Syndyk sprzeda udział w prawie własności.

Sortowanie:
Znaleziony: 66 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda udział 1/3 w prawie własności gruntu w Przęsocinie
Syndyk sprzeda udział 1/3 w prawie własności gruntu w Przęsocinie
7200000 zł
nowe Police 13 dnia plecy

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wiktora Gajdisa w upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział do 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Przęsocin, jednostka ewidencyjna Police, obręb ewidencyjny nr 321104_5.0006, Przęsocin, działka ewidencyjna nr 378 o powierzchni 2,97 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00019812/0.Przedmiotowy udział zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż kwota 72 000,00 zł netto. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy okaże się on należny. Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 7 200,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej (osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Oferta zakupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Przęsocinie - sygnatura akt SZ1S/GUp/21/2024” (koperta może zawierać tylko jedną ofertę), w terminie do dnia 03.06.2024 r. do godziny 15:00 dnia, w którym upływa termin do składania ofert. Oferty należy składać w dwóch egzemplarzach, w tym jeden w biurze syndyka Piotra Rudnickiego – ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, drugi do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy na ręce Sędziego Komisarza Asesora Sądowego Malwiny Wilk - Dębowskiej, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach. Decyduje data doręczenia oferty pod ww. adresy. Oferenci przed złożeniem ofert zobowiązani są zapoznać się z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w ww. regulaminie zostaną pozostawione bez rozpoznania. Z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki oraz operatem szacunkowym przedmiotu sprzedaży można zapoznawać się osobiście w biurze syndyka znajdującym się w Szczecinie (70-467) przy ul. Monte Cassino 18a/7-8, po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem telefonu506206092 bądź mailowo syndyk.rudnicki@gmail.com.Ww. regulamin wraz z operatem szacunkowym mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.Syndyk zastrzega sobie prawo zakończenia procedury sprzedaży bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Syndyk sprzeda z wolnej ręki udział w prawie własności nieruchomości gruntowej
Syndyk sprzeda z wolnej ręki udział w prawie własności nieruchomości gruntowej
200000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Kurdyły w upadłości sprzeda z wolnej ręki w ramach pisemnego konkursu ofert udział 105/10000 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 49/12, obręb 0009, Mierzyn 2, gmina Dobra, o obszarze 0,6264 ha, symbol użytku B – tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00021993/9, o wartości szacunkowej 2 000,00 zł. Działka gruntu stanowi drogę wewnętrzną.Nieruchomość zostanie sprzedana za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż kwota 2 000,00 zł netto. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy okaże się on należny. Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej (osobiście, kurierem bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Oferta zakupu udziału w nieruchomości - sygnatura akt SZ1S/GUp-s/33/2023” (koperta może zawierać tylko jedną ofertę), w terminie do dnia 03.01.2024 r. do godziny 15:00, w biurze syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej – ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferenci przed złożeniem ofert zobowiązani są zapoznać się z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w ww. regulaminie zostaną pozostawione bez rozpoznania. Z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznawać się osobiście w biurze syndyka znajdującym się w Szczecinie (70-467) przy ul. Monte Cassino 18a/7-8, po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem telefonu669727273 bądź mailowo pod adresem: syndyk@. Ww. regulamin wraz z operatem szacunkowym mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.Syndyk zastrzega sobie prawo zakończenia procedury sprzedaży bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

działka na sprzedaż Brzuśnik 41908 m2
działka na sprzedaż Brzuśnik 41908 m2
30+ kilka dni temu
LokalizacjaBrzuśnik
Rodzaj działkiinna

Syndyk sprzeda udziały w nieruchomościach Janusz Grzechnik, syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego - komisarza, sprzeda z wolnej ręki, za cenę najwyższą z zaoferowanych udziały w następujących nieruchomościach : 1. 1/12 udziału w prawie własności do nieruchomościach o łącznej powierzchni 4,1908ha (udział przeliczeniowy = ~3 492,33m ² ), położonych w Brzuśniku, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonych geodezyjne jako działki nr 601, 659, 660, 943, 1083 i 1094, numer księgi wieczystej BB1Z/000pokaż telefon, 2. 3/12 udziału w prawie własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9400ha (udział przeliczeniowy = 2 350,00m ² ), położonych Bystrej, gmina Radziechowy-Wieprz, oznaczonych geodezyjne jako działki nr 835 i 855, numer księgi wieczystej: BB1Z/000pokaż telefon, 3. 1/24 udziału w prawie własności do nieruchomości o powierzchni 0,1400ha (udział przeliczeniowy =~58,33m ² ), położonej w Brzuśniku, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonej geodezyjne jako działka nr 1165, numer księgi wieczystej BB1Z/000pokaż telefon, 4. 1/24 udziału w prawie własności do nieruchomości o powierzchni 0,2300ha (udział przeliczeniowy = ~95,83m ² ), położonej w Bystrej, gmina Radziechowy- Wieprz, oznaczonej geodezyjne jako działka nr 1118, numer księgi wieczystej BB1Z/000pokaż telefon, 5. 1/48 udziału w prawie własności do nieruchomości o powierzchni 0,3200ha (udział przeliczeniowy = ~66,67m ² ), położonej w Bystrej, gmina Radziechowy- Wieprz, oznaczonej geodezyjne jako działka nr 1125, numer księgi wieczystej BB1Z/000pokaż telefon, 6. 1/48 udziału w prawie własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9080ha (udział przeliczeniowy = 397,50m ² ), położonych w Cięcinie, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonych geodezyjne jako działki nr 3040, 3041, 3044/1, numer księgi wieczystej BB1Z/000pokaż telefon, Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod tel. 606pokaż telefon. Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „ OFERAT ZAKUPU I.C.”, należy składać w terminie do 30-04-2024r., na adres: Kancelaria Prawna, Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: NET-GS-1610

5566700 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia16-10-2023r., sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Brzuśniku, gmina Radziechowy-Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. Do sprzedaży oferowane jest 1/12 udziału w prawie własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 4,1908ha (udział przeliczeniowy = ~3 492,33m ² ), położonych w Brzuśniku, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonych geodezyjne jako działki nr 601, nr 659, nr 660, nr 943, nr 1083 i nr 1094, numer księgi wieczystej BB1Z/00042703/2, za kwotę nie niższą niż 55 667,00zł, słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych, równą wartości oszacowania sprzedawanego udziału operatem szacunkowym sporządzonym dnia23-07-2023r. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod606 359 956. Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do31-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław.

1150000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia16-10-2023r., sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. Do sprzedaży oferowane jest 3/12 udziału w prawie własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9400ha ( udział przeliczeniowy = 2 350,00m ² ), położonych Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonych geodezyjne jako działki nr 835 i nr 855, numer księgi wieczystej: BB1Z/00042339/9, za kwotę nie niższą niż 11 500,00zł , słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych, równą wartości oszacowania sprzedawanego udziału operatem szacunkowym sporządzonym dnia23-07-2023r. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod606 359 956. Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do31-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław.

