Syndyk sprzeda

Sortowanie:
Znaleziony: 201 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
syndyk sprzeda działkę
syndyk sprzeda działkę
17 475 zł
nowe Piotrków Trybunalski 30+ kilka dni temu

syndyk sprzeda działkę położoną w gminie Gorzkowice powiat piotrkowski, nr kw PT1P/23385/5 za cenę nie mniejszą niż 17475 zł Szczegóły konkursu www.bezat.pl/regulaminGorzkowice.pdf

Syndyk sprzeda działkę - Chrzęsne/Tłuszcz
Syndyk sprzeda działkę - Chrzęsne/Tłuszcz
143 000 zł
Wołomin 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda nieruchomość złożoną z działki nr 967/5 i 967/6 położoną w miejscowości Chrzęsne, gmina Tłuszcz, woj.mazowieckie o łącznej powierzchni 3500m2.Cena wywoławcza: 143 000,00zł Regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy do wglądu w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl

Syndyk sprzeda grunty orne, łąki
Syndyk sprzeda grunty orne, łąki
26000 zł
3 kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia1 866
Cena za m²13.93 zł/m²

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową (grunty orne, łąki) o powierzchni 1866 m2. Działka znajduje się we wsi Jaracz (gmina Rogoźno, powiat obornicki, województwo wielkopolskie). Położona jest w połowie drogi między Obornikami a Rogoźnem przy trasie szybkiego ruchu S11. Tuż przy granicy działki dostęp do mediów oraz do drogi gminnej. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Oczekujemy kontaktu mailowego.

Syndyk sprzeda nieruchomości - NIEDOMICE gm.Żabno
Syndyk sprzeda nieruchomości - NIEDOMICE gm.Żabno
1 061 000 zł
Tarnów 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe w miejscowości Niedomice, gmina Żabno: prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 800/134 o powierzchni 0,0286ha i 800/158 o powierzchni 0,1304ha oraz prawo własności budynku i budowli. Wartość oszacowania 1 061 000,00zł, cena wywoławcza – 1 061 000,00zł. Szczegółowy regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy nieruchomości do dyspozycji zainteresowanych w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl.

Syndyk sprzeda działkę - SZYMBARK Nowa cena!!!
Syndyk sprzeda działkę - SZYMBARK Nowa cena!!!
31 200 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda działkę nr 113/2 (pow.0,4404ha). Szymbark, gmina Gorlice. Cena wywoławcza 60% ceny oszacowania: 31 200zł Regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy do wglądu w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl

Syndyk sprzeda
Syndyk sprzeda
50 000 000 zł
Ełk 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach zaprasza do udziału w przetargu (aukcji) na nabycie przedsiębiorstwa spółki działającej pod firmą POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach 1. Przedmiotem przetargu (aukcji) jest przedsiębiorstwo spółki działającej pod firmą POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach obejmujące aktywa wymienione we wniosku syndyka do Sędziego-komisarza o zatwierdzenie warunków przetargu datowanego na dzień 04 października 2021 roku, wysłanego do Sądu przesyłką poleconą w dniu 05 października 2021 roku przy uwzględnieniu wyłączeń opisanych w ww. wniosku. 2. Cena wywoławcza wynosi 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) netto. 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie na rachunek bankowy masy upadłości POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach o numerze: 36 1160 2202 0000 0004 6489 8361, wadium w wysokości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) z dopiskiem „Przetarg na nabycie przedsiębiorstwa – sygn. akt. VIII GUp 89/20)”. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 października 2021 roku w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXV, godz. 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały we wniosku syndyka o zatwierdzenie warunków przetargu datowanego na dzień 04 października 2021 roku, wysłanego do Sądu przesyłką poleconą w dniu 05 października 2021 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. VIII GUp 89/20. 7. Z zatwierdzonymi warunkami przetargu zapoznać można się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. VIII GUp 89/20 oraz w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok 3 w Warszawie. 8. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok. 3 w Warszawie, tel. (22) 843 44 12, sekretariat@kgkancelaria.pl

Syndyk sprzeda
Syndyk sprzeda
3 215 592 zł
Ełk 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach zaprasza do udziału w przetargu (aukcji) na nabycie praw własności nieruchomości oraz ruchomości wchodzących w skład masy upadłości 1. Przedmiotem przetargu (aukcji) jest: a) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. 100/9 z obrębu 10, dla której Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1E/00072291/4, położonej w miejscowości Chruściele, gm. Ełk, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie, b) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. 414 z obrębu 10, dla której Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1E/00053074/8, położonej w miejscowości Chruściele, gm. Ełk, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie, c) prawo własności ruchomości opisanych w Opinii o wartości ruchomości należących do Pol-Foods sp. z o. o. w upadłości sporządzonej przez mgr Tomasza Jagiełło – wyłącznie w zakresie w jakim w w/w Opinii ruchomości zostały zaliczone do rodzaju wyposażenie wnętrz, w dziale – Meble, elementy wyposażenia wnętrz – demontaż domu prywatnego, wchodzącego w skład podgrupy 2.4. Biura – sprzęt biurowy oraz wyposażenie, objętej grupą nadrzędną 2. Zaplecze techniczne, stanowiącą załącznik nr 9 do w/w Opinii, z wyłączeniem pozycji nr 662, 675, 677, 679, 686, 687, 736, 737, 762, 774, 775, 780 spisu inwentarza, w zakresie w jakim dotyczy ich treść postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 02 września 2021 r. o wyłączeniu z masy upadłości ruchomości na rzecz Pani Tetiany Fedorove. 2. Cena wywoławcza wynosi 3.215.592,00 (trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) złotych netto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie na rachunek bankowy masy upadłości POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach o numerze: 36 1160 2202 0000 0004 6489 8361, wadium w wysokości 321.560,00 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych z dopiskiem „Przetarg na nabycie nieruchomości Chruściele – sygn. akt. VIII GUp 89/20”. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 października 2021 roku w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXV, godz. 10:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały we wniosku syndyka o zatwierdzenie warunków przetargu datowanym na dzień 16 września 2021 roku (nadanym przesyłką poleconą w dniu 17 września 2021 roku), znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. VIII GUp 89/20. 7. Z zatwierdzonymi warunkami przetargu zapoznać można się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. VIII GUp 89/20 oraz w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok 3 w Warszawie. 8. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok. 3 w Warszawie.

Syndyk sprzeda
Syndyk sprzeda
691 000 zł
Gdańsk 13 dnia plecy

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości z siedzibą we Włocławku zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności zabudowanej domem jednorodzinnym nieruchomości położonej w Gdańsku, gminie m. Gdańsk, województwie pomorskim, obręb 0074 Łostowice, składającej się z działki ew. o nr 18/2 o powierzchni 763 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GD1G/00148046/6. 2. Cena wywoławcza wynosi 691.000,00 zł (słownie: sześćset dziewiećdziesiąt jeden tysięcy złotych); sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług (VAT) i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 46 1160 2202 0000 0000 6184 9116. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 13 grudnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, w sali nr 149, o godz. 9.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu zawartym w piśmie Syndyka z dnia 12 października 2021 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 45/16. 7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w SKOK Kujawiak pod adresem: ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. (54) 231-67-01, email: sekretariat@skokkujawiak.pl oraz na stronie internetowej: http://www.skokkujawiak.pl, w zakładce „Na sprzedaż”.

