Syndyk sprzeda działkę

Sortowanie:
Znaleziony: 161 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda działkę
Syndyk sprzeda działkę
128000 zł
nowe Wałbrzych 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 734
Cena za m²73.82 zł/m²

Syndyk masy upadłości sprzeda po obniżonej cenie prawo własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 605/8 obręb nr 0033 Podgórze, miasto Wałbrzych o powierzchni 1734 m2. Nieruchomość znajduje się przy ul. Niepodległości w Wałbrzychu, KW SW1W/00054572/2. Cena wywoławcza wynosi 128 000, -zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) Warunki przeprowadzenia sprzedaży oraz operat szacunkowy, dostępne są u syndyka po kontakcie telefonicznym pod nr tel. 60*******25, 60*******78 lub mailowym.

Syndyk sprzeda działkę
Syndyk sprzeda działkę
3383000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda, w drodze przetargu pisemnego ofertowego, nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia ustnej licytacji w przypadku wpłynięcia ofert z taką samą ceną, nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą działkę gruntu nr 394/5, o pow. 1202 m2, obręb Bogdaniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, województwo lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00098692/4 Cena wywoławcza: 33.830,00 zł, termin składania ofert: 27.02.2024 r., termin przetargu 05.03.2024 r., miejsce przetargu: Sąd Rejonowym w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy ul. Chopina 52, godz. 10:45 sala 5.Szczegóły dotyczące nieruchomości, umówienie spotkania celem jej oględzin oraz pełny tekst regulaminu przetargu można uzyskać pod adresem: bądź kontaktując się telefonicznie pod numerem 601 722 929. 

Syndyk sprzeda działkę
Syndyk sprzeda działkę
33830 zł
Bogdaniec 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 202
Cena za m²28.14 zł/m²

Syndyk sprzeda, w drodze przetargu pisemnego ofertowego, nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia ustnej licytacji w przypadku wpłynięcia ofert z taką samą ceną, nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą działkę gruntu nr 394/5, o pow. 1202 m2, obręb Bogdaniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, województwo lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00098692/4. Cena wywoławcza: 33.830,00 zł, termin składania ofert: 27.02.2024 r., termin przetargu 05.03.2024 r., miejsce przetargu: Sąd Rejonowym w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy ul. Chopina 52, godz. 10:45 sala 5. Szczegóły dotyczące nieruchomości, umówienie spotkania celem jej oględzin oraz pełny tekst regulaminu przetargu można uzyskać informacje kontaktując się telefonicznie pod numerem 60*******29.

syndyk sprzeda działkę Wola Krzysztoporska
syndyk sprzeda działkę Wola Krzysztoporska
Wola Krzysztoporska 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²71 zł/m²
Powierzchnia1017 m²
Typbudowlana

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI syndyk sprzeda działkę 1017 m położoną w Woli Krzysztoporskiej (PT1P/94638/2) za cenę nie niższą niż 73000 zł. Regulamin konkursu www.************************** www . bezat . pl / regulaminWola . pl Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.****************

syndyk sprzeda działkę w Zawichoście
syndyk sprzeda działkę w Zawichoście
17000 zł
Zawichost 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²13 zł/m²
Powierzchnia9436 m²
Typhandlowo-usługowa

syndyk masy upadłości sprzeda działkę za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 125 310,00 zł. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu *** *** ***. Wszelkie informacje można uzyskać w kancelarii syndyka - ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin, gdzie można zapoznać się z Regulaminem postępowania oraz oszacowaniem nieruchomości. Oferty – z dopiskiem na kopercie „OFERTA Eliza Łukawska - nieruchomość” należy składać do 12 października 2023 r. do godz. 12.00 do kancelarii syndyka, przy ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin.

Syndyk sprzeda działkę zabudowaną zespołem budynków
Syndyk sprzeda działkę zabudowaną zespołem budynków
494667 zł
Wałbrzych 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia2 330
Cena za m²212.3 zł/m²

Syndyk masy upadłości sprzeda po obniżonej cenie prawo własności nieruchomości zabudowanej zespołem budynków produkcyjno-usługowych, stanowiącej działkę gruntu nr 605/5 obręb nr 0033 Podgórze, miasto Wałbrzych o powierzchni 2330 m2. Nieruchomość znajduje się przy ul. Niepodległości 42 A w Wałbrzychu, KW SW1W/00019119/2. Cena wywoławcza wynosi 494 667, -zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) Warunki przeprowadzenia sprzedaży oraz operat szacunkowy, dostępne są u syndyka po kontakcie telefonicznym pod nr tel. 60*******25, 60*******78 lub mailowym.

Syndyk sprzeda działkę w PIeścidła
Syndyk sprzeda działkę w PIeścidła
46000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 200
Cena za m²38.33 zł/m²

Syndyk masy upadłości Adrianny Jakubowskiej, sprzeda prawo własności w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 29 o powierzchni 1 200 m2 z obrębu 0017, położoną w miejscowości Pieścidła, gminie Naruszewo, powiecie płońskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1L/00026148/8 przez Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, zwanej dalej „Nieruchomość” 1. Cena wywoławcza: Cena wywoławcza: 46 000,00 zł. (czterdzieści sześć tysięcy złotych) 2. Oferty należy składać do dnia 15 maja 2024 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Adrianny jakubowskiej - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Adrianny Jakubowskiej, koniecznie z podaniem sygnatury akt „BI1B/GUp-s/462/2023” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Adrianny Jakubowskiej w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze:82 1090 1841 0000 0001 5572 7049, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 6. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin) zawierający wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje/regulamin dostępny na e-mail.

Syndyk sprzeda działkę w PIeścidła
Syndyk sprzeda działkę w PIeścidła
30700 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 200
Cena za m²25.58 zł/m²

Syndyk masy upadłości Adrianny Jakubowskiej, sprzeda prawo własności w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 29 o powierzchni 1 200 m2 z obrębu 0017, położoną w miejscowości Pieścidła, gminie Naruszewo, powiecie płońskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1L/00026148/8 przez Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, zwanej dalej „Nieruchomość” 1. Cena wywoławcza: Cena wywoławcza: 30 700,00 zł. (trzydzieści tysięcy siedemset złotych) 2. Oferty należy składać do dnia 25 czerwca 2024 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Adrianny jakubowskiej - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Adrianny Jakubowskiej, koniecznie z podaniem sygnatury akt „BI1B/GUp-s/462/2023” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 000,00 zł. (trzy tysiące złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Adrianny Jakubowskiej w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze:82 1090 1841 0000 0001 5572 7049, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2024 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 6. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin) zawierający wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje/regulamin dostępny na e-mail.

Syndyk sprzeda działkę.
Syndyk sprzeda działkę.
Tarnów 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²71 zł/m²
Powierzchnia2800 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 29/21/S informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 4 lutego 2022 uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 757/1, obręb ewidencyjny 0013 Zbylitowska Góra, gmina Tarnów, powiat tarnowski, o pow. 0,28 ha, opisanej księgą wieczystą nr TR1T/00091948/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę najwyższą z zaoferowanych. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: *** *** ***, adres mailowy: ko************z@o*.pl) oraz w aktach postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 29/21/S. Sprzedaż odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie niszą niż 198 090,00 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych, zero groszy), stanowiącą 90% jej ceny oszacowania. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim, w terminie do dnia 7 kwietnia 2022 do godziny 17.00, w kancelarii syndyka Jacka Zyguckiego, ul. Goldhammera 10/4, 33-100 Tarnów i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 20 000,00 zł na konto funduszy masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka. Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty wadium decyduje data uznania konta funduszów masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2022 o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Marcina Rzońcy przy ul. J. Dąbrowskiego 8, 33-100 Tarnów. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności przedmiotu konkursu.

Syndyk sprzeda działkę
Syndyk sprzeda działkę
Lublin 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²348 zł/m²
Powierzchnia211 m²
Typinwestycyjna

Syndyk Masy Upadłości Kolejowej Spółdzielni Mieszkaniowej „WSCHÓD” w Lublinie ogłasza postępowanie ofertowe na sprzedaż z wolnej ręki: - ośmiu udziałów po 1/8 w prawie własności działek gruntu o nr 8/6 o powierzchni 152 m² i nr 38/1 o powierzchni 59 m², (parking), położonych w Lublinie, przy ul. 1-go Maja 4c, za ceny nie niższe niż 9 170,00 zł netto za udział, przy czym oferta na zakup wszystkich udziałów będzie traktowana priorytetowo. Oferty z dopiskiem na kopercie OFERTA - KSM należy składać do 30 czerwca 2022r. do godz. 12.00 do Kancelarii Syndyka w Lublinie, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, 691 96 54 03, pocztą elektroniczną ks******d@i******.pl oraz w Kancelarii Syndyka, gdzie również można zapoznać się z Regulaminem sprzedaży oraz oszacowaniem nieruchomości.