6/24 udziału dz. gruntu w Wolanach 0,2073ha
6/24 udziału dz. gruntu w Wolanach 0,2073ha
46130 zł
Polanica-Zdrój 30+ kilka dni temu
Powierzchnia2 073
Cena za m²22.25 zł/m²

Syndyk sprzeda nieruchomość - udział 6/24 w prawie własności działek gruntu nr 362/3 oraz 362/9 o przeznaczeniu R – grunty orne, o łącznej pow. 0,2073 HA, położonych w Wolanach nr 136, gm. Szczytna, pow. kłodzki, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SW1K/(użyj formularza kontaktowego).– za cenę nie niższą niż 46 130,00 złWięcej informacji na .syndycy.info w zakładce "ogłoszenia".

działka na sprzedaż Brzuśnik 1400 m2
działka na sprzedaż Brzuśnik 1400 m2
930 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaBrzuśnik
Cena930 zł
Rodzaj działkiinna

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 16-10-2023r., sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Brzuśniku, gmina Radziechowy - Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. Do sprzedaży oferowane jest 1/24 udziału w prawie własności do nieruchomości o powierzchni 0,1400ha (udział przeliczeniowy =~58,33m ² ), położonej w Brzuśniku, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonej geodezyjne jako działka nr 1165, numer księgi wieczystej BB1Z/000pokaż telefon, za kwotę nie niższą niż 930,00zł, słownie: dziewięćset trzydzieści złotych, równą wartości oszacowania w spisie inwentarza masy upadłości z dnia 24-07-2023r., w postępowaniu upadłościowym sygnatura akt WR1F/GUp/56/2022. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod tel. 606pokaż telefon . Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do 31-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: NET-GS-1608

działka na sprzedaż Bystra 2300 m2
działka na sprzedaż Bystra 2300 m2
1528 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaBystra
Cena1 528 zł
Rodzaj działkiinna

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 16-10-2023r, sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. Do sprzedaży oferowane jest 1//24 udziału w prawie własności do nieruchomości o powierzchni 0,2300ha (udział przeliczeniowy = ~95,83m ² ), położonej w Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonej geodezyjne jako działka nr 1118, numer księgi wieczystej BB1Z/000pokaż telefon, za kwotę nie niższą niż 1 528,00zł, słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia osiem złotych, równą wartości oszacowania w spisie inwentarza masy upadłości z dnia 24-07-2023r., w postępowaniu upadłościowym sygnatura akt WR1F/GUp/56/2022. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod tel. 606pokaż telefon. Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do 31-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: NET-GS-1607

działka na sprzedaż Bystra 3200 m2
działka na sprzedaż Bystra 3200 m2
1063 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaBystra
Cena1 063 zł
Rodzaj działkiinna

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 16-10-2023r, sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. Do sprzedaży oferowane jest 1/48 udziału w prawie własności do nieruchomości o powierzchni 0,3200ha (udział przeliczeniowy = ~66,67m ² ), położonej w Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonej geodezyjne jako działka nr 1125, numer księgi wieczystej BB1Z/000pokaż telefon, za kwotę nie niższą niż 1 063,00zł, słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt trzy złote, równą wartości oszacowania w spisie inwentarza masy upadłości z dnia 24-07-2023r., w postępowaniu upadłościowym sygnatura akt WR1F/GUp/56/2022. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod tel. 606pokaż telefon. Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do 20-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: NET-GS-1606

633600 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia16-10-2023r, sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie Do sprzedaży oferowane jest 1/48 udziału w prawie własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9080ha (udział przeliczeniowy = 397,50m ² ), położonych w Cięcinie, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonych geodezyjne jako działki nr 3040, nr 3041, nr 3044/1, numer księgi wieczystej BB1Z/00086738/6, za kwotę nie niższą niż 6 336,00zł, słownie: sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych, równą wartości oszacowania w spisie inwentarza masy upadłości z dnia24-07-2023r., w postępowaniu upadłościowym sygnatura akt WR1F/GUp/56/2022. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod606 359 956. Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do31-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław.

Działka Brzuśnik
Działka Brzuśnik
55667 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia41908

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 16-10-2023r., sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Brzuśniku, gmina Radziechowy-Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. Do sprzedaży oferowane jest 1/12 udziału w prawie własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 4,1908ha (udział przeliczeniowy = ~3 492,33m ² ), położonych w Brzuśniku, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonych geodezyjne jako działki nr 601, nr 659, nr 660, nr 943, nr 1083 i nr 1094, numer księgi wieczystej BB1Z/00042703/2, za kwotę nie niższą niż 55 667,00zł, słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych, równą wartości oszacowania sprzedawanego udziału operatem szacunkowym sporządzonym dnia 23-07-2023r. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod tel.   . Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem oferta I.C. , należy składać w terminie do 31-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

działka na sprzedaż Bystra 9400 m2
działka na sprzedaż Bystra 9400 m2
11500 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaBystra
Cena11 500 zł
Rodzaj działkiinna

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 16-10-2023r., sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. Do sprzedaży oferowane jest 3/12 udziału w prawie własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9400ha ( udział przeliczeniowy = 2 350,00m ² ), położonych Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonych geodezyjne jako działki nr 835 i nr 855, numer księgi wieczystej: BB1Z/000pokaż telefon, za kwotę nie niższą niż 11 500,00zł , słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych, równą wartości oszacowania sprzedawanego udziału operatem szacunkowym sporządzonym dnia 23-07-2023r. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod tel. 606pokaż telefon. Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do 31-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: NET-GS-1609

1/2 udziału dz. gruntu w Wolanach 5,5792ha
1/2 udziału dz. gruntu w Wolanach 5,5792ha
886980 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia55 792
Cena za m²15.9 zł/m²

Syndyk sprzeda nieruchomość - udział 1/2 w prawie własności działek gruntu nr 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/8 oraz 362/16 o przeznaczeniu R – grunty orne, o łącznej pow. 5,5792 HA, położonych w Wolanach nr 136, gm. Szczytna, pow. kłodzki, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SW1K/(użyj formularza kontaktowego) .– za cenę nie niższą niż 886 980,00 złWięcej informacji na .syndycy.info w zakładce "ogłoszenia".

działka na sprzedaż Cięcina 19080 m2
działka na sprzedaż Cięcina 19080 m2
6336 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaCięcina
Cena6 336 zł
Rodzaj działkiinna

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 16-10-2023r, sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie Do sprzedaży oferowane jest 1/48 udziału w prawie własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9080ha (udział przeliczeniowy = 397,50m ² ), położonych w Cięcinie, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonych geodezyjne jako działki nr 3040, nr 3041, nr 3044/1, numer księgi wieczystej BB1Z/000pokaż telefon, za kwotę nie niższą niż 6 336,00zł, słownie: sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych, równą wartości oszacowania w spisie inwentarza masy upadłości z dnia 24-07-2023r., w postępowaniu upadłościowym sygnatura akt WR1F/GUp/56/2022. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod tel. 606pokaż telefon. Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do 31-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: NET-GS-1605

działka na sprzedaż Brzuśnik 41908 m2
działka na sprzedaż Brzuśnik 41908 m2
55667 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaBrzuśnik
Cena55 667 zł
Rodzaj działkiinna

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 16-10-2023r., sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Brzuśniku, gmina Radziechowy-Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. Do sprzedaży oferowane jest 1/12 udziału w prawie własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 4,1908ha (udział przeliczeniowy = ~3 492,33m ² ), położonych w Brzuśniku, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonych geodezyjne jako działki nr 601, nr 659, nr 660, nr 943, nr 1083 i nr 1094, numer księgi wieczystej BB1Z/000pokaż telefon, za kwotę nie niższą niż 55 667,00zł, słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych, równą wartości oszacowania sprzedawanego udziału operatem szacunkowym sporządzonym dnia 23-07-2023r. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod tel. 606pokaż telefon. Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do 31-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: NET-GS-1610