Syndyk sprzeda
Syndyk sprzeda
1 243 770 zł
Ełk 19 dni plecy

Syndyk Masy Upadłości Włodarzewska S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, ul. Drawska, obręb 2-03-16, o powierzchni 5.169 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00283146/6, stanowiącej drogę prywatną wraz z urządzonymi miejscami postojowymi. 2. Cena wywoławcza wynosi 1.243.770,00 zł (milion dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych) brutto (w tym podatek VAT). 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 16 1600 1462 1835 2272 9000 0001, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XVIII GUp 208/19 – Warszawa, ul. Drawska (użytkowanie wieczyste)”. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 01 lutego 2022 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 lutego 2022 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 120, o godz. 10.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w warunkach przetargu i aukcji złożonych przy piśmie Syndyka z dnia 11 października 2021 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod sygn. XVIII GUp 208/19. 7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka pod tel. (22) 843 44 12, email: sekretariat@kgkancelaria.pl.

Syndyk sprzeda
Syndyk sprzeda
42 500 000 zł
Ełk 18 dni plecy

Syndyk masy upadłości POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach zaprasza do udziału w przetargu (aukcji) na nabycie przedsiębiorstwa spółki działającej pod firmą POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach 1. Przedmiotem przetargu (aukcji) jest przedsiębiorstwo spółki działającej pod firmą POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach obejmujące aktywa wymienione we wniosku syndyka do Sędziego-komisarza o zatwierdzenie warunków przetargu z dnia 05 listopada 2021 roku, przy uwzględnieniu wyłączeń opisanych w ww. wniosku. 2. Cena wywoławcza wynosi 42.500.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto. 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie na rachunek bankowy masy upadłości POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach o numerze: 36 1160 2202 0000 0004 6489 8361, wadium w wysokości 4.250.000 zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z dopiskiem „Przetarg na nabycie przedsiębiorstwa – sygn. akt. VIII GUp 89/20)”. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 grudnia 2021 roku w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXV, godz. 11:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały we wniosku syndyka o zatwierdzenie warunków przetargu z dnia 05 listopada 2021 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. VIII GUp 89/20. 7. Z zatwierdzonymi warunkami przetargu zapoznać można się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. VIII GUp 89/20 oraz w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok 3 w Warszawie. 8. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok. 3 w Warszawie, tel. (22) 843 44 12, sekretariat@kgkancelaria.pl

Syndyk sprzeda
Syndyk sprzeda
2 734 000 zł
Ełk 18 dni plecy

Syndyk masy upadłości POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach zaprasza do udziału w przetargu (aukcji) na nabycie praw własności nieruchomości oraz ruchomości wchodzących w skład masy upadłości POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości 1. Przedmiotem przetargu (aukcji) jest: a) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. 100/9 z obrębu 10, dla której Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1E/00072291/4; b) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. 414 z obrębu 10, dla której Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1E/00053074/8; c) prawo własności ruchomości opisanych w Opinii o wartości ruchomości należących do Pol-Foods sp. z o. o. w upadłości sporządzonej przez mgr Tomasza Jagiełło – wyłącznie w zakresie w jakim w w/w Opinii ruchomości zostały zaliczone do rodzaju wyposażenie wnętrz, w dziale – Meble, elementy wyposażenia wnętrz – demontaż domu prywatnego, wchodzącego w skład podgrupy 2.4. Biura – sprzęt biurowy oraz wyposażenie, objętej grupą nadrzędną 2. Zaplecze techniczne, stanowiącą załącznik nr 9 do w/w Opinii, z wyłączeniem pozycji nr 662, 675, 677, 679, 686, 687, 736, 737, 762, 774, 775, 780 spisu inwentarza, w zakresie w jakim dotyczy ich treść postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 02 września 2021 r. o wyłączeniu z masy upadłości ruchomości na rzecz Pani Tetiany Fedorovej. 2. Cena wywoławcza wynosi 2.734.000,00 (dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące) złotych netto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie na rachunek bankowy masy upadłości POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach o numerze: 36 1160 2202 0000 0004 6489 8361, wadium w wysokości 274.000,00 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych z dopiskiem „Przetarg na nabycie nieruchomości Chruściele – sygn. akt. VIII GUp 89/20”. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 grudnia 2021 roku w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXV, godz. 11:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały we wniosku syndyka o zatwierdzenie warunków przetargu datowanym na dzień 04 listopada 2021 roku (nadanym przesyłką poleconą w dniu 05 listopada 2021 roku), znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. VIII GUp 89/20. 7. Z zatwierdzonymi warunkami przetargu zapoznać można się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. VIII GUp 89/20 oraz w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok 3 w Warszawie. 8. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok. 3 w Warszawie, tel. (22) 843 44 12, sekretariat@kgkancelaria.pl

Syndyk sprzeda
Syndyk sprzeda
170 000 zł
Lipno 15 dni plecy

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości z siedzibą we Włocławku zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności zabudowanej budynkiem produkcyjnym z częścią socjalną nieruchomości położonej w Wawrzonkowie, gminie Kikół, województwie kujawsko-pomorskim, obręb 0017 Wola, składającej się z działki ew. o nr. 346/5, o powierzchni 0,1611 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WL1L/00036882/3 . 2. Cena wywoławcza wynosi 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych); sprzedaży zwolniona jest z podatku od towarów i usług (VAT) i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 46 1160 2202 0000 0000 6184 9116. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 13 grudnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, w sali nr 149, o godz. 10.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu zawartym w piśmie Syndyka z dnia 21 września 2021 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 45/16. 7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w SKOK Kujawiak pod adresem: ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. (54) 231-67-01, email: sekretariat@skokkujawiak.pl oraz na stronie internetowej: http://www.skokkujawiak.pl, w zakładce „Na sprzedaż”.

Syndyk sprzeda
Syndyk sprzeda
88 000 zł
Działdowo 15 dni plecy

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości z siedzibą we Włocławku zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności zabudowanej budynkiem mieszkalny jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczo-garażowym nieruchomości położonej w Pożarach, gminie Działdowo, województwie warmińsko-mazurskim, obręb 0022 Pożary, składającej się z działek ew. o nr 38 oraz 50, o powierzchni 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr EL1D/00023048/7 . 2. Cena wywoławcza wynosi 88.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); sprzedaży zwolniona jest z podatku od towarów i usług (VAT) i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 46 1160 2202 0000 0000 6184 9116. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 13 grudnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, w sali nr 149, o godz. 11.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu zawartym w piśmie Syndyka z dnia 21 września 2021 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 45/16. 7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w SKOK Kujawiak pod adresem: ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. (54) 231-67-01, email: sekretariat@skokkujawiak.pl oraz na stronie internetowej: http://www.skokkujawiak.pl, w zakładce „Na sprzedaż”.

