Sortowanie:
Znaleziony: 193 ogłoszenie w kategorii Nieruchomości w Gorlice
Sprzedam działkę budowlaną w Gorlicach
Sprzedam działkę budowlaną w Gorlicach
nowe Gorlice 4 kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²103 zł/m²
Powierzchnia1506 m²
Szerokość31 m
Długość49 m
Typbudowlana
Ogrodzeniebrak
Drogautwardzona

Sprzedam działkę budowlaną w Gorlicach o powierzchni 15.06 ara w kształcie prostokąta wymiary działki to 31m na 49m w odległośći 12m wszystkie media więcej informacji pod telefonem *** *** ***

Lokal Gorlice
Lokal Gorlice
13484 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1979 zł/m²
Powierzchnia2980 m²
Wejścieod ulicy

NIEPOWTARZALNA OFERTA Przepiękny Zespół Zamkowo - Pałacowy położony w Zagórzanach, usytuowany na terenie parku o pow. 14,030ha. Na terenie parku znajduje się również malowniczy staw. Dojazd do nieruchomości drogą wojewódzką, na teren posesji prowadzą zaś trzy wjazdy z bramami. ULGA DLA PODATNIKÓW. UMOŻLIWIA ODLICZANIE OD DOCHODU 500 TYŚ ZŁOTYCH ROCZNIE WYDANYCH NA ZAKUP, KONSERWACJĘ I RENOWACJĘ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH ORAZ NIELIMITOWANYCH KWOTĄ 50 PROCENT WYDATKÓW NA FUNDUSZ REMONTOWY LUB PRACE KONSERWATORSKIE !!!! Obiekt zaprojektowany został przez Franciszka Maria Lanci na zlecenie Tadeusza hr. Skrzyńskiego. Obiekt w okresie międzywojennym zaliczany był do najcenniejszych zabytków i rezydencji w Polsce. Zamek posiada 3 kondygnacje o pow. całkowitej wynoszącej 2980m 2 (w tym piwnice mają 362m 2 ). Na terenie posesji wybudowany został również niezależny budynek idealnie nadający się zaadaptowanie np. na część mieszkalną lub na stajnie. ​Od 2008r. na obiekcie prowadzone są prace związane z odbudową. Między innymi zamek został pokryty nowym dachem ze szwedzkiej blachy stalowej, uzupełniono zniszczone części murów poddasza i II piętra. Ponadto odnowione zostało niemal całe jedno piętro zamku. Zespół Zamkowo-Parkowy wpisany jest do rejestru zabytków obecnie pod rej. A-1445M z 17.09.2015 (dla woj. małopolskiego) poprzednio A-680 z dnia 07.09.1992 (dla woj. nowosądeckiego) wpis obejmuje: Zamek, Park, Budynek Kordegardy, kapliczkę słupową, murowane ogrodzenie. WAŻNE !!! Wykonana w zamku jest kanalizacja sanitarna z podłączeniem do sieci miejskiej w Gorlicach, Wykonana została budowa stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z powiązaniami siecią SN i NN „P” - RD8. Obiekt monitorowany całą dobę przez firmę ochroniarską. Obiekt jest zwolniony z opłat gruntowych i administracyjnych za użytkowanie. Wykonana pełna dokumentacja projektu budowlanego i rewitalizacji zabytkowego zespołu Zamkowo-Parkowego z przystosowaniem go do celów turystycznych (branża architektoniczna i architektura krajobrazu) - w trakcie realizacji. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną parku. Obiekt idealnie nadaje się pod ekskluzywne miejsce , organizację wesel czy prestiżowych eventów. Pełna dokumentacja do wglądu !!! Jest możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej na rewitalizację lub modernizację obiektu i terenu. Cena do negocjacji. Więcej ofert znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.****** UNIQUE OFFER The beautiful Castle and Palace complex in Zagórzany, situated in a park with an area of 14,030ha. There is also a picturesque pond in the park. Access to the property via a provincial road, and three entrances with gates lead to the property. RELIEF FOR TAXPAYERS. ENABLES DEDUCTION FROM THE INCOME OF 500 THOUSAND PLN PER YEAR SPENT NOT ON PURCHASE, MAINTENANCE AND RENOVATION OF HISTORICAL BUILDINGS AND UNLIMITED BY THE AMOUNT OF 50 PERCENTAGE OF EXPENDITURE ON THE REPAIR FUND OR REPAIR WORKS !!!! The building was designed by Franciszek Maria Lancia commissioned by Count Tadeusz Skrzyński. In the interwar period, the building was classified as one of the most valuable monuments and residences in Poland. The castle has 3 floors with an area of total of 2,980 m2 (including the basement area is 362 m2). An independent building was also built on the property, ideally suited for adaptation, for example, to a residential part or a stables. From 2008. reconstruction works are being carried out on the site. Among other things, the castle was covered with a new roof made of Swedish steel sheet, the damaged parts of the attic walls and the second floor were replaced. In addition, almost the entire floor of the castle was renovated. The Castle and Park Complex is entered in the register of monuments, currently under the A-1445M from 17/09/2015 (for the Małopolskie Province), previously A-680 from 07/09/1992 (for the Nowosądeckie Province), the entry includes: Castle, Park, Guardhouse Building , a pillar chapel, a brick fence. IMPORTANT !!! There is a sanitary sewage system in the castle with connection to the municipal network in Gorlice, The construction of the 15/04 kV transformer station was completed, together with the connections of the MV and LV "P" - RD8 network. The facility is monitored 24/7 by a security company. The facility is exempt from land and administrative fees for use. Complete documentation of the construction design and revitalization of the historic Castle and Park complex with adaptation to tourist purposes (architectural and landscape architecture) - under construction. A dendrological inventory of the park was made. The facility is ideal for an exclusive venue, weddings or prestigious events. Full documentation available for inspection !!! It is possible to obtain funds from the European Union for the revitalization or modernization of the facility and area. Price is negotiable. More offers can be found on our website www.****** -------------------------- ap7 nieruchomości oświadcza, iż posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uczestniczących w gospodarce nieruchomościami (polisa PZU S.A. nr 1045653956). Ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Działki budowlane w Mszance, of. 1247
Działki budowlane w Mszance, of. 1247
Gorlice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²36 zł/m²
Powierzchnia1507 m²
Szerokość31 m
Długość46 m
Typbudowlana