Udział (1/4) w atrakcyjnej działce budowlanej
Udział (1/4) w atrakcyjnej działce budowlanej
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²9 zł/m²
Powierzchnia1258 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości Krzysztof Czyżewski sprzeda udział (1/4) w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Pogorzela w województwie Wielkopolskim. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/183/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17.07.2009 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela, przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze opisanym jako miejska strefa osiedleńcza. Powierzchnia działki wynosi 1 258 m kw. Nr księgi wieczystej: PO1Y/00043350/1 Nr działki: 1731/3 ark. 7 Zapraszam do kontaktu!

działka na sprzedaż Jeziórko 1096 m2
działka na sprzedaż Jeziórko 1096 m2
96500 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaJeziórko
Cena96 500 zł
Rodzaj działkiinna

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda łącznie następujące składniki masy upadłości (zwane dalej łącznie: Przedmiotem procedury): - udział w wysokości 3/168 w prawie własności nieruchomości składającej się z działek nr 126/3, 125/4, położonych w miejscowości Jeziórko-Ustanówek, gmina Prażmów, pow. Piaseczyński (księga wieczysta KW nr WA5M/002pokaż telefon); - udział w wysokości 1/28 w prawie własności nieruchomości składającej się z działek nr 125/12, 126/13, położonych w miejscowości Jeziórko-Ustanówek, gmina Prażmów, pow. Piaseczyński (księga wieczysta KW nr WA5M/003pokaż telefon); - udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości składającej się z działek nr 124/4, 125/7, położonych w miejscowości Jeziórko-Ustanówek, gmina Prażmów, pow. Piaseczyński (księga wieczysta KW nr WA5M/004pokaż telefon). Cena wywoławcza Przedmiotu procedury 96 500 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych, wadium 9 650 zł. Oferty w terminie do dnia 19 marca 2024 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 21 marca 2024 r. o g. 11.00. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn. Warunki i dodatkowe informacje: tel. +48 5pokaż telefon; e-mail:biuroskontaktuj się;www.efficius.pl

Udział ½ w nieruchomości niezabudowanej -Ruszków
Udział ½ w nieruchomości niezabudowanej -Ruszków
36771 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²8 zł/m²
Powierzchnia1800 m²
Typbudowlana

Syndyk sprzeda Udział ½ nieruchomość niezabudowana , Ruszków, Gmina Kościelec Syndyk masy upadłości Tomasz Pawlaka ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1800 m2 położonego w miejscowości Ruszków II, gm. Kościelec, pow. kolski, obręb 0016 Ruszków II, działka nr 97, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kole, Wydział V Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze KN1K/00063388/3 za cenę nie niższą 14.700,00 złotych, to jest 75% wartości oszacowania. Dla nieruchomości sporządzono operat. Obowiązuje regulamin sprzedaży. Dokumenty udostępniane na życzenie. Oferty na nabycie udziału w nieruchomości należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2023r. Otwarcie ofert w siedzibie syndyka 20 grudnia 2023r., o godz. 11.00.

Syndyk sprzeda udział 1/6 w działce, Mazury
Syndyk sprzeda udział 1/6 w działce, Mazury
3700 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec której Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt WA2M/GUp-s/404/2023 sprzeda w trybie z wolnej ręki: 1. udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości, niezabudowanej działki gruntowej, działka ewidencyjna nr: 79/28 obręb 0016 Stama w Młyniku (gmina Sorkwity, powiat mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie) o pow. 969 m2 , objętej KW nr OL1M/00018051/2. Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych zero groszy). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych zero groszy). Syndyk udostępnia zainteresowanym operat szacunkowy w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres poczty elektronicznej. Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2023 r. na adres biura syndyka: ul. Encyklopedyczna 2a lok. 2, 01-990 Warszawa, listem poleconym wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Szczegółowy regulamin sprzedaży jest udostępniany po uprzednim zgłoszeniu zapytania. Wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę dokonuje syndyk.

Syndyk masy upadłości sprzeda udział
Syndyk masy upadłości sprzeda udział
17 zł
Mierzyn 30+ kilka dni temu
Pow. działki57
Rodzaj działkiBudowlana
SprzedażPośrednik

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Kumorowskiej w upadłości sprzeda z wolnej ręki: a) udział do 2/116 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej grunt orny położonej w Mierzynie, gm. Dobra, powiat policki o pow. 0,0057 ha, działka nr 30/41, KW nr SZ2S/00034525/2 o wartości oszacowania 17 zł (siedemnaście złotych 00/100), b) udział do 17/1972 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej grunt orny położonej w Mierzynie, gm. Dobra, powiat policki, działka nr 30/40 o pow. 0,4928 ha oraz działka nr 761 o pow. 0,0143 ha, KW nr SZ2S/00034195/9 o wartości oszacowania 711 zł (siedemset jedenaście złotych 00/100) za cenę nie niższą niż 80% poszczególnych cen oszacowania. Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny na rachunek bankowy masy upadłości o nr 63 1240 3813 1111 0010 6511 5775 oraz złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do 18.08.2023 r. (decyduje data wpływu) w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej (ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin) do godziny 15:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – nieruchomości XII GUp 320/21”. Szczegółowe informacje e-mail @

syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Toruniu
syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Toruniu
44160 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Pow. działki318
Rodzaj działkiBudowlana
SprzedażBez pośredników
Zainteresowanie ofertą

W postępowaniu o sygn. TO1T/GUp-s/299/2022 syndyk sprzeda udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 490/6, położonej w Toruniu przy ul. Turystycznej, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00033896/7 za cenę nie niższą niż 44.160,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100) Oferty zgodne z warunkami sprzedaży należy składać do dnia 19 czerwca 2023 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa do godziny 16:00. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 czerwca 2023 roku o godzinie 15:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej – Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Syndyk sprzeda udział 1/2 w działce Łomianki
Syndyk sprzeda udział 1/2 w działce Łomianki
171000 zł
Łomianki 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec której Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt WA2M/GUp-s/913/2023 sprzeda w trybie z wolnej ręki: 1. udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości, niezabudowanej działki gruntowej, działka ewidencyjna nr 114/16 o pow. 2000 m2 przy ul. Brzegowej w Łomiankach Dolnych (gmina Łomianki, powiat warszawski zachodni) objętej KW nr WA4M/00400763/5 wraz z udziałem 1/10 w działce ewidencyjnej nr 114/4, która stanowi wew. drogę dojazdową (objęta KW nr WA4M/00394509/1). Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 171.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych zero groszy). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych zero groszy). Syndyk udostępnia zainteresowanym operat szacunkowy w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres poczty elektronicznej. Oferty należy składać do dnia 11 stycznia 2024 r. na adres biura syndyka: ul. Encyklopedyczna 2a lok. 2, 01-990 Warszawa, listem poleconym wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Szczegółowy regulamin sprzedaży jest udostępniany po uprzednim zgłoszeniu zapytania. Wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę dokonuje syndyk.