Syndyk sprzeda
Syndyk sprzeda
401 000 zł
Gdańsk 15 dni plecy

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości z siedzibą we Włocławku zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni, gminie Gdynia m., województwie pomorskim, obręb 0014 Dąbrowa, składającej się z działki ew. o nr 43, o powierzchni 1,0108 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GD1Y/00083248/3. 2. Cena wywoławcza netto wynosi 401.000,00 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy złotych); sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) albo podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), w zależności od treści interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie z regulaminem przetargu, o którym mowa w pkt 6 poniżej. 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 46 1160 2202 0000 0000 6184 9116. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 13 grudnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, w sali nr 149, o godz. 10.30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu zawartym w piśmie Syndyka z dnia 21 września 2021 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 45/16. 7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w SKOK Kujawiak pod adresem: ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. (54) 231-67-01, email: sekretariat@skokkujawiak.pl oraz na stronie internetowej: http://www.skokkujawiak.pl, w zakładce „Na sprzedaż”.

Syndyk sprzeda
Syndyk sprzeda
1 122 000 zł
Zgierz 15 dni plecy

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości z siedzibą we Włocławku zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności zabudowanej domem jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi nieruchomości położonej w Nowostawach Górnych, gminie Stryków, województwie łódzkim, obręb 0017 Nowostawy Górne, składającej się z działek ew. o nr 57, 161/1 oraz 161/2, o powierzchni 3,3610 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1G/00027830/0. 2. Cena wywoławcza netto wynosi 1.122.000,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące złotych); Transakcja sprzedaży w zakresie 92% jej ceny netto będzie zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT), natomiast w zakresie 8% jej ceny netto będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) wg stawki 23%. 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 112.000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 46 1160 2202 0000 0000 6184 9116. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 13 grudnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, w sali nr 149, o godz. 9.30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu zawartym w piśmie Syndyka z dnia 21 września 2021 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 45/16. 7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w SKOK Kujawiak pod adresem: ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. (54) 231-67-01, email: sekretariat@skokkujawiak.pl oraz na stronie internetowej: http://www.skokkujawiak.pl, w zakładce „Na sprzedaż”.

syndyk sprzeda lokal we Włocławku
syndyk sprzeda lokal we Włocławku
96 000 zł
Grudziądz 30+ kilka dni temu

syndyk sprzeda: prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Włocławku przy ul. Cyganka 22/12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00045345/2 za cenę nie niższą niż 96.000,00 zł Oferty należy składać do dnia 10 stycznia 2022 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień- Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 13 stycznia 2022 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień- Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 9.600,00 zł Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej- Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa, w godz. 8:00-16:00. w razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel 732 713 111.

Syndyk sprzeda lokal mieszkalny Grudziądz
Syndyk sprzeda lokal mieszkalny Grudziądz
59 497 zł
Grudziądz 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda: w postępowaniu o sygn. akt V GUp 367/20: udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Grudziądzu, dla której Sąd Rejonowy prowadzi KW nr TO1U/00058252/3 za cenę nie niższą niż 59.500 zł Oferty należy składać do dnia 27 października 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień- Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 29 października 2021 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień- Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.950 zł a także złożenie oferty na pozostały udział w wysokości 1/2 w w/w prawie własności. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej- ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8:00-16:00.

syndyk sprzeda lokal we Włocławku
syndyk sprzeda lokal we Włocławku
128 001 zł
Grudziądz 30+ kilka dni temu

syndyk sprzeda: prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Włocławku przy ul. Cyganka 22/12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00045345/2 za cenę nie niższą niż 128.000,00 zł Oferty należy składać do dnia 27 października 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień- Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 29 października 2021 roku o godzinie 11:30 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień- Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12.800,00 zł Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej- ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8:00-16:00. w razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel 732 713 111.

Syndyk sprzeda Z WOLNEJ RĘKI
Syndyk sprzeda Z WOLNEJ RĘKI
1 468 500 zł
Poznań 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Czapulonis (XI GUp 424/21, dawniej: XI GUp 177/18) sprzeda z wolnej ręki, w formie konkursu ofert, nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul. Bosej 17 (KW nr PO1P/00180800/7). Regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać od syndyka za pośrednictwem e-mail.Sprzedaż nastąpi za cenę najwyższą z oferowanych, nie niższą niż 1.468.500,00 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych). Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oferty w sposób oznaczony w Regulaminie oraz wpłata wadium w wysokości 73.425,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w Regulaminie. Konkurs ofert trwa do 15.10.2021 r. (ostateczna data wpływu ofert do syndyka).

syndyk sprzeda nieruchomość niezabudowaną Dębieniec
syndyk sprzeda nieruchomość niezabudowaną Dębieniec
3 100 zł
Toruń 5 dni plecy

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dębieniec, województwie kujawsko-pomorskim, oznaczonej jako działka nr 45/14 o powierzchni 0,0500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr TO1W/00027040/9.za cenę nie niższą niż 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100).Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 stycznia 2022 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa.Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 - 16.00.Szczegółowe informacje pod adresem mailowym oraz numerem telefonu.

syndyk sprzeda nieruchomość Besiekierz Rudny
syndyk sprzeda nieruchomość Besiekierz Rudny
144000 zł
Łódź 11 dni plecy
RodzajDziałki rolno-budowlane
Powierzchnia9 229
Cena za m²15.6 zł/m²

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w drodze przetargu ofertowego zlokalizowaną w obrębie Besiekierz Rudny, gm. Zgierz dz. nr 63, 0,9229 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o nr LD1G/00042408/4. Cena wywoławcza wynosi 144 000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych) Na prośbę osoby zainteresowanej operat szacunkowy wraz z regulaminem konkursu ofert zostanie udostępniony przez Kancelarię syndyka drogą elektroniczną. Oferty dotyczące niniejszego przetargu oferenci winni składać na adres Kancelarii syndyka: Wojciech Wiśniewski, PWP Wiśniewski, Pomorski sp.k. ul. Sienkiewicza 153 lok. 1, 90-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 r. do godz. 16:00 lub przesłać na w/w adres listem poleconym, przy czym decydująca jest data wpływu oferty, a nie data nadania przesyłki. Na kopercie powinien znajdować się dopisek oferta XIV GUp 536/20. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. Sprzedaż następuje w postępowaniu upadłościowym i stosownie do art. 313 ust. 1 Prawa upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w wysokości 14 400 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii syndyka.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
35 802 zł
Biała Podlaska 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Hołubiuk sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 36/60 w prawie nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 573m2 położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Aleja Jana Pawła II (działka oznaczona nr ewid. 2576/5), dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1B/00063966/9 za cenę nie mniejszą niż kwota oszacowania, tj. 35.802,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwa złote 00/100). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2021 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. +48 22 378 26 14 lub mailowo upadlosci@warp.com.pl

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
1 477 zł
Siedlce 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Hołubiec, sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 39/10, o powierzchni 0,0692 ha, zlokalizowanej w miejscowości Nowe Iganie, powiat Siedlecki, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1S/00106800/1 za cenę nie mniejszą niż 1.477,00 zł (tysiąc czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), stanowiącą 80 % ceny oszacowania. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2021 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. +48 22 378 26 14 lub mailowo upadlosci@warp.com.pl

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
28640 zł
Biała Podlaska 14 dnia plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia573
Cena za m²49.98 zł/m²

