własności nieruchomości gruntowej położonej w m. Łukowe, Gmina Zagórz, w skład której wchodzą działki nr 243/3 i 246/1 o łącznej powierzchni 0,7200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KW KS1S/00037362/3, za łączną cenę nie niższą niż 150.000,00 zł. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 29 kwietnia 2024 r. do godziny 12:00 do Kancelarii Syndyka, pod adresem ul. Warszawska 34 lok. 517, 25-312 Kielce. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2024 r o godz 12:15 a oferenci którzy złożyli ważne oferty i będą obecni mogą wziąć udział w aukcji w której ceną wywoławczą będzie najwyższa ze złożonych ważnych ofert pisemnych. Oferty winny być składne odrębnie co do nieruchomości z punktu 1. i punktu 2., z tym zastrzeżeniem, że wszystkie działki wskazane w danym punkcie są sprzedawane łącznie (tj. wszystkie działki z pkt 1 będą sprzedawane łącznie oraz wszystkie działki z pkt 2 również będą sprzedawane łącznie). Warunkiem wzięcia udziału w sprzedaży jest zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości stanowiących przedmiot sprzedaży, akceptacja warunków sprzedaży, złożenie oświadczeń wymaganych w warunkach sprzedaży, złożenie oferty spełniającej wymagania warunków sprzedaży, w tym terminowa wpłata wadium – odpowiednio co do nieruchomości opisanej w pkt. 1. w kwocie 6.500,00 zł, a co do nieruchomości opisanych w pkt. 2 w kwocie 15.000,00 zł rachunek bankowy masy upadłości wskazany w Warunkach Sprzedaży. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotów sprzedaży mogą uzyskać informację dotyczące nieruchomości i zapoznać się z regulaminem sprzedaży oraz operatami w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorza Tutaj w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 517 po uprzednim umówieniu się – tel.: 41.202.02 62 lub uzyskać informacje na maila e-mail: kancelaria(małpa)tutaj.co

Syndyk sprzeda działki niedaleko mostu przez Wisłę
Syndyk sprzeda działki niedaleko mostu przez Wisłę
2150000 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia59 700
Cena za m²36.01 zł/m²

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sanacyjnym, którym jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLMAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Opaleniu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt GD1G/GRs/1/2023 zawiadamia, iż wyznaczony został termin aukcji na sprzedaż nieruchomości, wchodzącej w skład masy sanacyjnej, tj. kompleksu działek niezabudowanych położonych w Opaleniu gmina Gniew stanowiących działki nr 135/19, 135/20 i 146/1 objętych KW GD1T/(użyj formularza kontaktowego) o łącznej powierzchni 41.000 m2 oraz działki nr 146/2 i 148 objętych KW GD1T/(użyj formularza kontaktowego) o łącznej powierzchni 18.700 m2, o łącznej powierzchni 59.700 m2, za cenę nie niższą niż 2.150.000,00 zł. Aukcja odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10 w dniu 28 czerwca 2024 roku o godz. 13:00 w Sali B68. Aukcje ogłasza i organizuje syndyk masy upadłości Jacek Ryncarz nr licencji 372 albo osoba przez niego upoważniona.Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w kwocie 200.000,00 zł na rachunek prowadzony w Banku Santander o numerze: (użyj formularza kontaktowego) do dnia 26 czerwca 2024 roku z dopiskiem „wadium – GD1G/GRs/1/2023 nieruchomość Opalenie”. Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem z rachunku bankowego oferenta. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2024 roku, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Organizatora.Licytant, który nie wpłacił wadium, wpłacił wadium po terminie wskazanym wyżej lub w mniejszej wysokości niż wymagana, nie będzie dopuszczony do aukcji.Regulamin aukcji oraz operat szacunkowy wyżej wskazanych nieruchomości znajduje się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod sygn. akt GD1G/GRs/1/2023. Z operatem można zapoznać się w biurze Syndyka położonym w Gdańsku, przy ul. Sobótki 9/IIIp., informacje można również uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem: .Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu aukcji oraz do zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert, oraz prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk Jacek Ryncarz tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda działki niezabudowane VI GUp 449/20
Syndyk sprzeda działki niezabudowane VI GUp 449/20
Borkowo 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²33 zł/m²
Powierzchnia6023 m²
Typinwestycyjna

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Maszoty osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygnaturze akt VI GUp 449/20 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Borkowo, gmina Choczewo, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych o numerach 104/15 i 104/16 o łącznej powierzchni 6028 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00110935/4 za cenę nie niższą niż 196.800,00 zł. 2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Borkowo, gmina Choczewo, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych o numerach 104/13 i 104/14 o łącznej powierzchni 6023 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00110934/7 za cenę nie niższą niż 196,600,00 zł; Oferty sporządzone zgodnie z regulaminem przetargu należy składać do dnia 08 grudnia 2023 r. osobiście w biurze syndyka Sławomira Bohdziewicz w Gdańsku przy ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 grudnia 2023 r., o godzinie 9:30, w budynku przy ul. Geodetów 11; 80-298 Gdańsk. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto płatne jest przelewem, najpóźniej w dniu 08 grudnia 2023 r., na rachunek bankowy upadłego prowadzony w Santander Bank Polska S.A. numer rachunku: 68 1090 1098 0000 0001 0739 4132. Regulamin Przetargu wyłożony zostanie do wglądu osób zainteresowanych w biurze syndyka Sławomira Bohdziewicz w Gdańsku przy ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu *** *** *** lub pod adresem poczty elektronicznej ko********r@b**********.pl

Syndyk sprzeda działki rolne 3,06 ha - Koszajny, Małdyty
Syndyk sprzeda działki rolne 3,06 ha - Koszajny, Małdyty
818516 zł
12 dnia plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia30 600
Cena za m²2.67 zł/m²

1. Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci: nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Koszajny, gmina Małdyty, powiat ostródzki, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi: 168/4 3 oraz 170/43 o łącznej powierzchni 3,06 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL2O/00031917/7. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 81 851,60 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 60/100). Dokładny opis nieruchomości zawiera opinia biegłego rzeczoznawcy. Opinia biegłego rzeczoznawcy i regulamin konkursu ofert dla przedmiotowej nieruchomości są dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka, mogą być również przesłane po podaniu adres e-mail. 2. Operat szacunkowy nieruchomości i regulamin konkursu znajdują się do wglądu w Kancelarii Syndyka Mileny Bernackiej-Stachniałek pod adresem: ul. Kościuszki 14 lok.2/6, 14-200 Iława. Operat i regulamin konkursu mogą zostać udostępnione również drogą elektroniczną. 3. Konkurs ofert polega na nadesłaniu na adres Kancelarii Syndyka (Syndyk Milena Bernacka-Stachniałek, ul. Kościuszki 14/2/6, 14-200 Iława), pisemnej bezwarunkowej oferty (w języku polskim), spełniającej wszystkie elementy zgodnie z Regulaminem konkursu, w tym określeniem oferowanej ceny (nie niższej niż cena wywoławcza), z czytelnym napisem na kopercie: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI - KOSZAJNY”. 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wskazanej w §2 Regulaminu tj. kwotę 8 185,16 zł (słownie: osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 16/100). Daniel Głodowski w upadłości prowadzony w Banku BS w Brodnicy o nr 29 9484 1121 3009 0123 5827 0001 w terminie do dnia 8 sierpnia 2024 r. (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy masy). Wadium należy wpłacić najpóźniej w terminie złożenia ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 5. Oferty można składać do dnia 9 sierpnia 2024 roku, a decydująca jest data wpływu oferty pisemnej do Kancelarii Syndyka (nie data nadania). 6. Oferent składając ofertę nabycia zobowiązuje się zapłacić zaoferowaną cenę oraz należne podatki, koszty i opłaty związane z nabyciem w/w mienia. 7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia z konkursu. 8. Oferta, pod rygorem wykluczenia z konkursu, powinna zawierać wszystkie elementy określone Regulaminem konkursu. 9. Oferty sprzeczne z warunkami regulaminu bądź niekompletne mogą zostać odrzucone i wówczas nie będą uwzględniane przy rozstrzygnięciu konkursu. 10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 12 sierpnia 2024 roku. 11. Konkurs jest ważny choćby złożona została tylko jedna oferta. 12. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest zapłacić całą cenę przed zawarciem umowy przenoszącej własność - w terminie wyznaczonym przez Syndyka, pod rygorem odstąpienia przez Syndyka, przy czym decydujący jest wpływu ceny na rachunek masy upadłości. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Niniejsza oferta ma charakter informacyjny, a szczegółowe informacje zawiera operat sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę oraz Regulamin konkursu ofert- dostępne w Kancelarii Syndyka oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka. Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 78*******14 (właściciel) lub 66*******23 (Syndyk) od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

syndyk sprzeda działki w m. Kossów, gmina Radków
syndyk sprzeda działki w m. Kossów, gmina Radków
42035 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia17 100
Cena za m²2.46 zł/m²

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Drąga osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt KI1L/GUp/38/2022) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza o sprzedaży: prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w m. Kossów stanowiące działki o numerach 935, 1132, 1134 o łącznej powierzchni 1,71 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1W/00045835/5, za cenę nie niższą niż 42.035,00 zł; Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. do godziny 14:00 do Kancelarii Syndyka, pod adresem ul. Warszawska 34 lok. 517, 25-312 Kielce. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2024 r o godz 14:15 a oferenci którzy złożyli ważne oferty i będą obecni mogą wziąć udział w aukcji w której ceną wywoławczą będzie najwyższa ze złożonych ważnych ofert pisemnych. Wszystkie wskazane działki są sprzedawane łącznie. Warunkiem wzięcia udziału w sprzedaży jest zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości stanowiących przedmiot sprzedaży, akceptacja warunków sprzedaży, złożenie oświadczeń wymaganych w warunkach sprzedaży, złożenie oferty spełniającej wymagania warunków sprzedaży, w tym terminowa wpłata wadium – w kwocie 4.100,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w Warunkach Sprzedaży. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotów sprzedaży mogą uzyskać informację dotyczące nieruchomości i zapoznać się z regulaminem sprzedaży oraz operatami w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorza Tutaj w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 517 po uprzednim umówieniu się – tel.: 41 202 02 62 lub uzyskać informacje na maila e-mail: kancelaria(małpa)tutaj.co

syndyk sprzeda działki w m. Kossów, gmina Radków
syndyk sprzeda działki w m. Kossów, gmina Radków
30000 zł
30 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia17 100
Cena za m²1.75 zł/m²

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Drąga osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt KI1L/GUp/38/2022) prowadzonego przez Sąd Rejonowym Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza o sprzedaży: prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w m. Kossów stanowiące działki o numerach 935, 1132, 1134 o łącznej powierzchni 1,71 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1W/00045835/5, za cenę nie niższą niż 30.000,00 zł; Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 18 lipca 2024 r. do godziny 14:00 do Kancelarii Syndyka, pod adresem ul. Warszawska 34 lok. 517, 25-312 Kielce. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2024 r o godz 14:15 a oferenci którzy złożyli ważne oferty i będą obecni mogą wziąć udział w aukcji w której ceną wywoławczą będzie najwyższa ze złożonych ważnych ofert pisemnych. Wszystkie wskazane działki są sprzedawane łącznie. Warunkiem wzięcia udziału w sprzedaży jest zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości stanowiących przedmiot sprzedaży, akceptacja warunków sprzedaży, złożenie oświadczeń wymaganych w warunkach sprzedaży, złożenie oferty spełniającej wymagania warunków sprzedaży, w tym terminowa wpłata wadium – w kwocie 3.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w Warunkach Sprzedaży. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotów sprzedaży mogą uzyskać informację dotyczące nieruchomości i zapoznać się z regulaminem sprzedaży oraz operatami w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorza Tutaj w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 517 po uprzednim umówieniu się – tel.: 41 202 02 62 lub uzyskać informacje na maila e-mail: kancelaria(małpa)tutaj.co

Syndyk sprzeda działki z zabud. po fermie drobiu
Syndyk sprzeda działki z zabud. po fermie drobiu
887600 zł
7 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia15 523
Cena za m²57.18 zł/m²

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Klaudii Stromczyńskiej sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w miejscowości Moryń-Dwór, jednostka ewidencyjna 3206006_5, Moryń-G, obręb ewidencyjny nr 0006, Przyjezierze II, działka ewidencyjna nr 909/5 o powierzchni 0,0418 ha o symbolu użytku RIIIb – grunty orne oraz działka ewidencyjna nr 909/6 o powierzchni 1,5105 ha o symbolu użytku Br-RIIIB, Br-RIVa – grunty rolne zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1Y/(użyj formularza kontaktowego), oznaczonej w spisie inwentarza pod pozycją 2.1., za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 70% wartości oszacowania, określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Waldemara Siupika z dnia 22 lutego 2024 roku, tj. za kwotę 887.600,00 zł.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem konkursu, w terminie do dnia 31.07.2024 r. do godziny 15.00, w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz należy kierować do Biura Syndyka Anna Malek, ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin, drugi do Sędziego Komisarza na adres Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin (decyduje data wpływu). Szczegółowe warunki konkursu oraz sprzedaży zawarte są w regulaminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez e-mail: m a l e k @ k a n c e l a r i a s z c z e c i n . e u .Kontakt: Syndyk Anna Malek tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda - Działki z zabudową w Kijowie, pow. Częstochowa
Syndyk sprzeda - Działki z zabudową w Kijowie, pow. Częstochowa
134000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rekreacyjne
Powierzchnia10 196
Cena za m²13.14 zł/m²

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej, obejmującej dz. Nr 207/6, 207/7, 526/1 i 526/2 o łącznej pow. 1,0196 ha, położone w powiecie częstochowskim, gminie Kruszyna, w obrębie Kijów, w terenach uzbrojonych w energię elektryczną, wodociąg i drogę, stanowiących teren zabudowy letniskowej. Działki nr 207/6 i 207/7 tworzą łącznie całość gospodarczą, działka Nr 207/7 łączy z drogą działkę Nr 207/6 zabudowaną w centralnej części, budynkiem dawnej drewnianej stodoły. Działki nr 526/1 i 526/2 stanowią samodzielną nieruchomość zlokalizowaną na zapleczu zabudowy. Budynek stodoły jednokondygnacyjny, kilkudziesięcioletni, konstrukcji drewnianej, zaadaptowany na cele letniskowe. Podłogi w pokojach wykończone wykładziną PCV. Ściany i sufity wyłożone panelami z tworzyw sztucznych i boazerią. Budynek wyposażony jest w instalację oświetleniową. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi około 65 m2. Pokoje wewnątrz mają powierzchnię użytkową 14,06 m2 i 15,45 m2. KW CZ1C/00145608/2, CZ1C/00076828/5, CZ1C/00189370/4. Cena nie mniejsza niż: 134 000 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych) Wadium: 13 400 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych) należy wpłacić do 29 stycznia 2024 r. nr rachunku masy upadłości, na które należy przelać wadium : 30 160*******1733 9080 0000 0001 W przypadku wyboru oferty kwota wadium zostanie zaliczona do ceny nabycia. W przypadku wyboru innej oferty lub odwołania przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na rachunek wpłacającego. Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy przesyłać w zapieczętowanych kopertach z opisem: Oferta zakupu udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kijowie, gm. Kruszyna, sygn. Akt OP1O/GUp/14/2022 do dnia 29 stycznia 2024 r., decyduje data doręczenia oferty na adres Syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Przemysław Langer ul. Damrota 10/25, 45-064 Opole Oferty powinny zawierać: a. firmę i siedzibę (osoby fizyczne – imię, nazwisko i adres zamieszkania) oferenta; b. proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia; c. dowód wpłaty wadium na konto podane przez syndyka w ogłoszeniu; d. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu go bez zastrzeżeń; e. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży; f. numer rachunku bankowego, na który powinno zostać zwrócone wadium, w razie wyboru innej oferty; g. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę; h. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu (RODO); i. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji. Otwarcie ofert odbędzie się 1 marca 2024 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Syndyka j/w. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przetargu lub jego odwołania bez podawania przyczyn.

Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD
Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD
10000 zł
Słupsk 30+ kilka dni temu
Powierzchnia345
Cena za m²28.99 zł/m²

Regulamin sprzedaży prawa do działki ROD Słupsk ul. 3-go Maja 1. Syndyk masy upadłości sprzeda w drodze konkursu ofert prawo do dzierżawy działki nr 107  sektor 5 o powierzchni 345 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XX-lecia w Słupsku przy ul. 3-go Maja za cenę wywołania nie niższą niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Działka posiada dostęp do wody oraz przyłącze energetyczne. Na działce znajduje się altana. 2. Ofertę na zakup prawa do dzierżawy działki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2024 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka. 3. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu oferty zakup oraz wskazanie oferowanej ceny, przy czym oferowana cena nie może być niż cena minimalna, określona w pkt 1 powyżej. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16.02.2024 r. o godzinie 10:00. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk w dniu 16.02.2024 r. o godzinie 11:00 przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu, że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. 5. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. 6. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty. 8. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. 9. Oferent składając ofertę potwierdza świadomość faktu, że aby nabyć prawo do dzierżawy działki niezbędnym jest uzyskanie zatwierdzenia (zgody) zarządu ROD na przeniesienie (nabycie) prawa do działki. Przy zatwierdzaniu zarząd ROD bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy. Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia (nabycia) prawa do dzierżawy działki.

Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD
Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD
10000 zł
Słupsk 30+ kilka dni temu
Powierzchnia345
Cena za m²46.38 zł/m²

Regulamin sprzedaży prawa do działki ROD Słupsk ul. 3-go Maja 1. Syndyk masy upadłości sprzeda w drodze konkursu ofert prawo do dzierżawy działki nr 107  sektor 5 o powierzchni 345 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XX-lecia w Słupsku przy ul. 3-go Maja za cenę wywołania nie niższą niż 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100). Działka posiada dostęp do wody oraz przyłącze energetyczne. Na działce znajduje się altana. 2. Ofertę na zakup prawa do dzierżawy działki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka. 3. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu oferty zakup oraz wskazanie oferowanej ceny, przy czym oferowana cena nie może być niż cena minimalna, określona w pkt 1 powyżej. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 07.12.2023 r. o godzinie 10:00. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk w dniu 07.12.2023 r. o godzinie 11:00 przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu, że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. 5. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. 6. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty. 8. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. 9. Oferent składając ofertę potwierdza świadomość faktu, że aby nabyć prawo do dzierżawy działki niezbędnym jest uzyskanie zatwierdzenia (zgody) zarządu ROD na przeniesienie (nabycie) prawa do działki. Przy zatwierdzaniu zarząd ROD bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy. Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia (nabycia) prawa do dzierżawy działki.

Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD
Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD
10000 zł
Słupsk 30+ kilka dni temu
Powierzchnia345
Cena za m²34.78 zł/m²

Regulamin sprzedaży prawa do działki ROD Słupsk ul. 3-go Maja 1. Syndyk masy upadłości sprzeda w drodze konkursu ofert prawo do dzierżawy działki nr 107  sektor 5 o powierzchni 345 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XX-lecia w Słupsku przy ul. 3-go Maja za cenę wywołania nie niższą niż 12 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100). Działka posiada dostęp do wody oraz przyłącze energetyczne. Na działce znajduje się altana. 2. Ofertę na zakup prawa do dzierżawy działki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2024 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka. 3. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu oferty zakup oraz wskazanie oferowanej ceny, przy czym oferowana cena nie może być niż cena minimalna, określona w pkt 1 powyżej. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 11.01.2024 r. o godzinie 10:00. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk w dniu 11.01.2024 r. o godzinie 11:00 przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu, że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. 5. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. 6. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty. 8. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. 9. Oferent składając ofertę potwierdza świadomość faktu, że aby nabyć prawo do dzierżawy działki niezbędnym jest uzyskanie zatwierdzenia (zgody) zarządu ROD na przeniesienie (nabycie) prawa do działki. Przy zatwierdzaniu zarząd ROD bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy. Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia (nabycia) prawa do dzierżawy działki.

Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD
Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD
12000 zł
Słupsk 30+ kilka dni temu
Powierzchnia345
Cena za m²57.97 zł/m²

Regulamin sprzedaży prawa do działki ROD Słupsk ul. 3-go Maja 1. Syndyk masy upadłości sprzeda w drodze konkursu ofert prawo do dzierżawy działki nr 107  sektor 5 o powierzchni 345 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XX-lecia w Słupsku przy ul. 3-go Maja za cenę wywołania nie niższą niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Działka posiada dostęp do wody oraz przyłącze energetyczne. Na działce znajduje się altana. 2. Ofertę na zakup prawa do dzierżawy działki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka. 3. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu oferty zakup oraz wskazanie oferowanej ceny, przy czym oferowana cena nie może być niż cena minimalna, określona w pkt 1 powyżej. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 09.11.2023 r. o godzinie 10:00. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk w dniu 09.11.2023 r. o godzinie 11:00 przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu, że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. 5. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. 6. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty. 8. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. 9. Oferent składając ofertę potwierdza świadomość faktu, że aby nabyć prawo do dzierżawy działki niezbędnym jest uzyskanie zatwierdzenia (zgody) zarządu ROD na przeniesienie (nabycie) prawa do działki. Przy zatwierdzaniu zarząd ROD bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy. Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia (nabycia) prawa do dzierżawy działki.

Syndyk sprzeda działki o pow. 7,38 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 7,38 ha w Masłowie Drugim
152550 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia73 800
Cena za m²2.07 zł/m²

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 1347, 1348, 1349, 1350*********352 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 7,38 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00046640/9. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 152 550,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) - sprzedaż Przedmiotu przetargu jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 25 marca 2024 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 285/20 oraz dopisek: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Książka Sp. z o.o. – dot. KI1L/00046640/9”, a nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 15 255,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 04 160*******0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. KI1L/00046640/9” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 27 marca 2024 roku o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44 ,25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(malpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda działki o pow. 14,39 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 14,39 ha w Masłowie Drugim
359572 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki leśne
Powierzchnia143 900
Cena za m²2.5 zł/m²

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 1285, 1276, 1262, 1263, 1270, 1273*********237, 1241, 1264, 1265, 1268, 1269*********272, 1274, 1275, 1278*********280, 1281 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 14,39 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00049562/9. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 359 572,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote) . Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 25 marca 2024 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 285/20 oraz dopisek: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Książka Sp. z o.o. – dot. KI1L/00049562/9”, a nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 35 957,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 04 160*******0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. KI1L/00049562/9” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 27 marca 2024 roku o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. wraz z dokumentem pn. „Analiza przeznaczenia w planie miejscowym” datowanym na dzień 18 listopada 2022 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda działki o pow. 14,39 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 14,39 ha w Masłowie Drugim
20 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²3 zł/m²
Powierzchnia143900 m²
Typleśna

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 1285, 1276, 1262, 1263, 1270, 1273, 1277, 1237, 1241, 1264, 1265, 1268, 1269, 1271, 1272, 1274, 1275, 1278, 1279, 1280, 1281 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 14,39 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00049562/9. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 399 525,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych) netto. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 04 grudnia 2023 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 285/20 oraz dopisek: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Książka Sp. z o.o. – dot. KI1L/00049562/9” i nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 39 952,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie o nr: 04 1600 1462 0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. KI1L/00049562/9” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 06 grudnia 2023 r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. wraz z dokumentem pn. „Analiza przeznaczenia w planie miejscowym” datowanym na dzień 18 listopada 2022 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www. saltarski .com Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda działki o pow. 6,95 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 6,95 ha w Masłowie Drugim
29 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²3 zł/m²
Powierzchnia69500 m²
Typleśna

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 663, 1235, 1236, 1240, 1242 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 6,95 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00045945/0. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 176 141,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych) netto. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 04 grudnia 2023 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 285/20 oraz dopisek: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Książka Sp. z o.o. – dot. KI1L/00045945/0” i nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 17 614,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset czternaście złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie o numerze: 04 1600 1462 0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. KI1L/00045945/0” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 06 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. wraz z dokumentem pn. „Analiza przeznaczenia w planie miejscowym” datowanym na dzień 18 listopada 2022 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www. saltarski .com Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda działki o pow. 7,38 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 7,38 ha w Masłowie Drugim
8 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²3 zł/m²
Powierzchnia73800 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 7,38 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00046640/9. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 203 400,00 zł (słownie: dwieście trzy tysiące czterysta złotych). Sprzedaż Przedmiotu przetargu jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 03 kwietnia 2023 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium wysokości 20 340,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o nr: 04 1600 1462 0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. dot. KI1L/00046640/9” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 05 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www. saltarski. com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda działki niedaleko mostu przez Wisłę w kierunku Kwidzyna
Syndyk sprzeda działki niedaleko mostu przez Wisłę w kierunku Kwidzyna
286600000 zł
Gniew 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sanacyjnym, którym jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLMAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Opaleniu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt GD1G/GRs/1/2023 zawiadamia, iż wyznaczony został termin aukcji na sprzedaż nieruchomości, wchodzącej w skład masy sanacyjnej, tj. nieruchomości gruntowej położonej w Opaleniu, gmina Gniew, stanowiącej działki nr 135/19, 135/20 objęte KW GD1T/00031426/3, o łącznej powierzchni 41.000 m2 oraz działki nr 146/2 i 148 objęte KW GD1T/00031428/7, o łącznej powierzchni 18.700 m2, za cenę nie niższą niż 2.866.000,00 zł netto – na warunkach określonych w regulaminie aukcji z dnia 26 lutego 2024 r.Aukcja odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10 w dniu 12 kwietnia 2024 roku o godz. 12:30 w Sali B68.Aukcje ogłasza i organizuje syndyk masy upadłości Jacek Ryncarz (nr licencji 372) albo osoba przez niego upoważniona.Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w kwocie 300.000,00 zł na rachunek prowadzony w Banku Santander o numerze: 14 1090 2620 0000 0001 2360 3433 do dnia 9 kwietnia 2024 roku z dopiskiem „wadium – GD1G/GRs/1/2023 nieruchomość Opalenie”.Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem z rachunku bankowego oferenta. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2024 roku, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Organizatora.Licytant, który nie wpłacił wadium, wpłacił wadium po terminie wskazanym wyżej lub w mniejszej wysokości niż wymagana, nie będzie dopuszczony do aukcji.Regulamin aukcji oraz operat szacunkowy wyżej wskazanych nieruchomości znajduje się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod sygn. akt GD1G/GRs/1/2023. Z operatem można zapoznać się w biurze Syndyka położonym w Gdańsku, przy ul. Sobótki 9/IIIp., informacje można również uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem: biuro.syndyka.gdansk[małpa]gmail.com.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu aukcji oraz do zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert oraz prawie do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

syndyk sprzeda działki w Bieszczadach (Łukowe, gm. Zagórz)  8,3241 ha
syndyk sprzeda działki w Bieszczadach (Łukowe, gm. Zagórz) 8,3241 ha
215000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia8,32
Cena za m²25841.35 zł/m²

Syndyk masy upadłości Grażyny Janas osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt KI1L/GUp/8/2023) prowadzonego przez Sąd Rejonowym Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza o sprzedaży: 1) prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w m. Łukowe, Gmina Zagórz, w skład której wchodzą działki o numerach 161, 162, 163 o łącznej powierzchni 2,5400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KW KS1S/00065535/2, za cenę nie niższą niż 65.000,00 zł; 2) prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w m. Łukowe, Gmina Zagórz, w skład której wchodzą działki nr 242, 243/1, 245 i 246/2 o łącznej powierzchni 5,0641 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KW KS1S/00035452/7, wraz z prawem własności nieruchomości gruntowej położonej w m. Łukowe, Gmina Zagórz, w skład której wchodzą działki nr 243/3 i 246/1 o łącznej powierzchni 0,7200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KW KS1S/00037362/3, za łączną cenę nie niższą niż 150.000,00 zł. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 29 kwietnia 2024 r. do godziny 12:00 do Kancelarii Syndyka, pod adresem ul. Warszawska 34 lok. 517, 25-312 Kielce. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2024 r o godz 12:15 a oferenci którzy złożyli ważne oferty i będą obecni mogą wziąć udział w aukcji w której ceną wywoławczą będzie najwyższa ze złożonych ważnych ofert pisemnych. Oferty winny być składne odrębnie co do nieruchomości z punktu 1. i punktu 2., z tym zastrzeżeniem, że wszystkie działki wskazane w danym punkcie są sprzedawane łącznie (tj. wszystkie działki z pkt 1 będą sprzedawane łącznie oraz wszystkie działki z pkt 2 również będą sprzedawane łącznie). Warunkiem wzięcia udziału w sprzedaży jest zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości stanowiących przedmiot sprzedaży, akceptacja warunków sprzedaży, złożenie oświadczeń wymaganych w warunkach sprzedaży, złożenie oferty spełniającej wymagania warunków sprzedaży, w tym terminowa wpłata wadium – odpowiednio co do nieruchomości opisanej w pkt. 1. w kwocie 6.500,00 zł, a co do nieruchomości opisanych w pkt. 2 w kwocie 15.000,00 zł rachunek bankowy masy upadłości wskazany w Warunkach Sprzedaży. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotów sprzedaży mogą uzyskać informację dotyczące nieruchomości i zapoznać się z regulaminem sprzedaży oraz operatami w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorza Tutaj w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 517 po uprzednim umówieniu się – tel.: 41.202.02 62 lub uzyskać informacje na maila e-mail: kancelaria(małpa)tutaj.co

SYNDYK SPRZEDA 1/2 udziału działki Lubochnia
SYNDYK SPRZEDA 1/2 udziału działki Lubochnia
24400 zł
Lubochnia 30+ kilka dni temu
Powierzchnia480
Cena za m²50.83 zł/m²

SYNDYK SPRZEDA 1/2 UDZIAŁU DZIAŁKI POŁOŻONEJ GNIEZNO/LUBOCHNIA Tomasz Maj, jako syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Zygmunta Cybulskiego toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds., Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: LD1M/GUp-s/483/2024 zawiadamia o ogłoszeniu pierwszej aukcji ofertowej, pisemnej, nieograniczonej na sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej, obejmującej niezabudowaną działkę gruntu o powierzchni 960m2, położonej obręb Gniezno/Lubochnia, opisaną w księdze wieczystej nr PO1G/(użyj formularza kontaktowego). Cena minimalna sprzedaży przedmiotu aukcji została określona na kwotę 24 400,00 zł, która stanowi wartość rynkową przedmiotu aukcji, określoną przez biegłego-rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 6.11.2023 roku. Syndyk informuje, że ze względu na rodzaj i charakter nieruchomości, w tym warunki umowy właściciela przedmiotu aukcji z drugim właścicielem w przedmiocie zasad korzystania z nieruchomości wspólnej oględziny tej nieruchomości nie są przewidziane.  Syndyk informuje, że składanie ofert oraz wpłata wadium na wskazany w regulaminie rachunek winny nastąpić w terminie do dnia 4-go czerwca 2024 r. do godziny: 16:00, przy czym przez złożenie oferty rozumie się jej fizyczne doręczenie do biura syndyka, a przez wpłatę wyłącznie uznanie rachunku syndyka. Brak wpłaty wadium skutkuje nieważnością oferty. Nieprzystąpienie do umowy sprzedaży przez Oferenta, którego ofertę wybrano skutkuje utratą na rzecz masy upadłości wpłaconego przez niego wadium. Syndykowi przysługuje na każdym etapie postępowania prawo odwołania lub unieważnienia aukcji bez wyboru którejkolwiek z ofert, jeśli  uzna i wykaże, że będzie to korzystne dla interesu finansowego masy upadłości lub celu postępowania upadłościowego. Regulamin aukcji, w tym formalne warunki składania i ważności ofert oraz opis i oszacowanie przedmiotu aukcji dostępne są dla wszystkich zainteresowanych w biurze syndyka w Łodzi, przy ul. Legionów 31, lok. 6U po wcześniejszym ustaleniu terminu w drodze telefonicznej lub wymiany wiadomości na portalu ogłoszeniowym albo w drodze korespondencji za pośrednictwem adresu email. W przypadku woli otrzymania numeru rachunku do wpłaty wadium, wyciągu z operatu szacunkowego, zawierającego podstawowe informacje o przedmiocie aukcji i jego wartości lub odpisu regulaminu aukcji wymagane jest złożenie stosownego wniosku do syndyka na jego adres email lub telefonicznie. Operat szacunkowy nieruchomości, jako cały dokument dostępny jest dla zainteresowanych do wglądu wyłącznie w biurze syndyka, jako dokument niepodlegający przesyłaniu elektronicznemu ze względu na ograniczenia techniczne.   Syndyk informuje wszystkich zainteresowanych, że sprzedaż przedmiotu aukcji ma charakter sprzedaży egzekucyjnej oraz że warunki sprzedaży przedmiotu aukcji zostały również zaakceptowane przez właściciela przedmiotu aukcji. Powyższe oznacza, że wybrany Oferent nabywa przedmiot aukcji od syndyka bez żadnych obciążeń, które jeśli zostały ujawnione podlegają wykreśleniu z właściwych rejestrów oraz że wydanie przedmiotu aukcji Nabywcy przedmiotu aukcji nastąpi w trybie polubownym tj. bez konieczności stosowania środków przymusu oraz postępowania eksmisyjnego.

Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD, Elbląg
Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD, Elbląg
10000 zł
Elbląg 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rekreacyjne
Powierzchnia540
Cena za m²25.93 zł/m²

Regulamin sprzedaży prawa do działki ROD Elbląg ul. Podchorążych 1. Syndyk masy upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo do dzierżawy działki nr 19 o powierzchni 540 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Im. "Obrońców Poczty Gdańskiej" w Elblągu przy ul. Podchorążych za cenę wywołania nie niższą niż 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). Działka posiada dostęp do wody, jednak nie posiada podłączenia do prądu. Obecnie na działce znajdują się drzewa owocowe (m.in. czereśnia, wiśnia i jabłoń) oraz krzewy owocowe (m.in. jeżyna, agrest, borówka). 2. Ofertę na zakup prawa do dzierżawy działki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2024 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka. 3. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu oferty zakup oraz wskazanie oferowanej ceny, przy czym oferowana cena nie może być niż cena minimalna, określona w pkt 1 powyżej. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10.01.2024 r. o godzinie 10:00. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk w dniu 10.01.2024 r. o godzinie 11:00 przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu, że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. 5. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. 6. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty. 8. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. 9. Oferent składając ofertę potwierdza świadomość faktu, że aby nabyć prawo do dzierżawy działki niezbędnym jest uzyskanie zatwierdzenia (zgody) zarządu ROD na przeniesienie (nabycie) prawa do działki. Przy zatwierdzaniu zarząd ROD bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy. Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia (nabycia) prawa do dzierżawy działki.

Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD, Elbląg
Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD, Elbląg
22000 zł
Elbląg 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²37 zł/m²
Powierzchnia540 m²
Typrekreacyjna

Regulamin sprzedaży prawa do działki ROD Elbląg ul. Podchorążych 1. Syndyk masy upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo do dzierżawy działki nr 19 o powierzchni 540 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Im. "Obrońców Poczty Gdańskiej" w Elblągu przy ul. Podchorążych za cenę wywołania nie niższą niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Działka posiada dostęp do wody, jednak nie posiada podłączenia do prądu. Obecnie na działce znajdują się drzewa owocowe (m.in. czereśnia, wiśnia i jabłoń) oraz krzewy owocowe (m.in. jeżyna, agrest, borówka). 2. Ofertę na zakup prawa do dzierżawy działki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.*****a@g***********.pl 3. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu oferty zakup oraz wskazanie oferowanej ceny, przy czym oferowana cena nie może być niż cena minimalna, określona w pkt 1 powyżej. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 05.09.2023 r. o godzinie 10:00. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk w dniu 05.09.2023 r. o godzinie 11:00 przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu, że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. 5. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. 6. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty. 8. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. 9. Oferent składając ofertę potwierdza świadomość faktu, że aby nabyć prawo do dzierżawy działki niezbędnym jest uzyskanie zatwierdzenia (zgody) zarządu ROD na przeniesienie (nabycie) prawa do działki. Przy zatwierdzaniu zarząd ROD bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy. Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia (nabycia) prawa do dzierżawy działki.

Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD, Elbląg
Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD, Elbląg
10000 zł
Elbląg 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rekreacyjne
Powierzchnia540
Cena za m²18.52 zł/m²

Regulamin sprzedaży prawa do działki ROD Elbląg ul. Podchorążych 1. Syndyk masy upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo do dzierżawy działki nr 19 o powierzchni 540 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Im. "Obrońców Poczty Gdańskiej" w Elblągu przy ul. Podchorążych za cenę wywołania nie niższą niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Działka posiada dostęp do wody, jednak nie posiada podłączenia do prądu. Obecnie na działce znajdują się drzewa owocowe (m.in. czereśnia, wiśnia i jabłoń) oraz krzewy owocowe (m.in. jeżyna, agrest, borówka). 2. Ofertę na zakup prawa do dzierżawy działki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2024 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka. 3. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu oferty zakup oraz wskazanie oferowanej ceny, przy czym oferowana cena nie może być niż cena minimalna, określona w pkt 1 powyżej. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23.02.2024 r. o godzinie 10:00. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk w dniu 23.02.2024 r. o godzinie 11:00 przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu, że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. 5. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. 6. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty. 8. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. 9. Oferent składając ofertę potwierdza świadomość faktu, że aby nabyć prawo do dzierżawy działki niezbędnym jest uzyskanie zatwierdzenia (zgody) zarządu ROD na przeniesienie (nabycie) prawa do działki. Przy zatwierdzaniu zarząd ROD bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy. Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia (nabycia) prawa do dzierżawy działki.

Syndyk sprzeda niezabudowane działki
Syndyk sprzeda niezabudowane działki
92145 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rekreacyjne
Powierzchnia1 806
Cena za m²51.02 zł/m²

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻYSyndyk masy upadłości Marii Grobelniak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje na sprzedaż prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Okoninach Nadjeziornych, województwo kujawsko-pomorskie, powiat tucholski, gmina Śliwice, oznaczonych jako działki nr 80/8, 80/13, 80/4, obręb 0013 Okoniny Nadjeziorne, przy czym dla działki nr 80/4 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tucholi IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze BY1T/(użyj formularza kontaktowego), a dla działek nr 80/8 oraz 80/13 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tucholi IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze BY1T/(użyj formularza kontaktowego).Cena wywoławcza stanowi 75% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Bernadetę Żylińską (uprawnienia nr 6032) z dnia 14 lipca 2023 r. i wynosi 92.145 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści pięć złotych 00/100).Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Ludwika Waryńskiego 11 lok. 8, do dnia 22 lutego 2024 r. do godz. 15.00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży i regulaminem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu e-mailowo pod adresem e-mail: Kontakt: Biuro Syndyka tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Obryte
Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Obryte
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1 zł/m²
Powierzchnia4298 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, sprzeda udział w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami 491 i 610 o łącznej powierzchni 4 298 m2 z obrębu 0010, położone w miejscowości Obryte, gminie Obryte obszar wiejski, powiecie pułtuskim, województwie mazowieckim. Działka nr 491 stanowi tereny leśne zadrzewione, działka nr 610 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i in. z dopuszczonymi usługami. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1U/00032297/7 przez Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych - OS1U. • Wartość rynkowa prawa własności - udział w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 491 o powierzchni 0,1249 ha, w stanie na dzień wyceny wynosi: 189,00 zł. • Wartość rynkowa prawa własności - udział w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 610 o powierzchni 3049 m2, w stanie na dzień wyceny wynosi 10 375,00 zł. Działki o łącznej powierzchni 4 298 m2, są sprzedawane razem jako całość. 1. Cena wywoławcza: 5 300,00 zł. (pięć tysięcy trzysta złotych) 2. Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Grzegorza Borek - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 555/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI OBRYTE” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł. (pięćset złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Grzegorz Borek w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 28 1090 1841 0000 0001 4938 1020, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI OBRYTE” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 11.15 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 6. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin) zawierający wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

-50% Syndyk sprzeda las (udział 1/2 w prawie  własności działki lasu)
-50% Syndyk sprzeda las (udział 1/2 w prawie własności działki lasu)
6500 zł
2 dnia plecy
RodzajDziałki leśne
Powierzchnia7 242
Cena za m²0.9 zł/m²

Syndyk sprzeda las (udział 1/2 w prawie własności działki lasu o pow. 0,7242 ha) cena obniżona o -50% I. Syndyk sprzeda z wolnej ręki udział 1/2 w nieruchomość gruntowej niezabudowanej stanowiącej las, w miejscowość Tarkawica, Gmina Ostrówek powiat lubartowski, województwo lubelskie, nr dz. 1394, pow. 0,7242 ha, KW LU1A/00082612/1 za cenę nie niższą niż cena oszacowania, obniżona o 50 % wartości oszacowania, tj. za cenę 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych, 00/100). II. Oferty zgodne z warunkami sprzedaży określonymi w regulaminie należy składać do dnia 10.09.2024 r. drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Długa 5, lok. 89, 20-346 Lublin lub osobiście. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2024 r. o godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka. III. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w kwocie 650,00 zł na rachunek w Santander Bank Polska SA nr 07 1090 2688*******001 5528 7206 do dnia 10.09.2024 r.. IV. Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dostępne są do wglądu w biurze syndyka. Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: +48**********19 lub mailowo: syndyk.licytacje(małpa)gmail.com

Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Wólka Przekory
Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Wólka Przekory
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia29100 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, sprzeda udział w wysokości 1/16 w niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wólka Przekory, gminie Rząśnik, powiecie wyszkowskim, województwie mazowieckim. Działki ewidencyjne o numerach: 101, 174, 191, 228, 323, 336 o łącznej powierzchni 2,91 ha. Działki użytkowane są rolniczo. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1W/00036139/1 przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wartość udziału w wysokości 1/16 w prawie własności niezabudowanych działek ewidencyjnych o łącznej pow. 2,9100 ha z obrębu 0025 Wólka Przekory, w stanie na dzień wyceny wynosi: • wartość udziału w wysokości 1/16 w prawie własności w działce nr 101: 500,00 zł. (pięćset złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 174: 563,00 zł. (pięćset sześćdziesiąt trzy złote) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 191: 2 188,00 zł. (dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 228: 2 438 zł. (dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 323: 438,00 zł. (czterysta trzydzieści osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 336: 438,00 zł. (czterysta trzydzieści osiem złotych) Działki. 2,9100 ha z obrębu 0025 Wólka Przekory, są sprzedawane razem jako całość. 1. Cena wywoławcza: 3 300,00zł. (trzy tysiące trzysta złotych) 2. Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Grzegorza Borek - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 555/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI WÓLKA PRZEKORY” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł. (trzysta złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Grzegorz Borek w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 28 1090 1841 0000 0001 4938 1020, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI WÓLKA PRZEKORY” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 11.45 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 6. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin) zawierający wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

Syndyk sprzeda udział 1/2, działki nr 170/1 i 170/2, Będgoszcz - 80%
Syndyk sprzeda udział 1/2, działki nr 170/1 i 170/2, Będgoszcz - 80%
44800 zł
27 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia6 310
Cena za m²7.1 zł/m²

Syndyk sprzeda udział 1/2, działki nr 170/1 i 170/2, Będgoszcz – cena obniżona o 20% Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Hasiewicz sprzeda w trybie pisemnego konkursu ofert udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej składającej się z działek ewidencyjnych nr 170/1 i 170/2 o łącznej powierzchni 0,6310 ha o symbolu użytku LIII - łąki trwałe położonych w miejscowości Będgoszcz, jednostka ewidencyjna Bielice - Gmina, obręb ewidencyjny Będgoszcz, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2T/00023820/1 (numer składnika masy upadłości 2.2) szczegółowo opisanego w Operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Waldemara Siupika w dniu 20.03.2024 r. za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 80% wartości oszacowania, tj. nie niższą niż 44.800,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami oraz wpłacenie wadium zgodnie z wymogami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu. Zainteresowani winni składać oferty osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 11.07.2024 r. do godziny 15.00, w dwóch egzemplarzach: a) jeden w biurze syndyka: Biuro Syndyka Agnieszka Dziedzic, ul. Kaszubska 17/4, 70-403 Szczecin. b) drugi do Sędziego Komisarza Malwiny Wilk – Dębowskiej Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin (Biuro Podawcze Sądu przy ul. Kaszubskiej 42 jest czynne poniedziałek 8.00-18.00; wtorek-piątek 8.00-15.00) z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI, BĘDGOSZCZ, SYGN. AKT: SZ1S/GUP/17/2024” oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą oferenta (decyduje data doręczenia oferty na wyżej podane adresy). Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania. Syndyk zastrzega, iż oferty złożone w jednym egzemplarzu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy w terminie wyznaczonym przez Sąd. Wszystkie warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Płatność ceny będzie musiała nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży i bez możliwości jakichkolwiek potrąceń. Regulamin pisemnego konkursu ofert oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka oraz udostępniane w wersji elektronicznej. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail - dziedzic.prawnik[małpa]wp.pl oraz telefonicznie pod nr 60*******18 w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku. Syndyk informuje, iż w odniesieniu do udziału współwłaściciela Leszka Hasiewicza prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusza Kowalskiego pod sygn. akt: GKM 72/21. W sprawie warunków nabycia udziału w postępowaniu egzekucyjnym wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (91) 576-00-30.

Syndyk sprzeda udział 1/2, działki nr 170/1 i 170/2, Będgoszcz - 60%
Syndyk sprzeda udział 1/2, działki nr 170/1 i 170/2, Będgoszcz - 60%
33600 zł
7 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia6 310
Cena za m²5.32 zł/m²

Syndyk sprzeda udział 1/2, działki nr 170/1 i 170/2, Będgoszcz – cena obniżona o 40% Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Hasiewicz sprzeda w trybie pisemnego konkursu ofert udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej składającej się z działek ewidencyjnych nr 170/1 i 170/2 o łącznej powierzchni 0,6310 ha o symbolu użytku LIII - łąki trwałe położonych w miejscowości Będgoszcz, jednostka ewidencyjna Bielice - Gmina, obręb ewidencyjny Będgoszcz, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2T/00023820/1 (numer składnika masy upadłości 2.2) szczegółowo opisanego w Operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Waldemara Siupika w dniu 20.03.2024 r. za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 60% wartości oszacowania, tj. nie niższą niż 33.600,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami oraz wpłacenie wadium zgodnie z wymogami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu. Zainteresowani winni składać oferty osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 08.08.2024 r. do godziny 15.00, w dwóch egzemplarzach: a) jeden w biurze syndyka: Biuro Syndyka Agnieszka Dziedzic, ul. Kaszubska 17/4, 70-403 Szczecin. b) drugi do Sędziego Komisarza Malwiny Wilk – Dębowskiej Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin (Biuro Podawcze Sądu przy ul. Kaszubskiej 42 jest czynne poniedziałek 8.00-18.00; wtorek-piątek 8.00-15.00) z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI, BĘDGOSZCZ, SYGN. AKT: SZ1S/GUP/17/2024” oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą oferenta (decyduje data doręczenia oferty na wyżej podane adresy). Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania. Syndyk zastrzega, iż oferty złożone w jednym egzemplarzu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy w terminie wyznaczonym przez Sąd. Wszystkie warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Płatność ceny będzie musiała nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży i bez możliwości jakichkolwiek potrąceń. Regulamin pisemnego konkursu ofert oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka oraz udostępniane w wersji elektronicznej. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail - dziedzic.prawnik[małpa]wp.pl oraz telefonicznie pod nr 60*******18 w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku. Syndyk informuje, iż w odniesieniu do udziału współwłaściciela Leszka Hasiewicza prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusza Kowalskiego pod sygn. akt: GKM 72/21. W sprawie warunków nabycia udziału w postępowaniu egzekucyjnym wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (91) 576-00-30.