Syndyk sprzeda działkę rekreacyjną w Brzeźcach (Białobrzegi)
Syndyk sprzeda działkę rekreacyjną w Brzeźcach (Białobrzegi)
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²97 zł/m²
Powierzchnia894 m²
Typrekreacyjna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie o sygn. akt XIX GUp 181/20, za zezwoleniem sędziego-komisarza sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w wysokości 5/8 w prawie własności gruntu (dz. ew. nr 123/22 z obr. 0003 BRZEŹCE) wraz z prawem własności posadowionym na nim budynków, położonego w Brzeźcach (pow. białobrzeski) przy ul. Suchej 9, za cenę nie niższą niż 86.650,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.665,00 złotych. Wadium najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert (przy czym liczy się data uznania rachunku ) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XIXI GUp 181/20”. Termin składania ofert: 3 marca 2023 r. (liczy się data wpływu) Termin otwarcia i rozpoznania ofert oraz aukcji ustnej: 6 marca 2023r. godz. 14:00. Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości dostępny jest w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Warszawie przy ul. Encyklopedycznej 2A lok. 2. Po uprzednim kontakcie na adres likwidacja(a)dorest(.)pl jest możliwość udostępnienia materiałów merytorycznych dotyczących nieruchomości.

działka na sprzedaż Brzezinka 14084 m2
działka na sprzedaż Brzezinka 14084 m2
3645 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaBrzezinka
Cena3 645 zł
Rodzaj działkirekreacyjna

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości osoby fizycznej w drodze pisemnego konkursu ofert sprzeda: udział w wysokości 2/144 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 597 o powierzchni 0.0625 ha, nr 745 o powierzchni 0,9980 ha, nr 1016 o powierzchni 0,0618 ha, nr 1019 o powierzchni 0,1141 ha, nr 1068 o powierzchni 0,0176 ha, nr 1069 o powierzchni 0,0603 ha, nr 1682 o powierzchni 0,0235 ha, nr 1795 o powierzchni 0,0417 ha, nr 1853 o powierzchni 0,0149 ha, położonej w miejscowości Brzezinka, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, objętej księgą wieczystą nr KR1E/000pokaż telefon oraz udział w wysokości 2/144 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 2346 o powierzchni 0,0140 ha, położonej w Brzezince, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski. Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 3 645,00 zł (trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych 00/100). Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) wyłącznie rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości sygn. akt VIII GUp 606/19/S: PKO BP: nr. 46 1020 23pokaż telefon. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 31 marca 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Syndyka Piotra Łuczaka, ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2024 r. godz. 14.30 w Kancelarii Syndyka Piotra Łuczaka, ul. Moniuszki 2a/2, 31 – 513 Kraków. Pełna treść regulaminu sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków) oraz formie skanu po uprzednim zapytaniu na maila: sprzedaż.luczskontaktuj się Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl Numer oferty: 21175

Działka zabudowana
Działka zabudowana
184000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²19 zł/m²
Powierzchnia3740 m²

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk MU, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, (sygnatura akt XI GUp 289/18) sprzeda z wolnej ręki: udział w wysokości % w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Radosiewie 14a, dla której VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie, prowadzi księgę wieczystą PO2T/00017768/7 - za cenę najkorzystniejszą dla MU, nie niższą niż 73 900,00 zł. Sprzedaż i nabycie udziału w nieruchomości nastąpi w takim stanie w jakim znajduje się on w dacie sprzedaży. Pisemne oferty zawierające propozycję ceny zakupu należy przesłać listem poleconym, w terminie do 20.11.2023 r. w zamkniętych kopertach na adres biura syndyka: Biuro „N-S-Z" Bożena Lashmann, 77-430 Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 46A. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 7 390,00 zł na rachunek bankowy MU wskazany w regulaminie przetargu, pod rygorem odrzucenia oferty. Regulamin przetargu, pozostałe informacje oraz uzgodnienie terminu oglądania przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu *** *** ***. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.****************

1/2 udziału w nieruchomości od syndyka - Legionowo, Akacjowa
1/2 udziału w nieruchomości od syndyka - Legionowo, Akacjowa
49493 zł
Legionowo 30+ kilka dni temu
Pow. działki321
Rodzaj działkiBudowlana
SprzedażPośrednik
Nr. księgi wieczystejPokaż

Opis ofertyW postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. WA2M/GUp-s/199/2023 syndyk masy upadłości sprzeda: udział w wysokości 1/2 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 96/3, położonej w Legionowie przy ul. Akacjowej 4, o powierzchni 321 m2, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer WA1L/00049348/9. 1. Cena wywoławcza wynosi 49.493,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote). 2. Wymagane wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 29 kwietnia 2024 roku. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 7 maja 2024 roku o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1 zł/m²
Powierzchnia1 m²
Szerokość1 m
Długość1 m
Typbudowlana

- Przetarg na sprzedaż nieruchomości – Syndyk masy upadłości TEA Development sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki: 1) nieruchomość gruntową położoną w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00037670/5 2) udział 2/11 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00024667/7 Cena wywoławcza wynosi 2.745.526,74 zł netto Na nieruchomości prowadzona była inwestycja deweloperska polegająca na budowie 11 segmentów mieszkalnych. W umowie sprzedaży nabywca zobowiąże się do zawarcia trzech umów deweloperskich na zasadach określonych we wniosku syndyka z dnia 10 lutego 2022 roku. Sprzedaż nie powinna zakończyć się przed uprawomocnieniem się postanowienia sędziego komisarza z dnia 26 stycznia 2022 roku o zezwoleniu na zaprzestanie kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Oferty pisemne należy składać w terminie do 29 kwietnia 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa. Szczegółowe informacje o sprzedaży: http************************ Kontakt: wa*****a@z****.pl oraz 22 46 88 409.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
200000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²8 zł/m²
Powierzchnia32200 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Kuroczko sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żaby, gmina Baranów, nr działki 52/1, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1Z/00011826/8 za cenę nie niższą niż 244.919,64 zł, która stanowi 56 % szacowanej wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2023 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres kancelarii syndyka: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa. Syndyk informuje, że nieruchomość podlega likwidacji poprzez sprzedaż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w trybie określonym w art. 491[1] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie prowadzone jest w trybie, w którym nie wyznacza się sędziego-komisarza, a likwidacja masy upadłości prowadzona jest na zasadach określonych w art. 491[11a] PrUp. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy dla nieruchomości można uzyskać po zgłoszeniu do syndyka pod adresem: up******i@w*******.pl. Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości
Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości
Twardogóra 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²13 zł/m²
Powierzchnia504 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Piotra Wewióra – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki: • udział wynoszący 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej - działki nr 6/5, obręb 0001 Twardogóra, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki, o powierzchni 504m dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 2 WR1E/00036764/8, za cenę sprzedaży nie niższą niż 6.600,00 (sześć tysięcy sześćset) złotych. Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 18 września 2023 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 10 % na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 98 1090 2499 0000 0001 3071 7680, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”. Złożona oferta winna być pod rygorem jej odrzucenia zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej. Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 3632074, *** *** *** w godzinach od 10.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: ***@k******.pl. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 września 2023 r. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

1/12 udziału w nieruchomości gruntowej - Kwirynów
1/12 udziału w nieruchomości gruntowej - Kwirynów
58244 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki1060
Rodzaj działkiBudowlana
SprzedażBez pośredników

Opis ofertyW postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 157/22 syndyk masy upadłości sprzeda: udział w wysokości 1/12 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 402, o powierzchni 0,1060 ha, znajdującej się w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Stare Babice, w miejscowości Kwirynów (obręb 0014), dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00056461/3. 1. Cena wywoławcza wynosi wynosi 58.244,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote). 2. Wymagane wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 14 maja 2024 roku. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 maja 2024 roku o godzinie 12:30. Więcej informacji w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Syndyka – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
28250 zł
Skarżysko-Kamienna 30+ kilka dni temu
Pow. działki800
Rodzaj działkiBudowlana
SprzedażBez pośredników