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Hołubiuk sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 36/60 w prawie nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 573m2 położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Aleja Jana Pawła II (działka oznaczona nr ewid. 2576/5), dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1B/00063966/9 za kwotę nie mniejszą niż 67,99 % wartości oszacowania, tj. 28.640,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2021 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. +48 22 378 26 14

Syndyk sprzeda gospodarstwo rolne
Syndyk sprzeda gospodarstwo rolne
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²5 zł/m²
Powierzchnia36400 m²
Typrolna
Drogautwardzona

Syndyk masy upadłości Tadeusza Antoniego Mańkowskiego w upadłości (sygn. akt VIII GUp 114/18) oraz Renaty Mańkowskiej w upadłości (sygn. akt VIIII GUp 115/18) sprzeda z wolnej ręki prawa własności: I. Nieruchomości rolnej położonej we wsi Lubieszcze, obręb 0017 Lubieszcze, gm. Brańsk, powiat bielski, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW nr BI1P/00077291/8, w skład której wchodzą: a) działka rolna, nr ew. 71, pow. 0,32 ha, zabudowana domem mieszkalnym o pow. 113 m2 oraz budynkami gospodarczymi o łącznej pow. 536 m2, , cena wywoławcza: 158 500 zł, b) działka rolna niezabudowana, nr ew. 199, pow. 1,33 ha, cena wywoławcza: 16 260 zł, c) działka rolna niezabudowana, nr ew. 261, pow. 1,02 ha, cena wywoławcza: 11 390 zł, W dziale III KW Nr BI1P/00077291/8 – Prawa, Roszczenia i Ograniczenia l.p.1 wpis nr 1 o treści: Ograniczone prawo rzeczowe: Dożywotnia nieodpłatna służebność osobista polegająca na prawie zamieszkiwania w połowie domu mieszkalnego od wschodniej strony świata oraz prawie korzystania z budynków gospodarczych”. Służebność ustanowiona na rzecz Józefa Mańkowskiego i Franciszki Mańkowskiej. II. Nieruchomości rolnej położonej we wsi Lubieszcze, obręb 0017 Lubieszcze, gm. Brańsk, powiat bielski, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW nr BI1P/00078468/7, w skład której wchodzi działka rolna niezabudowana, nr ew. 232, pow. 0,97 ha, cena wywoławcza: 12 940 zł. 1. Cena wywoławcza stanowi 50 % wartości oszacowania. 2. Oferty zakupu całego gospodarstwa rolnego będą miały pierwszeństwo przed ofertami zakupu wybranych odrębnie działek. 3. Warunkiem zakupu jest: a) złożenie lub przesłanie kompletnej oferty na adres syndyka: JKJ Spółka z o.o. ul. Zaścianki 56/5, 15-521 Zaścianki. b) dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. o nr 53 1750 0012 1975 7000 0006 6331. 4. Operat szacunkowy dostępny jest u syndyka i może być przesłany po kontakcie telefonicznym z nr 887-181-997

Syndyk sprzeda halę produkcyjną przy S5
Syndyk sprzeda halę produkcyjną przy S5
8 000 000 zł
Trzebnica 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w graniach działki nr 417/24 AM-1 obręb Wszemirów, gmina Prusice o powierzchni 34.976 m2, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00047296/2 wraz z nowym budynkiem administracyjno-produkcyjnym ( 6 700 m2) oraz z: dwoma piecami Viessmann Vitoplex 300 (TX3A), agregatem prądotwórczym, portiernią (przenośny kontener), suwnicą bramową, wyposażeniem biur, warsztatów i pomieszczeń socjalnych za cenę 8 000 000,00 zł netto. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 607 574 010.

Syndyk Sprzeda Udział w nieruchomości
Syndyk Sprzeda Udział w nieruchomości
530000 zł
20 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia37 410
Cena za m²14.17 zł/m²

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Joanny Wałkuskiej (sygn. akt: VIII GUp 259/21) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki o nr 14/4, 15/5 (obręb Faszcze) oraz 24/1, 24/2, 32/1, 33 (obręb Inulec) o łącznej powierzchni 37,41 ha, położonej w miejscowościach Faszcze i Inulec, gm. Mikołajki (pow. mrągowski), zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 509 mkw. (działka nr 32/1) oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 430 mkw. (działka nr 32/1) (Nr. 1 w spisie inwentarza). Wartość ww. udziału została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 530.000,00 ( pięćset trzydzieści tysięcy złotych). Jednocześnie informuję, iż syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: i) cena wywoławcza ww. składnika stanowić będzie wartość jego oszacowania, ii) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w kwocie 20.000,00 zł, iii) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1000,00 zł, iv) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2021 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta J. Wałkuska – udział w nieruchomości”). Otwarcie ofert nastąpi 15.12.2021 r. o godz. 12:00. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (6********45 w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Brześciu
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Brześciu
40000 zł
Brześć Kujawski 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia931
Cena za m²42.96 zł/m²

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 408/2 o powierzchni 0,0931 ha w m. Brześć Kujawski, przy ul. Ciborowskiego, w gminie Brześć Kujawski, powiat włocławski. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr WL1W/(użyj formularza kontaktowego).Działka sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIIIB- grunty orne. Nieruchomość ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, ogrodzona (bez bramy wjazdowej), z nasadzeniami od frontu i częściowo od strony działki 407. Teren płaski,uzbrojony w przyłącze kanalizacyjne, przyłącze wodociągowe i gazowe w zasięgu, energetyczne w pobliżu. Bezpośredni dojazd drogą utwardzoną kostką typu Polbruk.

syndyk sprzeda: nieruchomość w miejscowości Nadróż
syndyk sprzeda: nieruchomość w miejscowości Nadróż
325 000 zł
Rypin 30+ kilka dni temu

syndyk sprzeda w postępowaniu upadłościowym wchodzącą w skład masy upadłości:nieruchomość gruntową – działka nr 46/1 (grunt rolny zabudowany) oraz działka nr 46/2 (grunt orny) o łącznej powierzchni 2,5 ha, położona w miejscowości Nadróż, gmina rogowo, powiat rypiński, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1Y/00014528/4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 325.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych).Oferty należy składać do dnia 25 października 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień- Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 27 października 2021 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień- Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 32.500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych). Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej- ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8:00-16:00.w razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel 732 713 111.

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości RUDAW
Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości RUDAW
23680 zł
11 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia234
Cena za m²101.2 zł/m²

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości: prawo własności: -nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rudaw nr 64, gmina Ciechocin, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1G/(użyj formularza kontaktowego). za cenę nie niższą niż 23.680, 00 zł Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 grudnia 2021 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Szczegółowe informacje pod adresem mailowym: lub nr tel. (użyj formularza kontaktowego).

