Syndyk sprzeda

Sortowanie:
Znaleziony: 74 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda
Syndyk sprzeda
nowe Pruszków 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Grzegorza Mularczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Tajfun w Pruszkowie, sygn. akt: XVIII GUp 24/19, sprzeda działkę nr ewid. 65/15 o pow. 1000 m2 zlokalizowaną w Pruszkowie przy ul. Zdziarskiej (KW nr WA1P/00015027/0). Cena wywoławcza wynosi: 83 200,00 zł netto + 23 % VAT.Wadium wynosi: 10 % ceny przedmiotu sprzedaży. Oferty należy wysłać listem poleconym na adres: ul. Strumykowa 40 m. 23, 03-138 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu). Szczegółowe informacje (w tym dotyczące regulaminu sprzedaży) dostępne pod numerem tel. 600-093-414.

syndyk sprzeda
syndyk sprzeda
56 000 zł
Lublin 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Edyty Dudek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 55/19 "of") sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty: 1. prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 309 położonej w miejscowości Ożarów, obręb ewidencyjny 13 - Ożarów, gmina Jastków, powiat lubelski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00072843/4, za cenę nie niższą niż 70% ceny oszacowania tj. 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 1) złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 106, 20-469 Lublin, w terminie do 8 kwietnia 2021r. do godziny 15.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zapieczętowanej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI– IX GUp 55/19 "of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym, 2) wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wisznicach o numerze: 28 8055 0006 0500 3644 2005 0001. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży. Z Regulaminem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, nr tel. 515 476 584, 515 476 638 oraz poprzez e-mail: dobrowolska.syndyk@wp.pl w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

syndyk sprzeda
syndyk sprzeda
104 160 zł
Lublin 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Edyty Dudek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 55/19 "of") sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:1. prawo własności nieruchomości składającej się z niezabudowanych działek gruntu o nr ewidencyjnych 308, 366 i 671, położonej w miejscowości Ożarów, obręb ewidencyjny 13 - Ożarów, gmina Jastków, powiat lubelski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00064129/4, za cenę nie niższą niż 70% ceny oszacowania tj. 104 160,00 zł (słownie: sto cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych). Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 1) złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 106, 20-469 Lublin, w terminie do 8 kwietnia 2021r. do godziny 15.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zapieczętowanej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI– IX GUp 55/19 "of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym, 2) wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wisznicach o numerze: 28 8055 0006 0500 3644 2005 0001. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży. Z Regulaminem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, nr tel. 515 476 584, 515 476 638 oraz poprzez e-mail: dobrowolska.syndyk@wp.pl w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

syndyk sprzeda
syndyk sprzeda
97 500 zł
Łęczna 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Jadwigi Grzegorskiej-Wójcik osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 73/20 "of") sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udziały w nieruchomościach, za cenę oszacowania tj. 97 500 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych): 1. udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości zabudowanej domkiem letniskowym, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 304/8, położonej w obrębie ewidencyjnym 16-Rozpłucie Pierwsze, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie, dla której urządzona została księga wieczysta o numerze LU1I/00158556/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 2. udział w wysokości 8/44 w prawie własności nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 304/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 16-Rozpłucie Pierwsze, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie, dla której urządzona została księga wieczysta o numerze LU1I/00143805/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 1) złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 106, 20-469 Lublin, w terminie do 7 kwietnia 2021r. do godziny 15.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zapieczętowanej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI– IX GUp 73/20 "of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym, 2) wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 35 1940 1076 5395 2076 0000 0000. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży. Z Regulaminem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, nr tel. 515 476 584, 515 476 638 oraz poprzez e-mail: dobrowolska.syndyk@wp.pl w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

Syndyk sprzeda działkę - JODŁOWNIK
Syndyk sprzeda działkę - JODŁOWNIK
35 750 zł
Limanowa 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda działki budowlane 0,1500ha w Pogorzanach, gmina Jodłownik .65% wartości oszacowania tj. 35 750,00plnSzczegółowy regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy nieruchomości do dyspozycji zainteresowanych w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl

Syndyk sprzeda działkę - SZYMBARK
Syndyk sprzeda działkę - SZYMBARK
46 800 zł
Gorlice 21 dni plecy

Syndyk sprzeda działkę nr 113/2 (pow.0,4404ha). Szymbark, gmina Gorlice. Cena wywoławcza 90% ceny oszacowania: 46 800,00zł Regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy do wglądu w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl

syndyk sprzeda działkę
syndyk sprzeda działkę
56 000 zł
Lublin 21 dni plecy

Syndyk masy upadłości Edyty Dudek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 55/19 "of") sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty: - prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 309 położonej w miejscowości Ożarów, obręb ewidencyjny 13 - Ożarów, gmina Jastków, powiat lubelski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00072843/4, za cenę nie niższą niż 70% ceny oszacowania tj. 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 1) złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 106, 20-469 Lublin, w terminie do 12 maja 2021r. do godziny 15.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zapieczętowanej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI– IX GUp 55/19 "of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym, 2) wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wisznicach o numerze: 28 8055 0006 0500 3644 2005 0001. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży. Z Regulaminem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, nr tel. 515 476 584, 515 476 638 oraz poprzez e-mail: dobrowolska.syndyk@wp.pl w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

syndyk sprzeda udział w działce
syndyk sprzeda udział w działce
10 803 zł
Kielce 25 dni plecy

Syndyk masy upadłości konsumenckiej sprzeda udział 1/6, tj. 8483,33 m kw. w nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Pierzchnica, Powiat kielecki, województwo Świętokrzyskie, oznaczonej jako działka Nr 236/1, Kw nr KI1B/00053570/9. Szczegółowe informacje na maila. Podana cena i powierzchnia dotyczy udziału. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości - MIECHÓW
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości - MIECHÓW
78 400 zł
Miechów 21 dni plecy

Syndyk sprzeda udział 2/5 w nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,2178ha w Miechowie Wartość oszacowania 78 400,00plnSzczegółowy regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy nieruchomości do dyspozycji zainteresowanych w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: sekretariat.jjt.kancelaria@gmail.com.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości - KRAKÓW
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości - KRAKÓW
6 400 zł
Kraków 21 dni plecy

Syndyk sprzeda udział 1/42 w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1P/00035998/1, niezabudowana działka o nr 422, 80% wartości oszacowania, cena wywoławcza – 6 400,00zł. Kraków, ul.Mrówczana Szczegółowy regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy nieruchomości do dyspozycji zainteresowanych w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl.