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Michała Stolarka (sygn. akt: XIX GUp 376/21) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1009, obręb 15 Pogorzałe, o powierzchni 800 m2, położonej w Skarżysku Kamiennej przy ul. Niezinnej 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KI1R/000 - pokaż numer telefonu - /0 za cenę nie mniejszą niż 28.250,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych) - wycenę wartości sporządził rzeczoznawca majątkowy. Syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a. cenę wywoławczą (cena minimalna) stanowić będzie wartość oszacowania ww. składnika masy upadłości, tj. 28.250,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych) b. przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości ww. upadłego wadium w kwocie 2.825,00 zł, c. postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1.000,00 zł, d. w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta M. Stolarek – udział ¼ Skarżysko Kamienna ”). Otwarcie ofert nastąpi 22 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 - pokaż numer telefonu - w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl).

działka na sprzedaż Brzezinka 5931 m2
działka na sprzedaż Brzezinka 5931 m2
55032 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaBrzezinka
Cena55 032 zł
Rodzaj działkiprzemysłowo-handlowa

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości osoby fizycznej sprzeda w drodze pisemnego konkursu ofert udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 536/4 o powierzchni 0,3410 ha oraz nr 1660/6 o powierzchni 0,2521 ha, położonej w miejscowości Brzezinka, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1E/000pokaż telefon Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 55 032 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote 00/100). Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 5 500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) wyłącznie rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości sygn. akt VIII GUp 606/19/S: PKO BP: nr 46 1020 23pokaż telefon. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 31 marca 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Syndyka Piotra Łuczaka, ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia r. godz. 14.00 w Kancelarii Syndyka Piotra Łuczaka, ul. Moniuszki 2a/2, 31 – 513 Kraków. Pełna treść regulaminu sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków) oraz formie skanu po uprzednim zapytaniu na maila: sprzedazskontaktuj się Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl Numer oferty: 21174

¼ w prawie własności nieruchomości niezabudowanej - Mszana
¼ w prawie własności nieruchomości niezabudowanej - Mszana
31400 zł
9 dni plecy
Pow. działki4792
Rodzaj działkiBudowlana
SprzedażPośrednik

Opis ofertyNa podstawie Postanowienia z dnia 19.12.2022 roku GL1G/GU/384/2022 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika Pawła Kłosoka na następujących warunkach: 1.Przedmiotem sprzedaży jest udział udziału ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Mszanie, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 1574 o powierzchni 0,4792 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer GL1W/00016105/2 . Cena wywoławcza oferowanego udziału jest obniżona o 45% i wynosi 31 400,00 zł 2. Sprzedaż udziału 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (dalej jako PU), kodeksu cywilnego. 3. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza. 4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta oraz jest dostępny na stronie internetowej syndyka www.syndyk.de. 5. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż udziału 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej dłużnika Pawła Kłosoka – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 28.05.2024 roku na adres: Kancelaria Syndycy Śląscy Aneta Brachaczek Ul. Traugutta 31/1, 44-370 Pszów. Liczy się data wpływu. 6. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w Santander Bank Polska O/Rybnik o numerze 30 1090 0088 0000 0001 5274 1498 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż w/w składnika majątku. 7. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29.05.2024 r. o godzinie 15.00 w Kancelarii Syndyka w Pszowie przy ul. Traugutta 31/1 w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta. 8. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek i pełnomocnik syndyka Sylwia Ciuberek (kom. 536 - pokaż numer telefonu - ), mail: @ www.syndyk.de Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia się na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa od Syndyka- Wysokie
Nieruchomość gruntowa od Syndyka- Wysokie
82421 zł
Limanowa 30+ kilka dni temu
Pow. działki2065
Rodzaj działkiRolna
SprzedażBez pośredników

Opis ofertyW postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 240/20 syndyk masy upadłości sprzeda: a) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,2065 ha stanowiącej działkę ewidencyjną nr 264/9 położonej w miejscowości Wysokie (gmina Limanowa, powiat limanowski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Limanowej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem NS1L/00062418/2 b) udział w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0657 ha stanowiącej działkę ewidencyjną nr 264/11, położonych w miejscowości Wysokie (gmina Limanowa, powiat limanowski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Limanowej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem NS1L/00062380/6 Cena minimalna to: 82.421,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku na adres Kancelarii syndyka. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 9 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:00. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Syndyk sprzeda udział 1/3 w gruncie Przęsocin
Syndyk sprzeda udział 1/3 w gruncie Przęsocin
72000 zł
13 dnia plecy

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wiktora Gajdisa w upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział do 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Przęsocin, jednostka ewidencyjna Police, obręb ewidencyjny nr 321104_5.0006, Przęsocin, działka ewidencyjna nr 378 o powierzchni 2,97 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00019812/0. Przedmiotowy udział zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż kwota 72 000,00 zł netto. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy okaże się on należny. Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 7 200,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej (osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Oferta zakupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Przęsocinie - sygnatura akt SZ1S/GUp/21/2024” (koperta może zawierać tylko jedną ofertę), w terminie do dnia 03.06.2024 r. do godziny 15:00 dnia, w którym upływa termin do składania ofert. Oferty należy składać w dwóch egzemplarzach, w tym jeden w biurze syndyka Piotra Rudnickiego – ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467  Szczecin, drugi do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy na ręce Sędziego Komisarza Asesora Sądowego Malwiny Wilk - Dębowskiej, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach. Decyduje data doręczenia oferty pod ww. adresy. Oferenci przed złożeniem ofert zobowiązani są zapoznać się z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w ww. regulaminie zostaną pozostawione bez rozpoznania. Z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki oraz operatem szacunkowym przedmiotu sprzedaży można zapoznawać się osobiście w biurze syndyka znajdującym się w Szczecinie (70-467) przy ul. Monte Cassino 18a/7-8, po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem telefonu 506206092 bądź mailowo pod adresem:. Ww. regulamin wraz z operatem szacunkowym mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Syndyk zastrzega sobie prawo zakończenia procedury sprzedaży bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Udział ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej
Udział ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej
36900 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki4792
Rodzaj działkiBudowlana
SprzedażPośrednik

Opis ofertyNa podstawie Postanowienia z dnia 19.12.2022 roku GL1G/GU/384/2022 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika Pawła Kłosoka na następujących warunkach: Przedmiotem sprzedaży jest udział udziału ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Mszanie, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 1574 o powierzchni 0,4792 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer GL1W/00016105/2 . Cena wywoławcza oferowanego udziału jest obniżona o 30% wynosi 36 900,00 zł 2.  Sprzedaż udziału 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (dalej jako PU), kodeksu cywilnego. 3. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza. 4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta oraz jest dostępny na stronie internetowej syndyka www.syndyk.de. 5. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. Oferent, którego oferta zostanie wybrana stanie się wyłącznym właścicielem w/w udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej. 6. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż udziału 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej dłużnika Pawła Kłosoka – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 27.03.2024 roku  na adres: Kancelaria Syndycy Śląscy Aneta Brachaczek Ul. Mickiewicza 34/1, 44-280 Rydułtowy. Liczy się data wpływu. 7. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w Santander Bank Polska O/Rybnik o numerze 30 1090 0088 0000 0001 5274 1498 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż w/w składnika majątku. 8. Rozpoznanie ofert nastąpi  w dniu 28.03.2024 r.  o godzinie 15.00 w Kancelarii Syndyka w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 34/1 w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta. 9. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek (kom. 512 292 972), mail: @ www.syndyk.de Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia się na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

Nieruchomość od Syndyka - Warszawa, Białołęka
Nieruchomość od Syndyka - Warszawa, Białołęka
1250 zł
Warszawa 30+ kilka dni temu
Pow. działki17326
Rodzaj działkiRolna
SprzedażBez pośredników
Nr. księgi wieczystejPokaż