Syndyk sprzeda działkę
Syndyk sprzeda działkę
128000 zł
Wałbrzych 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 734
Cena za m²73.82 zł/m²

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż po obniżonej cenie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 605/8 obręb nr 0033 Podgórze, miasto Wałbrzych o powierzchni 1734 m2. Nieruchomość znajduje się przy ul. Niepodległości w Wałbrzychu, KW SW1W/00054572/2. Cena wywoławcza wynosi 128 000, -zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysiący złotych) wadium 19 000, - zł. Termin składania ofert i wpłacenia wadium mija 23 lutego 2024 r. Otwarcie ofert nastąpi 26 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w kancelarii syndyka. Warunki przeprowadzenia przetargu oraz operat szacunkowy, dostępne są u syndyka po kontakcie telefonicznym pod nr tel. 60*******25, 60*******78 lub mailowym.

Syndyk sprzeda działkę rekreacyjną
Syndyk sprzeda działkę rekreacyjną
120600 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia3 651
Cena za m²36.7 zł/m²

Syndyk ogłasza przetarg nr 1 na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Jarosława Pogorzelskiego w upadłości konsumenckiejSąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Jarosława Pogorzelskiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 607/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 265/17  położonej w miejscowości Karszyn, gmina Kargowa, powiat zielonogórski, woj. lubuskie, dla którego Sąd Rejonowy W Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą W Sulechowie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S/(użyj formularza kontaktowego). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 134.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 134.000,00  zł.Oferty należy składać do dnia 24 lipca 2023 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu, a nie nadania np. na Poczcie Polskiej. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 lipca 2023 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B 63.Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: (użyj formularza kontaktowego) z dopiskiem " wadium – KARSZYN dz. Nr 265/17".Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (, pod tel. (użyj formularza kontaktowego) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (). 

Syndyk sprzeda działkę leśną
Syndyk sprzeda działkę leśną
9200 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Jerzego Krysiaka ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 974/289 o pow. 0,0185 ha, w miejscowości Lebiedzie (obręb 0011) w gminie Sterdyń, w powiecie sokołowskim, w województwie mazowieckim, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SI1P/00023442/5  za cenę nie niższą niż 92,50 zł.Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa do dnia 05 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu).Regulamin sprzedaży, obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium oraz operat szacunkowy dostępne są po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: j.jedrych@ oraz pod numerem telefonu22 299 22 54.   

Syndyk sprzeda działkę -Stobiec
Syndyk sprzeda działkę -Stobiec
645120 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²4 zł/m²
Powierzchnia18400 m²
Typbudowlana

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Radzikowskiego, Doradca Restrukturyzacyjny Andrzej Pograniczny oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: • prawa własności do nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Stobiec 9A, gmina Stegna powiat nowodworski składająca się z działki nr 111 o pow. 1,84 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 98,69 m². Na działce znajduje się budynek gospodarczy, fundamenty budynku mieszkalnego oraz żelbetowe koryta do hodowli ryb. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Malborku , IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00058899/5 za cenę nie niższą niż 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 gr). WARUNKI SPRZEDAŻY: 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest: - złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na adres biura syndyka: Andrzej Pograniczny, ul. Kościuszki 7-11 lok. 14, 83-200 Starogard Gdański, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2023 r. (w przypadku wysłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka, a nie data jej nadania), - uiszczenie wadium w wysokości (1/10 ceny wywoławczej) na rachunek bankowy masy upadłości nr 23 1090 2620 0000 0001 5059 4782 (decydująca jest data uznania na rachunku masy upadłości). Pisemna oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, numer telefonu), wskazanie opisanej wyżej nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskazanie oferowanej ceny oraz sygnatury GD1G/GUp-s/63/2022 podpis oferenta. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium na rachunek bankowy masy upadłości. 2. Termin otwarcia i rozpoznania ofert ustala się na dzień 3 sierpnia 2023 r. na godz. 13:00. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zaprotokołowane przez syndyka. 3. Cena nabycia powinna zostać uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie. Wadium wpłacone przez nabywcę podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom wadium zwraca się niezwłocznie. 4. Wybrany nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności kosztów aktu notarialnego, podatków oraz kosztów wpisów do księgi wieczystej. 5. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości. 6. Z operatem szacunkowym oraz regulaminem można zapoznać się w biurze syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel. *** *** ***). Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.****************

Syndyk sprzeda działkę zabudowaną
Syndyk sprzeda działkę zabudowaną
56000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²4 zł/m²
Powierzchnia40186 m²

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącej do masy upadłości zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 4,0186 hektara, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 113/1, 898, 952, 953 i 1191położonej w okolicach miejscowości Skoczylasy, gmina Kiełczygłów, powiat pajęczański, województwo łódzkie. Przedmiot sprzedaży: 1. zabudowana nieruchomość gruntowa położona w okolicach miejscowości Skoczylasy, gmina Kiełczygłów, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00009160/6, za cenę nie niższą niż 60% ceny oszacowania przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Cena minimalna sprzedaży 179 592 zł. 2. lub osobna sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 898, wchodząca w skład nieruchomości opisanej w punkcie 1. za cenę nie niższą niż 60% ceny oszacowania, tj. 15 162 zł 3. lub osobna sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 1191, wchodząca w skład nieruchomości opisanej w punkcie 1. za cenę nie niższą niż 60% ceny oszacowania, tj. 8 826 zł 4. lub osobna sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 952 i 953, wchodząca w skład nieruchomości opisanej w punkcie 1. za cenę nie niższą niż 60% ceny oszacowana, tj. 828 zł 5. lub osobna sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 113/1, wchodząca w skład nieruchomości opisanej w punkcie 1. za cenę nie niższą niż 60% ceny oszacowania, tj. 154 776 zł. Termin składania pisemnych ofert od 15 listopada 2023 roku do 30 listopada 2023 roku do godz. 12:00, na adres syndyka Kancelarie Prawne „Król” Syndyk Elżbieta Golczyk-Król, 98-300 Wieluń, ul. Królewska 5 lok.8. Niezbędna jest wpłata wadium w wysokości 10% na rachunek masy upadłości 86 1020 3958 0000 9402 0291 5155. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2023 roku w siedzibie syndyka o godz. 14:00. Pozostałe szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny u syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Telefon *** *** *** Mail: up*********k@g*****com Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.****************

syndyk sprzeda działkę Działoszyce
syndyk sprzeda działkę Działoszyce
Działoszyce 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²4 zł/m²
Powierzchnia13400 m²
Typrolna

syndyk sprzeda udział 1/2 w działce 13400 m położoną w Działoszycach (KI1I/11703/2) za cenę nie niższą niż 48000 zł. Regulamin konkursu www.********************************* www . bezat . pl / regulaminDzialoszyce . pl

syndyk sprzeda działkę Łajsy
syndyk sprzeda działkę Łajsy
125300 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia29 754
Cena za m²4.21 zł/m²

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1.      Przedmiotem oferty jest nieruchomość gruntowa, działka gruntu nr 71/2 o powierzchni 2,9754 ha zabudowana budynkami gospodarczymi położona w miejscowości Łajsy, gm. Pieniężno, powiat braniewski, oznaczona księgą wieczystą numer KW EL1B/(użyj formularza kontaktowego) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych.2.      Cena wywoławcza wynosi 125 300,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).3.      Oferty zawierające proponowaną niższą cenę, aniżeli cena wywoławcza, zostaną odrzucone.4.      W przypadku zainteresowania zakupem należy w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. złożyć pisemną ofertę zawierającą:·       datę złożenia oferty;·       wskazanie przedmiotu oferty;·       proponowaną cenę zakupu, nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza;·       dane oferenta – imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail;·       numer PESEL, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo numer NIP i numer REGON, w przypadku osób prawnych numer KRS i numer NIP.5.      Do oferty należy załączyć oświadczenia o:·       pokryciu wszelkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy i przeniesieniem własności nieruchomości,·       zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,·       zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,·       wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady prawne i fizyczne nieruchomości na mocy art. 558 k.c.,·       sposobie finansowania zakupu przedmiotu przetargu, ze wskazaniem, że finansującym zakup jest oferent lub bank albo inny wskazany podmiot,·       wyrażeniu zgody na kontakt z oferentem za pośrednictwem wskazanego oferenta adresu poczty elektronicznej.6.      Oferta i wszystkie załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny być opatrzone czytelnym podpisem oferenta będącego osobą fizyczną lub czytelnym podpisem osób upoważnionych do reprezentacji w przypadku osób niebędących osobą fizyczną.7.      Oferta winna być przesłana na adres mailowy syndyka: lub na niżej wskazany adres kancelarii: Mogiełka Doradztwo Restrukturyzacyjne sp. z o.o., ul. Dworcowa 8/2, 84 – 200 Wejherowo.8.      W przypadku wpływu kilku ofert syndyk dokona wyboru oferty o najwyższej zaoferowanej cenie.9.      Zwycięzca konkursu ofert zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wyborze oferty do wpłaty wadium wynoszącego 10% zaoferowanej ceny zakupu, na wskazany poniżej rachunek bankowy prowadzony przez syndyka dla masy upadłości Dariusza Łapińskiego: PL (użyj formularza kontaktowego) mBank S.A. (właściciel rachunku: Mogiełka Doradztwo Restrukturyzacyjne sp. z o.o.). W tytule przelewu należy wpisać adres nieruchomości oraz oznaczenie wadium.10.    W przypadku wpływu ofert równorzędnych syndyk może przeprowadzić aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Za ofertę równorzędną uznaje się ofertę najwyższą oraz oferty, których różnica w zaoferowanej cenie od oferty najwyższej jest mniejsza lub równa kwocie 20 000,00 zł. W trakcie aukcji oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienie, nie niższe niż kwota 2 000,00 zł.11.    Oferenci, których oferty zakwalifikują się do udziału w aukcji i wyrażą chęć udziału w niej, zobowiązani są w terminie 7 dni do wpłaty wadium wynoszącego 10 % zaproponowanej ceny zakupy, na rachunek bankowy wskazany w pkt 8 regulaminu. W tytule przelewu należy wpisać adres nieruchomości oraz oznaczenie wadium.12.    Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny.13.    Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostały odrzucone, podlega niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż w ciągu 7 dni, wyłącznie w kwocie wpłaconej na rachunek, z którego oferent dokonywał płatności.14.    Zastrzega się utratę kwoty wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka.15.    Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym masy upadłości wskazanym w ust. 2 niniejszego §. Przekroczenie terminu wpłaty wadium skutkuje odrzuceniem oferty.16.    W przypadku, gdyby żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia tylko pozostał przy cenie wskazanej w ofercie, syndyk dokona swobodnego wyboru oferty.17.    Szczegółowe informacje w zakresie aukcji, w tym szczególności co do daty i miejsca jej przeprowadzenia, zostaną określone w odrębnym regulaminie aukcji.18.    Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia wyboru oferenta w siedzibie notariusza wskazanego przez syndyka.19.    Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest stwierdzenie wpływu całej oferowanej ceny na rachunek bankowy masy upadłości, wskazany przez syndyka, w terminie poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży.20.    Zapłata całej ceny musi nastąpić w drodze przelewu bankowego na rachunek masy upadłości, a za dzień zapłaty uznaje się faktyczne zaksięgowanie środków na rachunku bankowym.21.    Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Po stronie nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich kosztów, podatków i opłat związanych z nabyciem ww. nieruchomości.22.    Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.23.    Syndyk zastrzega sobie prawo do:·       odstąpienia od konkursu ofert lub też unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania;·       niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.        