Syndyk sprzeda działki
Syndyk sprzeda działki
133 100 zł
Kolbuszowa 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Agaty Krupy ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jagodnik, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, jednostka ewidencyjna 180601_2 Cmolas, obręb: 0002 Jagodnik, o nr działki: 147/10 o powierzchni 0,1329 ha, nr działki: 147/11 o powierzchni 0,0990 ha, nr działki: 147/12 o powierzchni 0,0990 ha, nr działki: 147/9 o powierzchni 0,0644 ha. Działka nr ew. 147/10 ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej kategorii gminnej, natomiast działki nr ew. 147/11, 147/12 muszą przy sprzedaży mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną nr ew.147/9 o powierzchni 0,0644 ha. Nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w sąsiedztwie zabudowy usługowej i terenów rolnych niezabudowanych. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział IV Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr: TB1K/00004055/1 Cena wywoławcza sprzedaży w/w nieruchomości wynosi : 133.100,00 zł ( sto trzydzieści trzy tysiące sto złotych ) do negocjacji (Nr ew. 147/10 – 46.500,00 zł, Nr ew. 147/11 – 32.700,00 zł, Nr ew. 147/12 – 32.700,00 zł, Nr ew. 147/9 – 21.200,00 zł ) Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem tel. 695494876, adresem email: kamilkorzeniec@op.pl lub w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ
SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ
12 400 zł
Bełchatów 30+ kilka dni temu

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY UPADŁOŚCIOWEJ NIERUCHOMOŚCI Syndyk masy upadłości zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 12.400,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych) nieruchomości obejmującej: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w woj. łódzkim, pow. bełchatowski, obręb nr 0004 – Antonina, obejmującej działkę nr 31 o pow. 0,5400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PT1B/00050910/9, przy zachowaniu warunków określonych w załączonych do ogłoszenia zdjęciach.

Syndyk sprzeda działkę
Syndyk sprzeda działkę
389 060 zł
Jarosław 30+ kilka dni temu

Syndyk Masy upadłości Łukasza Urban zam. w Rakszawa niniejszym ogłasza sprzedaż z wolnej ręki praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma kurnikami i kurnikiem z kotłownią – oznaczona jako działka nr ewid. 462/5 o pow. 2,96 ha – położona w obrębie Makowisko, gm. Jarosław, powiat Jarosław 1453a, 37-111 Rakszawa, woj. podkarpackie. Dla działki nr 462/5 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr: PR1J/00069227/2 Cena wywoławcza sprzedaży w/w nieruchomości wynosi : 389.060,00zł Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 695494876, adresem email: kamilkorzenic@op.pl, lub w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Oferty pisemne należy składać w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
10 960 000 zł
Lublin 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące składniki majątku masy upadłości: a. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/1 o powierzchni 2,2846 ha zabudowana obiektem biurowo-socjalno-produkcyjno-magazynowym o łącznej powierzchni 33 497 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00057945/4- cena netto 10 960 000 zł b. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/2 o powierzchni 1,0390 ha, zabudowana budynkiem składowo-magazynowym i budynkiem oczyszczalni o powierzchni 15 666 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00057942/3,- cena netto 5 128 000 zł , c. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/3; o powierzchni 1,9164 ha, zabudowana budynkami składowo-magazynowymi o łącznej powierzchni 17 782 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta ZA1K/00057944/7, - cena netto 5 888 000 zł d. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/4; o powierzchni 0,6016 ha, zabudowana budynkiem biurowo-mieszkalnym o powierzchni 882 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00004482/4 , - cena netto 540 000 zł, e. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/5; o powierzchni 0,1377 ha, zabudowana budynkiem biurowym z portiernią i stacji transformatorowej o powierzchni 603,30 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta ZA1K/00057943/0; - cena netto 336 000 zł f. nieruchomość gruntowa – prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działka nr 267/2 powierzchni 0,1800 ha, położonej w miejscowości Trawniki gm. Trawniki dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1I/00111428/5 za cenę netto 38 800 zł 1. Oferty zakupu poszczególnych składników należy przesłać na adres biura syndyka syndyka masy upadłości FTK sp. z.o.o. ul. Leśna 2 23-200 Krasnystaw 2. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 603 485 791, 601 375 135 oraz na stronie internetowej: www.ftk.pl; www.syndyk-lubelskie.pl

Syndyk sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową
Syndyk sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową
Pasłęk 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 98,84 m2 i trzema budynkami gospodarczymi, stanowiąca działki ewidencyjne nr 49/1, 49/2. 49/3 ( obręb nr 0019) o łącznej powierzchni 7.500 m2 , KW nr EL1B/00008014/7 i EL1B/00023815/3. zlokalizowane w miejscowości Plajny 2, gmina Godkowo, powiat elbląski za cenę wywoławczą 80 000,00 zł. Oferty należy składać w terminie do dnia 24 marca 2021 r. na adres : Syndyk Masy Upadłości ul. Wały Piastowskie 1/1508. Bliższych informacji udziela syndyk pod tel. 503-44-18-63, lub drogą elektroniczną adamfenixbgz@gmail.com.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Starej Rudej
Syndyk sprzeda nieruchomość w Starej Rudej
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²23 zł/m²
Powierzchnia7002 m²
Typrolna

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stara Ruda, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 40/1 o powierzchni 0,7002 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1W/00034754/9 za cenę nie niższą niż 164.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych brutto). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8.00 - 16.00. Szczegółowe informacje pod adresem mailowym ka*******a@k*****************.pl lub nr telefonu 732 713 111.