Syndyk sprzeda działkę w Gierałtowicach
Syndyk sprzeda działkę w Gierałtowicach
154452 zł
20 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 521
Cena za m²101.55 zł/m²

Syndyk sprzeda nieruchomość. Cena wywoławcza 154 452,00 zł. Ostateczny termin składania oferty 30.11.2021 r. Liczy się data wpływu oferty do biura syndyka. Warunki sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gierałtowicach, przy ul. Obrońców Granicy, opisana w ewidencji gruntów działkami numer 702/19 o powierzchni 0,711 ha, 703/19 o powierzchni 0,0715 ha, dla której VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00128458/5 oraz 706/19 o powierzchni 0,0095 ha, dla której VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00128459/2 jako majątku wchodzącego w skład masy upadłości Klaudii Cwajna - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy z dnia 02.01.2020 roku XII GUp 1/20 syndyk masy upadłości Łukasz Goszczyński sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości Upadłej Klaudii Cwajna na następujących warunkach: 1.Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Gierałtowicach, przy ul. Obrońców Granicy, opisana w ewidencji gruntów działkami numer 702/19 o powierzchni 0,711 ha, 703/19 o powierzchni 0,0715 ha, dla której VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00128458/5 oraz 706/19 o powierzchni 0,0095 ha, dla której VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00128459/2. Cena wywoławcza wynosi 154 452,00 zł. 2. Sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (dalej jako PU), kodeksu cywilnego. 3. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza. 4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta. 5. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. Oferent, którego oferta zostanie wybrana stanie się wyłącznym właścicielem w/w nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 702/19 i 703/19, a także stanie się właścicielem udziału w prawie własności wynoszącym ½ - w przypadku działki nr 706/19. 6. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo. 7. Oferta winna zawierać: – oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres mailowy, – oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców, jeśli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, – oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, – oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, – oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, – oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności, – oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc, – oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 6 niniejszych warunków postępowania, – potwierdzenie wpłaty wadium na zakup nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem składanej oferty tj. 10% ceny wywoławczej. 8. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu. 9. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości gruntowych Upadłej Klaudii Cwajna – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 30.11.2021 r. roku (liczy się data wpływu) na adres: Łukasz Goszczyński Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Wybrzeże Wojska Polskiego 10/5 44-100 Gliwice 10. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w Santander Bank Polska O/Rybnik o numerze 72*******590 0000 0001 4408 7351 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż w/w składnika majątku. 11. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 02.12.2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta. 12. W przypadku, gdyby oferty złożone obejmowały tą samą cenę ofertową na przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 2000,00 złotych. 13. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty. 14. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego składnika majątku nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta. 15. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert. 16. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. 17. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący; 18. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży; 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego. 20. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Łukasz Goszczyński (kom. 50*******12), Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia się na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Wolęcin
Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Wolęcin
103 200 zł
Lipno 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące do masy upadłości w toczącym się postępowaniu upadłościowym – prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Wolęcinie, gmina Kikół, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie, o numerze ewidencyjnym działki 86/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, pod księgą wieczystą nr WL1L/00004327/2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 63,33 m2, oraz działki 86/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, pod księgą wieczystą nr WL1L/00019709/2. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 listopada 2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa w godz. 8.00 - 16.00. Szczegółowe informacje pod adresem mailowym lub nr telefonu

Syndyk sprzeda nieruchomość w Starej Rudej
Syndyk sprzeda nieruchomość w Starej Rudej
131 200 zł
Grudziądz 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stara Ruda, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 40/1 o powierzchni 0,7002 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1W/00034754/9 za cenę nie niższą niż 131.200,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych brutto 00/100).Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 2 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 - 16.00. Szczegółowe informacje pod adresem mailowym kancelaria@kancelariagrudzien.pl lub numerem telefonu.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Jedliczu (38-460)
Syndyk sprzeda nieruchomość w Jedliczu (38-460)
1 600 zł
Krosno 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda nieruchomość w Jedliczu (38-460) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką numer 1941/25 o powierzchni 0,0895 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą numer KS1K/00106043/9. Cena minimalna nie niższa niż 1 600 (jeden tysiąc sześćset) złotych. Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są na stronie internetowej kancelarii syndyka - www.dgkancelaria.com/ogłoszenia

Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość usługową
Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość usługową
697900 zł
Dzierżoniów 21 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia4 877
Cena za m²143.1 zł/m²

Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość przemysłowo – użytkową w Dzierżoniowie Opis komercyjny nieruchomości: Przedmiotem postepowania jest prawo wieczystego użytkowania działki gruntu o łącznej powierzchni 4.887,00 m2wraz z prawem własności posadowionych budynków. Nieruchomość ma bardzo atrakcyjne położenie w Dzierżoniowie: ul. Podwalna 1; znajduje się ok 1km od nowej obwodnicy Dzierżoniowa (droga 383) oraz 400 metrów od stacji PKP oraz PKS. Zgodnie z operatem szacunkowym, użytki oznaczone są w ewidencji gruntu jako Bi – inne tereny zabudowane. Na nieruchomości ustanowione są umowy najmu / dzierżawy poszczególnych powierzchni usługowo - magazynowych. Wyciąg z warunków sprzedaży Syndyk masy upadłości Urszuli Ślósarz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Górniczych i Metalowych „GWARMET” – Urszula Ślósarz w upadłości, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Jana Kilińskiego 14, 58-200 Dzierżoniów prowadzi postępowanie na sprzedaż łączną składników mienia upadłej. Sprzedaży podlega: prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu nr 39 o powierzchni 4.877 m2, Obręb Zatorze, ul. Podwalna 1 Dzierżoniów wraz z prawem własności posadowionych na działce gruntu budynków: a). budynku myjni nr 39.8, 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej Pu= 137,50 m2, b). hali nr 39.7, 2-kondygnacyjnej o powierzchni użytkowej Pu= 260,90 m2, c). hali nr 39.6, 2-kondygnacyjnej o powierzchni użytkowej Pu= 174,30 m2, d). stacji paliw nr 39.5-, 1-kondygnacyjnej o powierzchni użytkowej Pu= 3,70 m2, e). budynku gospodarczego nr 39.4, 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej Pu= 88,20 m2,f). warsztatu samochodowego nr 39.2, 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej Pu= 174,30 m2, g). budynku administracyjnego nr 39.1, 2-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej Pu= 273,60 m2 — dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/(użyj formularza kontaktowego). 1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Uchwała Rady Wierzycieli nr 8 z dnia 23 października 2019 r., Sygn. akt VI GUp 101/17. 2). Określenie ceny minimalnej: 697.900,00 zł. 3). Podana cena jest ceną netto, przy czym sprzedaż nie podlega przepisom ustawy o podatku d towarów i usług. 4). Termin wpłaty wadium w kwocie 70.000,00 zł: 14 grudnia 2021 r., termin złożenia oferty: 14 grudnia 2021 r. 5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości nieruchomość ul. Podwalna Dzierżoniów - nie otwierać" winny do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu. 6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 10:00 w miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14. 7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 11:00 miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. (użyj formularza kontaktowego)) lub Pełnomocnik Syndyka Edward Stolarczyk (kom. (użyj formularza kontaktowego)), mail: kancelaria(małpa)syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.  

Syndyk sprzeda nieruchomości Maciejowiec 7 gm. Lubomierz
Syndyk sprzeda nieruchomości Maciejowiec 7 gm. Lubomierz
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²4 zł/m²
Powierzchnia15000 m²
Typrolna

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, opisanej w księdze wieczystej nr JG1S/00015890/9, składającą się z działek 293/5, 293/6 i 293/9 o łącznej powierzchni 1,5000 ha położonej w obrębie Maciejowiec gmina Lubomierz - za cenę nie niższą niż 2/3 jej wartości oszacowania: 58.000,00zł. (wartość wg oszacowania 87.000,00zł). Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 3 grudnia 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 6 grudnia 2021 o godz. 10.30. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www syndykolsztyn eu oraz www syndyk eu. Tel. do syndyka 503 313 338.

Syndyk sprzeda nieruchomość produkcyno-usługową
Syndyk sprzeda nieruchomość produkcyno-usługową
2224600 zł
Piława Dolna 21 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia35 928
Cena za m²61.92 zł/m²

Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość przemysłowo – użytkową w Dzierżoniowie Opis komercyjny nieruchomości: Przedmiotem postępowania jest prawo własności zabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 35.928 m2wraz z prawem własności posadowionych budynków. Nieruchomość ma bardzo atrakcyjne położenie w Piławie Dolnej, bezpośrednio przy drodze nr 382 relacji Dzierżoniów – Ząbkowice Śląskie, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Dzierżoniowa (droga 383) oraz stacji PKP oraz PKS w Dzierżoniowie. Zgodnie z operatem szacunkowym, użytki oznaczone są w ewidencji gruntu jako Bi – inne tereny zabudowane. Na nieruchomości ustanowione są umowy najmu / dzierżawy poszczególnych powierzchni usługowo - magazynowych. Nieruchomość ogrodzona, uzbrojona w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i gazową. Wyciąg z warunków sprzedaży Syndyk masy upadłości Urszuli Ślósarz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Górniczych i Metalowych „GWARMET” – Urszula Ślósarz w upadłości, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Jana Kilińskiego 14, 58-200 Dzierżoniów prowadzi postępowanie na sprzedaż łączną składników mienia upadłej. Sprzedaży podlega: prawo własności zabudowanych działek gruntu numer 1256 i 1257 o powierzchni 35.928 m2, Obręb 001, Piława Dolna, zabudowanych: a). Budynkiem nr 524.1, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 93,10 m2, b). Budynkiem nr 524.2 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 113,30 m2, c). Budynkiem nr 524.3 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 236,10 m2, d). Budynkiem nr 524.4 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 729,30 m2, e). Budynkiem nr 524.5 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 18,00 m2, f). Budynkiem nr 524.6 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 8,90 m2, g). Budynkiem nr 524.7 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 446,90 m2, h). Budynkiem nr 526.1 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 280,80 m2, i). Budynkiem nr 526.2 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 737,30 m2, j). Budynkiem nr 526.3 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 49,00 m2, k). Budynkiem nr 526.4 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 1.316,90 m2, l). Budynkiem nr 526.5 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 737,80 m2, m). Garażem blaszanym o powierzchni użytkowej Pu=41,30 m2 1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Uchwała Rady Wierzycieli nr 8 z dnia 23 października 2019 r., Sygn. akt VI GUp 101/17. 2). Określenie ceny minimalnej: 2.224.600,00 zł. 3). Podana cena jest ceną netto, przy czym sprzedaż nie podlega przepisom ustawy o podatku d towarów i usług. 4). Termin wpłaty wadium w kwocie 230.000,00 zł: 14 grudnia 2021 r., termin złożenia oferty: 14 grudnia 2021 r. 5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości nieruchomość Piława Dolna - nie otwierać" winny do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu. 6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 10:00 w miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14. 7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 11:00 miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. (użyj formularza kontaktowego)) lub Pełnomocnik Syndyka Edward Stolarczyk (kom. (użyj formularza kontaktowego)), mail: kancelaria(małpa)syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Syndyk sprzeda nieruchomość - Jasienica, Zawodzie 2
Syndyk sprzeda nieruchomość - Jasienica, Zawodzie 2
Jasienica 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²28 zł/m²
Powierzchnia5600 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości Zbigniewa Świderek w upadłości sygn. akt VIII GUp 249/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ składającej się z działek ewidencyjnych nr 57/11 i 78/2 o łącznej powierzchni 5 600 m2, obręb 0007 – Jasienica, Zawodzie 2, gmina Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OS1M/00033077/9. Przy czym syndyk informuje, iż w skład masy upadłości wchodzi 1/2 prawa własności przedmiotowej nieruchomości, zaś sprzedaż pozostałej 1/2 udziału syndyk przeprowadzi na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez właściciela tego udziału. 1. Opis przedmiotu sprzedaży: Działka 57/11 zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 101 m2 oraz drewnianym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 94 m2. 2. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego. 3. Cena wywoławcza: 156.000,00 zł brutto za całe prawo własności. 4. Warunki sprzedaży: Pisemny egzemplarz regulaminu sprzedaży wraz z operatem szacunkowym nieruchomości zainteresowane podmioty otrzymają w formie elektronicznej po uprzednim złożeniu zapytania na adres: sekretariat(a)dorest.pl lub pod nr. tel. 790-305-335. 5. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 15 października 2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka Tomasza Szadkowskiego, al. W. Reymonta 12a lok. 11, 01-842 w godz. 10:00-15:00, względnie wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY. 6. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 15 października 2021 r. włącznie wadium w kwocie 10.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego. 7.Oględziny: Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu. 8. Termin otwarcia ofert: W dniu 18 października 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka w Warszawie (adres j.w.). Syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję ustną, której zasady określa regulamin sprzedaży. 9. Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.

Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo
Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo
Sandomierz 30+ kilka dni temu

Syndyk Masy Upadłości GI-GANT Sp. z o.o. w Krośnie zaprasza do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa upadłego jako całości w rozumieniu art. 55¹ kc, w skład którego wchodzą:- prawo użytkowania wieczystego działki nr 1000/2, o pow. 2 731m², położonej Sandomierzu, ul. Wybrzeże J.Piłsudskiego 1, zabudowanej budynkiem gastronomicznym, o pow. 1 017,94m², KW Nr KI1S/00065385/8,- wyposażenie wnętrza lokalu, urządzenia gastronomiczne oraz nagłaśniające, za cenę nie niższą niż 2 000 000,- zł netto. Oferty – z dopiskiem na kopercie „OFERTA – GI-GANT” należy składać do 12 października 2021r. do godz. 14.00 do Kancelarii Syndyka, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 691 96 54 03 lub 81 534 44 38 oraz w Kancelarii Syndyka, gdzie można zapoznać się z Regulaminem sprzedaży i oszacowaniem.

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
3 433 000 zł
Suwałki 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach (sygn. akt. VIII GUp 96/19) zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości 1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż Nieruchomości należącej do masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach o łącznej powierzchni 3,5609 ha położonej przy Wojska Polskiego 110E w Suwałkach (powiat Suwałki, województwo podlaskie), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste tj. a) prawo własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako:- działka niezabudowana nr 32891/47 o powierzchni 0,0100 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00042184/2, - działka zabudowana nr 32891/49 o powierzchni 2,2490 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00042199/0. - działka zabudowana nr 32891/50 o powierzchni 1,3019 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00042198/3, Nieruchomość zabudowana jest czterema budynkami o funkcji magazynowej, biurowej, transportu oraz socjalnej o łącznej powierzchni zabudowy zgodnie z ewidencją gruntów 1442 m2. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi łącznie ok. 1832,49 m2. Działka nr 32891/50 zabudowana jest budynkiem biurowo - magazynowo - warsztatowym o pow. zabudowy 545 m2 i pow. użytkowej 951,68 m2 oraz budynkiem magazynowo - socjalnym o pow. zabudowy 698 m2 i pow. użytkowej 724,52 m2 oraz budynkiem magazynowym o pow. zabudowy 79 m2 i pow. użytkowej ok. 60,01 m2. Działka nr 32891/49 zabudowana jest boksem garażowym o powierzchni zabudowy 120 m2 i powierzchni użytkowej ok. 96,28m2. 2. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą 3.433.000,00 złotych (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) netto, co stanowi: 100% ceny oszacowania określonej w operacie szacunkowym. Do ostatecznej ceny sprzedaży ww. nieruchomości ustalonej w wyniku konkursu ofert może zostać doliczony podatek VAT, obciążający nabywcę, o ile będzie to wynikać z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). 3. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu ofert oraz wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka w Suwałkach, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 885 851 227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00. Obwieszczenie oraz Regulamin konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej: www.syndyk.suwalki.pl. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie oferty w sposób oznaczony w Regulaminie i wpłata wadium. 5. Wadium w wysokości 343.300,00 złotych (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych 00/100), co stanowi: 10% ceny oszacowania należy wpłacić do dnia 20 października 2021 r. na konto wskazane w Regulaminie. O zachowaniu terminu decyduje chwila uznania rachunku bankowego. 6. Zainteresowani winni składać oferty pisemnie wyłącznie osobiście lub przez pełnomocnika do Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal - Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok w dniach 21 i 22 października 2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu godziny przybycia. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Notarialnej po terminie nie zostanie przyjęta. 7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal - Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok. 8. Oględzin Nieruchomości będzie można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Syndyk sprzeda - nieruchomość
Syndyk sprzeda - nieruchomość
1 289 400 zł
Namysłów 30+ kilka dni temu

Syndyk PW Pro Service sp. z o.o. w upadłości w Namysłowie oferuje do sprzedaży z wolnej ręki zorganizowaną część przedsiębiorstwa – bazę paliw Oferta obejmuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kc, stanowiącą bazę paliw płynnych, obejmująca następujące składniki m.in.: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie, przy ul. Drzewieckiego 1, na działkach 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. 1, 5218 ha, zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębną własność oraz nieruchomości, urządzenia i wyposażenie zaliczone do infrastruktury integralnej z nieruchomościami, objęte księgą wieczystą KW nr OP1U/00067973/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych;nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki 12/30 o pow. 0, 1129 ha, objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00068547/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych z wyłączeniem: składników majątkowych wymienionych w postanowieniu Sędziego-Komisarza w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GUp 65/17, tj: – drutu niklowego (nici niklowej) 294 g, 10 szpulek; – środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych; – należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług, publicznoprawnych i innych; – serwera IBM; – dokumentacji i korespondencji upadłego, za cenę nie niższą niż 1.289.400,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT cena sprzedaży zostanie powiększona o ten podatek). Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 15:00. Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl. Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr 71 322 00 85. Przedmiot sprzedaży oraz dokumenty można oglądać osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
100 zł
Lublin 30+ kilka dni temu

Ogłoszenie Syndyk Masy upadłości Piotra Rosińskiego ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej: 1. udział w wysokości 11/64 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow. użytkowej 261,21 m2 oraz budynkami gospodarczymi, stanowiąca działkę o nr ew. 803 o pow. 1001 m2, położona przy ul. Siewierzan nr 21,21a w Lublinie, KW nr LU1I/00185120/5 za cenę 163 019,00 zł ( sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewiętnaście złotych ) Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 „Przetarg- nie otwierać IX GUp 206/21 of. Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2021 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2021 r. o godz. 13.00. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 10-16.

Syndyk sprzeda działkę.
Syndyk sprzeda działkę.
220 100 zł
Tarnów 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 29/21/S informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 21 września 2021 uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 757/1, obręb ewidencyjny 0013 Zbylitowska Góra, gmina Tarnów, powiat tarnowski, o pow. 0,28 ha, opisanej księgą wieczystą nr TR1T/00091948/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę najwyższą z zaoferowanych. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: konkursofertsjz@op.pl) oraz w aktach postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 29/21/S. Sprzedaż odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. nie mniej niż 220 100,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy sto złotych, zero groszy). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim, w terminie do dnia 3 listopada 2021 do godziny 17.00, w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 22 100,00 zł na konto funduszy masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka. Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty wadium decyduje data uznania konta funduszów masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2021 o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Marcin Rzońca przy ul. J. Dąbrowskiego 8 w Tarnowie. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności przedmiotu konkursu.

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
45 200 zł
Kraśnik 19 dni plecy

Syndyk masy upadłości Mariusza Kępińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w nowych obniżonych cenach następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości: 1. nieruchomość gruntową o pow. 0,0900 ha zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym położonym przy Brzozowej 10 w Gościeradowie ( działka oznaczona nr ewid. 323) dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW nr LU1K/00053749/8 – cena 344 000 zł ( słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych ) 2. nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,01294 ha położoną przy Brzozowej 10 w Gościeradowie ( działka oznaczona nr ewid. 328/2 ) dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW nr LU1K/00074674/4 – cena 45 200 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych ) Szczegółowe informacje o oferowanych nieruchomościach można uzyskać w Biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin na stronie internetowej www.syndyk-lubelskie.pl i pod numerem telefonu 601 37 51 35 . Oferty zakup poszczególnych składników należy przesłać na adres biura syndyka w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia ( decyduje data wpłynięcia ofert do biura syndyka ).

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
42 500 zł
Kraśnik 19 dni plecy

Syndyk masy upadłości Mariusza Kępińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w nowych obniżonych cenach następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości: 2. nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,01294 ha położoną przy Brzozowej 10 w Gościeradowie ( działka oznaczona nr ewid. 328/2 ) dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW nr LU1K/00074674/4 – cena 45 200 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych ) Szczegółowe informacje o oferowanych nieruchomościach można uzyskać w Biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin na stronie internetowej www.syndyk-lubelskie.pl i pod numerem telefonu 601 37 51 35 . Oferty zakup poszczególnych składników należy przesłać na adres biura syndyka w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia ( decyduje data wpłynięcia ofert do biura syndyka ).