Opis ofertyW postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 401/21) Syndyk sprzeda; 1. udział w wysokości 15/1280 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki ewid. o nr: 3/1, 51/1, 51/2 i 50/1 z obrębu 4-16-13 o łącznej powierzchni 1,7326 ha, znajdujących się w Warszawie, w Dzielnicy Białołęka, w rejonie ulic: Ruskowy Bród, Mańkowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00156750/8. 2. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). 3. Oferty należy składać do dnia 17 listopada 2023 roku na adres Kancelarii Syndyka Tomasza Nogi, Al. J. Ch. Szucha 8, II piętro, 00-582 Warszawa. 4. Wymagane wadium wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka dnia 21 listopada 2023 roku o godzinie 12:00, Al. J. Ch. Szucha 8, II piętro, 00-582 Warszawa. Więcej informacji w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Wólka Przekory
Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Wólka Przekory
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia29100 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, sprzeda udział w wysokości 1/16 w niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wólka Przekory, gminie Rząśnik, powiecie wyszkowskim, województwie mazowieckim. Działki ewidencyjne o numerach: 101, 174, 191, 228, 323, 336 o łącznej powierzchni 2,91 ha. Działki użytkowane są rolniczo. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1W/00036139/1 przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wartość udziału w wysokości 1/16 w prawie własności niezabudowanych działek ewidencyjnych o łącznej pow. 2,9100 ha z obrębu 0025 Wólka Przekory, w stanie na dzień wyceny wynosi: • wartość udziału w wysokości 1/16 w prawie własności w działce nr 101: 500,00 zł. (pięćset złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 174: 563,00 zł. (pięćset sześćdziesiąt trzy złote) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 191: 2 188,00 zł. (dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 228: 2 438 zł. (dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 323: 438,00 zł. (czterysta trzydzieści osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 336: 438,00 zł. (czterysta trzydzieści osiem złotych) Działki. 2,9100 ha z obrębu 0025 Wólka Przekory, są sprzedawane razem jako całość. 1. Cena wywoławcza: 3 300,00zł. (trzy tysiące trzysta złotych) 2. Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Grzegorza Borek - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 555/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI WÓLKA PRZEKORY” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł. (trzysta złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Grzegorz Borek w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 28 1090 1841 0000 0001 4938 1020, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI WÓLKA PRZEKORY” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 11.45 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 6. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin) zawierający wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

działka na sprzedaż Grzybno 6126 m2
działka na sprzedaż Grzybno 6126 m2
2000 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaGrzybno
Cena2 000 zł
Rodzaj działkirolna

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Cena 1.360,00 zł - Syndyk sprzeda udział 3/24 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Grzybnie, działka 141/40, droga wewnętrzna, gruntowa częściowo utwardzona Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w trybie pisemnego konkursu ofert dział w wysokości 3/24 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grzybnie, działka ewidencyjna numer 141/40 o powierzchni 0,6126 ha dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1Y/000pokaż telefon (numer składnika masy upadłości 2.2) szczegółowo opisanego w Operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Waldemara Siupika w dniu 17 listopada 2023 r. za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 80% wartość oszacowania, tj. 1.360,00 zł (słownie: tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami oraz wpłacenie wadium zgodnie z wymogami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu. Zainteresowani winni składać oferty osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 01.03.2024 r. do godziny 15.00, w dwóch egzemplarzach: a) jeden w biurze syndyka: Biuro Syndyka Agnieszka Dziedzic, ul. Kaszubska 17/4, 70-403 Szczecin. b) drugi do Sędziego Komisarza Malwiny Wilk – Dębowskiej Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin (Biuro Podawcze Sądu przy ul. Kaszubskiej 42 jest czynne poniedziałek 8.00-18.00; wtorek-piątek 8.00-15.00) z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU UDZIAŁU 3/24, DROGA , SYGN. AKT: SZ1S/GUp/55/2023” oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą oferenta (decyduje data doręczenia oferty na wyżej podane adresy). Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania. Syndyk zastrzega, iż oferty złożone w jednym egzemplarzu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy w terminie wyznaczonym przez Sąd. Wszystkie warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Płatność ceny będzie musiała nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży. Regulamin pisemnego konkursu ofert oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka oraz udostępniane w wersji elektronicznej. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail - dziedziskontaktuj się oraz telefonicznie pod nr 602pokaż telefon w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl Numer oferty: 23839

działka na sprzedaż Grzybno 6126 m2
działka na sprzedaż Grzybno 6126 m2
2000 zł
15 dni plecy
Lokalizacjazachodniopomorskie, Grzybno
Cena2 000 zł
Rodzaj działkirolna

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Cena 680,00 zł - Syndyk sprzeda udział 3/24 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Grzybnie, działka 141/40, droga wewnętrzna, gruntowa częściowo utwardzona Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w trybie pisemnego konkursu ofert dział w wysokości 3/24 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grzybnie, działka ewidencyjna numer 141/40 o powierzchni 0,6126 ha dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1Y/000pokaż telefon (numer składnika masy upadłości 2.2) szczegółowo opisanego w Operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Waldemara Siupika w dniu 17 listopada 2023 r. za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 40% wartości oszacowania, tj. 680,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami oraz wpłacenie wadium zgodnie z wymogami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu. Zainteresowani winni składać oferty osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28.05.2024 r. do godziny 15.00, w dwóch egzemplarzach: a) jeden w biurze syndyka: Biuro Syndyka Agnieszka Dziedzic, ul. Kaszubska 17/4, 70-403 Szczecin. b) drugi do Sędziego Komisarza Malwiny Wilk – Dębowskiej Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin (Biuro Podawcze Sądu przy ul. Kaszubskiej 42 jest czynne poniedziałek 8.00-18.00; wtorek-piątek 8.00-15.00) z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU UDZIAŁU 3/24, DROGA , SYGN. AKT: SZ1S/GUp/55/2023” oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą oferenta (decyduje data doręczenia oferty na wyżej podane adresy). Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania. Syndyk zastrzega, iż oferty złożone w jednym egzemplarzu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy w terminie wyznaczonym przez Sąd. Wszystkie warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Płatność ceny będzie musiała nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży. Regulamin pisemnego konkursu ofert oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka oraz udostępniane w wersji elektronicznej. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail - dziedziskontaktuj się oraz telefonicznie pod nr 602pokaż telefon w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl Numer oferty: 23839

działka na sprzedaż Grzybno 6126 m2
działka na sprzedaż Grzybno 6126 m2
2000 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaGrzybno
Cena2 000 zł
Rodzaj działkirolna