Syndyk sprzeda nieruchomość - Wilkowyja
Syndyk sprzeda nieruchomość - Wilkowyja
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²140 zł/m²
Powierzchnia1509 m²
Typrekreacyjna

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 323/20, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1509 m2, stanowiącej działkę numer ewidencyjny 355/11, 355/14, obręb 0023, zabudowaną budynkiem rekreacyjnym o powierzchni zabudowy 94 m2 położnej w miejscowości Wilkowyja, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1G/0014826/6 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej, działka numer ewidencyjny 355/6, obręb 0023 stanowiącą drogę wewnętrzną znajdującą się w miejscowości Wilkowyja, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1G/0014627/1. Minimalna cena sprzedaży wynosi 211.500,00 zł brutto (słownie: dwieście jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100) z tym, że cenę udziału w drodze określić na 2.670,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 r. osobiście w siedzibie Syndyka Karoliny Nowackiej w Koninie, przy ul. Jana Pawła II 49 D, 62-510 Konin, bądź przesłać na adres siedziby listem poleconym lub przesyłką kurierską – liczy się data wpływu do siedziby Syndyka, a nie data nadania przesyłki. Wadium należy wpłacić w wysokości 21.150,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2021 r. o godzinie 11: 00, ul Juliana Bartoszewicza 3/9, 00 – 337 Warszawa. Warunki sprzedaży z wolnej ręki oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są do wglądu w siedzibie Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62-510 Konin. Dodatkowo informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać drogą mailową – ka*******a@n**************.pl

syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe
syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe
14 500 zł
Łódź 30+ kilka dni temu

SYNDYK – ogłasza III konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej, przeznaczonej w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w gminie Dalików (woj. Łódzkie, powiat poddębicki) składającej się z: działki nr 147/5 o pow. 0,0968 ha, za kwotę 14 500 zł Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 42 639 74 28 lub 603 945 525 w godz. 10 -15 oraz na stronie www.galazkaupadlosci.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” - sygn. Akt. XIV GUp 390/20 należy przesłać listem poleconym (liczy się data wpływu do kancelarii) w terminie do dnia 8.04.2021 r. na adres Kancelaria Syndyka 90-755 Łódź Al. 1 Maja 87 p. 211. Oferta winna zawierać nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, cenę nabycia, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty. Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami.

Syndyk sprzeda działkę zabudowaną
Syndyk sprzeda działkę zabudowaną
4 366 800 zł
Bielsko-Biała 28 dni plecy

Syndyk Masy Upadłości Mirosława Sadowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Art-Bud” Mirosław Sadowski w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zarzeczu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników masy upadłości, po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż cena oszacowania na podstawie art. 322 pr. up. i n. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 24 marca 2021 roku sygn. akt VI GUp 43/20 likPrzedmiotem przetargu są następujące składniki masy upadłości:– Prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,8240 ha położonej w gminei Łgodygowice, przy ulicy Beskidzkiej 2, w obrębie Zarzecze, stanowiące działki ewidencyjne o numerach 883, 884, 886/1, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr BB1Z/00097045/1. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem hali magazynowej o powierzchni użytkowej 1160m2 oraz budynkiem handlowym o powierzchni użytkowej 1503,21m2.Wartość oszacowania przedmiotu przetargu została określona na kwotę 4.366.800,00 zł netto.Zastrzega się również, że należności przysługujące upadłemu oraz wartości pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych upadłego nie stanowią przedmiotu sprzedaży.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – VI GUp 43/20 lik ”– „NIE OTWIERAĆ” w Biurze Syndyka, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania netto na konto bankowe masy upadłości o numerze 05 8466 0002 0010 8139 2000 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tworogu.Oferent zobowiązany jest oprócz spełnienia pozostałych warunków do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełnym regulaminem przetargu.Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w terminie do 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka. Szczegółowy regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a oraz na stronie internetowej www.syndykslask.pl.

Syndyk sprzeda nieruchomość - Wilkowyja
Syndyk sprzeda nieruchomość - Wilkowyja
169 200 zł
Garwolin 10 dni plecy

Syndyk masy upadłości Iwony Wójtowskiej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 323/20, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1509 m2, stanowiącej działkę numer ewidencyjny 355/11, 355/14, obręb 0023, zabudowaną budynkiem rekreacyjnym o powierzchni zabudowy 94 m2 położnej w miejscowości Wilkowyja, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1G/0014826/6 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej, działka numer ewidencyjny 355/6, obręb 0023 stanowiącą drogę wewnętrzną znajdującą się w miejscowości Wilkowyja, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1G/0014627/1. Minimalna cena sprzedaży wynosi 169.200,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) z tym że cenę udziału w drodze określić na 2.136,00 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. osobiście w siedzibie Syndyka Karoliny Nowackiej w Koninie, przy ul. Jana Pawła II 49 D, 62-510 Konin, bądź przesłać na adres siedziby listem poleconym lub przesyłką kurierską – liczy się data wpływu do siedziby Syndyka, a nie data nadania przesyłki. Wadium należy wpłacić w wysokości 16.920,00 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2021 r. o godzinie 11:30, ul Juliana Bartoszewicza 3/9, 00 – 337 Warszawa. Warunki sprzedaży z wolnej ręki oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są do wglądu w siedzibie Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62-510 Konin. KONTAKT WYŁĄCZNIE MAILOWY