Syndyk sprzeda - Morawica
Syndyk sprzeda - Morawica
Kielce 5 dni plecy

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XVIII GUp 1375/19, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 004 Brzeziny, gmina Morawica, powiat kielecki dz. 433/62, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00110333/4. Minimalna cena sprzedaży wynosi 2.000,00 zł brutto (dwa tysiące złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 lub przesłać na adres Kancelarii listem poleconym bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29.12.2021 r., przy ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, o godzinie 11:00. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin. Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową. KONTAKT WYŁĄCZNIE MAILOWY/ZA POŚREDNICTWEM PORTALU

Syndyk sprzeda nieruchomość w Dzierżoniowie
Syndyk sprzeda nieruchomość w Dzierżoniowie
3665347 zł
Dzierżoniów 21 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia37 009
Cena za m²99.04 zł/m²

Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość przemysłowo – użytkową w Dzierżoniowie Opis komercyjny nieruchomości: Przedmiotem postepowania jest prawo wieczystego użytkowania dwóch działek gruntu o łącznej powierzchni 37.009 m2wraz z prawem własności posadowionych budynków i drobnego wyposażenia znajdującego się w zabudowaniach. Nieruchomość ma bardzo atrakcyjne położenie w Dzierżoniowie: ul. Kilińskiego 14; znajduje się ok 1km od nowej obwodnicy Dzierżoniowa (droga 383) oraz 400 metrów od stacji PKP oraz PKS. Zgodnie z operatem szacunkowym, użytki oznaczone są w ewidencji gruntu jako Ba – tereny przemysłowe. Na nieruchomości ustanowione są umowy najmu / dzierżawy poszczególnych powierzchni biurowych/magazynowych. Wyciąg z warunków sprzedaży Syndyk masy upadłości Urszuli Ślósarz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Górniczych i Metalowych „GWARMET” – Urszula Ślósarz w upadłości, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Jana Kilińskiego 14, 58-200 Dzierżoniów prowadzi postępowanie na sprzedaż łączną składników mienia upadłej. Sprzedaży podlega: 1). prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu nr 176 o powierzchni 25.599 m2, Obręb Centrum, ul. Kilińskiego wraz z prawem własności posadowionych na działce gruntu budynków: a). budynku socjalno-biurowego nr 176/1, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 75,0 m2, b). budynku trafostacji nr 176/2, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 101,40 m2, c). budynku socjalno-biurowego nr 176/3, II-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 323,10 m2, d). hali produkcyjnej nr 176/4, 1-kondygnacyjną o powierzchni użytkowej Pu=6.627,60 m2, e). budynku usługowego nr 176/5, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 323,10 m2, f). budynku produkcyjno-biurowego nr 176/6, 3-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 916,20 m2, g). budynku portierni nr 176/7, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 35,50 m2, h). hali produkcyjnej – wiaty nr 176/8, 1-kondygnacyjną o powierzchni użytkowej Pu= 282,30 m2, i). hali produkcyjnej nr 176/9, 1-kondygnacyjną o powierzchni użytkowej Pu=1.488,00 m2 — dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/(użyj formularza kontaktowego); 2). Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 174/2 o powierzchni 11.410 m2, Obręb Zachód, Dzierżoniów — dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/(użyj formularza kontaktowego); 3). Prawo własności niskocennych środków trwałych (wyposażenia) zlokalizowanego zlokalizowanych w budynkach, szczegółowo wymienionego w pełnych warunkach sprzedaży. 1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Uchwała Rady Wierzycieli nr 8 z dnia 23 października 2019 r., Sygn. akt VI GUp 101/17. 2). Określenie ceny minimalnej: 3.665.347,00 zł. 3). Podana cena jest ceną netto, przy czym sprzedaż nie podlega przepisom ustawy o podatku d towarów i usług. 4). Termin wpłaty wadium w kwocie 370.000,00 zł: 14 grudnia 2021 r., termin złożenia oferty: 14 grudnia 2021 r. 5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości nieruchomość ul. Kilińskiego 14 Dzierżoniów - nie otwierać" winny do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu. 6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 10:00 w miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14. 7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 11:00 miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. (użyj formularza kontaktowego)) lub Pełnomocnik Syndyka Edward Stolarczyk (kom. (użyj formularza kontaktowego)), mail: kancelaria(małpa)syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach
Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach
664 000 zł
Ryki 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupy Producentów Friends Fruits Spółki sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kazimierzynie (dalej: „Dłużnik”), zawiadamia, iż toku postepowania upadłościowego Dłużnika toczącego się pod sygnaturą akt: IX GUp 221/20 przed Sądem Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych odbędzie się sprzedaż w drodze przetargu nw. składniki masy upadłości Dłużnika. Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem warsztatowo-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym, o powierzchni użytkowej 486 m2, stanowiącej działkę o nr ewid. 77/3 położonej w miejscowości Ryki przy ul. Warszawskiej 77, w obrębie Miasto Ryki, gm. Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Rykach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1Y/00007352/2 - za cenę netto nie niższą niż 664.000,00 zł netto, z zastrzeżeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 66.400,00 zł, tj. w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy masy upadłości tj. 92 1020 1169 0000 8902 0319 0642 z dopiskiem: „Przetarg- sygn. akt. IX GUp 221/20, nieruchomość A ”, które należy wpłacić do dnia 10 września 2021 roku (przy czym liczy się data uznania środków na rachunku bankowym masy upadłości) zaś oferty należy składać w terminie do dnia 10 września 2021 roku, godz. 18.00 (przy czym liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez Syndyka Masy Upadłości odbędzie się w dniu 15 września 2021 roku, godz. 12.00, sala VII;Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: p.chmielewski@kwiatkowskilegal.pl lub pod numerem telefonu 22 11 99 047. Operaty szacunkowe są dostępne w kancelarii syndyka (również mailowo) lub w aktach sprawy w Sądzie upadłościowym (IX GUp 221/20). Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Robert Kosmal

Syndyk sprzeda nieruchomość rolną - Tyborów
Syndyk sprzeda nieruchomość rolną - Tyborów
70 480 zł
Kozienice 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Bożeny Kwiecińskiej-Borkowskiej osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GUp 1247/19 udział 1/7 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości rolnej – działki nr 195, 196, 197, 215, 216, 217, 237, 238, 239 i 259 o łącznej powierzchni 26,1217 ha, położonej w miejscowości Tyborów, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości księgi wieczystej nie urządzono. Opis i oszacowanie został sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 70.480,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 0/100). Wadium w wysokości w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 82 8923 0008 0131 3976 3012 0001, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt. XIX GUp 1247/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone są w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie, lok. 231B (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com tel. 536-171-998, 535-833-748, 605-484-000). Oferty należy składać do dnia 26 sierpnia 2021 r. do godziny 14.00 w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1247/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym XIX GUp 1247/19” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 14.00 w Kancelarii Notarialnej Edyta Niemirska Agata Redlicka w Warszawie, przy ul. Wilczej 33 lok. 23. Operaty szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 14 lipca 2020 roku są udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka – ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 – 13.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 1247/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Siedlce ul.Warszawska7
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Siedlce ul.Warszawska7
Siedlce 6 dni plecy
Rynekwtórny
Cena za m²14 zł/m²
Powierzchnia2265 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 335/21 w trybie z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości udział 1/10 w nieruchomości gruntowej położonej w Siedlcach przy ul. Warszawskiej 7 za cenę 31.000,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub elektronicznie na adres e-mail: upadlosci@ chmielinski.com.pl do dnia 31 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu). Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta - imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, sygnaturę postępowania upadłościowego i oferowanej ceny. Szczegółowe informacje o przedmiocie i trybie sprzedaży dostępne za pośrednictwem e-mail: upadlosci@ chmielinski.com.pl Syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż ww. ruchomości w przypadku otrzymania we wskazanym terminie więcej niż jednej oferty opiewającej na kwotę co najmniej równej cenie minimalnej. Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty odpowiadającej sumie transakcyjnej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży (w tym regulamin sprzedaży) udzielane są mailowo.

Filtr