syndyk sprzeda działkę Łajsy
syndyk sprzeda działkę Łajsy
55000 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia3 457
Cena za m²15.91 zł/m²

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  1.      Przedmiotem oferty jest nieruchomość gruntowa, działka gruntu nr 73/3 o powierzchni 0,3457ha zabudowana budynkami gospodarczymi położona w miejscowości Łajsy, gm. Pieniężno, powiat braniewski, oznaczona księgą wieczystą numer KW EL1B/(użyj formularza kontaktowego) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych.2.      Cena wywoławcza wynosi 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).3.      Oferty zawierające proponowaną niższą cenę, aniżeli cena wywoławcza, zostaną odrzucone.4.      W przypadku zainteresowania zakupem należy w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. złożyć pisemną ofertę zawierającą:·       datę złożenia oferty;·       wskazanie przedmiotu oferty;·       proponowaną cenę zakupu, nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza;·       dane oferenta – imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail;·       numer PESEL, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo numer NIP i numer REGON, w przypadku osób prawnych numer KRS i numer NIP.5.      Do oferty należy załączyć oświadczenia o:·       pokryciu wszelkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy i przeniesieniem własności nieruchomości,·       zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,·       zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,·       wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady prawne i fizyczne nieruchomości na mocy art. 558 k.c.,·       sposobie finansowania zakupu przedmiotu przetargu, ze wskazaniem, że finansującym zakup jest oferent lub bank albo inny wskazany podmiot,·       wyrażeniu zgody na kontakt z oferentem za pośrednictwem wskazanego oferenta adresu poczty elektronicznej.6.      Oferta i wszystkie załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny być opatrzone czytelnym podpisem oferenta będącego osobą fizyczną lub czytelnym podpisem osób upoważnionych do reprezentacji w przypadku osób niebędących osobą fizyczną.7.      Oferta winna być przesłana na adres mailowy syndyka: lub na niżej wskazany adres kancelarii: Mogiełka Doradztwo Restrukturyzacyjne sp. z o.o., ul. Dworcowa 8/2, 84 – 200 Wejherowo.8.      W przypadku wpływu kilku ofert syndyk dokona wyboru oferty o najwyższej zaoferowanej cenie.9.      Zwycięzca konkursu ofert zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wyborze oferty do wpłaty wadium wynoszącego 10% zaoferowanej ceny zakupu, na wskazany poniżej rachunek bankowy prowadzony przez syndyka dla masy upadłości Dariusza Łapińskiego: PL (użyj formularza kontaktowego) mBank S.A. (właściciel rachunku: Mogiełka Doradztwo Restrukturyzacyjne sp. z o.o.). W tytule przelewu należy wpisać adres nieruchomości oraz oznaczenie wadium.10.    W przypadku wpływu ofert równorzędnych syndyk może przeprowadzić aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Za ofertę równorzędną uznaje się ofertę najwyższą oraz oferty, których różnica w zaoferowanej cenie od oferty najwyższej jest mniejsza lub równa kwocie 20 000,00 zł. W trakcie aukcji oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienie, nie niższe niż kwota 2 000,00 zł.11.    Oferenci, których oferty zakwalifikują się do udziału w aukcji i wyrażą chęć udziału w niej, zobowiązani są w terminie 7 dni do wpłaty wadium wynoszącego 10 % zaproponowanej ceny zakupy, na rachunek bankowy wskazany w pkt 8 regulaminu. W tytule przelewu należy wpisać adres nieruchomości oraz oznaczenie wadium.12.    Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny.13.    Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostały odrzucone, podlega niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż w ciągu 7 dni, wyłącznie w kwocie wpłaconej na rachunek, z którego oferent dokonywał płatności.14.    Zastrzega się utratę kwoty wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka.15.    Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym masy upadłości wskazanym w ust. 2 niniejszego §. Przekroczenie terminu wpłaty wadium skutkuje odrzuceniem oferty.16.    W przypadku, gdyby żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia tylko pozostał przy cenie wskazanej w ofercie, syndyk dokona swobodnego wyboru oferty.17.    Szczegółowe informacje w zakresie aukcji, w tym szczególności co do daty i miejsca jej przeprowadzenia, zostaną określone w odrębnym regulaminie aukcji.18.    Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia wyboru oferenta w siedzibie notariusza wskazanego przez syndyka.19.    Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest stwierdzenie wpływu całej oferowanej ceny na rachunek bankowy masy upadłości, wskazany przez syndyka, w terminie poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży.20.    Zapłata całej ceny musi nastąpić w drodze przelewu bankowego na rachunek masy upadłości, a za dzień zapłaty uznaje się faktyczne zaksięgowanie środków na rachunku bankowym.21.    Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Po stronie nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich kosztów, podatków i opłat związanych z nabyciem ww. nieruchomości.22.    Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.23.    Syndyk zastrzega sobie prawo do:·       odstąpienia od konkursu ofert lub też unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania;·       niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.         

Łabowa  Syndyk sprzeda działkę
Łabowa Syndyk sprzeda działkę
73650 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolno-budowlane
Powierzchnia9 000
Cena za m²8.18 zł/m²

Stanisław Steckiewicz - Syndyk masy upadłości Andrzeja Cieśla sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej księgą wieczystą numer NS1S/00112114/3 o powierzchni 0,900ha znajdującą się w gminie Łabowa, powiecie nowosądeckim, województwie małopolskim (dz. ew. nr 345/8). Informacje pod tel. 60*******15. WARUNKI SPRZEDAŻY: 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest: • złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Stanisława Steckiewicza, ul. Piłkarska 18, 05-220 Zielonka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2024 roku (w przypadku wysłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka, a nie data jej nadania); 2. Termin otwarcia i rozpoznania ofert ustala się na dzień 20 maja 2024 r. na godz. 14:00. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zaprotokołowane przez syndyka. 3. Cena nabycia powinna zostać uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie. 4. Wybrany nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności kosztów aktu notarialnego, podatków oraz kosztów wpisów do księgi wieczystej. 5. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości. 6. Z operatem szacunkowym można zapoznać się w kancelarii syndyka po w wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 8. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana niżej cena wywoławcza. 9. Cena wywoławcza wynosi 73650,00.zł. 10. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Syndyk sprzeda działkę leśną
Syndyk sprzeda działkę leśną
32000 zł
30+ kilka dni temu

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt LU1S/GUp-s/304/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:1) prawa własności nieruchomości gruntowej, tj. geodezyjnie wyodrębnionej działki gruntu nr ew. 12/1 o powierzchni 0,2428 ha, obręb 0016 Zbereże, gm. Wola Uchruska, powiat włodawski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy we Włodawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze nr LU1W/00033668/0w trybie sprzedaży z wolnej ręki. Syndyk dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za cenę nie mniejszą niż 100% ceny oszacowania, tj. 32.000,00 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100).Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w Biurze Syndyka Marka Nowaka przy ul. J. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość, tel.: 884 856 170, e-mail: , a także na stronie .Na stronie dostępny jest operat szacunkowy nieruchomości objętych ofertą oraz ogólne warunki sprzedaży z wolnej ręki.Kupujący nieruchomość nabywa ją w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego (art. 313 Prawa upadłościowego).Termin składania ofert: 30 kwietnia 2024 r.Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dniu 6 maja 2024 r., o godz. 11:00.Kontakt: Biuro Syndyka Marka Nowaka tel: 884856170