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Domaniewo
Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Domaniewo
34 250 zł
Radom 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Antoniego Szubińskiego w upadłości, sygn. akt XIX GUp 921/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki udział ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Domaniewo, powiat radomski, obręb 0003 Domaniów, działka 167/4, 167/5, 167/7, o powierzchni 0,5673 ha oraz o powierzchni zabudowy 48 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/0086799/7 za cenę nie niższą niż 34.250,00 złotych brutto. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak 7 Dorota Wziątek, ul. Solec 61a lok. 29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11:30 Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem e-mail: a.rejdych@jarosinski.com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Woli Karczewskiej
Syndyk sprzeda nieruchomość w Woli Karczewskiej
30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Huberta Kwiecińskiego w upadłości, sygn. akt XIX GUp 1371/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Wola Karczewska przy ul. Rzeki 52C (woj. mazowieckie, powiat Otwock, gmina Wiązowna) stanowiącą działkę nr 718 z obrębu 0024 o łącznej powierzchni 1.024 m2 zabudowaną budynkiem letniskowym w zabudowie wolnostojącej o pow. 51 m2, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1O/00012793/8 za cenę nie niższą niż 105.000,00 złotych brutto. Wadium wynosi 10.500,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10:00. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 22 657 43 97 lub adresem e-mail: d.szymanczyk@jarosinski.com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Woli Karczewskiej
Syndyk sprzeda nieruchomość w Woli Karczewskiej
65000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²103 zł/m²
Powierzchnia1024 m²
Typrekreacyjna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Huberta Kwiecińskiego w upadłości, sygn. akt XIX GUp 1371/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Wola Karczewska przy ul. Rzeki 52C (woj. mazowieckie, powiat Otwock, gmina Wiązowna) stanowiącą działkę nr 718 z obrębu 0024 o łącznej powierzchni 1.024 m2 zabudowaną budynkiem letniskowym w zabudowie wolnostojącej o pow. 51 m2, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1O/00012793/8 za cenę nie niższą niż 105.000,00 złotych brutto. Wadium wynosi 10.500,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10:00. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 22 657 43 97 lub adresem e-mail: d.*********k@j**********com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w gminie Gietrzwałd
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w gminie Gietrzwałd
5 981 zł
Olsztyn 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 0012 Pęglity w gminie Gietrzwałd, stanowiącej działkę nr 99/3 o powierzchni 400m2, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00030728/1 za cenę nie niższą niż 5.981,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 0/100 brutto).Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 r. do godziny 16:00 osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 3 marca 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka- ul. Flory 4/5, 00-586 WarszawaSzczegółowe informacje pod adresem mailowym kancelaria@kancelariagrudzien.pllub nr telefonu 732 713 111.

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Kisielany-Żmichy
Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Kisielany-Żmichy
17 228 zł
Siedlce 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary Świerczewskiej w upadłości, sygn. akt XIX GUp 755/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości 3/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 6 – Kisielany – Żmichy, gmina Mokobody, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, stanowiącą działkę ewidencyjną o numerze 180/3 o powierzchni 1.9656ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze SI1S/00123721/8, za cenę nie niższą niż 17.228,00 zł brutto.Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 12:00.Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem e-mail: a.rejdych@jarosinski.comod poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w gminie Gietrzwałd
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w gminie Gietrzwałd
530 zł
Olsztyn 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Sząbruk, w gminie Gietrzwałd (w powiecie olsztyńskim, w województwie warmińsko- mazurskim), obręb 0017, stanowiącej działkę nr 192/255 o powierzchnie 237 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00043474/9, za cenę nie niższą niż 530,00 zł brutto (słownie: pięćset trzydzieści złotych 0/100 brutto) Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2021 r. do godziny 16:00 osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 5 marca 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka- ul. Flory 4/5, 00-586 WarszawaSzczegółowe informacje pod adresem mailowym kancelaria@kancelariagrudzien.pllub nr telefonu 732 713 111.

SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ W TORUNIU
SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ W TORUNIU
690 882 zł
Otwock 30+ kilka dni temu

1) Inspektor BHP sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Toruniu ogłasza przetarg (aukcję) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Legionów 222B w Toruniu. Przedmiotem przetargu (aukcji) jest: a) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę o nr 242/7 położonej w Toruniu przy ul. Legionów 222B dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW TO1T/00073477/6. Cena wywoławcza wynosi: b) dla nieruchomości określonej w pkt. a – 690 882,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100). Sprzedaż pozostaje zwolniona z podatku od towarów i usług i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). c) Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 69 088,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 16 1090 2590 0000 0001 4682 6669. d) Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 13 kwietnia 2021 roku, do godz. 14:30, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). e) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, w sali nr 213, o godz. 13.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. f) Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu zawartym w piśmie Syndyka z dnia 04 lutego 2021 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 242/20. g) Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu: (22) 843 44 12 bądź adresem e-mail: sekretariat@kgkancelaria.pl

Syndyk sprzeda udział 32/128
Syndyk sprzeda udział 32/128
1 250 zł
Turek 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XI GUp 83/17, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 32/128 części w prawie własności nieruchomości o powierzchni 0,35 ha m2 położonej w Koźminie, stanowiącej działkę nr 695, dla której Sąd Rejonowy w Turku prowadzi księgę wieczystą nr KN1T/00024470/8. Minimalna cena sprzedaży wynosi 1250,00 zł brutto (tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 lub przesłać na adres Kancelarii listem poleconym bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29.03.2021 r., przy ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, o godzinie 14:00. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin. Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową. KONTAKT WYŁĄCZNIE MAILOWY

SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI
SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI
142 000 zł
Tomaszów Mazowiecki 30+ kilka dni temu

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY UPADŁOŚCIOWEJ NIERUCHOMOŚCI Syndyk masy upadłości zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 142.000,00 złotych (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych) nieruchomości obejmującej: - udział w wysokości ½ w nieruchomości składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 263, o powierzchni 1,02 ha, położonej w miejscowości Tobiasze, w gminie Ujazd, w powiecie tomaszowskim, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1T/00008150/1, oraz - udział w wysokości ½ w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 67, 314, 90/2, 91/2, 105, 106, 148/1, 148/2, 226, 225, o powierzchni łącznej 3,3200ha, położonych w miejscowości Tobiasze, w gminie Ujazd, w powiecie tomaszowskim, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgą wieczystą nr PT1T/00029260/8, przy zachowaniu warunków określonych w załączonych do ogłoszenia zdjęciach.

Syndyk sprzeda - nieruchomość gruntową - Brzeziny
Syndyk sprzeda - nieruchomość gruntową - Brzeziny
6 796 zł
Kielce 30+ kilka dni temu

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Brzeziny, gmina Morawica, pow. kielecki. Dla niniejszej nieruchomości prowadzona jest KW nr KI1L/00110333/4. Nieruchomość zbywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sprzedaż z wolnej ręki.Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62-510 KoninDodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać WYŁĄCZNIE drogą mailową.