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Cena 1.020,00 zł - Syndyk sprzeda udział 3/24 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Grzybnie, działka 141/40, droga wewnętrzna, gruntowa częściowo utwardzona Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w trybie pisemnego konkursu ofert dział w wysokości 3/24 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grzybnie, działka ewidencyjna numer 141/40 o powierzchni 0,6126 ha dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1Y/000pokaż telefon (numer składnika masy upadłości 2.2) szczegółowo opisanego w Operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Waldemara Siupika w dniu 17 listopada 2023 r. za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 60% wartość oszacowania, tj. 1.020,00 zł (słownie: tysiąc dwadzieścia złotych) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami oraz wpłacenie wadium zgodnie z wymogami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu. Zainteresowani winni składać oferty osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 08.04.2024 r. do godziny 15.00, w dwóch egzemplarzach: a) jeden w biurze syndyka: Biuro Syndyka Agnieszka Dziedzic, ul. Kaszubska 17/4, 70-403 Szczecin. b) drugi do Sędziego Komisarza Malwiny Wilk – Dębowskiej Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin (Biuro Podawcze Sądu przy ul. Kaszubskiej 42 jest czynne poniedziałek 8.00-18.00; wtorek-piątek 8.00-15.00) z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU UDZIAŁU 3/24, DROGA , SYGN. AKT: SZ1S/GUp/55/2023” oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą oferenta (decyduje data doręczenia oferty na wyżej podane adresy). Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania. Syndyk zastrzega, iż oferty złożone w jednym egzemplarzu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy w terminie wyznaczonym przez Sąd. Wszystkie warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Płatność ceny będzie musiała nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży. Regulamin pisemnego konkursu ofert oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka oraz udostępniane w wersji elektronicznej. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail - dziedziskontaktuj się oraz telefonicznie pod nr 602pokaż telefon w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl Numer oferty: 23839

działka na sprzedaż Stargard 16491 m2
działka na sprzedaż Stargard 16491 m2
77333 zł
Stargard 30+ kilka dni temu
LokalizacjaStargard
Cena77 333 zł
Rodzaj działkirolna

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Jarząbkowskiej sprzeda w trybie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki udział w wysokości 5/24 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Stargardzie, działka nr 1, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1T/000pokaż telefon za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż cena oszacowania, tj. kwotę w wysokości 77.333,33 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 33/100) netto. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami oraz wpłacenie wadium zgodnie z wymogami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim, osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej zaklejonej kopercie w terminie do dnia 29.01.2024 r. do godziny 15.00 w jednym egzemplarzu w Biurze Syndyka przy ulicy Kaszubskiej 17/4 w Szczecinie z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU WŁASNOŚCI UDZIAŁU w NIERUCHOMOŚCI, STARGARD, SYGN. AKT: XII GUP 437/21”” (decyduje data doręczenia oferty na wyżej podany adres). Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w terminie 3 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka oraz udostępniane w wersji elektronicznej. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail - dziedziskontaktuj się oraz telefonicznie pod nr 602pokaż telefon w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl Numer oferty: 12308

działka na sprzedaż Grzędzice 7800 m2
działka na sprzedaż Grzędzice 7800 m2
39333 zł
Grzędzice 30+ kilka dni temu
LokalizacjaGrzędzice
Cena39 333 zł
Rodzaj działkirolna

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w trybie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki udział w wysokości 5/24 w prawie własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Grzędzice, jednostka ewidencyjna Stargard, obręb ewidencyjny Grzędzice, działka ewidencyjna nr 210, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1T/000pokaż telefon za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż cena oszacowania, tj. kwota w wysokości 39.333,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) netto. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami oraz wpłacenie wadium zgodnie z wymogami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim, osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej zaklejonej kopercie w terminie do dnia 29.01.2024 r. do godziny 15.00, w jednym egzemplarzu w Biurze Syndyka przy ulicy Kaszubskiej 17/4 w Szczecinie z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU WŁASNOŚCI UDZIAŁU w NIERUCHOMOŚCI, GRZĘDZICE, SYGN. AKT: XII GUP 437/21” (decyduje data doręczenia oferty na wyżej podany adres). Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w terminie 3 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka oraz udostępniane w wersji elektronicznej. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail - dziedziskontaktuj się oraz telefonicznie pod nr 602pokaż telefon w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl Numer oferty: 12307

działka na sprzedaż Grzędzice 7800 m2
działka na sprzedaż Grzędzice 7800 m2
23600 zł
Grzędzice 30+ kilka dni temu
LokalizacjaGrzędzice
Cena23 600 zł
Rodzaj działkirolna

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w trybie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki udział w wysokości 5/24 w prawie własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Grzędzice, jednostka ewidencyjna Stargard, obręb ewidencyjny Grzędzice, działka ewidencyjna nr 210, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1T/000pokaż telefon za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 60% wartości oszacowania tj. nie niższą niż kwota w wysokości 23.600,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych) netto. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami oraz wpłacenie wadium zgodnie z wymogami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim, osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej zaklejonej kopercie w terminie do dnia 11.03.2024 r. do godziny 15.00, w jednym egzemplarzu w Biurze Syndyka przy ulicy Kaszubskiej 17/4 w Szczecinie z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU WŁASNOŚCI UDZIAŁU w NIERUCHOMOŚCI, GRZĘDZICE, SYGN. AKT: XII GUP 437/21”” (decyduje data doręczenia oferty na wyżej podany adres). Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w terminie 3 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka oraz udostępniane w wersji elektronicznej. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail - dziedziskontaktuj się oraz telefonicznie pod nr 602pokaż telefon w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl Numer oferty: 12307

działka na sprzedaż Grzędzice 7800 m2
działka na sprzedaż Grzędzice 7800 m2
15734 zł
Grzędzice 30+ kilka dni temu
LokalizacjaGrzędzice
Cena15 734 zł
Rodzaj działkirolna

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w trybie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki udział w wysokości 5/24 w prawie własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Grzędzice, jednostka ewidencyjna Stargard, obręb ewidencyjny Grzędzice, działka ewidencyjna nr 210, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1T/000pokaż telefon za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 40% wartości oszacowania tj. nie niższą niż kwota w wysokości 15.734,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote) netto. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami oraz wpłacenie wadium zgodnie z wymogami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim, osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej zaklejonej kopercie w terminie do dnia 02.04.2024 r. do godziny 15.00, w jednym egzemplarzu w Biurze Syndyka przy ulicy Kaszubskiej 17/4 w Szczecinie z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU WŁASNOŚCI UDZIAŁU w NIERUCHOMOŚCI, GRZĘDZICE, SYGN. AKT: XII GUP 437/21”” (decyduje data doręczenia oferty na wyżej podany adres). Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w terminie 3 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka oraz udostępniane w wersji elektronicznej. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail - dziedziskontaktuj się oraz telefonicznie pod nr 602pokaż telefon w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl Numer oferty: 12307

działka na sprzedaż Stargard 16491 m2
działka na sprzedaż Stargard 16491 m2
46400 zł
Stargard 30+ kilka dni temu
LokalizacjaStargard
Cena46 400 zł
Rodzaj działkirolna

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Jarząbkowskiej sprzeda w trybie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki udział w wysokości 5/24 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Stargardzie, działka nr 1, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1T/000pokaż telefon za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 60% wartości oszacowania tj. nie niższą niż 46.400,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami oraz wpłacenie wadium zgodnie z wymogami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim, osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej zaklejonej kopercie w terminie do dnia 11.03.2024 r. do godziny 15.00 w jednym egzemplarzu w Biurze Syndyka przy ulicy Kaszubskiej 17/4 w Szczecinie z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU WŁASNOŚCI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI, STARGARD, SYGN. AKT: XII GUP 437/21”” (decyduje data doręczenia oferty na wyżej podany adres). Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w terminie 3 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka oraz udostępniane w wersji elektronicznej. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail - dziedziskontaktuj się oraz telefonicznie pod nr 602pokaż telefon w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl Numer oferty: 12308

działka na sprzedaż Stargard 16491 m2
działka na sprzedaż Stargard 16491 m2
30934 zł
Stargard 30+ kilka dni temu
LokalizacjaStargard
Cena30 934 zł
Rodzaj działkirolna

