Syndyk sprzeda udział w prawie własności.

Sortowanie:
Znaleziony: 22 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości gruntowej w Sulejówku
Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości gruntowej w Sulejówku
77 000 zł
nowe Sulejówek 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda udział w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 16, położonej w Sulejówku przy ul. Brzezińskiej, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SI1M/00067413/0 za cenę nie niższą niż 77 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy do pobrania: https://cloud.pmdigital.pl/index.php/s/6ZYxHgZYY3bm6Gy

Syndyk sprzeda lokal mieszkalny Grudziądz
Syndyk sprzeda lokal mieszkalny Grudziądz
59 497 zł
Grudziądz 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda: w postępowaniu o sygn. akt V GUp 367/20: udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Grudziądzu, dla której Sąd Rejonowy prowadzi KW nr TO1U/00058252/3 za cenę nie niższą niż 59.500 zł Oferty należy składać do dnia 27 października 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień- Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 29 października 2021 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień- Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.950 zł a także złożenie oferty na pozostały udział w wysokości 1/2 w w/w prawie własności. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej- ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8:00-16:00.

Syndyk sprzeda nieruchomości Maciejowiec 7 gm. Lubomierz
Syndyk sprzeda nieruchomości Maciejowiec 7 gm. Lubomierz
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²4 zł/m²
Powierzchnia15000 m²
Typrolna

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, opisanej w księdze wieczystej nr JG1S/00015890/9, składającą się z działek 293/5, 293/6 i 293/9 o łącznej powierzchni 1,5000 ha położonej w obrębie Maciejowiec gmina Lubomierz - za cenę nie niższą niż 2/3 jej wartości oszacowania: 58.000,00zł. (wartość wg oszacowania 87.000,00zł). Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 3 grudnia 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 6 grudnia 2021 o godz. 10.30. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www syndykolsztyn eu oraz www syndyk eu. Tel. do syndyka 503 313 338.

syndyk sprzeda udzial 1/6 nieruchomosc Chełmno ul. Rycerska
syndyk sprzeda udzial 1/6 nieruchomosc Chełmno ul. Rycerska
95 000 zł
Chełmno 7 dni plecy

Syndyk sprzeda w toku postępowania upadłościowego: Udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chełmnie, przy ul. Rycerskiej nr 17, o numerze działki ewidencyjnej 33, o powierzchni 513 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1C/00014420/5 za cenę nie niższą niż 95.000,00 zł. Oferty należy składać do dnia 15 października 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 października 2021 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej – ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 9.00 – 17.00. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 732 713 111

syndyk sprzeda udzial 1/6 nieruchomosc Chełmno ul.Kościuszki
syndyk sprzeda udzial 1/6 nieruchomosc Chełmno ul.Kościuszki
114 000 zł
Chełmno 30+ kilka dni temu

syndyk sprzeda w postępowaniu upadłościowym: Udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chełmnie, przy ul. T. Kościuszki 12 A, o numerach działek ewidencyjnych 19/1 oraz 18/1, o powierzchni łącznej 1.830,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1C/00020692/7 za cenę nie niższą niż 114.000,00 zł Oferty należy składać do dnia 15 października 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 października 2021 roku o godzinie 11:30 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej – ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

syndyk sprzeda nieruchomość w Chełmnie, ul.osiedle Raszei
syndyk sprzeda nieruchomość w Chełmnie, ul.osiedle Raszei
187 000 zł
Grudziądz 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda w prowadzonych postępowaniach upadłościowych: w postępowaniu o sygn. akt V GUp 216/20: udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość znajdującego się w Chełmnie, przy ul. Osiedle dr. Franciszka Raszei 2/48 o pow. 38,81 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze TO1C/00027136/1 Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 93.500,00 zł Oferty należy składać do dnia 8 października 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień- Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 11 października 2021 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień- Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej- ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8:00-16:00. w postępowaniu o sygn. akt V GUp 215/20: udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość znajdującego się w Chełmnie, przy ul. Osiedle dr. Franciszka Raszei 2/48 o pow. 38,81 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze TO1C/00027136/1 Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 93.500,00 zł Oferty należy składać do dnia 27 sierpnia 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień- Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 30 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:50 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień- Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej- ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8:00-16:00. Aby wziąć udział w przetargu należy jednocześnie złożyć ofertę na dwa udziały, pod rygorem odrzucenia oferty.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
1 477 zł
Siedlce 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Hołubiec, sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 39/10, o powierzchni 0,0692 ha, zlokalizowanej w miejscowości Nowe Iganie, powiat Siedlecki, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1S/00106800/1 za cenę nie mniejszą niż 1.477,00 zł (tysiąc czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), stanowiącą 80 % ceny oszacowania. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2021 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. +48 22 378 26 14 lub mailowo upadlosci@warp.com.pl