Syndyk sprzeda działkę w Radomiu
Syndyk sprzeda działkę w Radomiu
240 000 zł
Radom 21 dni plecy

Syndyk Masy Upadłości Janusza Kowalczyka ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomościI. Przedmiot przetargu:1. nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Radomiu, przy ul. Janiszewskiej 38, o powierzchni 2860 m2, oznaczona jako działka nr 52/1, nr KW RA1R/00060919/7 – cena wywoławcza 240.000,- zł (wadium 24.000,- zł);II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:1. Zapoznanie się z Regulaminem przetargu,2. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami regulaminu w zaklejonej kopercie z napisem „Kowalczyk - przetarg” w Biurze Syndyka w Radomiu, przy ulicy Kelles- Krauza 13 lok. 7U, w terminie do 20 maja 2021 r. do godz. 15:00. 3. Wpłacenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości o nr 43 1050 1793 1000 0091 3937 0366 do 20 maja 2021 r.III. Informacje dodatkoweOtwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1, o godzinie 9:00 w sali XI. Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka bądź drogą e-mailową: biuro.syndyka.radom@wp.pl. Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem – tel. 501 104 650.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.Zapraszam do zapoznania się z innymi moimi ogłoszeniami.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną
4 300 zł
Olecko 23 dnia plecy

Syndyk masy upadłości Anny Małgorzaty Olechny - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Olecku zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.: - prawo własności do nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0288 ha położonej w obrębie 0012 Kowale Oleckie, gmina Kowale Oleckie (powiat olecki, województwo warmińsko - mazurskie), na którą składa się działka o numerze 436/14 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem gospodarczym (garaż) oraz działka niezabudowana o numerze 698 o powierzchni 0,0268, dla których Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1C/00025018/1. Działka nr 698 jest niezabudowana, zlokalizowana jest na terenie ogródków działkowych, a sąsiedztwo stanowią działki wykorzystywane jako ogrody przydomowe. Według danych z ewidencji gruntów użytki działki stanowią grunty orne IVa i V klasy. Działka nr 436/14 zabudowana jest murowanym, parterowym budynkiem gospodarczym, garażowym. Według danych z ewidencji gruntów i budynków wybudowany on został w 1975 roku i ma powierzchnię zabudowy 20 m2. Cena wywoławcza wynosi 4.300 zł (cztery tysiące trzysta złotych, 00/100), tj. 100% ceny oszacowania. W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne. Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest: 1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości w Kowalach Oleckich - sygn. akt VIII GUp 78/20” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 25 maja 2021 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii). 2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 430 zł (czterysta trzydzieści złotych, 00/100) do dnia 24 maja 2021 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach. Oglądanie nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu. Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl., a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości, działka z domem - PRZECIESZYN
Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości, działka z domem - PRZECIESZYN
141 000 zł
Oświęcim 21 dni plecy

Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1E/00063710/3, działka nr 552 0 pow. 932m2 z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o o pow. 142,64m2, cena wywoławcza – 141 000,00zł. Przecieszyn. Szczegółowy regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy nieruchomości do dyspozycji zainteresowanych w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl

Syndyk sprzeda udział w prawie własności.
Syndyk sprzeda udział w prawie własności.
Bochnia 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 529/19/S informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 10 grudnia 2020 uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości obejmującej działkę nr 499, obręb ewidencyjny 0009 Damienice, gmina Bochnia, o pow. 0,18 ha, objętej księgą wieczystą nr TR1O/00085537/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę najwyższą z zaoferowanych. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: syndykjz@op.pl) oraz w aktach postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 529/19/S. Sprzedaż odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. nie mniej niż 19 150,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych zero groszy). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim, w terminie do dnia 25 marca 2021 do godziny 18.00, w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej na konto funduszy masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka. Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty wadium decyduje data uznania konta funduszów masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2021 o godz. 13.00 w Kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności przedmiotu konkursu.

Syndyk sprzeda - nieruchomość gruntowa (grunty orne)
Syndyk sprzeda - nieruchomość gruntowa (grunty orne)
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²24 zł/m²
Powierzchnia82300 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości firmy Hoff Okna i Drzwi sp. z o. o. w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XI GUp 163/19, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 117 o pow. 8,2300 ha, położonej w Strzałkowie, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1S/00018275/5. Minimalna cena sprzedaży wynosi 2.000.000,00 zł netto (dwa miliony złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listem poleconym bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich wymaganych zgód (nieruchomość stanowią grunty orne). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29.03.2021 r., przy ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, o godzinie 12:30. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin. Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową. KONTAKT WYŁĄCZNIE MAILOWY

Syndyk sprzeda 14 działek w Krakowie
Syndyk sprzeda 14 działek w Krakowie
1 059 376 zł
Kraków 30+ kilka dni temu

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI Syndyk masy upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej Ziemi Krakowskiej w likwidacji w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowych na terenie Krakowa. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności następujących działek: 1) o nr. 295/5, o pow. 134 m², księga wieczysta nr KR1P/00285988/5, za cenę nie niższą niż 278,23 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 37.280,00 zł brutto; 2) o nr. 439/12, o pow. 181 m², księga wieczysta nr KR1P/00276565/8, za cenę nie niższą niż 278,23 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 50.360,00 zł brutto; 3) o nr. 448/4, o pow. 1 m², księga wieczysta nr KR1P/00250645/5, za cenę nie niższą niż 256,59 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 256,00 zł brutto; 4) o nr. 593/9, o pow. 365 m², księga wieczysta nr KR1P/00236273/2, za cenę nie niższą niż 321,51 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 117.352,00 zł brutto; 5) o nr. 593/16, o pow. 312 m², księga wieczysta nr KR1P/00236273/2, za cenę nie niższą niż 321,51 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 100.312,00 zł brutto; 6) o nr. 593/17, o pow. 1.109 m²księga wieczysta nr KR1P/00236273/2, za cenę nie niższą niż 321,51 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 356.560,00 zł brutto; 7) o nr. 605, o pow. 218 m², księga wieczysta nr KR1P/00236273/2, za cenę nie niższą niż 278,23 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 60.656,00 zł brutto; 8) o nr. 596/4, o pow. 234 m², księga wieczysta nr KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 256,59 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 60.040,00 zł brutto; 9) o nr. 596/5, o pow. 23 m², księga wieczysta nr KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 256,59 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 5.904,00 zł brutto; 10) o nr. 594/2, o pow. 417 m², księga wieczysta nr KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 321,51 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 134.072,00 zł brutto; 11) o nr. 594/19, o pow. 128 m², księga wieczysta nr KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 278,23 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. i nie niższej niż 35.616,00 zł brutto; 12) o nr. 595/8, o pow. 54 m², księga wieczysta nr KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 256,59 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 13.856,00 zł brutto; 13) o nr. 595/12, o pow. 77 m², księga wieczysta nr KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 278,23 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. i nie niższej niż 21.424,00 zł brutto; 14) o nr. 450/11, o pow. 256 m², księga wieczysta nr KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 256,59 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. i nie niższej niż 65.688,00 zł brutto; za cenę wywoławczą łącznie wynoszącą 1.059.376,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych), co stanowi 80% wartości oszacowania. Przedmiotem nabycia mogą być wszystkie działki łącznie, jak również każda z działek osobno.Warunki sprzedaży określa Regulamin dostępny na www.kancelaria-murawski-zieciak.pl Tel. 12 446 78 15

Syndyk sprzeda udział w działce - Obózek
Syndyk sprzeda udział w działce - Obózek
18 000 zł
Radom 21 dni plecy

Syndyk Masy Upadłości Janusza Kowalczyka ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomościI. Przedmiot przetargu:3. udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Obózek, gmina Jedlińsk, oznaczonej jako działki nr 81 i 85/1 o łącznej powierzchni 15000 m2, nr KW RA1R/00111690/8 – cena wywoławcza 18.000,- zł (wadium 1.800,- zł);II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:1. Zapoznanie się z Regulaminem przetargu,2. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami regulaminu w zaklejonej kopercie z napisem „Kowalczyk - przetarg” w Biurze Syndyka w Radomiu, przy ulicy Kelles- Krauza 13 lok. 7U, w terminie do 20 maja 2021 r. do godz. 15:00. 3. Wpłacenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości o nr 43 1050 1793 1000 0091 3937 0366 do 20 maja 2021 r.III. Informacje dodatkoweOtwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1, o godzinie 9:00 w sali XI. Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka bądź drogą e-mailową: biuro.syndyka.radom@wp.pl. Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem – tel. 501 104 650.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.Zapraszam do zapoznania się z innymi moimi ogłoszeniami.

Syndyk sprzeda działkę w Mąchocicach - Kapitulnych
Syndyk sprzeda działkę w Mąchocicach - Kapitulnych
21 520 zł
Kielce 10 dni plecy

Syndyk masy upadłości Konrada Klickiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 195/19) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki - prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Mąchocice Kapitulne, Gmina Masłów, działka nr 676 o powierzchni 0,5400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1L/00009184/3.Cena minimalna wynosi wynosi 21.520,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100).. Wadium wynosi 2000 złTermin składania ofert upływa w dniu 28 maja 2021 r. o godzinie 12:00. Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres kancelarii - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorz Tutaj, ul. Warszawska 34 lok 207, 25-312 Kielce oznaczoną jako - „Oferta na zakup nieruchomości - V GUp 195/19”. Oferty, których wpływ do Kancelarii Syndyka nastąpi po godzinie 12:00 dnia 28 maja 2021 r. zostaną odrzucone. Szczegółowe zasady sprzedaży i wymogi formalne ofert są wskazane w regulaminie sprzedaży. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 28 maja 2021 r. o godzinie 12:15, w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207. Przy otwarciu ofert mogą być obecne podmioty które złożyły oferty. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia aukcji, na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży.Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży mogą uzyskać informację dotyczące nieruchomości i zapoznać się z regulaminem sprzedaży w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorz Tutaja w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207 po uprzednim umówieniu się - tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: kancelaria(małpa)tutaj.co Oględziny nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży są możliwe po uprzednim (mailowym lub telefonicznym) umówieniu się.

Syndyk sprzeda - nieruchomość gruntowa (grunty orne)
Syndyk sprzeda - nieruchomość gruntowa (grunty orne)
1 500 000 zł
10 dni plecy

Syndyk masy upadłości firmy Hoff Okna i Drzwi sp. z o. o. w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XI GUp 163/19, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 117 o pow. 8,2300 ha, położonej w Strzałkowie, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1S/00018275/5. Minimalna cena sprzedaży wynosi 1.500.000,00 zł netto (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listem poleconym bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich wymaganych zgód (nieruchomość stanowią grunty orne). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 09.06.2021 r., przy ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, o godzinie 11:00. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin. Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową. KONTAKT WYŁĄCZNIE MAILOWY

Syndyk sprzeda nieruchomość przy ul. Jutrzenki 16 w Warszawie
Syndyk sprzeda nieruchomość przy ul. Jutrzenki 16 w Warszawie
3 303 000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Botimex sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 112/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 42/1 (obręb 002-07-09), położonej w miejscowości Warszawa (02-230) przy ul. Jutrzenki 16 (woj. mazowieckie, dzielnica Włochy, obszar MSI Opacz Wielka) o powierzchni 2.749 m2, zabudowanej budynkiem o powierzchni 601,00 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1M/00041122/4, za cenę nie niższą niż 3.303.000,00 zł netto. Wadium wynosi 450.000,00 zł.Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.30. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Dodatkowe informacji pod nr tel. 501 541 541

Syndyk sprzeda - 1/6 udziału Jeziórko-Ustanówek
Syndyk sprzeda - 1/6 udziału Jeziórko-Ustanówek
40 100 zł
Piaseczno 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 189/20, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr ew. 64, o powierzchni 0,8200 ha, położonej w miejscowości Jeziórko-Ustanówek, obręb 0008 Jeziórko-Ustanówek, przy ul. Głównej 109, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie (brak KW). Minimalna cena sprzedaży wynosi 40.100,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy sto złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listami poleconymi bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 4.100,00 zł (cztery tysiące sto złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24.03.2021 r., przy ul. Bartoszewicza 3 lok. 9, 00-337 Warszawa o godzinie 11:00. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin. Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową: kancelaria@nowackagornicki.pl

Syndyk sprzeda udział w niezabudowanej działce - las
Syndyk sprzeda udział w niezabudowanej działce - las
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia32616 m²
Typleśna
Ogrodzeniebrak

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Zbyszyńskiego– osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki udziału wynoszącego 1/15 część w prawie własności niezabudowanej działki Nr 239 o pow. 32 616 m2, obręb 45 w miejscowości Pólka Raciąż, m. Raciąż Działka Nr 239 stanowi las. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1.700 zł.(słownie: jeden tysiąc siedemset złotych). Oferty należy składać na adres Kancelarii Syndyka Beaty Garbacz, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym V GUp „of” 88/20 – działka 239, Pólka Raciąż i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 170 zł (słownie: sto siedemdziesiat złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Zbigniewa Zbyszyńskiego 87 1140 2004 0000 3802 7933 0081, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 88/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Beaty Garbacz, w dniu 31.03.2021 roku Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Zbyszyńskiego. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr Katarzynę Janisz jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem e-mail: sy***********z@w*.pl Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: sy***********z@w*.pl Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w uzasadnionych przypadkach.

Syndyk sprzeda udział w niezabudowanej działce - las
Syndyk sprzeda udział w niezabudowanej działce - las
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia17281 m²
Typleśna

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Zbyszyńskiego– osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki udziału wynoszącego 1/3 część w prawie własności niezabudowanej działki Nr 381 o pow. 17.281 m2, obręb 45 w miejscowości Pólka Raciąż, m. Raciąż Działka Nr 381 stanowi las. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 6.925 zł.(słownie: sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych). Oferty należy składać na adres Kancelarii Syndyka Beaty Garbacz, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym V GUp „of” 88/20 – działka 381, Pólka-Raciąż i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 693 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Zbigniewa Zbyszyńskiego 87 1140 2004 0000 3802 7933 0081, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 88/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Beaty Garbacz, w dniu 31.03.2021 roku Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Zbyszyńskiego. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr Katarzynę Janisz jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem e-mail: sy***********z@w*.pl Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: sy***********z@w*.pl Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w uzasadnionych przypadkach.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Waplewie Gm. Olsztynek
Syndyk sprzeda nieruchomość w Waplewie Gm. Olsztynek
142 500 zł
Olsztynek 30+ kilka dni temu

Nieruchomość w Waplewie nr 47A gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie, składającą się z działki gruntu nr 166/7 o powierzchni 0,0872 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi (KW nr OL1O/00041943/4) . Cena wywoławcza 142.500 zł. (Wartość wg oszacowania 190.000zł)Zgłoszenia przystąpienia do negocjacji należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza, 10-540 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 w terminie do dnia 12 marca 2021r. O terminie i regulaminie negocjacji przystępujący zawiadomiony zostanie pisemnie. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Romanem Michalskim tel. 515 895 408. Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu. Tel. do syndyka 502 957 530.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w miejscowości Karsko
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w miejscowości Karsko
982 000 zł
Myślibórz 25 dni plecy

Syndyk masy upadłości Józefa Matusza sygn. XI GUp 130/20, informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karsko, gmina Nowogródek Pomorski, powiat myśliborski, województwo zachodnio – pomorskie, działki o numerach od 1077/1 do 1077/12, o pow. 3.7400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00039166/0, za cenę nie niższą niż 982.000 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych. Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 61 2241155 lub przesyłając zapytanie do oferty na adres e-mail: syndyk@k-d-g.pl Oferty należy składać w terminie do dnia 14 maja 2021r., na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Wielka 23/7, 61-775 Poznań z dopiskiem „Przetarg XI GUp 130/20”.

Syndyk sprzeda działkę Obózek i Bierwiecka Wola
Syndyk sprzeda działkę Obózek i Bierwiecka Wola
73 000 zł
Radom 21 dni plecy

Syndyk Masy Upadłości Janusza Kowalczyka ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomościI. Przedmiot przetargu:2. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowościach Obózek i Bierwiecka Wola, gmina Jedlińsk, oznaczona jako działki nr 85/2 i 9 o łącznej powierzchni 18900 m2, nr KW RA1R/00099519/5 – cena wywoławcza 73.000,- zł (wadium 7.300,- zł);II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:1. Zapoznanie się z Regulaminem przetargu,2. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami regulaminu w zaklejonej kopercie z napisem „Kowalczyk - przetarg” w Biurze Syndyka w Radomiu, przy ulicy Kelles- Krauza 13 lok. 7U, w terminie do 20 maja 2021 r. do godz. 15:00. 3. Wpłacenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości o nr 43 1050 1793 1000 0091 3937 0366 do 20 maja 2021 r.III. Informacje dodatkoweOtwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1, o godzinie 9:00 w sali XI. Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka bądź drogą e-mailową: biuro.syndyka.radom@wp.pl. Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem – tel. 501 104 650.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.Zapraszam do zapoznania się z innymi moimi ogłoszeniami.

Syndyk sprzeda działki w miejscowości Łapy- 80% oszacowania!
Syndyk sprzeda działki w miejscowości Łapy- 80% oszacowania!
3 981 zł
Łapy 30+ kilka dni temu