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Jarząbkowskiej sprzeda w trybie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki udział w wysokości 5/24 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Stargardzie, działka nr 1, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1T/000pokaż telefon za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 40% wartości oszacowania tj. nie niższą niż 30.934,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami oraz wpłacenie wadium zgodnie z wymogami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim, osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej zaklejonej kopercie w terminie do dnia 02.04.2024 r. do godziny 15.00 w jednym egzemplarzu w Biurze Syndyka przy ulicy Kaszubskiej 17/4 w Szczecinie z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU WŁASNOŚCI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI, STARGARD, SYGN. AKT: XII GUP 437/21”” (decyduje data doręczenia oferty na wyżej podany adres). Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w terminie 3 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka oraz udostępniane w wersji elektronicznej. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail - dziedziskontaktuj się oraz telefonicznie pod nr 602pokaż telefon w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl Numer oferty: 12308

Udziały w gruntach niezabudowanych
Udziały w gruntach niezabudowanych
26000 zł
Zakopane 30+ kilka dni temu

OGŁOSZENIE O KONURSIE OFERT Syndyk sprzeda udział ½ w prawie własności do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, złożonej z działki nr 148 w obrębie 32 oraz udział ½ w prawie własności do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, złożonej z działki nr 60 w obrębie 105 objętych KW NS1Z/00027828/3. Cena wywołania wynosi 26.000,- zł bez danin publicznych i nie podlega negocjacjom Oferty pisemne w języku polskim należy złożyć w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Mądry-Pawlikowskiej przy ul. Zamoyskiego 20A, 34-500 Zakopane (w godzinach pracy kancelarii) w terminie do 5 lutego 2024 r. do godz. 11.30 (decyduje moment wpływu). Zamknięta koperta z ofertą winna być opatrzona adnotacją "Oferta - nie otwierać". Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w tej samej kancelarii i tego samego dnia o godz. 12.20, w trakcie którego zostaną podane nazwa oferentów i oferowane przez nich ceny. Warunkiem uznania oferty za ważną jest uiszczenie wadium, najpóźniej w terminie do składania ofert (data i godzina uznania na rachunku), w wysokości 1.000,- zł na rachunek bankowy Syndyka w PKO BP S.A. nr 86 1020 3466 0000 9702 0187 6960. Oferta winna zawierać nazwę (dane) i siedzibę (adres) oferenta, być podpisana przez upoważnioną (umocowaną) osobę (osoby), podawać oferowaną cenę netto (bez danin publicznych), oświadczenia o zobowiązaniu się do zapłaty ceny w przypadku wybrania jego oferty, o zobowiązaniu do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą oraz, że jest oferentowi znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Oferta niezawierająca tych danych, podająca dane nieczytelne lub niejednoznaczne, podpisana przez osoby nieumocowane oraz złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem nierozpatrzenia każdej z nich. Oferta spełniająca warunki niniejszego ogłoszenia, złożona z najwyższą ceną, równą lub wyższą od ceny wywołania, zostanie uznana za najkorzystniejszą z zastrzeżeniem, iż w przypadku wpływu ważnych ofert z tą samą ceną lub ofert różniących się o 20% od najkorzystniejszej oferty, zostanie przeprowadzona aukcja z tymi oferentami, gdzie ceną wywołania będzie najwyższa zaoferowana cena w przetargu i postąpienie będzie wynosiło 500,- zł. Operat szacunkowy do pobrania poniżej. Oględziny oferenci dokonują we własnym zakresie. Warunkiem przeniesienia własności jest zapłata całości ceny przed zawarciem umowy. Termin zapłaty to dwa miesiące z możliwością jego przedłużenia o dodatkowy miesiąc na pisemny wniosek oferenta. Zastrzega się prawo odstąpienia od konkursu ofert lub od sprzedaży o każdym czasie bez podania przyczyn. Koszt zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz uiszczenie danin publicznych obciąża nabywcę.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
95000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²11 zł/m²
Powierzchnia3000 m²
Typrolna

Ogłoszenie/zaproszenie ofertowe do konkursu na sprzedaż z wolnej ręki prawa do udziałów w nieruchomościach stanowiących własność upadłej Jadwigi Byrskiej (VIII GUp 26/20) Syndyk masy upadłości, w ramach postępowania upadłościowego konsumenckiego sprzeda z wolnej ręki prawa własności: a) Udział (3/32 części) w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej złożonej z działki nr 176/13 o pow. 0,0416 ha objętej księgą wieczystą KR1E/00016217/3 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położonej przy ul. Grojeckiej w obrębie Zaborze, w gminie wiejskiej Oświęcim b) Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej złożonej z dwóch działek objętych księgą wieczystą KR1E/00001146/6 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu położonej w obrębie Przecieszyn: nr 362 o powierzchni 0,0133 ha i nr 127/25 o powierzchni 0,2230 ha. Podstawowym kryterium wyboru ofert jest najwyższa zaoferowana cena, nie niższa niż 1 828,00 zł, (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia osiem złotych 00/100) dla pozycji a), oraz 29 984,00 zł, (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100 dla pozycji b). Oferty należy składać na adres syndyka: Andrzej Mitręga, ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice w terminie do 23-05-2022r wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości: 200,00 zł (dwieście złotych) dla nieruchomości (a) i 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) dla nieruchomości (b), które należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości: Jadwiga Byrska w upadłości ul. Wyzwolenia 23; 32-625 Przecieszyn Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA 72 4370002 0011 0158 4699 0001 Oferta powinna zawierać m.in.: a. dane oferenta, b. wysokość proponowanej ceny c. Oświadczenie o akceptacji warunków sprzedaży i zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. d. Potwierdzenie wpłaty wadium Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży i warunków sprzedaży można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: syndyk.am()wp.pl, tel. ********* (pon.- pt., w godz. 10.00 -16.00). Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo wycofania ogłoszenia i rezygnacji ze sprzedaży bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny. Rozstrzygnięcie nastąpi na posiedzeniu niejawnym w dniu 26-05-2022 o godzinie 10:00 a wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością należy skontaktować się z Syndykiem.

Syndyk sprzeda 1/21 udziału w nieruchomości POPŁAWCE
Syndyk sprzeda 1/21 udziału w nieruchomości POPŁAWCE
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia74078 m²
Typsiedliskowa

1. Syndyk masy upadłości Anety Lenkiewicz, sprzeda udział w wysokości 1/21 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 67 o powierzchni 7,4078 ha oraz niezabudowane działki ewidencyjne numer 35/7 o powierzchni 1,0168 ha, numer 478 o powierzchni 0,1923 ha z obrębu 0024 – Popławce, gmina Kuźnica, powiat sokólski, województwo podlaskie. Na działce ewidencyjnej numer 67 znajduje się: • drewniany budynek mieszkalny jednorodzinny, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 92,00 m2, • budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa murowany o jednej kondygnacji nadziemnej i powierzchni zabudowy 30,00 m2, • budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa drewniany, jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 51 m2, • budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, murowany o jednej kondygnacji nadziemnej i powierzchni zabudowy 152 m2, (zwanych dalej „Nieruchomością”) Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej brak założonej księgi wieczystej 2. Cena wywoławcza: 15 952,00 zł. (piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote). 3. Oferty należy składać w terminie do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 14.00 w biurze syndyka masy upadłości Anety Lenkiewicz - Alfredy Falak, mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa (tel. *** *** ***) lub przesłać je na adres biura syndyka listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś nadania oferty). 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Anety Lenkiewicz”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „XIX GUp 32/22” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ - POPŁAWCE” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 600,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Anety Lenkiewicz w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 52 1090 1841 0000 0001 4956 2851, z dopiskiem „„WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ - POPŁAWCE” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 7. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl