Wszystkie ogłoszenia w kategorii Garaże i Parkingi sprzedam

Sortowanie:
Znaleziony: 143 ogłoszenie w kategorii Garaże i Parkingi sprzedam w Toruń
Sprzedam miejsce postojowe w garażu na osiedlu JAR
Sprzedam miejsce postojowe w garażu na osiedlu JAR
39000 zł
nowe Toruń wczoraj
Powierzchnia5
RodzajGaraż

Sprzedam miejsce parkingowe w garażu podziemnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Watzenrodego 7 w Toruniu. Nabywając miejsce postojowe nowy właściciel nabywa ułamkową część własności hali garażowej. Garaż wyposażony w bramę wjazdową na pilota. Miejsce parkingowe dostępne od zaraz. Cena: 39.000 Zapraszam do kontaktu :) 50*******32

Sprzedam miejsce postojowe w hali garaż przy ul. Bydgoska 56
Sprzedam miejsce postojowe w hali garaż przy ul. Bydgoska 56
25000 zł
Toruń 2 dnia plecy
Powierzchnia15
RodzajParking

Sprzedam miejsce w hali garażowej pod budynkiem wielorodzinnym. Miejsce jest na platformie, na dolnym poziomie. Wjazd od ulicy Bydgoskiej, brama na pilota. Maksymalna wysokość samochodu dla tego miejsca to 165 cm. Czynsz do wspólnoty mieszkaniowej to około 70 zł/m-c.

Garaż blaszany ul. Bukowa (rubinkowo II)
Garaż blaszany ul. Bukowa (rubinkowo II)
4600 zł
Toruń 2 dnia plecy
Powierzchnia15
RodzajGaraż

Sprzedam garaż blaszany w Toruniu przy ul. Bukowej. Solidna konstrukcja, w środku ocieplone styropianem. Powierzchnia garażu 15m2. Opłata miesięczna dla właściciela gruntu to 120 zł. Garaż znajduje się na prywatnej posesji, teren monitorowany. W garażu brak prądu. Więcej informacji na telefon. Nie odpisuje na smsy oraz wiadomości olx. Pozdrawiam.

Sprzedam miejsce postojowe w hali garaż przy ul. Bydgoska 56
Sprzedam miejsce postojowe w hali garaż przy ul. Bydgoska 56
25000 zł
Toruń 3 kilka dni temu
Powierzchnia15
RodzajParking

Sprzedam miejsce w hali garażowej pod budynkiem wielorodzinnym. Miejsce jest na platformie, na dolnym poziomie. Wjazd od ulicy Bydgoskiej, brama na pilota. Maksymalna wysokość samochodu dla tego miejsca to 165 cm. Czynsz do wspólnoty około 70 zł/m-c.

sprzedam miejsce postojowe w hali garażowej
sprzedam miejsce postojowe w hali garażowej
50000 zł
Toruń 6 dni plecy
Powierzchnia18
RodzajParking

sprzedam miejsce postojowe w hali garażowej położonej w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 234

Bartkiewiczówny 94G,  miejsce parkingowe w hali
Bartkiewiczówny 94G, miejsce parkingowe w hali
34000 zł
Toruń 9 dni plecy
Powierzchnia15
RodzajGaraż

Sprzedam miejsce parkingowe nr 3 w hali garażowej. Opłaty do wspólnoty około 95zł. Księga wieczysta. Wymiary standardowe, zgodne z przepisami w czasie budowy budynku.

JAR Harmonia Strobanda 3C miejsce w hali garażowej
JAR Harmonia Strobanda 3C miejsce w hali garażowej
39000 zł
Toruń 10 dni plecy
Powierzchnia12,50
RodzajGaraż

Sprzedam miejsce postojowe w hali garażowej. Miejsce znajduje się w Toruniu na ul. Henryka Strobanda 3C, na osiedlu Harmonia w budynku wybudowanym przez dewelopera Lem-bud.Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu. 

Bartkiewiczówny 94G, 2 miejsca parkingowe w hali
Bartkiewiczówny 94G, 2 miejsca parkingowe w hali
32500 zł
Toruń 10 dni plecy
Powierzchnia15
RodzajGaraż

Sprzedam dwa miejsca parkingowe w hali garażowej. Cena dotyczy jednego miejsca. Opłaty do wspólnoty około 95zł za jedno miejsce. Księga wieczysta.

Garaż Toruń Długosza
Garaż Toruń Długosza
85000 zł
Toruń 11 dni plecy
Powierzchnia18
RodzajGaraż

Sprzedam,garaż ul.Długosza ,kanał 190 cm. głębokosci,prąd.Nie zawsze mogę odebrać tel.Zapytania SMS 88*****34

Hit - najtańszy garaż w Toruniu
Hit - najtańszy garaż w Toruniu
65000 zł
Toruń 11 dni plecy

Przedstawiamy na sprzedaż najtańszy garaż w mieście!Zlokalizowany jest on w centrum miasta w hali garażowej w bloku z lat 2000. Garaż ma powierzchnię 15,58 m2. Wyposażony jest w bramę marki Hormann. Posiada również oświetlenie włączające się automatycznie po wykryciu ruchu. Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta to nie czekaj. Zadzwoń i umów się na prezentację. Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Garaż Toruń Długosza
Garaż Toruń Długosza
85000 zł
Toruń 14 dnia plecy
Powierzchnia18
RodzajGaraż

Sprzedam,garaż ul.Długosza ,kanał 190 cm. głębokosci,prąd.

Garaż - Toruń, Stawki
Garaż - Toruń, Stawki
92000 zł
Toruń 15 dni plecy
Powierzchnia21
RodzajGaraż

Garaż - Toruń, osiedle Stawki, ul. Strzałowa - Powierzchnia 21 m2 - Automatyczna brama na pilota - Oświetlenie + gniazdko elektr. - Podłoga wykafelkowana - Doprowadzona woda - Teren zamknięty

miejsce postojowe w garażu podziemnym
miejsce postojowe w garażu podziemnym
43000 zł
Toruń 18 dni plecy
Powierzchnia18
RodzajGaraż

Sprzedam miejsce postojowe w garażu podziemnym przy ul. Mohna 51e wymiary ok. 3m x 6m czynsz do SM Kopernik ok. 45zł/m-c Kontakt 50*******00

Miejsce parkingowe Toruń Pułaskiego 1 (Villa MODERNO)
Miejsce parkingowe Toruń Pułaskiego 1 (Villa MODERNO)
50000 zł
Toruń 20 dni plecy
Powierzchnia18
RodzajParking

Na sprzedaż miejsce postojowe przy ulicy Pułaskiego 1 (Villa MODERNO) wraz z komórką lokatorską.

Syndyk sprzeda miejsc. post. ul. Strzałowa Toruń
Syndyk sprzeda miejsc. post. ul. Strzałowa Toruń
34000 zł
Toruń 27 dni plecy

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY MIEJSCA POSTOJOWEGO Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość niemieszkalną stanowiąca miejsce postojowe nr 83 położona w Toruniu przy ul. Strzałowej 13D-13F. Miejsce to stanowi udział 3248/140218 w hali garażowej, zlokalizowanej w kondygnacji podziemnej budynku o cenie wywoławczej 34 000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych). Terminy Oferta winna zostać złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, na której należy oznaczyć dane imię, nazwisko oraz adres do doręczeń oferenta oraz powinna zawierać dopisek „Oferta sprzedaży w postępowaniu Pawła Ciećwierz NIE OTWIERAĆ”. Tak opisana koperta powinna być zaadresowana w drugiej kopercie do Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń. Warunkiem przystąpienia do Sprzedaży z wolnej ręki jest wpłata wadium do końca dnia 10 lipca 2024 r. w kwocie 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Każdy z Oferentów zobowiązany jest do wpłaty wadium na rachunek bankowy masy upadłości zgodnie z następującymi danymi: a)      Posiadacz rachunku: Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. b)     Numer rachunku: 09 1090 2590 0000 0001 5547 6964 Oferty należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2024 r. w do godziny 12:00 biurze Syndyka Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego. Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka pod rygorem odrzucenia oferty. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w dniu 11 lipca 2024 r. o godzinie 12:00 w biurze Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń. Na rozpoznanie ofert mają wstęp oferenci, pełnomocnicy oferentów oraz uczestnicy postepowania.   Wymogi formalne oferty Każda z ofert nabycia winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim i zawierać: 1)       Oznaczenie składnika masy upadłości, którego oferta dotyczy; 2)       dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), jego formę organizacyjno-prawną, a w przypadku osób fizycznych PESEL, NIP (jeżeli posiada), w przypadku osób prawnych także REGON, KRS; 3)       oferowaną cenę (w tym także oznaczenie kwoty słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń i proponowany termin zapłaty nie dłuższy niżeli 30 dni; 4)       oświadczenie, że Oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w punkcie 157a ust. 2 prawa upadłościowego;  5)       czytelny podpis oferenta albo podpisy osób umocowanych do reprezentacji Oferenta; 6)       aktualny odpis (oryginał) Oferenta z KRS lub CEiDG (w przypadku przedsiębiorców); 7)       wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, w przypadku spółek prawa handlowego – uchwałę odpowiednich organów, jeżeli taka jest wymagana zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych (wskazującą, że osoba podpisująca ofertę i uczestnicząca w ewentualnej licytacji jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę) albo oświadczenia, że zgoda wymagana nie jest; 8)       dowód wpłaty wadium; 9)       oświadczenie czy oferent pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak to zgodę małżonka na złożenie oferty i zawarcie umowy sprzedaży, chyba że zawarto umowę majątkową małżeńską znoszącą ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej albo oferent nabywa składnik do majątku odrębnego (wówczas wymagane stosowne oświadczenie); 10)    oświadczenia o: ·        zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Sprzedaży jego wyceną i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń; ·        zapoznaniu się Regulaminem Sprzedaży spełnia warunki określone tym regulaminem oraz je akceptuje; ·        zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich opłat notarialnych oraz danin związanych z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego; ·        oświadczenie o akceptacji sposobu wydania zgodnie z Regulaminem sprzedaży; ·        o akceptacji wyłączenia rękojmi i prawa zwrotu; Pełnomocnictwo do złożenia oferty i uczestnictwa w sprzedaży  wolnej ręki powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Wymóg ten nie dotyczy pełnomocników będących radcą prawnym lub adwokatem. Syndyk odmawia uczestnictwa w sprzedaży pełnomocnikom nieposiadającym stosownego pełnomocnictwa.

Sprzedam nowy garaz 22,5 m2 na osiedlu 4 PoryRoku
Sprzedam nowy garaz 22,5 m2 na osiedlu 4 PoryRoku
86100 zł
Toruń 29 dni plecy
Powierzchnia22,50
RodzajGaraż

Na sprzedaz nowy duzy garaz na osiedlu Cztery Pory Roku:- powierzchnia 22,5 m2- zamykany brama na pilota- wlasne gniazdo 220 V z oddzielnym podlicznikiem do rozliczen- kafle antyposlizgowe na podlodze- oswietlenie na czujnik ruchu- bardzo dobre ocieplenie- monitoring- zamkniete osiedle- oplaty miesieczne do Wspolnoty: 74,69 zlCena 70 000,00 + 23 % VAT = 86 100,00 brutto - wystawiam fakture VATRobert: (użyj formularza kontaktowego)

Sprzedam garaż w hali garażowej
Sprzedam garaż w hali garażowej
64000 zł
Toruń 29 dni plecy
Powierzchnia16
RodzajGaraż

Sprzedam garaż w hali garażowej Sprzedam garaż w hali garażowej przy ul. Mohna 50. 16 m.kw 87-100 Toruń t. 69*****46

Sprzedam nowy garaz 22,5 m2 na osiedlu 4 PoryRoku
Sprzedam nowy garaz 22,5 m2 na osiedlu 4 PoryRoku
86100 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia22,50
RodzajGaraż

Na sprzedaz nowy duzy garaz na osiedlu Cztery Pory Roku:- powierzchnia 22,5 m2- zamykany brama na pilota- wlasne gniazdo 220 V z oddzielnym podlicznikiem do rozliczen- kafle antyposlizgowe na podlodze- oswietlenie na czujnik ruchu- bardzo dobre ocieplenie- monitoring- zamkniete osiedleCena 70 000,00 + 23 % VAT = 86 100,00 brutto - wystawiam fakture VATRobert: (użyj formularza kontaktowego)

Sprzedam nowy garaz 22,5 m2 na osiedlu 4 PoryRoku
Sprzedam nowy garaz 22,5 m2 na osiedlu 4 PoryRoku
86100 zł
Toruń 30+ kilka dni temu

Na sprzedaz nowy duzy garaz na osiedlu Cztery Pory Roku: - powierzchnia 22,5 m2 - zamykany brama na pilota - wlasne gniazdo 220 V z oddzielnym podlicznikiem do rozliczen - kafle antyposlizgowe na podlodze - oswietlenie na czujnik ruchu - bardzo dobre ocieplenie - monitoring - zamkniete osiedle Cena 70 000,00 + 23 % VAT = 86 100,00 brutto - wystawiam fakture VAT Robert: 660 090 520

Garaż wolnostojący przy Drzewieckiego w Toruniu sprzedam.
Garaż wolnostojący przy Drzewieckiego w Toruniu sprzedam.
60000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia16,78
RodzajGaraż

Sprzedam garaż 16,78 m kw. wolnostojący, murowany, docieplony z instalacją elektryczną. Brama uchylna Hormann , wjazd od ul. kpt. Jana Drzewieckiego-6 bramą sterowaną pilotem, teren oświetlony, ogrodzony,zimą odśnieżany. Super bezpieczne miejsce. Księga wieczysta, opłata eksploatacyjna i remontowa do wspólnoty około 60 zł miesięcznie. Zapraszam do kontaktu JAN tel. 88*******68

Miejsce w garażu podziemnym Osiedle Piernikowe
Miejsce w garażu podziemnym Osiedle Piernikowe
40000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia15
RodzajGaraż

Dzień dobry, Sprzedam miejsce parkingowe w garażu podziemnym na Osiedlu Piernikowym przy ul. Szosa Lubicka 15b. Wyjazd z osiedla zarówno na ul. Żółkiewskiego jak i Szosę Lubicką. zapraszam do kontaktu

ul. Trzcinowa Stawki Miejsce postojowe I Monitorowane, Kom. Lokatorska
ul. Trzcinowa Stawki Miejsce postojowe I Monitorowane, Kom. Lokatorska
35000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia14
RodzajGaraż

Sprzedam miejsce postojowe w MONITOROWANEJ hali garażowej przy ul. Trzcinowa 8. Dodatkowo do miejsca postojowego przynależy KOMÓRKA LOKATORSKA o pow. 3 m2

Miejsce postojowe z komórką lokatorską.
Miejsce postojowe z komórką lokatorską.
33000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia15
RodzajParking

Sprzedam miejsce postojowe wraz z komórką lokatorską w hali garażowej. Przy ulicy Strzałowej. Miejsce o wymiarach 530x255. Komórka dodatkowo 255x130. Pilot do szlabanu wjazdowego na osiedle oraz klucz do wejścia klatką. Ksiega wieczysta. Opłaty miesięczne do wspólnoty to 75 zł. Tel. 88*******87

Sprzedam miejsce postojowe- Piernikowe Osiedle ul.Żółkiewskiego 30
Sprzedam miejsce postojowe- Piernikowe Osiedle ul.Żółkiewskiego 30
48000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia14
RodzajGaraż

Sprzedam miejsce postojowe w hali garażowej na osiedlu Piernikowym, ulica Żółkiewskiego 30.

Sprzedam miejsce postojowe   Trzcinowa 20
Sprzedam miejsce postojowe Trzcinowa 20
32000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia1
RodzajGaraż

Sprzedam miejsce postojowe . Torun ulica Trzcinowa 20 osiedle Stawki

Na sprzedaż miejsce postojowe
Na sprzedaż miejsce postojowe
42000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia10
RodzajGaraż

Na sprzedaż miejsce postojowe w hali garażowej, ul.Watzenrodego 12,Polecam.

Garaż w centrum miasta! ul. Wojska Polskiego
Garaż w centrum miasta! ul. Wojska Polskiego
79000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży garażu w centrum miasta! Garaż położony jest przy ulicy Wojska Polskiego, jest to lokalizacja, która charakteryzuję się małą ilością miejsc parkingowych, zatem jest to również niepowtarzalna oferta na zakup, bezpiecznej przestrzenie dla twojego auta! Dzięki tej decyzji oszczędzisz nie tylko czas ale i nerwy związane z brakiem miejsc. Ze względu na brak dostępności garaży zewnętrznych w Toruniu jest to również świetna inwestycja, która zaprocentuje w przyszłości!  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, Zadzwoń i umów się na oględziny.

Miejsce postojowe garaż Toruń Targowa 4 piernikowe
Miejsce postojowe garaż Toruń Targowa 4 piernikowe
44000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu

Witam sprzedam dwa miejsca postojowe blok monitorowany .ul Targowa 4 blok koło sklepu Lid. Osiedle Piernikowe

Miejsce postojowe garaż Toruń Targowa 4
Miejsce postojowe garaż Toruń Targowa 4
44000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu

Witam sprzedam dwa miejsca postojowe blok monitorowany .ul Targowa 4 blok koło sklepu Lid

Sprzedam garaż murowany
Sprzedam garaż murowany
66000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia20
RodzajGaraż

Sprzedam garaż murowany kryty papą. Rok budowy 1999 powierzchnia 20m2 , stan dobry-suchy, prąd - umowa , teren ogrodzony, główna brama posesji na pilota, Księga wieczysta, grunt pod garażem prawo właśności. Lokalizacja Toruń ul Podchorążych osiedle Słoneczne Tarasy. Wymiary garażu: Długość -650cm , szerokość- 324cm szerokość drzwi - 220cm wysokość drzwi - 200cm wysokość od 217cm - 230 cm. W przypadku zmiany drzwi np. na podnoszone można zwiększyć szerokość wjazdu o ok 16 cm . Odległość między płotem a garażem 6 metrów Na dachu 5 lat temu położona pożądana gruba papa . W razie pytań zapraszam do kontaktu

Sprzedam garaż w hali garażowej na osiedlu Koniuchy ul Legionów
Sprzedam garaż w hali garażowej na osiedlu Koniuchy ul Legionów
67500 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia15
RodzajGaraż

Sprzedam zamykany garaż w hali garażowej podziemnej w budynku przy ul Legionów 218g-j. Garaż posiada księgę wieczystą.Hala garażowa posiada dwie bramy (wjazdowa i wyjazdowa) zamykane na pilota .Bezpieczny garaż podziemny(hala monitorowana 24/7). Wjazd do hali garażowej o wymiarach 2,15 cm wysokości.Zapraszam do kontaktu 6 6 0 8 8 5 1 7 3

Sprzedam garaż w hali garażowej na osiedlu Koniuchy ul Legionów
Sprzedam garaż w hali garażowej na osiedlu Koniuchy ul Legionów
67500 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia15
RodzajGaraż

Sprzedam zamykany garaż w hali garażowej podziemnej w budynku przy ul Legionów 218g-j. Garaż posiada księgę wieczystą.Hala garażowa posiada dwie bramy (wjazdowa i wyjazdowa) zamykane na pilota .Bezpieczny garaż podziemny(hala monitorowana 24/7). Wjazd do hali garażowej o wymiarach 2,15 cm wysokości.Zapraszam do kontaktu

Sprzedam Garaż, Centrum Słoneczne Tarasy Toruń
Sprzedam Garaż, Centrum Słoneczne Tarasy Toruń
39800 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia20
RodzajGaraż

Oferuję na sprzedaż miejsce w hali garażowej mieszczącej się w dogodnej lokalizacji na osiedlu Słoneczne Tarasy. Hala garażowa jest monitorowana i chroniona, co zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych pojazdów. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz umówienia się na prezentację nieruchomości. Cena do negocjacji. Serdecznie zapraszam do kontaktu. 73*******03

JAR Harmonia Strobanda 3C miejsce w hali garażowej
JAR Harmonia Strobanda 3C miejsce w hali garażowej
35000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu

Sprzedam 2 miejsca postojowe w hali garażowej po 35 000 zł/szt. Miejsca znajdują się w Toruniu na ul. Henryka Strobanda 3C, na osiedlu Harmonia w budynku wybudowanym przez dewelopera Lem-bud. Możliwość zakupienia pojedynczego miejsca.  Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu. 

Sprzedam miejsce postojowe -Piernikowe osiedle ul. Żółkiewskiego 30
Sprzedam miejsce postojowe -Piernikowe osiedle ul. Żółkiewskiego 30
49000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia15
RodzajGaraż

Sprzedam miejsce postojowe w hali garażowej na Piernikowym osiedlu w Toruniu przy ul.Żółkiewskiego 30.

Sprzedam garaż murowany, Toruń, ul. Drzymały
Sprzedam garaż murowany, Toruń, ul. Drzymały
59000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia16,50
RodzajGaraż

Sprzedam garaż murowany przy ul. Drzymały o powierzchni 16,5m2.

Sprzedam miejsce postojowe Toruń Szosa Lubicka 15
Sprzedam miejsce postojowe Toruń Szosa Lubicka 15
45000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu

Rozmawiamy na polskim i ukraińskim języku. Na sprzedaż miejsce postojowe w hale garażowej “A” •Automatyczna brama • Garaż monitorowany, pod nadzorem firmy ochroniarskiej 24/7. • Garaż sprzątany i ogrzewany. • Bezpieczny garaż podziemny Cena do negocjacji. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny i i umówienia się na oglądanie miejsca parkingowego. Zapraszam do kontaktu i zapoznania się z ofertą! На продаж пакувальне місце в підземному гаражу. • Автоматичні ворота • Гараж під наглядом охоронної компанії 24/7. • Гараж очищається і опалюється. • Безпечний підземний гараж Ціна договірна. Для тих, хто зацікавлений, звʼяжіться зі мною по телефону, домовимось на перегляд гаражу. Не соромтеся звертатися

Sprzedam miejsce postojowe   Trzcinowa 12
Sprzedam miejsce postojowe Trzcinowa 12
32000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia1
RodzajGaraż

Sprzedam miejsce postojowe . Torun ulica Trzcinowa 12 osiedle

Sprzedam miejsce parkingowe na osiedlu JAR
Sprzedam miejsce parkingowe na osiedlu JAR
49000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia5
RodzajGaraż

Sprzedam miejsce parkingowe w garażu podziemnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Watzenrodego 7 w Toruniu. Nabywając miejsce postojowe nowy właściciel nabywa ułamkową część własności hali garażowej. Garaż wyposażony w bramę wjazdową na pilota. Miejsce parkingowe dostępne od zaraz. Cena: 49.000 Zapraszam do kontaktu :) 50*******32

Miejsce w hali garażowej na sprzedaż
Miejsce w hali garażowej na sprzedaż
45000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia10
RodzajGaraż

Na sprzedaż miejsce w hali garażowej na osiedlu Jar. Ulica Watzenrodego.Polecam.

Miejsce postojowe w hali garażowej na os. Jar
Miejsce postojowe w hali garażowej na os. Jar
39000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia14
RodzajParking

Polecam miejsce postojowe w hali podziemnej o wymiarach 2,8 m X 5m. Miejsce postojowe mieści się pod blokiem na ul. Strobanda 12c. Polecam

Toruń miejsce parkingowe w garażu podziemnym
Toruń miejsce parkingowe w garażu podziemnym
48000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia14,10
RodzajGaraż

Przedmiotem oferty jest miejsce postojowe dla auta w garażu podziemnym, zlokalizowanym przy ulicy Lotników, Osiedle Koniuchy.Miejsce postojowe o powierzchni 14,10m2, w hali garażowej w przyziemiu budynku mieszkalnego.Hala zamykana automatyczną bramą na pilota, wjazd pod budynek kolejną bramą zamykaną na pilota.Miejsce postojowe posiada księgę wieczystą.Cena 48.000,00pln brutto.Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.Zapraszam do kontaktu (użyj formularza kontaktowego).

Toruń miejsce parkingowe w garażu podziemnym
Toruń miejsce parkingowe w garażu podziemnym
48000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu

Przedmiotem oferty jest miejsce postojowe dla auta w garażu podziemnym, zlokalizowanym przy ulicy Lotników, Osiedle Koniuchy. Miejsce postojowe o powierzchni 14,10m2, w hali garażowej w przyziemiu budynku mieszkalnego. Hala zamykana automatyczną bramą na pilota, wjazd pod budynek kolejną bramą zamykaną na pilota. Miejsce postojowe posiada księgę wieczystą. Cena 48.000,00pln brutto. Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zapraszam do kontaktu 884 777 837.

Sprzedam miejsce postojowe w hali ul. Strzałowa 19/19A
Sprzedam miejsce postojowe w hali ul. Strzałowa 19/19A
37000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia18
RodzajParking

Sprzedam miejsce postojowe w hali garażowej ul. Strzałowa 19 /19A. Koszt 37.000zł

Miejsce parkingowe na Sztukach Pięknych
Miejsce parkingowe na Sztukach Pięknych
35000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia16
RodzajGaraż

Sprzedam miejsce parkingowe na Osiedlu Sztuki Piękne przy ul.Fałata.Dojazd od ul.Broniewskiego i z dwóch stron od ul Fałata.Serdecznie zapraszam.

Garaż blaszany Toruń Szosa Chełmińska 70
Garaż blaszany Toruń Szosa Chełmińska 70
4000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia18
RodzajGaraż

Sprzedam garaż blaszany. Grunt dzierżawiony. Ŵłaściciel gruntu zadeklarował podpisanie umowy dzierżawy z nowym właścicielem garażu.

Sprzedam miejsce postojowe
Sprzedam miejsce postojowe
38000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia15
RodzajGaraż

Sprzedam miejsce postojowe w garażu podziemnym przy Bartkiewiczówny 83B. Miejsce jest we wnęce, które nigdy nie będzie zastawione. W garażu jest monitoring. Hala wyposażona jest w pilot. Kontakt tylko przez telefon 66*******52.

Samodzielny, jednostanowiskowy garaż - Wrzosy
Samodzielny, jednostanowiskowy garaż - Wrzosy
65000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia15
RodzajGaraż

Przedstawiam Państwu ofertę sprzedaży garażu, który znajduje się w bloku mieszkalnym przy ul. Zbożowej w Toruniu. Garaż posiada elektryczne drzwi wjazdowe oraz oświetlenie. Doskonała opcja dla osób poszukujących bezpiecznego miejsca na przechowywanie samochodu, motocyklu lub różnego rodzaju sprzętów.  Garaż jednostanowiskowy, samodzielny, co daje poczucie prywatności przy przechowywaniu osobistych przedmiotów.  Osiedle Wrzosy - to część Torunia zlokalizowana w północno-zachodniej części miasta. Lokalizacja osiedla pozwala na szybki dojazd do centrum.  Zainteresowanie garażami w tej okolicy jest wysokie, dlatego nie zwlekaj i już dziś umów się na prezentację! Zadzwoń, chętnie udzielę więcej informacji dotyczących ogłoszenia! Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Samodzielny, jednostanowiskowy garaż - Wrzosy
Samodzielny, jednostanowiskowy garaż - Wrzosy
65000 zł
Toruń 30+ kilka dni temu

Przedstawiam Państwu ofertę sprzedaży garażu, który znajduje się w bloku mieszkalnym przy ul. Zbożowej w Toruniu.Garaż posiada elektryczne drzwi wjazdowe oraz oświetlenie. Doskonała opcja dla osób poszukujących bezpiecznego miejsca na przechowywanie samochodu, motocyklu lub różnego rodzaju sprzętów. Garaż jednostanowiskowy, samodzielny, co daje poczucie prywatności przy przechowywaniu osobistych przedmiotów. Osiedle Wrzosy - to część Torunia zlokalizowana w północno-zachodniej części miasta. Lokalizacja osiedla pozwala na szybki dojazd do centrum. Zainteresowanie garażami w tej okolicy jest wysokie, dlatego nie zwlekaj i już dziś umów się na prezentację! Zadzwoń, chętnie udzielę więcej informacji dotyczących ogłoszenia! Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Miejsce parkingowe w hali garażowej sprzedam
Miejsce parkingowe w hali garażowej sprzedam
39500 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Powierzchnia16,65
RodzajGaraż

Miejsce parkingowe w hali garażowej numer miejsca MP 31 polożone na osiedlu JAR w Toruniu ul. Grasera 4, 4A i 4B. W/w miejsce parkingowe o powierzchni 16,65m2 znajduje się pod nowo wybudowanymi blokami, Posiadam akt notarialny zakupu tego miejsca oraz jest założona dla niego księga wieczysta.

Filtr