Przedmiotem konkursu ofert jest: 1) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 4, o powierzchni 0,0154 ha, której wartość to kwota 77,00 zł; 2) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 19, o powierzchni 0,2515 ha, której wartość to kwota 1 258,00 zł; 3) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 62/2, o powierzchni 0,0792 ha, której wartość to kwota 422,00 zł; 4) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 62/3, o powierzchni 0,1113 ha, której wartość to kwota 557,00 zł; 5) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 65/2, o powierzchni 0,0666 ha, której wartość to kwota 355,00 zł; 6) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 65/3, o powierzchni 0,0913 ha, której wartość to kwota 457,00 zł; 7) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 31, o powierzchni 0,7870 ha, którego wartość to kwota 1 312,00 zł; 8) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 322, o powierzchni 0,0260 ha, którego wartość to kwota 43,00 zł; 9) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 45, o powierzchni 0,0780 ha, którego wartość to kwota 130,00 zł; 10) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 147, o powierzchni 0,01 ha, którego wartość to kwota 17,00 zł; 11) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 148, o powierzchni 0,0340 ha, którego wartość to kwota 57,00 zł; 12) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 149, o powierzchni 0,0120 ha, którego wartość to kwota 20,00 zł; 13) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 212, o powierzchni 0,0380 ha, którego wartość to kwota 63,00 zł; 14) Udział w wysokości 2/8 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 63/2, o powierzchni 0,0638 ha, którego wartość to kwota 85,00 zł; 15) Udział w wysokości 2/8 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 63/3, o powierzchni 0,0979 ha, którego wartość to kwota 123,00 zł; Działki nie posiadają założonych ksiąg wieczystych. Cena ww. działek to kwota 3.980,80 zł (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 80/100), co stanowi 80% wartości oszacowania. Oferty należy składać do dnia 13 kwietnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Informuje się, że Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu konkursu ofert na mocy art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.Szczegółowe warunki przetargu, operat szacunkowy nieruchomości oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki {{{{ mał }}}}} kdgir.pl (usuń nawiasy) Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Syndyk sprzeda kompleks nieruchomości przemysłowych w Krzyżu Wielkopolskim
Syndyk sprzeda kompleks nieruchomości przemysłowych w Krzyżu Wielkopolskim
1 259 909 zł
Trzcianka 25 dni plecy

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na podstawie konkursu ofert praw wieczystego użytkowania kompleksu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Krzyżu Wielkopolskim. 1. Działka 891/12 (11 987 m2). Księga wieczysta PO1T/00016889/7. Nieruchomość zabudowana. Udział w prawie 1/1. 2. Działki 891/6 i 891/8 (14 781 m2). Księga wieczysta PO1T/00015944/4. Nieruchomość zabudowana. Udział w prawie 1/1. 3. Działka 891/9 (7 329 m2). Księga wieczysta PO1T/00015866/3. Nieruchomość zabudowana. Udział w prawie 1/1. 4. Działka 891/10 (5 821 m2). Księga wieczysta PO1T/00016470/7. Nieruchomość niezabudowana. Udział w prawie 1/1. 5. Działka 891/11 (1 294 m2). Księga wieczysta PO1T/00016013/6. Nieruchomość niezabudowana. Udział w prawie 5/8. Tereny przeznaczona pod produkcję, składy i magazyny. Nieruchomość jako całość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Łączna powierzchnia działek - 41 212 m2. Łączna powierzchnia budynków - 3742 m2. Uzbrojenie terenu: prąd, woda. Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać ofertę w terminie do dnia 25 maja 2021 roku do godziny 12:00 osobiście w Kancelarii Syndyka lub przesyłając ją na adres Kancelarii listem poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka) oraz wpłacić wadium na rachunek bankowy wskazany przez syndyka w kwocie 10% ceny minimalnej. Cena minimalna wynosi 1 259 908,50 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych pięćdziesiąt groszy. Adres do złożenia ofert: Syndyk Piotr Birula ul. Słoneczna 19 64-980 Trzcianka Syndyk w sytuacji złożenia kilku ofert, w których ceny będą zbliżone i równe co najmniej cenie minimalnej, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji pomiędzy oferentami w celu wybrania oferty z najwyższą ceną. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@jbp-consulting.pl lub telefonicznie +48 737 899 163. Operat szacunkowy nieruchomości oraz regulamin sprzedaży są dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka lub na życzenie mogą być udostępnione za pomocą poczty elektronicznej. Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący. Zapraszam do udziału w sprzedaży. Syndyk Piotr Birula

Syndyk sprzeda z wolnej ręki prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej  w Trzciance
Syndyk sprzeda z wolnej ręki prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Trzciance
Trzcianka 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda z wolnej ręki prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Trzciance, KW: PO1T/00010101/8. Kwota oszacowania nieruchomości wynosi 1 274 000 zł netto.Oferty w formie pisemnej należy składać drogą pocztową na adres: Syndyk Artur Walkowiak, ul Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań, z dopiskiem OFERTA ZAKUPU- TRZCIANKA – UW działek nr 3029 i 3030, syg. akt XI GUp 223/17, w terminie do 31.03.2021 r. godz 16. Wymagane wadium w wysokości: 117 500 zł, płatne do dnia składania ofert na konto 48 1020 4027 0000 1102 1434 3877.Oferta, oprócz proponowanej ceny i potwierdzenia wpłacenia wadium, musi zawierać oświadczenie oferenta, że poniesie wszelkie koszty związane z nabyciem prawa własności nieruchomości oraz oświadczenie, że: oferent posiada legalne środki na pokrycie ceny zakupu, zapoznał się z warunkami sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, z jej stanem technicznym, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz zrzeka się roszczeń z tego tytułu.Oferty wadliwe, sprzeczne z warunkami ogłoszenia, niekompletne czy złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą uwzględniane przez syndyka. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent.Syndyk dokona wyboru oferty terminie 7 dniu od daty zakończenia składania ofert. Wyłoniony nabywca zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną, a wysokością wpłaconego wadium przed ustaloną datą zawarcia aktu przenoszącego własność nieruchomości. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium. Koszty zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży w całości lub w części bez podawania przyczyny.Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Artura Walkowiaka - syndyka masy upadłości (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolny

Syndyk sprzeda- nieruchomość gruntowa we wsi Ostrowy, gmina Somianka
Syndyk sprzeda- nieruchomość gruntowa we wsi Ostrowy, gmina Somianka
41 778 zł
Wyszków 30+ kilka dni temu

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 246/2 o powierzchni 0,3000 ha, położonej w miejscowości Ostrowy, gmina Somianka, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr OS1W/00069772/0 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie. Cena to 41.778,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych).Nieruchomość użytkowana rolniczo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Oferty należy składać do dnia 23 marca 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 107/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Doroty Skrodzkiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2021 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki {{{{ mał }}}}} kdgir.pl (usuń nawiasy) Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Filtr