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks 18 działek o numerach ewidencyjnych od 140/8 do 140/25 wraz z udziałem w prawie własności do drogi wewnętrznej oznaczonej numer: 140/26. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszar wszystkich działek znajdują się w terenach oznaczonym symbolem: 6 MN- (tereny zabudowy mieszkaniowej - dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dopuszczeniem budynków gospodarczych lub wolnostojących garaży), stanowiący klaso-użytki: (RIVa) zlokalizowane w urokliwej części "Obniżenia Gorlickiego" z widokiem na okoliczne wyżyny i lasy w sołectwie Mszanka, pow. gorlicki, jednostka ewidencyjna: Łużna, woj. małopolskie. Dostęp do sieci infrastruktury technicznej: - prąd (w odległości ok. 30m), - gaz, - kanalizacja, - telefon. Grunty płaskiej powierzchni o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta o średniej rzędnej wysokości około 310 m n.p.m. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z gminnej drogi nawierzchni asfaltowej, natomiast droga wewnętrzna o numerze ewid.: 140/26 wymagającej urządzenia. Nieruchomość znajduje się w atrakcyjnej okolicy z pięknymi widokami w otoczeniu pól rzepaków oraz nowo powstałych domów jednorodzinnych, miejsce ciche, spokojne, idealne pod budowę wymarzonego domu. Dojazd samochodem do centrum miasta zajmuje zaledwie kilka minut, w odległości 6-7 km znajduje się ścisłe centrum Gorlic, m.im. szkoły, restauracja, park miejski, basen, kościół oraz szpital, a liczne przystanki komunikacji zapewniają sprawną komunikację z pozostałą częścią miasta. Która działka najbardziej odpowiada Tobie? zarezerwujemy ją dla Ciebie już dziś! Dz. 140/9 o powierzchni: 0,1576 ha - 58 000 PLN Dz. 140/10 o powierzchni: 0,1590 ha - 59 000 PLN Dz. 140/11 o powierzchni: 0,1590 ha - 59 000 PLN Dz. 140/12 o powierzchni: 0,1591 ha - 59 000 PLN Dz. 140/13 o powierzchni: 0,1582 ha - 59 000 PLN Dz. 140/14 o powierzchni: 0,1559 ha - 58 000 PLN Dz. 140/15 o powierzchni: 0,1562 ha - 58 000 PLN - rezerwacja Dz. 140/16 o powierzchni: 0,1605 ha - 59 000 PLN Dz. 140/17 o powierzchni: 0,1610 ha - 60 000 PLN Dz. 140/18 o powierzchni: 0,1971 ha - 73 000 PLN Dz. 140/19 o powierzchni: 0,1548 ha - 57 000 PLN Dz. 140/20 o powierzchni: 0,1541 ha - 57 000 PLN Dz. 140/21 o powierzchni: 0,1551 ha - 57 000 PLN Dz. 140/22 o powierzchni: 0,1529 ha - 57 000 PLN Dz. 140/23 o powierzchni: 0,1507 ha - 55 000 PLN Dz. 140/24 o powierzchni: 0,1508 ha - 56 000 PLN Dz. 140/25 o powierzchni: 0,1528 ha - 57 000 PLN Dz. 140/26 o powierzchni: 0,3206 ha - udział w drodze wew. w cenie każdej działki! Istnieje możliwość zakupu całości 3,2080 ha w atrakcyjnej cenie: 950 000 PLN Proponujemy Państwu również bezpłatną usługę doradztwa kredytowego: - zweryfikujemy zdolność kredytową, - pomożemy wybrać najkorzystniejszą ofertę, - załatwimy wszelkie formalności. Zapraszam do bezpłatnej prezentacji nieruchomości w terenie, termin i godzina do ustalenia. Agent prowadzący: Grzegorz +48 *** *** ***

Dziełki rolne w Gładyszowie, oferta 1230
Dziełki rolne w Gładyszowie, oferta 1230
Gorlice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²16 zł/m²
Powierzchnia8050 m²
Typrolna

Przedmiotem sprzedaży są nowo projektowane nieruchomości gruntowe niezabudowane, które są przedmiotem podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej o numerze: 349/4 stanowiącej grunty klasy bonitacyjnej: (RV, ŁIV, ŁV, PsV, Lsn) z której docelowo zostaną utworzone 3 działki o powierzchni po około: 0,8050 ha (8050 m.kw.), Obszar nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obejmuje tereny oznaczone symbolem: Zln - (tereny leśne niepaństwowe) oraz tereny oznaczone symbolem: R/Usz.1/k - (tereny rolne z dopuszczeniem narciarskich tras zjazdowych w terenach o szczególnej ekspozycji krajobrazowej) umiejscowione w otulinie lasów Beskidu Niskiego i lokalnych ciągach ekologicznych w łonie umajonych ziołami i kwiatami polan sołectwa Gładyszów, gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki, woj. małopolskie. Dostęp do sieci infrastruktury technicznej (w odległości 50~100 m): - prąd, - telefon, - światłowód. Grunty w kształcie nieruganego prostokąta. Ukształtowanie terenu zróżnicowane jednakże bez większych nachyleń, większości teren płaski o średniej rzędnej wysokości ok. 570 m n.p.m. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z gminnej drogi nawierzchni asfaltowej natomiast w ostatnim odcinku drogą szutrową. Poetyckie miejsce usytuowane w malowniczej i spokojnej okolicy Beskidu Niskiego w otoczeniu lasów sprawia, iż to miejsce żyje własnym, zupełnie innym życiem. Doskonałe miejsce do beztroskiego bytowania dla osób ceniących sobie ciszę i spokój w zgodzie i w harmonii z naturą. Miłośnicy zbierania grzybów pokochają okoliczne lasy, a fantastyczne trasy rowerowe i pobliskie stadniny koni docenią osoby ceniące aktywny styl życia. Miejscem tym, zachwyci się każda osoba doceniająca piękno przyrody a miłośnicy zbierania grzybów pokochają okoliczne lasy oraz jazdę konną w jednej z największych w Europie stadniny koni Huculskich w Regietowie. Urokliwe miejsce z walorami turystycznymi takimi jak: zalew Klimkówka - prawdziwe wędkarskie eldorado, zainteresują kogoś, kto z daleka od zgiełku, na łonie przyrody, chce delektować się ciszą i spokojem. W pobliżu słynne uzdrowiskowo Wysowa-Zdrój znana z pijalni wód mineralnych, relaksu i SPA. Zimą dostępne w promieniu kilku kilometrów wyciągi narciarskie: Małastów, Smerekowiec oraz Magura Małastowska. Więcej szczegółów o przeznaczeniu nieruchomości w linku do uchwały MPZT: http******************************************************************************** http********************************************************************************** CENY POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK: Dz. "A" proj. pow.: 0,8050 ha za cenę: 130 000 PLN, Dz. "B" proj. pow.: 0,8050 ha za cenę: 140 000 PLN, Dz. "C" proj. pow.: 0,8050 ha za cenę: 150 000 PLN, Dz. "D" (wewnętrzna nieurządzona droga dojazdowa) proj. pow.: 0,8050 ha - (sprzedaż udziału w cenie każdej działki), lub całość tj. Dz. "E" proj. pow.: 2,6100 ha w cenie: 400 000 PLN. Proponujemy Państwu również bezpłatną usługę doradztwa kredytowego: - zweryfikujemy zdolność kredytową, - pomożemy wybrać najkorzystniejszą ofertę, - załatwimy wszelkie formalności. Zapraszam do bezpłatnej prezentacji nieruchomości w terenie, termin i godzina do ustalenia. Agent prowadzący: Grzegorz +48 *** *** ***

Działki budowlane w Sękowej, oferta 1226
Działki budowlane w Sękowej, oferta 1226
Gorlice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²76 zł/m²
Powierzchnia1270 m²
Typbudowlana

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks 6 działek budowlanych, niezbudowanych o numerze ewidencyjnym: 123, 124, 125, 127, 128, 129 oraz udział w prawie własności do drogi wewnętrznej numer: 126 stanowiącej dojazd do przedmiotowych działek stanowiące powierzchnię: od 0,1270 ha do: 0,2381 ha (klaso-użytki: RIVa oraz dz. 127-LzIV). Obszar nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zajmuje tereny oznaczone symbolem: 1.4.MN - (tereny o podstawowej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego) oraz w terenach symbolu: 7.1.E - (istniejące linie elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia - 15 kV, dot. dz.123 oraz 128). Grunty zlokalizowane u stóp wyżyn Beskidu Niskiego o widokowej ekspozycji wsi Sękowa, gmina: Sękowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie. Dostęp do sieci infrastruktury technicznej: - prąd, (złącze na działce) - wodociąg, (zasuwa na działce) - gaz, (sieć przy granicy dz. nr: 123) - kanalizacja, Oferowane działki znajdują się w najbardziej poszukiwanej sypialni mieszkańców miasta Gorlic jaki i zarówno przybywających turystów. Ukształtowanie terenu o ekspozycji południowej, które cechują się dobrym nasłonecznieniem w większości części płaskie o średniej rzędnej wysokości: 315 m.n.p.m. z widokiem na wyżyny Beskidu Niskiego: "Ubocz" i "Huszcza". Dojazd odbywa się bezpośrednio z drogi powiatowej następnie przez około 100m po wewnętrznej drodze dojazdowej o nawierzchni betonowej. Urokliwe miejsce usytuowane w malowniczej i spokojnej okolicy Beskidu Niskiego w otoczeniu lasów sprawia wrażenie iż to miejsce żyje własnym zupełnie innym życiem. Doskonałe miejsce do beztroskiego spędzania wolnego czasu w zgodzie i w harmonii z naturą. W niedalekiej odległości znajdują się liczne szlaki turystyczne, wieża widokowa "Ferdel", Uzdrowisko Wapienne SPA & Wellnes, wypożyczalnie rowerowe, bazy namiotowe, zalew Klimkówka, dobre miejsce dla wędkarzy, plażowiczów i osób uprawiających sporty wodne. W pobliżu znajduje się miejscowość Gładyszów uchodząca za największą w Europie Stadninę Koni Huculskich. Zimą dostępne promieniu kilku kilometrów wyciągi narciarskie: Małastów, Smerekowiec oraz Magura Małastowska. Lokalizacja również pozwala na szybki dostęp do kluczowych punktów publicznych placówek, które zapewnią swoim domownikom wygodę oraz najwyższą jakość życia w otoczeniu terenów zielonych z bardzo łatwym dojazdem. Rewelacyjna komunikacja, zaledwie kilka minut do ścisłego centrum miasta Gorlice samochodem lub z najbliższego przystanku autobusowego. CENY POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: Dz. 123 powierzchni: 0,2226 ha - 133 000 PLN - REZERWACJA, Dz. 124 powierzchni: 0,1438 ha - 89 000 PLN Dz. 125 powierzchni: 0,2381 ha - 139 000 PLN Dz. 127 powierzchni: 0,1474 ha - 89 000 PLN Dz. 128 powierzchni: 0,1594 ha - 96 000 PLN Dz. 129 powierzchni: 0,1270 ha - 76 000 PLN - REZERWACJA. UWAGA: Cena zawiera udział w prawie własności do drogi wewnętrznej numer: 126 powierzchni: 0,1443 ha Proponujemy Państwu również bezpłatną usługę doradztwa kredytowego: - zweryfikujemy zdolność kredytową, - pomożemy wybrać najkorzystniejszą ofertę, - załatwimy wszelkie formalności. Zapraszam do bezpłatnej prezentacji nieruchomości w terenie! Agent prowadzący: Kamil + 48 *** *** *** Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć zabronione.