Syndyk sprzeda udział w domku letniskowym Sokoły Jeziorne
Syndyk sprzeda udział w domku letniskowym Sokoły Jeziorne
15 000 zł
Pisz 30+ kilka dni temu

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział 1/3 części w prawie własności nieruchomości, opisanej w księdze wieczystej nr OL1P/00030831/7, stanowiącej działkę gruntową nr 97/11 o powierzchni 0,0208 ha (208 m2) zabudowaną domkiem letniskowym o powierzchni użytkowej 58,83 m2 (3 pokoje, kuchnia, 2 łazienki z WC), położonym w obrębie Sokoły Jeziorne, gmina Biała Piska - za cenę nie niższą niż 3/4 jej wartości oszacowania: 15.000,00zł. (wartość wg oszacowania 20.000,00zł).Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 26 listopada 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 1 grudnia 2021 o godz. 10.30.O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Tomaszem Szczech tel. 500 623 691. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www syndyk eu oraz www syndykolsztyn eu. Tel. do syndyka 503 313 338.

1/6 udziału w nieruchomości od Syndyka - Maszewo Duże - KM
1/6 udziału w nieruchomości od Syndyka - Maszewo Duże - KM
85 000 zł
Płock 30+ kilka dni temu

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 385/20, Syndyk masy upadłości sprzeda: a) Udział w wysokości 1/6 części w prawie własności gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej numer 163/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej położonej przy ul. Agrestowej 2 w miejscowości Maszewo Duże, gminie Stara Biała, powiecie płockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PL1P/00022082/3, b) Udział w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości rolnej niezabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych nr 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8, położonej w miejscowości Maszewo Duże, gminie Stara Biała, powiecie płockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PL1P/00022082/3, c) Udział w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drogi) stanowiącej działkę ewidencyjną nr 159, położonej w miejscowości Maszewo Duże, gminie Stara Biała, powiecie płockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PL1P/00022082/3. 1. Cena wywoławcza: 85.000,00 zł. 2. Wymagane wadium w wysokości 9.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy. 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 17 listopada 2021 r. na adres kancelarii Syndyka. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 19 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka. 5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

1/6 udziału w nieruchomości od Syndyka - Wólka Smoszewska
1/6 udziału w nieruchomości od Syndyka - Wólka Smoszewska
15 230 zł
Nowy Dwór Mazowiecki 26 dni plecy

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 312/21 Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne numer 84/3 oraz 84/5 o łącznej powierzchni 0,1743 ha, znajdującej się w województwie mazowieckim, powiecie nowodworskim, w gminie Zakroczym, w miejscowości Wólka Smoszewska (obręb 0017) za cenę nie niższą niż 15.230,00 zł. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2021 roku. Wymagane wadium 1.500,00 płatne na rachunek bankowy masy upadłości. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu ofert w dniu 30 listopada 2021 roku o godz 12:00 w kancelarii Syndyka. Więcej informacji w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

1/16 udziału w nieruchomości od Syndyka - Piszczac
1/16 udziału w nieruchomości od Syndyka - Piszczac
7 500 zł
Biała Podlaska 30+ kilka dni temu

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1143/19, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne 743 i 750 o łącznej powierzchni 43494 m2 położone w miejscowości Piszczac, gminie Piszczac, powiecie bialskim, województwie lubelskim, stanowiące grunty oraz lasy. 1. Cena wywoławcza: 7.500,00 zł. 2. Wymagane wadium w wysokości 750,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy. 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 25 października 2021 r. na adres kancelarii Syndyka. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 27 października 2021 r. o godzinie 12:15 w kancelarii Syndyka. 5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

1/2 udziału w zabudowanej nieruchomości rolnej
1/2 udziału w zabudowanej nieruchomości rolnej
129500 zł
16 dni plecy
RodzajDziałki siedliskowe
Powierzchnia4 900
Cena za m²26.43 zł/m²

SPRZEDAŻ ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ   Syndyk  w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIV GUp 259/20 sprzeda w drodze pisemnego konkursu ofert należący do upadłego udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości rolnej zabudowanej  o powierzchni 4900 m2 położonej we wsi  Włostowice-Parcele  nr 11 w gminie Piątek powiat łęczycki,   oznaczonej jako działka 68/2 dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/(użyj formularza kontaktowego) Na nieruchomości znajduje się zamieszkały jednokondygnacyjny murowany budynek mieszkalny o pow. użytk. 76,08 m2.  Księga wieczysta nieruchomości obciążona jest hipotekami. Cena wywoławcza sprzedaży 1/2  udziału należącego do upadłego w prawie własności wymienionej nieruchomości rolnej zabudowanej wynosi 129.500,00 zł Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert nabycia 1/2 udziału jest wpłata wadium w wysokości 13.000,00 zł na rachunek masy upadłości nr 77 1140 2004 0000 3202 7700 6241   i  złożenie syndykowi pisemnej oferty zawierającej oferowaną cenę nie niższą niż wywoławcza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zakupu udziału w nieruchomości- Włostowice ” do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 12.00  wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży i spełnieniu jego wymogów. Rozpoznanie złożonych ofert nabycia nastąpi do dnia 22 grudnia 2021 r.  Zastrzega się możliwość zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek oferty lub unieważnienia konkursu na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.   Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości, regulamin sprzedaży oraz miejsce i sposób doręczenia oferty syndykowi udostępnia kancelaria syndyka:   tel. (użyj formularza kontaktowego) ,      e-mail:        

Udział w nieruchomości pod drogi od Syndyka - Warszawa, ul. Bogusławskiego
Udział w nieruchomości pod drogi od Syndyka - Warszawa, ul. Bogusławskiego
9 000 zł
11 dni plecy

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 87/19, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/112 w prawie własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogi (działka ewidencyjna nr 32/3 z obrębu ewidencyjnego 7-08-07 – sposób korzystania: zurbanizowane tereny niezabudowane) położonej w Warszawie, w rejonie ul. Bogusławskiego, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00505508/5 o łącznej powierzchni 2.004 m2. 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/112 w prawie własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogi (działka ewidencyjna nr 32/3 z obrębu ewidencyjnego 7-08-07 – sposób korzystania: zurbanizowane tereny niezabudowane) położonej w Warszawie, w rejonie ul. Bogusławskiego, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00505508/5 o łącznej powierzchni 2.004 m2 za cenę nie niższą niż 9.000,00 zł. 2. Wymagane wadium w wysokości 900,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy. 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres kancelarii Syndyka. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka. 5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka - Piszczac
1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka - Piszczac
17 000 zł
Biała Podlaska 30+ kilka dni temu

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1143/19, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 161 i 162 o łącznej powierzchni 4640 m2 położonej w miejscowości Piszczac, gminie Piszczac, powiecie bialskim, województwie lubelskim, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 88,70 m2, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/00036361/0. 1. Cena wywoławcza: 17.000,00 zł. 2. Wymagane wadium w wysokości 1.700,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy. 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 25 października 2021 r. na adres kancelarii Syndyka. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 27 października 2021 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka. 5. Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

1/25 udziału w nieruchomości gruntowej od Syndyka - Wolica
1/25 udziału w nieruchomości gruntowej od Syndyka - Wolica
216 zł
Piaseczno 30+ kilka dni temu

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1396/20, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/25 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, której sposób korzystania został określony jako "drogi", o łącznej powierzchni 11163 m2, stanowiącej działkę ewidencyjną 893/8 z obrębu 0019 Wolica położonej w miejscowości Wolica, gm. Nadarzyn, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA1P/00083738/4. 1. Cena wywoławcza: 216,00 zł. 2. Wymagane wadium w wysokości 50,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy. 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 5 listopada 2021 r. na adres kancelarii Syndyka. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka. 5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Udział w nieruchomości pod drogi od Syndyka - Warszawa, ul. Wólczyńska
Udział w nieruchomości pod drogi od Syndyka - Warszawa, ul. Wólczyńska
10 000 zł
11 dni plecy

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 87/19, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/112 w prawie własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogi (działki ewidencyjne nr 10/1 z obrębu ewidencyjnego 7-08-07 - sposób korzystania: zurbanizowane tereny niezabudowane oraz działka ewidencyjna nr 118 z obrębu ewidencyjnego nr 7-11-11 – sposób korzystania: grunty orne) położonej w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00476333/4 o łącznej powierzchni 2.993 m2. 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/112 w prawie własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogi (działki ewidencyjne nr 10/1 z obrębu ewidencyjnego 7-08-07 - sposób korzystania: zurbanizowane tereny niezabudowane oraz działka ewidencyjna nr 118 z obrębu ewidencyjnego nr 7-11-11 – sposób korzystania: grunty orne) położonej w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00476333/4 o łącznej powierzchni 2.993 m2 za cenę nie niższą niż 10.000,00 zł. 2. Wymagane wadium w wysokości 1.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy. 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres kancelarii Syndyka. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2021 r. o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka. 5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Udziały w nieruchomości od Syndyka - Łęgowo
Udziały w nieruchomości od Syndyka - Łęgowo
18 900 zł
Pruszcz Gdański 30+ kilka dni temu

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 191/20 Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 109 obręb 0015 o powierzchni 0,7300 ha położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7 wraz z udziałem w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/5 obręb 0015 o powierzchni 0,1300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 110,00 m2 położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7 oraz udziałem w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/4 obręb 0015 o powierzchni 0,1300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 63,00 m2 położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7 za łączną cenę nie niższą niż 18.900,00 zł. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2021 roku. Wymagane wadium 2.000,00 płatne na rachunek bankowy masy upadłości. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu ofert w dniu 8 listopada 2021 roku o godz 12:00 w kancelarii Syndyka. Więcej informacji w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Syndyk Sprzeda Udział w nieruchomości
Syndyk Sprzeda Udział w nieruchomości
530000 zł
13 dnia plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia37 410
Cena za m²14.17 zł/m²

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Joanny Wałkuskiej (sygn. akt: VIII GUp 259/21) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki o nr 14/4, 15/5 (obręb Faszcze) oraz 24/1, 24/2, 32/1, 33 (obręb Inulec) o łącznej powierzchni 37,41 ha, położonej w miejscowościach Faszcze i Inulec, gm. Mikołajki (pow. mrągowski), zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 509 mkw. (działka nr 32/1) oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 430 mkw. (działka nr 32/1) (Nr. 1 w spisie inwentarza). Wartość ww. udziału została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 530.000,00 ( pięćset trzydzieści tysięcy złotych). Jednocześnie informuję, iż syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: i) cena wywoławcza ww. składnika stanowić będzie wartość jego oszacowania, ii) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w kwocie 20.000,00 zł, iii) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1000,00 zł, iv) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2021 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta J. Wałkuska – udział w nieruchomości”). Otwarcie ofert nastąpi 15.12.2021 r. o godz. 12:00. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (6********45 w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

Udział 1/2 w nieruchomości w Łagiewnikach za min.8 400,00 zł
Udział 1/2 w nieruchomości w Łagiewnikach za min.8 400,00 zł
8400 zł
Łagiewniki 11 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia1 200
Cena za m²7 zł/m²

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Bartosza Mostka Adres do korespondencji: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert: -udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 829/14, położonej w miejscowości Łagiewniki, o powierzchni 0,1200 ha, objętej księgą wieczystą nr KI1B/00071953/0 za cenę nie niższą niż 8 400,00 zł (cena oszacowania:42 000,00 zł). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim do dnia 22.11.2021 roku w kancelarii syndyka (ul. Silniczna 5/10 25-515 Kielce) w zamkniętej kopercie, na której to kopercie należy umieścić dopisek „Oferta na zakup udziału sygn. akt V GUp 87/21” a także wskazać dane oferenta wraz z numerem telefonu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium określonego w regulaminie przetargu. Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka, ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce w dniu 23.11.2021 roku o godz. 10.00. Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu, można uzyskać również pod nr tel. 57*******21

Syndyk sprzeda udziały w nieruchomościach w Proboszczowie
Syndyk sprzeda udziały w nieruchomościach w Proboszczowie
16244 zł
12 dnia plecy
RodzajDziałki siedliskowe
Powierzchnia1
Cena za m²16244 zł/m²

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda udziały w prawie własności nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Proboszczowie, za 1/4 ceny rynkowej - IV postąpienie, zmniejszenie ceny o 75 %, udziałów w nieruchomościach w Proboszczowie, określonej przez Biegłego Sądowego z zakresu wyceny nieruchomości; razem lub osobno; 1. udział w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Proboszczowie o nr działki 1163/1 i 1163/3, o pow. 0,38 ha (1700m2 i 2100m2), objętej księgą wieczystą o nr LE1Z/00044019/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, o wartości rynkowej – 2. 959,00 zł. za kwotę 739,75 zł (pow. 272m2 i 336m2) 2. udział w wysokości 21/96 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Proboszczowie o nr działki 1163/2, o pow. 0,56 ha, (0,21x0,56=1100m2) objętej księgą wieczystą o nr LE1Z/00018675/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, o wartości rynkowej – 60 944,00 zł za kwotę 15 236,00 zł. (woda, prąd, kanalizacja) 3. udział w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Proboszczowie o nr działki 1170, o pow. 0,41 ha, objętej księgą wieczystą o nr LE1Z/00001040/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, o wartości rynkowej – 1 074,00 zł. za kwotę 268,50 zł (pow. 656m2) Lokalizacja na stronie https:// mapy.geoportal.gov.pl w zakładce - wyszukiwarka - działek – wpisać nr - 022603_2.0005.1163/1 lub 022603_2.0005.1163/2 lub 022603_2.0005.1163/3 W przypadku zainteresowania nabyciem określonych udziałów, na wskazany adres e-mail, zostanie przesłany wyciąg z opisu i oszacowania wskazanej działki, oraz kopie mapek ewidencyjnych poszczególnych nieruchomości. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszej propozycji sprzedaży w/w udziałów w nieruchomości upadłego w każdym czasie bez podania przyczyn. Wszystkie koszty związane ze sprzedażą ponosi kupujący. Ofertę zakupu udziału w w/w nieruchomościach, z ceną nie niższą od wywoławczej, należy złożyć w terminie do 31-12-2021r., na adres e-mail; syndykzkbiuro-"małpa"-wp,pl. Kontakt telefoniczny79*******98 Wygrywa oferta z najwyższą ceną. Zgodnie z art. 313 Prawa Upadłościowego; 1. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. 2. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej .. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości.

Syndyk sprzeda nieruchomość rolną - Tyborów
Syndyk sprzeda nieruchomość rolną - Tyborów
70 480 zł
Kozienice 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Bożeny Kwiecińskiej-Borkowskiej osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GUp 1247/19 udział 1/7 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości rolnej – działki nr 195, 196, 197, 215, 216, 217, 237, 238, 239 i 259 o łącznej powierzchni 26,1217 ha, położonej w miejscowości Tyborów, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości księgi wieczystej nie urządzono. Opis i oszacowanie został sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 70.480,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 0/100). Wadium w wysokości w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 82 8923 0008 0131 3976 3012 0001, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt. XIX GUp 1247/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone są w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie, lok. 231B (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com tel. 536-171-998, 535-833-748, 605-484-000). Oferty należy składać do dnia 26 sierpnia 2021 r. do godziny 14.00 w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1247/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym XIX GUp 1247/19” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 14.00 w Kancelarii Notarialnej Edyta Niemirska Agata Redlicka w Warszawie, przy ul. Wilczej 33 lok. 23. Operaty szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 14 lipca 2020 roku są udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka – ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 – 13.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 1247/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Syndyk sprzeda udział 1/7 niezabudowanej nieruchomości rolnej - Tyborów
Syndyk sprzeda udział 1/7 niezabudowanej nieruchomości rolnej - Tyborów
21 100 zł
Kozienice 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Bożeny Kwiecińskiej-Borkowskiej osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GUp 1247/19 udział 1/7 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości rolnej – działki nr 195, 196, 197, 215, 216, 217, 237, 238, 239 i 259 o łącznej powierzchni 26,1217 ha, położonej w miejscowości Tyborów, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości księgi wieczystej nie urządzono. Opis i oszacowanie został sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 21.100,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych 0/100). Wadium w wysokości w wysokości 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 82 8923 0008 0131 3976 3012 0001, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt. XIX GUp 1247/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone są w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie, lok. 231B (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com tel. 536-171-998, 535-833-748, 605-484-000). Oferty należy składać do dnia 15 listopada 2021 r. do godziny 14.00 w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1247/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym XIX GUp 1247/19” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 18 listopada 2021 r. o godzinie 13.00 w Kancelarii Notarialnej Edyta Niemirska Agata Redlicka-Skupińska w Warszawie, przy ul. Wilczej 33 lok. 23. Operaty szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 14 lipca 2020 roku są udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka – ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 – 13.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 1247/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.