Syndyk sprzeda działkę Upadłego
Syndyk sprzeda działkę Upadłego
89000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia5 035
Cena za m²17.68 zł/m²

Termin składania ofert: 28.05.2024 r.Nr rachunku bankowego do zapłaty wadium:(użyj formularza kontaktowego)W postępowaniu o sygn. ZG1E/GUp-s/378/2023 syndyk zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej położonej w województwie lubuskim w Osowie Sień, gm. Wschowa, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/(użyj formularza kontaktowego) za cenę nie niższą niż 89 000 brutto (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 brutto).Oferty należy składać do dnia 28.05.2024 r. (włącznie) na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 23/1, 65-419 Zielona Góra. Decydująca jest data wpływu oferty do Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Syndyka po terminie, nie będzie rozpatrywana. Data nadania oferty u operatora publicznego nie jest wystarczająca. Oferty e-mail lub w innej nieprzewidzianej formie nie będą rozpoznawane. Po zakończeniu przetargu oferty nie podlegają zwrotowi.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29.05.2024 r. w Kancelarii Syndyka o godz. 9.00.Opis i oszacowanie sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego Roberta Księżaka z 31.01.2024 r. jest udostępnione do wglądu w aktach sprawy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych sygn. akt: ZG1E/GUp-s/378/2023 dotyczących upadłego Fabiana Chuchli lub w kancelarii syndyka Waldemara Jabłońskiego przy ul.  Gen. Józefa Sowińskiego 23/1 w Zielonej Górze  od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 16.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Syndyk sprzeda działkę inwestycyjną
Syndyk sprzeda działkę inwestycyjną
1594000 zł
Gniew 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia23 694
Cena za m²67.27 zł/m²

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sanacyjnym, którym jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLMAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Opaleniu, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt GD1G/GRs/1/2023 zawiadamia, iż wyznaczony został termin aukcji na sprzedaż nieruchomości, wchodzącej w skład masy sanacyjnej, tj. nieruchomości gruntowych położonych w Gniewie stanowiących działki nr 2/1, 3/1 i 4/1 objęte KW GD1T/(użyj formularza kontaktowego) o powierzchni 2.284 m2, działki nr 2/12 i 2/13 objęte KW GD1T/(użyj formularza kontaktowego) o powierzchni 20.991 m2, działki nr 1/36 objętej KW GD1T/(użyj formularza kontaktowego) o powierzchni 409 m2, działki nr 2/9 objętej KW GD1T/(użyj formularza kontaktowego) o powierzchni 10 m2, o łącznej powierzchni 23.694 m2, za cenę nie niższą niż 1.594.000,00 zł netto. Aukcja odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10 w dniu 28 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w Sali B68. Aukcje ogłasza i organizuje syndyk masy upadłości Jacek Ryncarz (nr licencji 372) albo osoba przez niego upoważniona.Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w kwocie 150.000,00 zł na rachunek prowadzony w Banku Santander o numerze: (użyj formularza kontaktowego) do dnia 26 czerwca 2024 roku z dopiskiem „wadium – GD1G/GRs/1/2023 nieruchomość Gniew”.Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem z rachunku bankowego oferenta. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2024 roku, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Organizatora.Licytant, który nie wpłacił wadium, wpłacił wadium po terminie wskazanym wyżej lub w mniejszej wysokości niż wymagana, nie będzie dopuszczony do aukcji.Regulamin aukcji oraz operat szacunkowy wyżej wskazanych nieruchomości znajduje się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod sygn. akt GD1G/GRs/1/2023. Z operatem można zapoznać się w biurze Syndyka położonym w Gdańsku, przy ul. Sobótki 9/IIIp., informacje można również uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem: .Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu aukcji oraz do zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert, oraz prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk Jacek Ryncarz tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda działkę budowlaną
Syndyk sprzeda działkę budowlaną
29250 zł
Jawor 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia691
Cena za m²42.33 zł/m²

Syndyk masy upadłościsprzeda z wolnej ręki 3) prawo użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego w granicach działki o nr. ewidencyjnym 89/7 AM-3 obręb 0002 Stary Jawor, gmina Jawor M. i powierzchni 691 m2. Nieruchomość położona jest w Jaworze przy ul. Starojaworskiej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr LE1J/(użyj formularza kontaktowego); (dalej jako „Nieruchomość”). 1. Cenę wywoławczą:3) nieruchomości opisanej w ust. 1 pkt. 4 (LE1J/(użyj formularza kontaktowego)), za cenę nie niższą niż 3/4 ceny oszacowania, tj. 29.250,00 zł netto. – Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru (liczy się data potwierdzenia odbioru przez syndyka a nie data nadania), w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 76/19 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, Wrocław – w terminie do 4.07.2024 do godz. 12:00.– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 4.07.2024 r. – Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 5.07.2024 o godz. 10:00 w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego) w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: Biuro syndyka tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda działkę leśną
Syndyk sprzeda działkę leśną
24000 zł
dzisiaj
RodzajDziałki leśne
Powierzchnia2 428
Cena za m²9.88 zł/m²

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt LU1S/GUp-s/304/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:1) prawa własności nieruchomości gruntowej, tj. geodezyjnie wyodrębnionej działki gruntu nr ew. 12/1 o powierzchni 0,2428 ha, obręb 0016 Zbereże, gm. Wola Uhruska, powiat włodawski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy we Włodawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze nr LU1W/(użyj formularza kontaktowego),w trybie sprzedaży z wolnej ręki. Syndyk dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za cenę nie mniejszą niż 75% ceny oszacowania, tj. 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w Biurze Syndyka Marka Nowaka przy ul. J. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość, tel.: (użyj formularza kontaktowego), e-mail: s y n d y k @ n o w a k - k a n c e l a r i a . p l , a także na stronie w w w . d o r a d c a . n o w a k - k a n c e l a r i a . p l .Na stronie dostępny jest operat szacunkowy nieruchomości objętych ofertą oraz ogólne warunki sprzedaży z wolnej ręki.Kupujący nieruchomość nabywa ją w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego (art. 313 Prawa upadłościowego).Termin składania ofert: 1 sierpnia 2024 r. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dniu 2 sierpnia 2024 r., o godz. 10:30. Kontakt: Biuro Syndyka Marka Nowaka tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda działkę budowlaną w m. Granice
Syndyk sprzeda działkę budowlaną w m. Granice
293900 zł
nowe 21 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia3 552
Cena za m²82.74 zł/m²

Syndyk masy upadłościAndrzeja Boguckiego w upadłościsygn. akt WA2M/GUp-s/215/2024 SPRZEDA w trybie z wolnej ręki PRAWO WŁASNOŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, stanowiącej działkę o nr ew. 58/2, o pow. 3552 m2, położonej w miejscowości Granice, gm. Teresin, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie,dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem KW PL1O/(użyj formularza kontaktowego)  Przedmiot sprzedaży: Działka o kształcie prostokąta położona na obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje funkcję mieszkaniową jednorodzinną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez służebność przejazdu i przechodu.   Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.   Cena wywoławcza: 293 900,00 zł (należy doliczyć PCC)   Warunki sprzedaży: Warunki sprzedaży są określone szczegółowym regulaminem. Pisemny egzemplarz regulaminu zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.   Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 16 lipca 2024 r. włącznie, poprzez wysłanie oferty Pocztą Polską lub kurierem na adres Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego, ul. Cybisa 6 lok. U8, 02-784 Warszawa. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY. NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO SKŁADANIA OFERT. SEKRETARIAT W KANCELARII SYNDYKA NIE UDZIELA POMOCY W SPORZĄDZENIU OFERTY ANI NIE UDOSTĘPNIA URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW TAKICH JAK KOPERTY.   Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 16 lipca 2024 r. włącznie w kwocie 29 390,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.   Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka wyłącznie poprzez e-mail:  w godz. 10:00 – 15:00. Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.   Termin otwarcia ofert: W dniu 17 lipca 2024 r. o godz. 15:30 w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego w Warszawie, ul. Cybisa 6 lok. U8 syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję ustną, której zasady określa regulamin sprzedaży.   Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.    