Kiosk pawilon handlowy - Gorlice
Kiosk pawilon handlowy - Gorlice
15999 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia30 m²
Piętroparter

Sprzedam kiosk handlowy w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza na prywatnym placu targowym. Zbudowany z płyt ocieplających o pow. 30m2 z otwieranymi klapami z przodu oraz daszek z markizą. Kiosk posiada. - instalację elektryczną - alarm - półki, regały, stojaki Cena do uzgodnienia. Więcej informacji udzielę telefonicznie.

Lokal handlowo usługowy-biurowy
Lokal handlowo usługowy-biurowy
Gorlice 30+ kilka dni temu
PrzeznaczenieHandel i Usługi
Powierzchnia100

Wynajmę lokal handlowo-usługowy dwukondygnacyjny o powierzchni parter 50m2 , oraz pierwsze piętro o tej samej powierzchni . Budynek teraz wybudowany i oddany do użytku . Lokal znajduje się w centrum Gorlic przy głównej ulicy łączącej się z rynkiem . Budynek ma dobry dojazd i miejsca parkingowe. Proszę o kontakt nr. kom. 534 - pokaż numer telefonu -

Mieszkanie Gorlice Zagórzany 52m2 1 pokój
Mieszkanie Gorlice Zagórzany 52m2 1 pokój
Gorlice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²2884 zł/m²
Powierzchnia52 m²
Liczba pokoi1
Materiał budynkucegła
Forma własnościwłasność
Piętro1

Do sprzedania lokal mieszkalny o pow. 52m2 położony na I piętrze się w budynku z cegły w Zagórzanach- 5km od Gorlic. W skład mieszkania wchodzi pokój o pow. około 35m2, duża kuchnia oraz przynależna do lokalu toaleta znajdująca się na korytarzu. Mieszkanie przeznaczone do kapitalnego remontu- istnieje możliwość podzielenia obecnej kuchni i urządzenia w nim łazienki z toaletą i kuchni oraz podziału pokoju na 2 mniejsze pokoje. Do mieszkania przynależy także piwnica. W pokoju na podłodze parkiet, ściany pomalowane. W kuchni na podłodze wykładzina PCV, ściany pomalowane. Media: prąd, woda i kanalizacja gminna, ogrzewanie węglowe (zgoda PGNiG na wykonanie przyłącza gazowego w mieszkaniu i montaż pieca gazowego 2 funkcyjnego). Cena: 150 000 zł (do negocjacji) Kontakt: Piotr tel. 514 998 642 DANE KONTAKTOWE: CENTRUM NIERUCHOMOŚCI ********* ce******s@h***.pl www.************ Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Lokal 176 m2 handlowo-usługowy centrum Gorlic Galeria Rondo Center
Lokal 176 m2 handlowo-usługowy centrum Gorlic Galeria Rondo Center
7040 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
PoziomParter
Powierzchnia205
Przeznaczenie lokaluHandlowe

Do wynajęcia lokal o powierzchni 176m2 lub możliwość powiększenia do 500 m2. Lokal znajduje się na parterze w ścisłym centrum Gorlic - ul. Biecka 1 Galeria Rondo Center, tuż przy wejściu głównym do budynku. Dostępność: od zaraz Czynsz: 40,00 zł netto za m2, brutto 49,20 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 69*******17

Lokal biurowy 11 Listopada Gorlice
Lokal biurowy 11 Listopada Gorlice
750 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
PoziomParter
Powierzchnia25
Przeznaczenie lokaluBiurowe

Do wynajęcia lokal biurowy mieszczący się na parterze biurowca położonego przy ulicy 11 Listopada 34 w Gorlicach. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń oraz odrębnej toalety przypisanej do ogłoszonej powierzchni o łącznym metrażu wynoszącym 25m2. Cena: 750 zł/netto/ miesiąc + media. Dogodny dojazd, dojście do posesji. Duży parking, plac manewrowy. Możliwość wynajęcia większej powierzchni.

Wynajmę mieszkanie
Wynajmę mieszkanie
1200 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Poziom3
UmeblowaneTak
Rodzaj zabudowyBlok
Powierzchnia48
Liczba pokoi2
Czynsz (dodatkowo)800 zł

Mieszkanie do wynajęcia od zaraz. 48 m powierzchni, częściowo umeblowane. Na 3 piętrze ul. Hallera z balkonem. 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka. Kaucja 2000 zł.

Miekszanie po całkowitym remoncie na wejście
Miekszanie po całkowitym remoncie na wejście
410000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Cena za m²8775.51 zł/m²
Poziom3
UmeblowaneTak
RynekWtórny
Rodzaj zabudowyBlok
Powierzchnia49
Liczba pokoi3

Sprzedam mieszkanie będące po całkowitym remoncie. Mieszkanie znajduje się na ulicy Słonecznej na trzecim piętrze, 49 m2. Posiada 3 pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę wspólną z ubikacją oraz balkon. Do mieszkania przynależy też piwnica. Pozostawiam meble ,wszystkie na wymiar oraz cały sprzęt AGD lodówka marki samaung,mikrofalówka samaung,indukcja Bosch oraz piekarnik tej samej firmy ,zmywarka bosch i pralka inwentorowa firmy samsung z możliwością dokładania ubrań podczas prania .Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu, szczegółowych informacji udzielam pod numerem telefonu: 66*******19.

Lokal Handlowo-Usługowy 80m2+ magazyn 120m2 przy ul.Kościuszki
Lokal Handlowo-Usługowy 80m2+ magazyn 120m2 przy ul.Kościuszki
2699 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
PoziomParter
Powierzchnia200
Przeznaczenie lokaluHandlowe

Witam, Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 80m2 (składający się z 3 pomieszczeń+ toaleta) +120m2 magazyn, nieruchomość znajduje się na placu handlowym przy ulicy Kościuszki. Zachęcam do kontaktu Pozdrawiam.

Sprzedaż sklepu dziecięcego z wyposażeniem + sklep internetowy
Sprzedaż sklepu dziecięcego z wyposażeniem + sklep internetowy
60000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
PoziomParter
Powierzchnia28,15
Przeznaczenie lokaluHandlowe

Sprzedam towar znajdujący się w sklepie dziecięcym obuwniczo - odzieżowym wraz z wyposażeniem oraz sklep internetowy opłacony do 01.10.2023. W skład sklepu wchodzi towar oraz wyposażenie: -Buty i ubrania dziecięce -panele ścienne 8 sztuk wraz z półkami z pleksy i haczykami -wyspy na kółkach 2 sztuki -szafka z szufladą 1 sztuka -manekiny dzieci 4 sztuki -manekin niemowlak 1 sztuka -manekiny korpus 4 sztuki -lada sklepowa -pufy kostki duże 4 sztuki -pufy kostki małe 2 sztuki -pufa worek 1 sztuka -pufy okrągłe małe siedziska 3 sztuki -przymierzalnia -dywaniki dziecięce 2 sztuki -kosze składane metalowe 2 sztuki -plakaty dzieci 2 sztuki -wieszaki na czapki 2 sztuki -stolik z 2 taboretami -mały regał 1 sztuka Wyposażenie zewnętrzne w skład którego wchodzi reklama - szyld i nazwa -pionowa tablica 1 sztuka -pozioma tablica 1 sztuka Sklep stacjonarny dobrze funkcjonuję już od 6 lat ma swoich stałych klientów oraz dużą liczbę obserwujących na fb. Sklep internetowy niedawno otworzony i opłacony na cały rok z możliwością przedłużenia. Sklep na sprzedaż bez lokalu użytkowego. Więcej informacji pod nr. 88*****29 zapraszam :)

Mieszkanie w Gorlicach
Mieszkanie w Gorlicach
285000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Cena za m²4285.71 zł/m²
PoziomParter
UmeblowaneNie
RynekWtórny
Rodzaj zabudowyBlok
Powierzchnia66,50
Liczba pokoi2

Sprzedam Spółdzielcze własnościowe mieszkanie o powierzchni 66,50 m² w Gorlicach ul. Ściegiennego 1 / 4 na parterze, do remontu. Blok ocieplony. Mieszkanie składające się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, korytarza i spiżarki. Lokal posiada pomieszczenia w użyczeniu Spółdzielni czyli komórkę i piwnice. W mieszkaniu ; wymienione są wszystkie okna na plastiki drzwi wejściowe centralne ogrzewanie piec dwufunkcyjny Cena 285 000 tys. Cena do negocjacji. Telefon kontaktowy 53*******82.

Mieszkanie 37 m2 na sprzedaż 2 pokoje na osiedlu Kopernika, Gorlice
Mieszkanie 37 m2 na sprzedaż 2 pokoje na osiedlu Kopernika, Gorlice
240000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Cena za m²6486.49 zł/m²
Poziom4
UmeblowaneNie
RynekWtórny
Rodzaj zabudowyBlok
Powierzchnia37
Liczba pokoi2

Sprzedam mieszkanie na bardzo ładnym, spokojnym osiedlu M.Kopernika, blok nr 9 bardzo ładnie położony, dużo zieleni wokół, blisko boisko, plac zabaw, sklepy i szkoła, 5 minut od centrum miasta. Blok wybudowany z pustaka, po generalnym remoncie - ocieplony. Mieszkanie na 4 piętrze bardzo jasne - południowy - zachód. Składa się z 2 pokoi, łazienki, jasnej kuchni z oknem, przedpokoju, balkonu z daszkiem + piwnicy. (okna plastikowe) Niski czynsz do spółdzielni - 230 zł (fundusz remontowy, centralne ogrzewanie, opłata eksploatacyjna) Mieszkanie dostępne od ręki. Bez pośredników od właściciela. Telefon: 50*******22 tel 50*****69

Lokal do wynajęcia, ul. 11 listopada 10a, 58m2
Lokal do wynajęcia, ul. 11 listopada 10a, 58m2
1400 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
PoziomParter
Powierzchnia58
Przeznaczenie lokaluGastronomiczne

Do wynajęcia lokal przy ulicy 11 listopada 10A. W tym momencie funkcjonuje tam lokal gastrononiczny, ale przeznaczenie lokalu moze być różne. Szczegóły pod numerem telefonu. Proszę dzwonic, nie odpisuję na sms.

Sprzedam mieszkanie 50,95m2
Sprzedam mieszkanie 50,95m2
286000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Cena za m²5613.35 zł/m²
Poziom4
UmeblowaneTak
RynekWtórny
Rodzaj zabudowyBlok
Powierzchnia50,95
Liczba pokoi4

Sprzedam Mieszkanie składające się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC oraz balkonu o łącznej powierzchni 50,95m2. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń: Balkon: 1,95m2, Łazienka: 2,9m2, Pokój: 11,1m2, II Pokój: 10m2, III Pokój: 15,4m2, Kuchnia: 5,6m2, Korytarz:4m2. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 2,45m2. Mieszkanie znajduje się na 4 piętrze w części nasłonecznionej. W trakcie użytkowania wymieniona została instalacja elektryczna, wymieniono okna i drzwi, kaloryfery, założono panele podłogowe. Kuchnia w pełni wyposażona (lodówka, zmywarka, kuchenka gazowa, okap i meble kuchenne). Pozostałe wyposażenie do uzgodnienia. Mieszkanie należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” a wysokość opłat oscyluje w granicach 500zł. (czynsz, woda, śmieci, ubezpieczenie, ogrzewanie itp.) Mieszkanie i grunt posiada księgę wieczystą bez obciążeń. Z okien widok na Park Miejski i miasto. W pobliżu, plac zabaw, szkoła, przedszkole, sklepy, do centrum miasta 5 min. Cena do negocjacji. Istnieje możliwość dokupienia murowanego garażu (posiadającego księgę wieczystą) znajdującego się na osiedlu. Garaż widoczny z okna mieszkania. Sprzedający osoba prywatna - właściciel. Z pośrednikami nieruchomości nie współpracuję.

Garaż podziemny, zamykany wynajmę
Garaż podziemny, zamykany wynajmę
340 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Powierzchnia30
RodzajGaraż

Garaż na ul. Legionów podziemny do wynajęcia. Ciepły, suchy, czysty, niezależne zamykanie

Domek z działką budowlaną
Domek z działką budowlaną
265000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Cena za m²3785.71 zł/m²
RynekPierwotny
Powierzchnia70
Powierzchnia działki1 063
Rodzaj zabudowyLetniskowy
Liczba pięterParterowy z użytkowym poddaszem

Sprzedam domek letniskowy ocieplony wraz z ogrodzoną działką budowlaną o wielkości 1063 m2 w Stróżówce/ Gorlice, Małopolska, Beskid Niski. Działka widokowa, spokojna okolica. Powierzchnia domku parter 35m2 i poddadze użytkowe 35m2. Działką posiada księgę wieczystą. Media: Woda ze studni ( więc bezpłatna), gmina również jest w trakcie zakładania wodociągu, kanalizacja, prąd, możliwość podłączenia gazu, który znajduje się przed działką. Domek jest ocieplony wełną mineralną grubości 10 cm, rury wodne i kanalizacyjne PCV również ocieplone. Dach pokryty dwukrotnie najpierw papą, folią oraz blachodachowką ( 2 letnią) w kolorze grafit. Domek malowany cztero krotnie. Parter- salon z otwartą kuchnią , łazienka oraz dodatkowy przedpokój i duży taras. Pietro- 2 sypialnie, jedna z oknem balkonowym z wyjściem na drugi taras/balkon, dodatkowo przestrzeń na szafę. W cenie zabudowa kuchenna, wyposażenie łazienki. Dom na przepięknej widokowej działce ( cała ogrodzona) z brama wjazdową i furtką. Na działce znajduje się drugi mniejszy domek wraz z osobna toaletą, który obecnie służy jako domek narzędziowy, jest do niego pociągnięty również prąd, woda i kanalizacja. Na działce znajduje die również duże zagospodarowane miejsce do grillowania. Dojazd drogą asfaltową , systematycznie odśnieżaną zimą Do centrum Gorlic 3,5 km (5 min samochodem). Sklepy do wyboru Kaufland, Biedronka, Delikatesy Centrum, Lidl. Szkoła 10 min pieszo. W Gorlicach piękny duży park, basen. Zapraszam do obejrzenia.

Mieszkanie na sprzedaż
Mieszkanie na sprzedaż
230000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Cena za m²6578.95 zł/m²
Poziom2
UmeblowaneTak
RynekWtórny
Rodzaj zabudowyBlok
Powierzchnia38
Liczba pokoi2

Sprzedam mieszkanie w Gorlicach na ul. Chopina, drugie piętro. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz parking. Do mieszkania jest przydzielona piwnica. W tym samym budynku jest poczta, ośrodek zdrowia, bardzo blisko jest sklep Lider, Majster, plac zabaw. W razie dalszych informacji proszę o kontakt pod nr. 88*****44 proszę dzwonić po 18stej godz.

Garaz akrylowy 6x6
Garaz akrylowy 6x6
Gorlice 30+ kilka dni temu

Jesteśmy PRODUCENTEM garaży. Całość konstrukcji wykonujemy z profilu zamkniętego. Transport i montaż CAŁA POLSKA GRATIS Zamawiając u Nas możliwa dowolna konfiguracja: -dodatkowe drzwi, okna -brama dwuskrzydłowa, uchylna, segmentowa -powłoka antykondensacyjna (filc przeciw skraplaniu się wody) -kotwiczenie do podłoża -blachodachówka -pionowe/poziome, wąskie/szerokie przetłoczenia -rynny -wybór dowolnego koloru z palety RAL -napęd do bramy Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu

Sprzedaż sklepu dziecięcego z wyposażeniem + sklep internetowy
Sprzedaż sklepu dziecięcego z wyposażeniem + sklep internetowy
55000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
PoziomParter
Powierzchnia28,15
Przeznaczenie lokaluHandlowe

Sprzedam towar znajdujący się w sklepie dziecięcym obuwniczo - odzieżowym wraz z wyposażeniem oraz sklep internetowy opłacony do 01.10.2023. W skład sklepu wchodzi towar oraz wyposażenie: -Buty i ubrania dziecięce -panele ścienne 8 sztuk wraz z półkami z pleksy i haczykami -wyspy na kółkach 2 sztuki -szafka z szufladą 1 sztuka -manekiny dzieci 4 sztuki -manekin niemowlak 1 sztuka -manekiny korpus 4 sztuki -lada sklepowa -pufy kostki duże 4 sztuki -pufy kostki małe 2 sztuki -pufa worek 1 sztuka -pufy okrągłe małe siedziska 3 sztuki -przymierzalnia -dywaniki dziecięce 2 sztuki -kosze składane metalowe 2 sztuki -plakaty dzieci 2 sztuki -wieszaki na czapki 2 sztuki -stolik z 2 taboretami -mały regał 1 sztuka Wyposażenie zewnętrzne w skład którego wchodzi reklama - szyld i nazwa -pionowa tablica 1 sztuka -pozioma tablica 1 sztuka Sklep stacjonarny dobrze funkcjonuję już od 6 lat ma swoich stałych klientów oraz dużą liczbę obserwujących na fb. Sklep internetowy niedawno otworzony i opłacony na cały rok z możliwością przedłużenia. Sklep na sprzedaż bez lokalu z możliwością przedłużenia umowy najmu w dobrym miejscu praktycznie w centrum miasta. Więcej informacji pod nr. 88*****29 zapraszam :)

Lokal biurowy w centrum Gorlic
Lokal biurowy w centrum Gorlic
1200 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Poziom1
Powierzchnia68
Przeznaczenie lokaluBiurowe

Lokal biurowy w centrum handlowym w centrum Gorlic,4 pomieszczenia,68 m2.,parking.W pobliżu Urząd Skarbowy,Sąd ,Starostwo,Urząd Gminy,dworzec.Cena +media. Ewentualnie istnieje możliwość wynajęcia częśći i dzielenia z drugą firmą.

Obniżka Cenowa- Dom W Gorlicach Na Sprzedaż!
Obniżka Cenowa- Dom W Gorlicach Na Sprzedaż!
580000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Cena za m²3118.28 zł/m²
RynekWtórny
Powierzchnia186
Powierzchnia działki770
Rodzaj zabudowyWolnostojący
Liczba pięterDwupiętrowy

Dom w świetnej lokalizacji Gorlice-Zawodzie, postawiony na działce o powierzchni 7,7 a., został wybudowany w 1979 roku. Na powierzchnię domu (użytkowa 124 m2; całkowita ok. 186 m2) składa się: PARTER: - kuchni z spiżarką; - pokoju dziennego z wyjściem do ogrodu; - łazienki z kabiną prysznicową, umywalką oraz wc; - pomieszczenie gospodarcze; - kotłownia - korytarz. Ogród korzystnie zagospodarowany z kwiatami, licznymi krzewami owocowymi i ozdobnymi oraz działka warzywna. PIĘTRO 1: - 2 pokoje dzienne, - kuchnia widna, oddzielna z wyjściem do ogrodu - łazienka; - korytarz. PIĘTRO 2: - sypialnia z tarasem narożnym; - salon; - kuchnia widna, oddzielna, z balkonem; - łazienka z wanną, umywalką oraz wc - balkon typu loggia - korytarz - dodatkowym atutem jest wygospodarowana przestrzeń biurowa Okna - pcv, drewniane(typ stary i nowy). Podłogi: parkiet, płytki.  Ogrzewanie z pieca gazowego lub paliwo stałe.  Dodatkowym atutem jest garaż wolnostojący z kanałem. Spokojna, cicha, zielona okolica, w pobliżu las-park, a jednocześnie blisko środki komunikacji, sklepy, przedszkole, szkoły, kościół, szpital, przychodnie - to tylko niektóre atuty tej oferty. Możliwa zamiana na mieszkanie z dopłatą. Zapraszamy do oglądania, chętnie odpowiemy na miejscu na wszystkie pytania. Naprawdę warto!  Marta Gruca tel. (użyj formularza kontaktowego) OKAZJA CENOWA!!! TYLKO TERAZ!!! - "Właścicielem ogłoszenia wraz z jego elementami jest AZ Nieruchomości lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody AZ Nieruchomości lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa AZ Nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny." Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Lokal do wynajęcia Gorlice centrum
Lokal do wynajęcia Gorlice centrum
1700 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
PoziomParter
Powierzchnia28,15
Przeznaczenie lokaluHandlowe

Do wynajęcia lokal użytkowy w atrakcyjnej lokalizacji w centrum miasta Gorlic . Blisko rynku przy głównej ulicy Mickiewicza 4, przy parkingu ,z dużą witryną sklepową. Lokal o łącznej pow. 28,15 m (sala obsługi 24,84m, zaplecze 2,07m, wc 1,24m). Przeznaczenie lokalu handlowo-usługowe. Więcej informacji pod numerem telefonu 66********08

Lokal przy ul. Mickiewicza w Gorlicach do wynajęcia
Lokal przy ul. Mickiewicza w Gorlicach do wynajęcia
1900 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
PoziomParter
Powierzchnia60
Przeznaczenie lokaluHandlowe

Lokal będzie dostępny od 1.08.2022r, aktualnym najemcą jest firma "Perły z Lamusa". Oferuje ładny lokal o powierzchni 60m, z pomieszczeniem socjalnym i sanitariatem. Parę miesięcy temu witryny zewnętrzne zostały wymienione na nowe, a wnętrze lokalu zostało odświeżone. Ponadto, gdyby wystąpiła konieczność adaptacji lokalu, niektóre koszty będą możliwe do odliczenia z czynszu. Lokal znajduje w Gorlicach przy ul.Mickiewicza, jednej z bardziej ruchliwych ulic w mieście. Przeznaczenie obiektu może być handlowe lub usługowe. Zapraszam do kontaktu. Nr tel. 79*****50

Lokal komercyjny w Gorlicach do wynajęcia
Lokal komercyjny w Gorlicach do wynajęcia
1900 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
PoziomParter
Powierzchnia60
Przeznaczenie lokaluHandlowe

