Syndyk sprzeda działki

Sortowanie:
Znaleziony: 6 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda działki
Syndyk sprzeda działki
133 100 zł
nowe Kolbuszowa 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Agaty Krupy ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jagodnik, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, jednostka ewidencyjna 180601_2 Cmolas, obręb: 0002 Jagodnik, o nr działki: 147/10 o powierzchni 0,1329 ha, nr działki: 147/11 o powierzchni 0,0990 ha, nr działki: 147/12 o powierzchni 0,0990 ha, nr działki: 147/9 o powierzchni 0,0644 ha. Działka nr ew. 147/10 ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej kategorii gminnej, natomiast działki nr ew. 147/11, 147/12 muszą przy sprzedaży mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną nr ew.147/9 o powierzchni 0,0644 ha. Nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w sąsiedztwie zabudowy usługowej i terenów rolnych niezabudowanych. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział IV Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr: TB1K/00004055/1 Cena wywoławcza sprzedaży w/w nieruchomości wynosi : 133.100,00 zł ( sto trzydzieści trzy tysiące sto złotych ) do negocjacji (Nr ew. 147/10 – 46.500,00 zł, Nr ew. 147/11 – 32.700,00 zł, Nr ew. 147/12 – 32.700,00 zł, Nr ew. 147/9 – 21.200,00 zł ) Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem tel. 695494876, adresem email: kamilkorzeniec@op.pl lub w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

Syndyk sprzeda działki w miejscowości Łapy- 80% oszacowania!
Syndyk sprzeda działki w miejscowości Łapy- 80% oszacowania!
3 981 zł
Łapy 30+ kilka dni temu

Przedmiotem konkursu ofert jest: 1) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 4, o powierzchni 0,0154 ha, której wartość to kwota 77,00 zł; 2) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 19, o powierzchni 0,2515 ha, której wartość to kwota 1 258,00 zł; 3) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 62/2, o powierzchni 0,0792 ha, której wartość to kwota 422,00 zł; 4) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 62/3, o powierzchni 0,1113 ha, której wartość to kwota 557,00 zł; 5) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 65/2, o powierzchni 0,0666 ha, której wartość to kwota 355,00 zł; 6) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 65/3, o powierzchni 0,0913 ha, której wartość to kwota 457,00 zł; 7) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 31, o powierzchni 0,7870 ha, którego wartość to kwota 1 312,00 zł; 8) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 322, o powierzchni 0,0260 ha, którego wartość to kwota 43,00 zł; 9) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 45, o powierzchni 0,0780 ha, którego wartość to kwota 130,00 zł; 10) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 147, o powierzchni 0,01 ha, którego wartość to kwota 17,00 zł; 11) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 148, o powierzchni 0,0340 ha, którego wartość to kwota 57,00 zł; 12) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 149, o powierzchni 0,0120 ha, którego wartość to kwota 20,00 zł; 13) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 212, o powierzchni 0,0380 ha, którego wartość to kwota 63,00 zł; 14) Udział w wysokości 2/8 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 63/2, o powierzchni 0,0638 ha, którego wartość to kwota 85,00 zł; 15) Udział w wysokości 2/8 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 63/3, o powierzchni 0,0979 ha, którego wartość to kwota 123,00 zł; Działki nie posiadają założonych ksiąg wieczystych. Cena ww. działek to kwota 3.980,80 zł (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 80/100), co stanowi 80% wartości oszacowania. Oferty należy składać do dnia 13 kwietnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Informuje się, że Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu konkursu ofert na mocy art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.Szczegółowe warunki przetargu, operat szacunkowy nieruchomości oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki {{{{ mał }}}}} kdgir.pl (usuń nawiasy) Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Syndyk sprzeda- działki w miejscowości Zabrodzie- 50% wartości oszacowania!
Syndyk sprzeda- działki w miejscowości Zabrodzie- 50% wartości oszacowania!
15 750 zł
Wyszków 19 dni plecy

Przedmiotem konkursu ofert są dwa udziały w wysokości 1/2 każdy w prawie własności nieruchomości, składających się z działek ewidencyjnych o nr 57/4, 57/7, 695, 696, 613 z obrębu 0021 Zabrodzie o łącznej powierzchni 0,9908 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr OS1W/00041263/7. Cena całości prawa własności to 15.750,00 zł, co stanowi 50% wartości oszacowania nieruchomości.Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na poszczególne działki, gdzie cena wywoławcza stanowi kwotę wskazanej poniżej działki:a) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 57/4 i 57/7 o powierzchni 1 108 m2 za cenę 3.100,00 zł;b) prawo własności nieruchomości gruntowej leśnej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 695 i 696 o powierzchni 5 200 m2 za cenę 7.700,00 zł; c) prawo własności nieruchomości gruntowej leśnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 613 o powierzchni 3 600 m2 za cenę 4.950,00 zł.Oferty należy składać do dnia 25 maja 2021 r. na adres: KancelariaSyndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.Syndyk informuje, że przedmiotem przetargu są dwa udziały 1/2 w prawie własności ww. nieruchomości. W przypadku składania ofert na całość prawa własności wymagane jest złożenie ofert do dwóch konkursów ofert. W przypadku złożenia oferty wyłącznie na udział 1/2 w prawie własności ww. nieruchomości wszystkie ceny wymienione w niniejszym ogłoszeniu należy pomniejszyć o połowę.Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 103/19 lub 106/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Stańczak lub Anny Stańczak” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oznaczenie działki na którą składana jest oferta.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2021 r. w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki(@)kdgir.pl (usuń nawiasy)Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Syndyk sprzeda działkę - JODŁOWNIK
Syndyk sprzeda działkę - JODŁOWNIK
35 750 zł
Limanowa 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda działki budowlane 0,1500ha w Pogorzanach, gmina Jodłownik .65% wartości oszacowania tj. 35 750,00plnSzczegółowy regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy nieruchomości do dyspozycji zainteresowanych w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl

Syndyk sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową
Syndyk sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową
Pasłęk 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 98,84 m2 i trzema budynkami gospodarczymi, stanowiąca działki ewidencyjne nr 49/1, 49/2. 49/3 ( obręb nr 0019) o łącznej powierzchni 7.500 m2 , KW nr EL1B/00008014/7 i EL1B/00023815/3. zlokalizowane w miejscowości Plajny 2, gmina Godkowo, powiat elbląski za cenę wywoławczą 80 000,00 zł. Oferty należy składać w terminie do dnia 24 marca 2021 r. na adres : Syndyk Masy Upadłości ul. Wały Piastowskie 1/1508. Bliższych informacji udziela syndyk pod tel. 503-44-18-63, lub drogą elektroniczną adamfenixbgz@gmail.com.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Starej Rudej
Syndyk sprzeda nieruchomość w Starej Rudej
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²23 zł/m²
Powierzchnia7002 m²
Typrolna

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stara Ruda, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 40/1 o powierzchni 0,7002 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1W/00034754/9 za cenę nie niższą niż 164.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych brutto). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8.00 - 16.00. Szczegółowe informacje pod adresem mailowym ka*******a@k*****************.pl lub nr telefonu 732 713 111.

Filtr