Syndyk sprzeda działkę w Myślenicach
Syndyk sprzeda działkę w Myślenicach
Myślenice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²21 zł/m²
Powierzchnia3089 m²
Typrolna

OGŁOSZENIE Syndyk masy upadłości, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu, syg. akt VIII GUp 194/21/S. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż: 1. nieruchomość gruntowa - działka niezabudowana nr ew. 128 o pow. 0,3089 ha położona w Myślenicach, obj. KW nr KR1Y/00073048/1, za cenę nie niższą niż 63 614,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czternaście 00/100), za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 6 360,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt 00/100). Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 30 grudnia 2021r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69 pok. 8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski, 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/8 (decyduje data stempla pocztowego). Z warunkami konkursu ofert – regulaminem, jak również wycenami można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8, tel. *** *** ***, od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 16.00 lub pod adresem e-mail: bi*************g@w*.pl Rozstrzygnięcie konkursu ofert, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 05 stycznia 2022r. o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. nr 8. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Syndyk sprzeda działkę w Ruszowie
Syndyk sprzeda działkę w Ruszowie
5000000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mirosława Kozy oferuje do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ruszów, gmina Węgliniec, powiat zgorzelecki, stanowiącą działkę ewidencyjną numer 144/2 o powierzchni 0,1857 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem JG1Z/00018648/4.Sprzedaż organizowana jest w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie uproszczonym określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 ze zm.). W ramach postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie uproszczonym Syndyk samodzielnie dokonuje wyboru sposobu likwidacji masy upadłości, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli Upadłego w jak największym stopniu. Cena minimalna za prawo użytkowania wieczystego wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Termin składania ofert do 7 sierpnia 2023 r. o godz. 15:00, otwarcie ofert: 7 sierpnia 2023 r.o godz. 15:10.Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym dopiskiem „Przetarg – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Mirosław Koza”.Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 607 100 455 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@.Regulamin dostępny na stronie:-prawa-uzytkowania-wieczystego-nieruchomosci-gruntowej/

Syndyk sprzeda działkę rolną - Tuliszków
Syndyk sprzeda działkę rolną - Tuliszków
354230 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²2 zł/m²
Powierzchnia2805 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt: PO1P/GUp-s/347/2023 ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tuliszkowie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1949, gmina Miasto Tuliszków, pow. turecki, woj. wielkopolskie dla której Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00051389/1. Minimalna cena sprzedaży wynosi 5.666,40 zł brutto (słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 40/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2023 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listem poleconym bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 566,64 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 64/100) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dniu 18.12.2023 r. przy ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, o godzinie 11:00. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin. Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem portalu/drogą mailową.

Syndyk sprzeda działkę w Czernichowie
Syndyk sprzeda działkę w Czernichowie
Czernichów 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²4 zł/m²
Powierzchnia1410 m²
Typleśna

Strona 1 z 2 Regulamin przetargu w formie konkursu ofert połączonego z aukcją Informacja ogólna Oferta winna obejmować zakup wybranej działki, zgodnie z treścią oferty określoną w p. 7 i wskazywać zaoferowaną cenę, wadium wynosi 100% ceny minimalnej. Wybrana zostanie najwyższa, z uznanych za ważne, ofert cenowych. Otwarcie ofert ma charakter jawny i otwarty dla oferentów i stron postępowania. 1. Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą BB1Z/00071777/3 powierzchni 1410m2. Kształt zbliżony do prostokąta, z niewielką deformacją, porośnięty zielenią wysoką, położona w terenach leśnych, niedaleko drogi śródpolnej stanowiącej przedłużenie ul. Rolniczej, w odległości ok. 1500m od drogi głównej. (brak dostępu do drogi – droga prowadząca do działki sąsiedniej nr 1280/6) Syndyk zastrzega, iż pełne i właściwe opisy przedmiotu sprzedaży znajdują się w operacie szacunkowym dostępnym zainteresowanym w Kancelarii Syndyka oraz na stronie www[kropka]kancelariasyndyka[kropka]com w zakładce wyprzedaż majątku 2. Wartość oszacowania przedmiotu sprzedaży wynosi 14 500 zł, słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 3. Cena wywoławcza wynosi 5 000 zł 4. Sprzedaż jest objęta podatkiem od czynności cywilno-prawnych, jest to sprzedaż z majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 5. Wszystkie koszty notarialne, opłaty związane z aktem notarialnym oraz podatki ponosi Kupujący. 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uznanie rachunku masy upadłości pełną sumą wadium w wysokości 100% ceny wywoławczej nieruchomości, przed datą otwarcia ofert. 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przysłanie oferty cenowej na adres kancelarii listem poleconym, koperta winna zostać opisana jako „OFERTA”, przy czym wpływ oferty winien nastąpić do dnia poprzedzającego dzień otwarcia kopert. Oferta winna zawierać następujące oświadczenie: „Oferuję cenę zakupu nieruchomości w postępowaniu o sygnaturze VI GUp 25/19 prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej od syndyka w cenie ……………….. złotych dla działki nr ……. Oświadczam, że zapoznałem się treścią Regulaminu przetargu i akceptuję jego treść oraz że zapoznałem się ze stanem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.” a. Oferta cenowa winna być wyższa lub równa cenie wskazanej w podpunktach p. 3 pod rygorem jej nieuznania. Strona 2 z 2 8. Oświadczenie, o którym mowa w powyższym punkcie, winno być czytelnie podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, a jej umocowanie wykazane. 9. Złożenie oferty cenowej w konkursie ofert wiąże kupującego i wadium dla najwyższej z ofert podlega zaliczeniu na cenę zakupu, a w przypadku nie przystąpienia przez wybranego Oferenta lub Oferentów do zakupu lub aukcji przepada na rzecz masy upadłości. 10. W przypadku ofert, które nie zostały wybrane, wadium podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki przez syndyka bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego zostało wpłacone. 11. Przystąpienie przez wybranego Oferenta/Oferentów do zakupu winno nastąpić nie później niż w terminie 60 dni od dnia wybrania oferty przez syndyka pod rygorem przepadku wadium na rzecz masy upadłości. 12. Otwarcie ofert ma charakter jawny i otwarty dla stron, w tym oferentów, będzie miało miejsce w kancelarii syndyka Mariusza Kamińskiego przy ul. Żywieckiej 212a, 34-325 Łodygowice w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00. 13. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą oferowaną ceną, bezpośrednio po otwarciu kopert z ofertami, syndyk przeprowadzi aukcję ustną z sumą postąpienia 500 złotych, słownie pięćset złotych, celem wyłonienia nabywcy. 14. Z przebiegu aukcji zostanie sporządzony protokół. 15. Rachunek masy upadłości właściwy do wpłaty wadium i reszty zakupu przedmiotu sprzedaży ceny to: 91 1140 2004 0000 3402 7859 3490. 16. Operat szacunkowy jest do wglądu na stronie internetowej kancelarii syndyka Mariusza Kamińskiego w zakładce wyprzedaż majątku. 17. Przed konkursem ofert, ze względu na fakt, że przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana zainteresowani mogą w dowolnym terminie zapoznać się z jej stanem samodzielnie, bez uprzedniego informowania syndyka. 18. W razie pytań telefon kontaktowy w sprawie aukcji to *** *** ***, czynny w godzinach od 9 do 15 w dni robocze. 19. Syndyk dopuszcza zmiany niniejszego regulaminu w celu zapewnienia transparentności procesu sprzedaży i usunięcia ewentualnych wątpliwości co do zasad przetargu. Przypis 1. Operat dot. nieruchomości znajduje się na stronie syndyka www.********************* w zakładce wyprzedaż majątku

Syndyk sprzeda działkę w Tenczynie
Syndyk sprzeda działkę w Tenczynie
60000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²20 zł/m²
Powierzchnia589 m²
Typrolna

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt KR1S/GUp-s/94/2023, informuje o sprzedaży z wolnej ręki: 1) prawa własności nieruchomości gruntowej położona w miejscowości Tenczyn, gmina Lubień, powiat myślenicki, województwo małopolskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 2457 o powierzchni 0,0589 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach prowadzi księgę wieczystą KR1Y/00091365/1, za cenę nie niższą niż 100% wartości oszacowania, tj. 11.900,00 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset złotych 0/100). Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w biurze Syndyka Marka Nowaka ul. Królewska 65a/1, 30-081 Kraków oraz na stronie www.*************************** lub pod tel.: *** *** ***. Termin składania ofert: 13 czerwca 2023 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2023 r. o godz. 9:30 w Biurze Syndyka przy ul. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość.

Syndyk sprzeda działkę w Niechobrzu
Syndyk sprzeda działkę w Niechobrzu
1810407 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²36 zł/m²
Powierzchnia4600 m²
Typrolna

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 256/21 „of” informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1962/1, o powierzchni 0,46 ha, położona w Niechobrzu (gmina Boguchwała, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie), dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RZ1Z/00026462/0, za cenę nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. 166.796,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w biurze Syndyka Marka Nowaka pod adresem: Pl. Wolności 13/2, 35-073 Rzeszów, tel.: *** *** ***, e-mail: se********t@n***************.pl oraz na stronie www.*************************** Umówienie spotkania w celu oględzin nieruchomości możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel.: *** *** *** – kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00. Kupujący nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego (art. 313 Prawa upadłościowego). Termin składania ofert: 25 października 2022 r.

Syndyk sprzeda działkę w Raciborzu
Syndyk sprzeda działkę w Raciborzu
236150 zł
Racibórz 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²73 zł/m²
Powierzchnia1783 m²
Typbudowlana

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI PRZEMYSŁAWA KLIMKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO DO DNIA 11.04.2019 R. (DATA ZGONU DŁUŻNIKA) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ BUSINESS PARTNER PRZEMYSŁAW KLIMKOWSKI Syndyk masy upadłości Przemysława Klimkowskiego prowadzącego do dnia 11.04.2019 r. (data zgonu Dłużnika) działalność gospodarczą pod firmą Business Partner Przemysław Klimkowski ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 141/20, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 13.12.2022 r.: zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4572/145, położoną w województwie śląskim, powiecie raciborskim, gminie Racibórz, miejscowości Racibórz, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00045840/4 za cenę nie niższą niż 131 840,00 PLN, tj. w wartości wynikającej z wymuszonego charakteru sprzedaży obniżonej o 20% (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina na bazie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk-Bojko. Warunki uczestnictwa w sprzedaży: 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.************************* może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 20 84360003 0000 0026 8349 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL20 84360003 0000 0026 8349 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia 2023 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 26 stycznia 2023 roku; 3. wadium wynosi 13 184,00 zł (trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100). Tryb składania ofert: 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 27 stycznia 2023 roku, do godz. 12:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka. Konkurs ofert: 1. otwarcie ofert nastąpi 27 stycznia 2023 roku o godz. 12:15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 ** *** ** ** w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem in*o@k********.pl oraz zawarte zostały na stronie www.************************ Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.****************

Syndyk sprzeda działkę we Wiadrowie
Syndyk sprzeda działkę we Wiadrowie
116000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia4 627
Cena za m²25.07 zł/m²

Syndyk masy upadłościsprzeda z wolnej rękiNieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewidencyjną nr 60/7 o pow. 0,4627 ha, AM-1, położoną w obrębie 0011 Wiadrów, wieś Wiadrów gmina Paszowice – obszar wiejski, powiat jaworski, woj. dolnośląskie. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest księga wieczysta, nr: LE1J/(użyj formularza kontaktowego) prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych;Za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 116,000,00 zł netto. – Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru (liczy się data potwierdzenia odbioru przez syndyka a nie data nadania), w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt: SW1W/GUp-s/323/2023 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, Wrocław – w terminie do 22.03.2024 do godz. 12:00.– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 22.03.2024. – Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 25.03.2024 o godz. 10:00 w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego) w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk Anna Łaskawiec tel: (użyj formularza kontaktowego)

syndyk sprzeda działkę w Widlicach
syndyk sprzeda działkę w Widlicach
2160000 zł
Gniew 30+ kilka dni temu

OBWIESZCZENIE SĄDOWE      &nbs p;   w sprawie pisemnego ofertowego przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp/4/2023 syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 12 stycznia 2023r. zapadłym w sprawie GD1G/GUp/4/2023 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obr. Widlice, gm. Gniew, powiecie tczewskim, woj. Pomorskim; stanowiącej działkę ew. o nr 14 o powierzchni 800m2, dla przedmiotowej nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą nr GD1T/00015715/8, za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 21.600,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. WARUNKI PRZETARGU Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu. 1.    Oferty należy składać do dnia 5 marca 2024 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 2.   Kopertę należy zaadresować:Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w GdańskuVI Wydział Gospodarczyul. Piekarnicza 10, 80-126 GdańskReferendarz Sądowy – Maciej Bartoszewiczsygnatura akt GD1G/GUp/4/2023PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCISłowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.3.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 marca 2024r. pod rygorem od­rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na rachunek bankowy: Doradca Restrukturyzacyjny Dominika Bączek ul. Przemysłowa 35A budynek B 84-200 Wejherowo T-Mobile Usługi Bankowe – Centrala: PL 73 2490 0005 0000 4600 5066 4249 W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium –Bernadeta Kurek” (GD1G/GUp/4/2023).4.    Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 marca 2024 roku o godzinie 13.30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk, sala B65.5.    Syndyk zastrzega sobie prawo:a)  odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny; b)   niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.6.    W przypadkach określonych w punkcie 5 syndyk dokona zwrotu wpłaconego przez oferentów wadium bez oprocentowania na wskazany w treści ofert rachunek bankowy.7.    Regulamin przetargu oraz odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerem telefonu 602 281 889.Zapraszam do składania ofert syndyk Dominika Bączek

Syndyk sprzeda działkę pod Wrocławiem
Syndyk sprzeda działkę pod Wrocławiem
1796500 zł
7 dni plecy

Informuje o możliwości zakupu z wolnej ręki nieruchomości położonej w Wierzbicach przy ul. Kobierzycka 12, gmina Kobierzyce powiat wrocławski, prowadzonym przez Syndyka masy upadłości. W skład sprzedawanej nieruchomości wchodzi: - udziału w wysokości ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej (droga) niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/1 o powierzchni 0,4150 ha, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia, za kwotę nie niższą niż (netto) 132 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych); - nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/4 o powierzchni 1,0983 ha, położona w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląski, za kwotę nie niższą niż (netto) 1 664 000,00 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych). Łączna kwota: 1 796 500,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych). Przedmiot sprzedaży oferowany jest jako całość. Oferty częściowe będą odrzucone. Zgodnie z zapisami Uchwały nr XX/99/2000 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 lutego 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice – część wschodnia, powyższe działki posiadają przeznaczenie oznaczone symbolem 6UP – podstawowa funkcja produkcyjnousługowa z dopuszczeniem lokalizacji innych funkcji, które uzupełniają i wzbogacają przeznaczenie podstawowe. Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2024 r. o godz. 15:00. Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50–203 Wrocław) w godz. od 9:00 do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na wskazany wyżej adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka. Syndyk udostępnia treść operatów szacunkowych sprzedawanych nieruchomości. UWAGA! Istnieje możliwość także nabycia sąsiednich nieruchomości (działek o nr 568/1, 568/3, 568/7, 568/5, 568/6) celem zwiększenia powierzchni inwestycyjnych. Dalsze informacje na temat sąsiednich udzielane są telefonicznie.

Syndyk sprzeda działkę we Wiadrowie
Syndyk sprzeda działkę we Wiadrowie
116000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia4 627
Cena za m²25.07 zł/m²

Syndyk masy upadłościsprzeda z wolnej ręki Nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewidencyjną nr 60/7 o pow. 0,4627 ha, AM-1, położoną w obrębie 0011 Wiadrów, wieś Wiadrów gmina Paszowice – obszar wiejski, powiat jaworski, woj. dolnośląskie. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest księga wieczysta, nr: LE1J/(użyj formularza kontaktowego) prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych;Za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 116.000,00 zł netto. – Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru (liczy się data potwierdzenia odbioru przez syndyka a nie data nadania), w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt: SW1W/GUp-s/323/2023 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, Wrocław – w terminie do 3.06.2024 do godz. 12:00.– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 3.06.2024. – Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 4.06.2024 o godz. 09:00 w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego) w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: Biuro Syndyka tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda działkę we Wiadrowie
Syndyk sprzeda działkę we Wiadrowie
116000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia4 627
Cena za m²25.07 zł/m²

Syndyk masy upadłościsprzeda z wolnej ręki Nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewidencyjną nr 60/7 o pow. 0,4627 ha, AM-1, położoną w obrębie 0011 Wiadrów, wieś Wiadrów gmina Paszowice – obszar wiejski, powiat jaworski, woj. dolnośląskie. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest księga wieczysta, nr: LE1J/(użyj formularza kontaktowego) prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych;Za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 116.000,00 zł netto. – Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru (liczy się data potwierdzenia odbioru przez syndyka a nie data nadania), w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt: SW1W/GUp-s/323/2023 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, Wrocław – w terminie do 3.06.2024 do godz. 12:00.– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 3.06.2024. – Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 4.06.2024 o godz. 09:00 w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego) w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk Anna Łaskawiec tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda działkę-Nowe Smarchowice
Syndyk sprzeda działkę-Nowe Smarchowice
34388000 zł
Namysłów 30+ kilka dni temu

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJIOGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI KRZYSZTOFA GŁĄBA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ „VOL-TRANZ” GŁĄB KRZYSZTOF [NIP:7521002732]SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO KRZYSZTOFA GŁĄBA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ „VOL-TRANZ” GŁĄB KRZYSZTOF SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGUSyndyk masy upadłości Krzysztofa Głąba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Vol-TRANZ” Głąb Krzysztof ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 57/20, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 15 marca 2024 r., zaprasza do składania ofert zakupu:1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki nr 141, 143/1, 145/3, 146/6, 240/5 AM-1, dz. nr 477/1 AM-2, obręb 0057- Nowe Smarchowice, położonej w miejscowości Nowe Smarchowice, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1U/00039946/5, za cenę nie niższą niż 343 880,00 PLN + ewentualny podatek VAT, o ile taki będzie należny w dacie dokonania transakcji; Charakterystyka oferty:1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 02.04.2024 r.;2. kryterium wyboru ofert będzie najwyższa cena;3. cena wywoławcza ww. nieruchomości to kwota wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej, tj. wartość wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży. Jest to jednocześnie minimalna kwota sprzedaży;4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 23.05.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – VOL-TRANZ – [KW OP1U/00039946/5]”;5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 35 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 75 8436 0003 0000 0026 8336 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 23.05.2024 r. o godzinie 12:15;7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą̨ tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się̨ będą̨ do 10% wartości najwyższej oferty, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 PLN;8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferenta;10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną info@kubiczekm.comPostanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, operat szacunkowy oraz regulamin wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.voltranz.kubiczekm.comOgłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl

Syndyk sprzeda działkę w Sieciechowicach
Syndyk sprzeda działkę w Sieciechowicach
81000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia7 850
Cena za m²10.32 zł/m²

KONKURS OFERT Syndyk masy upadłości Damiana Sumlet - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 291 o powierzchni 0,7850 ha, położonej w Sieciechowicach, gmina Iwanowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1S/00016652/7. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 81 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). Oferty należy składać do dnia 6 maja 2024 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak, Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w warunkach sprzedaży, które zawarte zostały w Regulaminie sprzedaży i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: KR1S/GUp-s/705/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Damiana Sumlet”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 8 100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Damiana Sumlet prowadzony w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 16 1050*******000 0093 0816 9227, najpóźniej do dnia 6 maja 2024 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2024 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności dwóch wybranych przez syndyka członków komisji oraz przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie wśród nie więcej niż trzech oferentów, którzy zaoferowali najwyższe ceny w ramach pisemnego konkursu ofert, a których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w Regulaminie sprzedaży. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny. Regulamin sprzedaży znajduje się na stronie syndyka: restrukturyzacja-lucrum.pl/ogloszenia-i-przetargi/ oraz w kancelarii syndyka. Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 12.09.2023 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-15:00 (po wcześniejszym umówieniu) oraz w aktach sprawy. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 53********67 lub drogą mailową pod adresem: biuro(2)restrukturyzacja-lucrum.pl

Syndyk sprzeda działkę budowlaną - Skorzynice
Syndyk sprzeda działkę budowlaną - Skorzynice
162000 zł
30+ kilka dni temu
SprzedażBez pośredników

Opis ofertySyndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Urszuli K. – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze V Wydziale Gospodarczym pod sygn. akt JG1J/GUp-s/104/2022, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skorzynicach w gm. Lwówek Śląski, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 508 w obrębie Skorzynice (nr obrębu 0023) o powierzchni 8800 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00015898/5. Przedmiot sprzedaży został szczegółowo opisany i wyceniony w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy można przeglądać w biurze syndyka Moniki Rowickiej w Jeleniej Górze, ul. Podwale 17A. Operat może zostać udostępniony w formie elektronicznej, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania drogą mailową na adres @ lub telefonicznie pod nr 739 - pokaż numer telefonu - . Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem masy upadłości pod numerem telefonu 739 - pokaż numer telefonu - . Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 162 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy). Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest: 1) wpłacenie wadium w wysokości 16 200,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych zero groszy) w terminie do dnia 02 kwietnia 2024 r. na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. w Jeleniej Górze o numerze 90 1090 1926 0000 0001 5184 9783, ze wskazaniem w tytule przelewu „konkurs ofert na grunt wadium sygn. akt JG1J/GUp s/104/2022”. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu na wyżej wskazany rachunek bankowy całej wymaganej kwoty wadium. 2) złożenie oferty na piśmie w języku polskim w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem na kopercie „konkurs ofert na grunt sygn. akt JG1J/GUp s/104/2022” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. Oferta winna być zaadresowana do syndyka Moniki Rowickiej i doręczona osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Monika Rowicka 58-500 Jelenia Góra, ul. Podwale 17A. Oferty można składać do dnia 03 kwietnia 2024 r. do godziny 09:50. O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje dzień i godzina jej doręczenia na adres biura syndyka. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w biurze syndyka Moniki Rowickiej w Jeleniej Górze przy ul. Podwale 17A w dniu 03 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi treści regulaminu konkursu ofert. Wszelkich dodatkowych informacji udziela syndyk telefonicznie pod nr 739 - pokaż numer telefonu - lub mailowo: @

Syndyk sprzeda działkę pod inwestycję
Syndyk sprzeda działkę pod inwestycję
2066400 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia114 577
Cena za m²18.04 zł/m²

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowych należących do MARWIT Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Złejwsi Wielkiej. Syndyk masy upadłości MARWIT Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Złejwsi Wielkiej oferuje do sprzedaży w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Pędzewie, gmina Zławieś Wielka, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze TO1T/(użyj formularza kontaktowego). Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej przedsiębiorstwa MARWIT Sp. z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej wynosi 2.066.400,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych 00/100) netto i zostanie powiększona o należny, wynikający z przepisów prawa, podatek. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta, na rachunek bankowy nr (użyj formularza kontaktowego) do dnia 24 czerwca 2024 roku, wskazując w tytule przelewu „WADIUM”. W razie braku zapłaty wadium ofertę uważa się za niezłożoną. Wadium wynosi 206.640,00 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100).Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2024 roku włącznie, osobiście w Kancelarii Notarialnej Marzenny Kamińskiej-Gbur w Toruniu, ul. Prosta 37 lok. 2, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 lub wysłać ofertę na adres ww. Kancelarii listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w sposób i według zasad określonych warunkami sprzedaży (przy czym rozstrzygająca jest data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Notarialnej Marzenny Kamińskiej-Gbur w Toruniu, ul. Prosta 37 lok. 2, 87-100 Toruń w dniu 25 czerwca 2024 godz. 12.00. Materiały merytoryczne dotyczące przedmiotu sprzedaży (w tym opisy i oszacowania przedsiębiorstwa) oraz warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w Toruniu, ul. Warszawska 6 lok. 5, w godz. 9:00–16:00 oraz na stronie internetowej Kancelarii Syndyka: . Istnieje także możliwość uzyskania powyższych materiałów drogą elektroniczną pisząc wiadomość na adres e-mailowy Kancelarii Syndyka: . Nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kancelarią Syndyka. tel. (użyj formularza kontaktowego). Kontakt: Biuro syndyka tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda działkę w Sieciechowicach
Syndyk sprzeda działkę w Sieciechowicach
61000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia7 850
Cena za m²7.77 zł/m²

KONKURS OFERT Syndyk masy upadłości Damiana Sumlet - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 291 o powierzchni 0,7850 ha, położonej w Sieciechowicach, gmina Iwanowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1S/00016652/7. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 61 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2024 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak, Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w warunkach sprzedaży, które zawarte zostały w Regulaminie sprzedaży i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: KR1S/GUp-s/705/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Damiana Sumlet”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 6 100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Damiana Sumlet prowadzony w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 16 1050*******000 0093 0816 9227, najpóźniej do dnia 10 lipca 2024 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2024 r. o godzinie 11:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności dwóch wybranych przez syndyka członków komisji oraz przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie wśród nie więcej niż trzech oferentów, którzy zaoferowali najwyższe ceny w ramach pisemnego konkursu ofert, a których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w Regulaminie sprzedaży. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny. Regulamin sprzedaży znajduje się na stronie syndyka: restrukturyzacja-lucrum.pl/ogloszenia-i-przetargi/ oraz w kancelarii syndyka. Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 12.09.2023 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-15:00 (po wcześniejszym umówieniu) oraz w aktach sprawy. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 53********67 lub drogą mailową pod adresem: biuro(at)restrukturyzacja-lucrum.pl

Syndyk sprzeda działkę w miejscowośc Psary
Syndyk sprzeda działkę w miejscowośc Psary
20000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia6 000
Cena za m²4.18 zł/m²

Syndyk ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 0,6000 ha, dz. nr 31 i 424 obręb 0027 Psary, położonej w miejscowości Psary, gm. Kozienice, pow. kozienicki, woj. mazowieckie, KW nr RA1K/(użyj formularza kontaktowego)Cena wywoławcza 25.100,00 zł Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl

Syndyk sprzeda działkę rolną, Bolimów, Łódzkie
Syndyk sprzeda działkę rolną, Bolimów, Łódzkie
246400 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt LD1M/GUp-s/678/2023ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż udziału 1/1 w prawie własności nieruchomości rolnej działka ew. nr 143, obręb Kęszyce Wieś, Bolimów, powiat skierniewicki, woj. Łódzkie o pow. 0,1100 ha dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LD1H/00017299/3, która wchodzi w skład masy upadłości of Andrzeja Lenartza cenę nie niższą niż cena oszacowania 2.464,00 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100).Oferty na zakup nieruchomości należy składać terminie do dnia 26.01.2024r. do g. 15:00. Oferty w zamkniętych kopertach z czytelnym dopiskiem „oferta zakupu nieruchomości – Bolimów” należy przesłać drogą pocztową na adres: ul. Rewolucji 1905 r 82 lok. A21, 90-223 Łódź. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.Cena nabycia nie może być niższa niż cena oszacowania. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy nr 07 1140 2004 0000 3102 8025 9087. Koszty zakupu obciążają kupującego. Dodatkowe informacje oraz regulamin konkursu ofert wraz z operatem szacunkowym dostępne mailowo konkursofertsyndyk(at)gmail.com. 

Syndyk sprzeda działkę rolną 46 arów
Syndyk sprzeda działkę rolną 46 arów
49309 zł
30+ kilka dni temu

Obwieszczenie Syndyk masy upadłości Witold Szczepaniak w postępowaniu upadłościowym Mariana Ziomka (Ziomek), numer PESEL 49081214458, zam. Wola Zgłobieńska 134, 36-046 Zgłobień, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości konsumenckiej (sygn. akt RZ1Z/GUp-s/443/2022), ogłasza Konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w granicach działki o numerze ewidencyjnym 919 o powierzchni 0,46 ha położona na terenie obrębu Wola Zgłobieńska, gmina Boguchwała, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. Opisana jest ona w księdze wieczystej nr RZIZ/00053484/8, prowadzonej przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. 1.     Przedmiotem konkursu ofert jest nieruchomość gruntowa rolna stanowiąca dz. ew. nr ewidencyjnym 919 o powierzchni 0,46 ha położona na terenie obrębu Wola Zgłobieńska, gmina Boguchwała, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. Opisana jest ona w księdze wieczystej nr RZIZ/00053484/8, prowadzonej przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. 2.     Cena wywoławcza nieruchomości wymienionej w pkt 1. jest równa cenie oszacowania i wynosi  49.309 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych 00/100).. Rzeczoznawca Paweł Lubas sporządził operat szacunkowy /do wglądu w kancelarii/, w którym opisała i wyceniła wartość nieruchomości wchodzącej w skład oferty na 49.309 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych 00/100). 3.     Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż jej cena wywoławcza. 4.     Minimalne postąpienie (kwota przebicia) określone zostało na kwotę 1.000,00 zł. 5.     Sprzedaż odbywa się w drodze Konkursu ofert pisemnych z możliwością przeprowadzenia licytacji wśród oferentów, których oferty spełniają warunki formalne przewidziane w regulaminie. 6.     Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 stycznia 2024 roku do godz. 15,00, w Biurze Syndyka pod adresem: Syndyk Masy Upadłości, ul. Podpromie 8A/lok. 9, 35-051 Rzeszów lub przesłać je na adres Biura Syndyka listem poleconym (decyduje data wpływu ofert do Biura Syndyka, a nie data jej nadania). Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres e-mail, a w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz telefon kontaktowy i ewentualnie adres e-mail, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z którego wpłynęła oferta). 7.     Uwaga : obowiązuje WADIUM w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Alior Bank S.A. 49 2490 0005 0000 4600 1713 7019. 8.     Protokolarne otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi pod nadzorem Syndyka lub osoby przez niego upoważnionej w dniu 19 stycznia 2024 roku w Biurze Syndyka pod adresem: ul. Podpromie 8A/lok. 9, 35-051 Rzeszów, o godz. 12:00 przez Syndyka w obecności przybyłych oferentów. 9.     Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert określone zostały w regulaminie przetargu sporządzonym w dniu 13 grudnia 2023 r. i obwieszczone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. 10.  Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży w tym regulamin można uzyskać w Kancelarii Syndyka przy ul. Podpromie 8A/lok. 9, tel.: 693 801 200; mail: 11.  Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem, że jest mu znana sytuacja prawna i faktyczna nieruchomości, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz pozostałych oświadczeń o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert. 12.  Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży. 13.  Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Syndyk sprzeda działkę rolną, Bolimów, Łódzkie
Syndyk sprzeda działkę rolną, Bolimów, Łódzkie
24500 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²2 zł/m²
Powierzchnia1100 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt LD1M/GUp-s/678/2023 ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż udziału 1/1 w prawie własności nieruchomości rolnej działka ew. nr 143, obręb Kęszyce Wieś, Bolimów, powiat skierniewicki, woj. Łódzkie o pow. 0,1100 ha dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LD1H/00017299/3, która wchodzi w skład masy upadłości of Andrzeja Lenart za cenę nie niższą niż cena oszacowania 2.464,00 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100). Oferty na zakup nieruchomości należy składać terminie do dnia 26.01.2024r. do g. 15:00. Oferty w zamkniętych kopertach z czytelnym dopiskiem „oferta zakupu nieruchomości – Bolimów” należy przesłać drogą pocztową na adres: ul. Rewolucji 1905 r 82 lok. A21, 90-223 Łódź. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Cena nabycia nie może być niższa niż cena oszacowania. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy nr 07 1140 2004 0000 3102 8025 9087. Koszty zakupu obciążają kupującego. Dodatkowe informacje oraz regulamin konkursu ofert wraz z operatem szacunkowym dostępne mailowo ko***************k@g*****com.

Syndyk sprzeda działkę zabudowaną budynkiem mieszk
Syndyk sprzeda działkę zabudowaną budynkiem mieszk
477000 zł
Szczecin 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jakuba Wachli w upadłości sprzeda z wolnej ręki w ramach pisemnego konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kirasjerów 9, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin, obręb ewidencyjny nr 326201_1.2042, Pogodno 42, działka ewidencyjna nr 77/5 o powierzchni 0,0474 ha o symbolu użytku B – tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00060453/0, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym (pozwolenie na budowę wygasło) o powierzchni zabudowy 108 m2, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 477 000,00 zł netto. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona przelewem przed zawarciem umowy sprzedaży i bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy okaże się on należny. Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, przez którą należy rozumieć ofertę wyróżniającą się najwyższą ceną sprzedaży. Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 47 700,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej (osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Oferta zakupu prawa własności nieruchomości gruntowej na Osiedlu Bezrzecze - sygnatura akt XII GUp 180/20” (koperta może zawierać tylko jedną ofertę), w terminie do dnia 10.01.2024 r. do godziny 15:00. Oferty należy składać w dwóch egzemplarzach, w tym jeden w biurze syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej – ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, drugi do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum XII Wydziału Gospodarczego na ręce Sędziego - Komisarza SSR Elżbiety Piotrowskiej, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach. Decyduje data doręczenia oferty pod ww. adresy. Oferenci przed złożeniem ofert zobowiązani są zapoznać się z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w ww. regulaminie zostaną pozostawione bez rozpoznania. Z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznawać się osobiście w biurze syndyka znajdującym się w Szczecinie (70-467) przy ul. Monte Cassino 18a/7-8, po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem telefonu 669727273 bądź mailowo pod adresem: . Ww. regulamin wraz z operatem szacunkowym mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Syndyk zastrzega sobie prawo zakończenia procedury sprzedaży bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Syndyk sprzeda działkę zabudowaną domem – udział
Syndyk sprzeda działkę zabudowaną domem – udział
4515000 zł
30+ kilka dni temu

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TADEUSZA OFIARYW POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM PROWADZONYM PRZEZ SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, SYGN. AKT V GUP 332/18ZAWIADAMIA O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności do nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Czekarzewicach Pierwszych 113 o numerze działki 2201, o powierzchni 0,1400 ha, gmina Tarłów, powiat opatowski podlegającej majątkowej wspólności ustawowej małżeńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi Księgę Wieczystą o nr KJ1S/00081532/2, za cenę równą rynkowej wartości oszacowania, tj. 45.150,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100).Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, winien złożyć ofertę na piśmie w biurze Syndyka (ul. Żelazna 41/1, 25-014 Kielce), w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać dane oferenta (imię, nazwisko/nazwę oraz adres) oraz umieścić dopisek: „Oferta na zakup nieruchomości sygn. akt V GUp 332/18”. Oferty do przetargu należy składać najpóźniej do dnia 31 października 2023 r. Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, zobowiązany jest wpłacić sumę pieniężną stanowiącą wadium w wysokości 4.515,00 PLN. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek syndyk w mBank S.A. nr 78 1140 2004 0000 3102 4629 2095 na co najmniej jeden dzień przed terminem składania ofert, tj. do dnia 30 października 2023 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 listopada 2023 roku o godz. 16.00 w biurze Syndyka (ul. Żelazna 41/1, 25-014 Kielce).Rozpoznaniu będą podlegać tylko oferty złożone zgodnie z regulaminem. Szczegółowe warunki sprzedaży z wolnej ręki są dostępne w Biurze Syndyka przy ul. Żelaznej 41/1, 25-014 Kielce,501 183 553, e-mail: arturfijalkowski@

Syndyk sprzeda działkę w miejscowośc Psary
Syndyk sprzeda działkę w miejscowośc Psary
25100 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia6 000
Cena za m²5.23 zł/m²

Syndyk ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 0,6000 ha, dz. nr 31 i 424 obręb 0027 Psary, położonej w miejscowości Psary, gm. Kozienice, pow. kozienicki, woj. mazowieckie, KW nr RA1K/(użyj formularza kontaktowego)Cena wywoławcza 31.400,00 zł Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl

syndyk sprzeda działkę w Tomaszowie Mazowieckim
syndyk sprzeda działkę w Tomaszowie Mazowieckim
48 zł
Łódź 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²78 zł/m²
Powierzchnia619 m²
Typbudowlana

Jakub Bujalski syndyk masy upadłości Marleny Mirzejewskiej (postępowanie prowadzone przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim pod sygnaturą PT1P/GUp/4/2023) – oferuje do sprzedaży prawo własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Tomaszowie Maz. przy ul. Magdaleny 11/13 pow. 0,0619 HA, KW nr PT1T/00072477/8 dz. nr 229, stanowiące przedmiot operatu szacunkowego sporządzonego 13 października 2022 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Bogusława Wieczorka – za cenę nie mniejszą niż 48 000 złotych. Regulamin sprzedaży dostępny w biurze syndyka: 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 33C/8 po uprzednim telefonicznym (nr 698 – 363 - 725) umówieniu terminu. Istnieje również możliwość przesłania regulaminu mailem.