Lokal do końca roku wynajmowany przez sprzedawcę spodni. Oferuje ładny lokal 60m,z pomieszczeniem socjalnym i sanitariatem.Niektore koszty adaptacji możliwe do odliczenia z czynszu.Lokal znajduje w Gorlicach przy ul.Mickiewicza,jednej z bardziej ruchliwych ulic w mieście. Lokal może mieć przeznaczenie handlowe lub usługowe. Nr tel. 79*****50

Wynajmę mieszkanie lub dom od zaraz . Gorlice i okolice
Wynajmę mieszkanie lub dom od zaraz . Gorlice i okolice
3000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Powierzchnia60
Liczba pokoi3
Pow. działki100

Witam. Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe lub dom na terenie Gorlic +/- 10 km. Sprzedaje własny dom i potrzebuje coś wynająć na dłuższy okres. Proszę o oferty w wiadomości prywatnej lub na nr telefonu 575 - pokaż numer telefonu -

Lokal biurowo-usługowy na sprzedaż
Lokal biurowo-usługowy na sprzedaż
1800000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Poziom2
Powierzchnia791,19
Przeznaczenie lokaluUsługowe

Do sprzedania lokal o powierzchni 791,19 m2 w Gorlicach ul. Michalusa 1. Lokal w dobrym stanie. Położony na drugim piętrze budynku zlokalizowanego w części północnej miasta, w terenach zabudowy przemysłowej, usługowej oraz mieszkalnej. Lokal przeznaczony jest na cele biurowo-usługowe. Posiada betonową konstrukcję ramową, dzięki temu pomieszczenia można łatwo dostosować do własnych potrzeb. W lokalu znajduje się kilkanaście pomieszczeń biurowych i wielkoprzestrzennych. Dwa pomieszczenia socjalne i trzy łazienki WC. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu tel. 51*****15 Serdecznie zapraszamy

Sprzedaż sklepu dziecięcego z wyposażeniem + sklep internetowy
Sprzedaż sklepu dziecięcego z wyposażeniem + sklep internetowy
60000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
PoziomParter
Powierzchnia28,15
Przeznaczenie lokaluHandlowe

Sprzedam towar znajdujący się w sklepie dziecięcym obuwniczo - odzieżowym wraz z wyposażeniem oraz sklep internetowy opłacony do 01.10.2023. W skład sklepu wchodzi towar oraz wyposażenie: -Buty i ubrania dziecięce -panele ścienne 8 sztuk wraz z półkami z pleksy i haczykami -wyspy na kółkach 2 sztuki -szafka z szufladą 1 sztuka -manekiny dzieci 4 sztuki -manekin niemowlak 1 sztuka -manekiny korpus 4 sztuki -lada sklepowa -pufy kostki duże 4 sztuki -pufy kostki małe 2 sztuki -pufa worek 1 sztuka -pufy okrągłe małe siedziska 3 sztuki -przymierzalnia -dywaniki dziecięce 2 sztuki -kosze składane metalowe 2 sztuki -plakaty dzieci 2 sztuki -wieszaki na czapki 2 sztuki -stolik z 2 taboretami -mały regał 1 sztuka Wyposażenie zewnętrzne w skład którego wchodzi reklama - szyld i nazwa -pionowa tablica 1 sztuka -pozioma tablica 1 sztuka Sklep na sprzedaż bez lokalu z możliwością przedłużenia umowy najmu. Więcej informacji pod nr. 88*****29

Kaufland Gorlice  pow. usługowa 6 m2
Kaufland Gorlice pow. usługowa 6 m2
1000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Poziom1
Powierzchnia6
Przeznaczenie lokaluUsługowe

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy w Centrum Handlowym Kaufland Gorlice Preferowane branże: - ubezpieczenia - kantor - inne Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu telefonicznego. Zapraszamy firmy/osoby prywatne, które chcą przenieść/rozpocząć działalność w dobrze rozpoznawalnym miejscu. Dajemy Państwu lokal z ogromnym potencjałem oraz stabilną frekwencją. W obiekcie znajduje się 198 miejsc parkingowych, które są dostępne dla Państwa i naszych klientów bezpłatnie. Brak prowizji W przypadku pośrednictwa przez osobę trzecią (brokera) wyklucza się wypłatę prowizji lub innego wynagrodzenia przez Kaufland Polska Markety. Zapraszamy do kontaktu! „Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

Lokal biurowy w centrum Gorlic
Lokal biurowy w centrum Gorlic
1200 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Poziom1
Powierzchnia68
Przeznaczenie lokaluBiurowe

Lokal biurowy w centrum handlowym w centrum Gorlic,4 pomieszczenia,68 m2.,parking.W pobliżu Urząd Skarbowy,Sąd ,Starostwo,Urząd Gminy,dworzec.Cena +media

Mieszkanie na sprzedaż
Mieszkanie na sprzedaż
320000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Cena za m²6054.87 zł/m²
Poziom3
UmeblowaneNie
RynekWtórny
Rodzaj zabudowyBlok
Powierzchnia52,85
Liczba pokoi3

Do sprzedania mieszkanie własnościowe o pow. 47,87 m2 w Gorlicach przy ul. Ogrodowej. Lokal znajduje się na 3 piętrze. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC. Okna mieszkania wychodzące do 2 strony- teren zielony. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 4,98 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta. Blisko plac zabaw, szkoła oraz sklepy.

Sprzedam dom Gorlice
Sprzedam dom Gorlice
529000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Cena za m²2645 zł/m²
RynekWtórny
Powierzchnia200
Powierzchnia działki632
Rodzaj zabudowyWolnostojący
Liczba pięterDwupiętrowy

Sprzedam dom murowany, wolnostojący usytuowany na 6,32 ar. działce przy ul. Batorego w Gorlicach. Dom położony jest na obszarze domów jednorodzinnych ze sporą ilością zieleni, drzew owocowych. Bezpośredni dostęp do drogi gminnej asfaltowej. Bardzo dobrze usytuowany komunikacyjnie, w odległości 3 min. przystanek autobusowy, sklep spożywczy, boisko oraz plac zabaw dla dzieci. Nie dalekiej odległości przedszkole oraz szkoła podstawowa. Na posesji znajduje się również domek gospodarczy oraz garaż blaszany. Dom posiada dwa niezależne wejścia umożliwiający zamieszkanie dwóch rodzin lub tez pod wynajem. Duzy zadaszony taras. W domu ogrzewanie gazowe lub węglowe (wedle uznania). Powierzchnia użytkowa domu to 200 m2 na która składa się: - parter - 3 pokoje, łazienka, kuchnia, spiżarka, kotłownia - 1 piętro- 3 pokoje, łazienka, kuchnia - 2 -piętro - 2 pokoje, kuchnia oraz łazienka - Poddasze - może być wykorzystane na garderobę lub przestrzeń do przechowywania Dom do w stanie do wejścia, ocieplony, wymieniona blacha na dachu, nowe okna. Nieruchomość wyposażona we wszelkie media tj. kanalizacja, woda, prąd, gaz, internet Polecam! Cena do negocjacji. Biurom nieruchomości dziękuje.

Sprzedam NIE UŻYTY projekt  budowlany DOM W TARNINACH.
Sprzedam NIE UŻYTY projekt budowlany DOM W TARNINACH.
422000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²8 zł/m²
Powierzchnia191 m²
Powierzchnia działki191 m²
Zabudowawolnostojący
Typmieszkalny

Witam sprzedam gotowy projekt domu jednorodzinnego,egzemplarz orginalny z hologramami firmy Archon "Dom wTarninach. Projekt opisuje dom o powierzchni 191 m Projekt jest nowy nigdy nie użyty. W zestawie komplet 4 X plan , zestawienia materiałów , charakterystyka energetyczna budowy .Osoby zainteresowane ZAPRASZAM do kontaktu. Cena do NEGOCJACJI.

Miekszanie po całkowitym remoncie na wejście
Miekszanie po całkowitym remoncie na wejście
410000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Cena za m²8775.51 zł/m²
Poziom3
UmeblowaneTak
RynekWtórny
Rodzaj zabudowyBlok
Powierzchnia49
Liczba pokoi3

Sprzedam mieszkanie będące po całkowitym remoncie. Mieszkanie znajduje się na ulicy Słonecznej na trzecim piętrze, 49 m2. Posiada 3 pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę wspólną z ubikacją oraz balkon. Do mieszkania przynależy też piwnica. Pozostawiam meble ,wszystkie na wymiar.Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu, szczegółowych informacji udzielam pod numerem telefonu: 66*******19.

Sprzedam dom Gorlice
Sprzedam dom Gorlice
529000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Cena za m²3095 zł/m²
RynekWtórny
Powierzchnia200
Powierzchnia działki632
Rodzaj zabudowyWolnostojący
Liczba pięterDwupiętrowy

Sprzedam dom murowany, wolnostojący usytuowany na 6,32 ar. działce przy ul. Batorego w Gorlicach. Dom położony jest na obszarze domów jednorodzinnych ze sporą ilością zieleni, drzew owocowych. Bezpośredni dostęp do drogi gminnej asfaltowej. Bardzo dobrze usytuowany komunikacyjnie, w odległości 3 min. przystanek autobusowy, sklep spożywczy, boisko oraz plac zabaw dla dzieci. Nie dalekiej odległości przedszkole oraz szkoła podstawowa. Na posesji znajduje się również domek gospodarczy oraz garaż blaszany. Dom posiada dwa niezależne wejścia umożliwiający zamieszkanie dwóch rodzin lub tez pod wynajem. Duzy zadaszony taras. W domu ogrzewanie gazowe lub węglowe (wedle uznania). Powierzchnia użytkowa domu to 200 m2 na która składa się: - parter - 3 pokoje, łazienka, kuchnia, spiżarka, kotłownia - 1 piętro- 3 pokoje, łazienka, kuchnia - 2 -piętro - 2 pokoje, kuchnia oraz łazienka - Poddasze - może być wykorzystane na garderobę lub przestrzeń do przechowywania Dom do w stanie do wejścia, ocieplony, wymieniona blacha na dachu, nowe okna. Nieruchomość wyposażona we wszelkie media tj. kanalizacja, woda, prąd, gaz, internet Polecam! Cena do negocjacji. Istnieje możliwość zamiany na mniejsze mieszkanie z dopłata, w Gorlicach. Biurom nieruchomości dziękuje.

Osiedle Szklane Tarasy Gorlice 3 Pokoje
Osiedle Szklane Tarasy Gorlice 3 Pokoje
6900000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Rynekpierwotny
Cena za m²7020 zł/m²
Powierzchnia61.96 m²
Zabudowablok
Liczba pokoi3
Rok budowy2022
Piętro2
Liczba pięter3 piętra i więcej

Na sprzedaż mieszkania na nowo powstającym osiedlu Szklane Tarasy w Gorlicach. Osiedle zlokalizowane będzie przy ulicy Kapuścińskiego. Planowane zakończenie prac to druga połowa 2023 roku. Mieszkanie sprzedawane w stanie deweloperskim. Każde mieszkanie sprzedawane z miejscem parkingowym w cenie 16200zł. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej szklanetarasy.eu/ w celu zapoznania się z wizualizacją i wirtualnego spaceru po mieszkaniu. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Gorlice nowe mieszkanie 2pokojowe 52m2, IIIkw 2022
Gorlice nowe mieszkanie 2pokojowe 52m2, IIIkw 2022
295000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Cena za m²5629.77 zł/m²
Poziom1
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyBlok
Powierzchnia52,40
Liczba pokoi2

Polecamy w naszej ofercie mieszkanie 2-pokojowe o metrażu 52,4 m2, na który składa się: przestronny salon + aneks kuchenny z dodatkowym oknem, sypialnia, łazienka i hol. cena za lokal: 295 000 zł brutto miejsce na parkingu zewnętrznym: 19 000 zł brutto Przedstawiamy Państwu wizualizację budynku, w trakcie projektowania. OPIS INWESTYCJI: Inwestycja podzielona została na dwa etapy, z których pierwszy etap   (budynek 1.0) został rozpoczęty we wrześniu 2021r. Projekt Kasyno Park to zespół budynków wielorodzinnych. W pierwszym etapie planowane jest oddanie do użytku dwóch budynków o charakterystycznej numeracji 1.0 i 2.0. Oferowane mieszkanie znajduje się w drugim etapie: Kasyno Park 2.0, jest jednym z 40 oferowanych lokali mieszkalnych. W tym etapie przewidziano także 2 lokale usługowe. Do budynku jest przynależny garaż podziemny z miejscami postojowymi oraz parking naziemny.Budynek zostanie wyposażony w windę cichobieżną. Architektura  budynku łączy w sobie ponadczasową elegancję i współczesny design. Zastosowane materiały najwyższej jakości i klasy energetycznej, pozwolą spełnić wysokie standardy nowoczesnego budownictwa i będą zapewniały długotrwałą ekonomiczną eksploatację wymarzonego lokum. Lokalizacja inwestycji: ul. Ściegiennego w Gorlicach. Planowane rozpoczęcie inwestycji II kw. 2022. Przewidywany termin ukończenia III kw. 2023 Biuro sprzedaży: Ul. Michalusa 1, Gorlice, 38-300 tel. (użyj formularza kontaktowego) tel. (użyj formularza kontaktowego) Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Osiedle Szklane Tarasy Gorlice 3 Pokoje największe
Osiedle Szklane Tarasy Gorlice 3 Pokoje największe
Gorlice 30+ kilka dni temu
Rynekpierwotny
Cena za m²6912 zł/m²
Powierzchnia67.84 m²
Zabudowablok
Liczba pokoi3
Rok budowy2022
Piętro2
Liczba pięter3 piętra i więcej

Na sprzedaż mieszkania na nowo powstającym osiedlu Szklane Tarasy w Gorlicach. Osiedle zlokalizowane będzie przy ulicy Kapuścińskiego. Planowane zakończenie prac to druga połowa 2023 roku. Mieszkanie sprzedawane w stanie deweloperskim. Każde mieszkanie sprzedawane z miejscem parkingowym w cenie 16200zł. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej szklanetarasy.eu/ w celu zapoznania się z wizualizacją i wirtualnego spaceru po mieszkaniu. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Sprzedam mieszkanie 50,95m2
Sprzedam mieszkanie 50,95m2
286000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Cena za m²6045.14 zł/m²
Poziom4
UmeblowaneTak
RynekWtórny
Rodzaj zabudowyBlok
Powierzchnia50,95
Liczba pokoi4

Sprzedam Mieszkanie składające się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC oraz balkonu o łącznej powierzchni 50,95m2. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 2,45m2. Mieszkanie znajduje się na 4 piętrze w części nasłonecznionej. W trakcie użytkowania wymieniona została instalacja elektryczna, wymieniono okna i drzwi, kaloryfery, założono panele podłogowe. Kuchnia w pełni wyposażona (lodówka, zmywarka, kuchenka gazowa, okap i meble kuchenne). Pozostałe wyposażenie do uzgodnienia. Mieszkanie należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” a wysokość opłat oscyluje w granicach 500zł. (czynsz, woda, śmieci, ubezpieczenie, ogrzewanie itp.) Mieszkanie i grunt posiada księgę wieczystą bez obciążeń. Z okien widok na Park Miejski i miasto. W pobliżu, plac zabaw, szkoła, przedszkole, sklepy, do centrum miasta 5 min. Cena do negocjacji. Istnieje możliwość dokupienia murowanego garażu (posiadającego księgę wieczystą) znajdującego się na osiedlu. Garaż widoczny z okna mieszkania. Sprzedający osoba prywatna - właściciel. Z pośrednikami nieruchomości nie współpracuję.

Osiedle Szklane Tarasy Gorlice 2 Pokoje parter + Ogródek
Osiedle Szklane Tarasy Gorlice 2 Pokoje parter + Ogródek
74999 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Rynekpierwotny
Cena za m²7020 zł/m²
Powierzchnia52 m²
Zabudowablok
Liczba pokoi2
Rok budowy2022
Piętroparter
Liczba pięter3 piętra i więcej

Na sprzedaż mieszkania na nowo powstającym osiedlu Szklane Tarasy w Gorlicach. Osiedle zlokalizowane będzie przy ulicy Kapuścińskiego. Planowane zakończenie prac to druga połowa 2023 roku. Mieszkanie sprzedawane w stanie deweloperskim. Każde mieszkanie sprzedawane z miejscem parkingowym w cenie 16200zł. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej szklanetarasy.eu/ w celu zapoznania się z wizualizacją i wirtualnego spaceru po mieszkaniu. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Sprzedam mieszkanie w domu dwurodzinnym
Sprzedam mieszkanie w domu dwurodzinnym
440000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Cena za m²5476.19 zł/m²
RynekWtórny
Powierzchnia84
Powierzchnia działki10
Rodzaj zabudowyWolnostojący
Liczba pięterJednopiętrowy

Sprzedam mieszkanie w domu dwurodzinnym zlokalizowane na parterze. Dom położony jest w centrum Gorlic na 10 arowej działce.. Na powierzchnie mieszkania składają się: salon z kuchnią, dwie oddzielne sypialnie oraz łazienka i wc. Powierzchnia lokalu to ok. 84 m2. Mieszkanie jest wyremontowane, okna PCV, nowa instalacja c.o. gaz, wodno-kanalizacyjna i elektryczna. W pokojach parkiet a w przedpokoju i łazience oraz kuchni glazura. W łazience i wc ogrzewanie podłogowe. W mieszkaniu pozostają meble kuchenne, szafa wnękowa. Do mieszkania przynależna działka (połowa) oraz garaż wolnostojący z kanałem, a także strych i piwnica. Cała działka ogrodzona i obsadzona tujami. W jednej z sypialni wyjście na duży taras a z niego bezpośrednio na ogród. Na ogrodzie jest altanka oraz mały płac zabaw dla dzieci (domek ze zjeżdżalnia i piaskownicą). Każdy z lokali ma osobne wejście z klatki schodowej. Możliwość oglądnięcia po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt w tygodniu po godz. 18.00.

Wynajmę mieszkanie o pow. 28 m2 Gorlice ul. Kościuszki 34
Wynajmę mieszkanie o pow. 28 m2 Gorlice ul. Kościuszki 34
1700 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Poziom1
UmeblowaneNie
Rodzaj zabudowyKamienica
Powierzchnia28
Liczba pokoiKawalerka
Czynsz (dodatkowo)1 zł

Wynajmę, przestronne, bezczynszowe mieszkanie zlokalizowane w Gorlicach przy ul. Kościuszki 34. Obok siłownia Xtreme Fitness, Delikatesy Szubryt, Biedonka, Aldi, szpital. Powierzchnia mieszkania: 28 m2. Mieszkanie składa się z aneksu kuchennego, 1 pokoju i łazienki. Cena najmu: 1400 zł miesięcznie + media z własnych liczników. Oprócz czynszu Najmu najemca wpłaca na rachunek Wynajmującego: opłatę za śmieci, należność za wodę i ścieki oraz opłatę za sprzątanie części wspólnych budynku. Na prąd i gaz należy zawrzeć sobie samemu odrębną umowę z Tauron i PGNiG. Dostępność od zaraz OKOLICA SPOKOJNA, BUDYNEK CHRONIONY PRZEZ GROM. Kaucja zwrotna w wysokości 2-miesięcznego czynszu Więcej informacji chętnie udzielę telefonicznie nr 69*****17

Sprzedam działkę budowlano-usługową o pow. 0,1350 ha
Sprzedam działkę budowlano-usługową o pow. 0,1350 ha
78000 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia1 350
Cena za m²65.19 zł/m²

Sprzedam działkę położoną w Gorlicach (dojazd od ul. Szopena i Bieckiej, a także od ul. Kombatantów) o pow. 0,1350 ha. Działka składa się z 2 działek tworzących jedną całość: dz. 155/8 - 0,0870 ha, dz. 26/35 - 0,0480 ha. Przeznaczenie działek - usługowo-mieszkaniowa. Na działce są wszystkie media oprócz wody. Na drugim zdjęciu mapa poglądowa z lokalizacją działek (zaznaczone na żółto).

Lokal w centrum Gorlic
Lokal w centrum Gorlic
4900 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
PrzeznaczenieHandel i Usługi
Powierzchnia88

Od 1 kwietnia oferujemy do wynajęcia w Gorlicach lokal handlowo-usługowy z przynależnym do niego zapleczem. Lokal posiada powierzchnię 66 m2, a zaplecze 22 m2. Sklep znajduje się w kamienicy położonej przy głównym ruchliwym deptaku Gorlic. Jest to prestiżowa ulica 3 Maja, nieopodal Rynku, na której panuje naturalny ruch pieszych. Witryny oraz wejście do lokalu znajdują się od strony deptaka. Wjazd-dojście jest możliwe z dwóch stron: bezpośrednio z chodnika od ulicy 3 Maja oraz przez dziedziniec od strony ulicy Kołłątaja, gdzie można wygodnie dowozić towar. Budynek jest po wielu remontach. Znajduje się w nim biuro nieruchomości oraz sklep z torebkami. Do dyspozycji jest miejsce parkingowe oraz wszystkie konieczne media. Lokal wynajmuje się łącznie z zapleczem, które może być wykorzystane na magazyn, biuro, pomieszczenie socjalne, itp. Cena: 4900 netto

Gorlice, mieszkanie do wynajęcia w centrum, 587W/2022
Gorlice, mieszkanie do wynajęcia w centrum, 587W/2022
800 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Powierzchnia20
Liczba pokoi1
Rodzaj zabudowyKamienica
Poziom1
Liczba pięter1wy

Do wynajęcia mieszkanie w ścisłym centrum Gorlic. Mieszkanie o powierzchni ok. 20 m2, składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym i łazienki. Mieszkanie dostępne od kwietnia 2022 r.

Gorlice, mieszkanie do wynajęcia w centrum, 586W/2022
Gorlice, mieszkanie do wynajęcia w centrum, 586W/2022
1250 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Powierzchnia40
Liczba pokoi1
Rodzaj zabudowyKamienica
Poziom1

Do wynajęcia mieszkanie w ścisłym centrum Gorlic. Mieszkanie o powierzchni ok. 40 m2, położone na I piętrze. W jego skład wchodzą 1 pokój, kuchnia i łazienka.

Garaże Blaszane,Hale,Wiaty,Domki gospodacze I wiele innych konstrukcji
Garaże Blaszane,Hale,Wiaty,Domki gospodacze I wiele innych konstrukcji
4500 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu
Powierzchnia15
RodzajGaraż

Nasza Firma specjalizuje się w produkcji garaży blaszanych nietypowych, na specjalne życzenie dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Cena dotyczy garażu standardowego 3x5 w ocynku W naszej firmie klient może decydować o: - wymiarze konstrukcji garażu (szerokość, długość, wysokość) - spadzie dachu (dwu-spad, spad na tył, przód, spady boczne) - rodzaju bramy (dwuskrzydłowa lub podnoszona do góry) - dodatkowych drzwiach wejściowych - otworach okiennych / okno uchylne - rodzaju blachy: ocynk lub blacha ocynk powlekana akrylem (kolor do wyboru z palety RAL), blacha drewnopodobna: złoty dąb, orzech oraz złoty dąb MULTI GROSS - nity w kolor Posiadamy w ofercie blachy imitujące drewno : Złoty Dąb, Orzech , Złoty dąb MULTI GROSS. Do każdego koloru posiadamy nity w kolorze blachy. Oferujemy również dodatki tj : okucia narożne i dachowe PROFIL ZAMKNIĘTY POZIOMY na bramie ( T7, T17 ) W trosce o zadowolenie naszych Klientów, stosujemy materiały najwyższej jakości. Dbamy o detale i staranność wykonania. Nasze garaże możemy wkomponować w każdą przestrzeń bez uszczerbku na wizerunku najbliższego otoczenia. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, przygotujemy dla Państwa indywidualną wycenę. Tel: 73*******20 lub pisać priv

Filtr