Sortowanie:
Znaleziony: 73 ogłoszenie w kategorii Nieruchomości w Siewierz
Sprzedaż działek z budynkiem Biurowo - Handlowym
Sprzedaż działek z budynkiem Biurowo - Handlowym
1990000 zł
nowe Siewierz dzisiaj
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia1 302
Cena za m²1528.42 zł/m²

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu, ul. Ludowa 1, 42-470 Siewierz zarejestrowana w KRS pod numerem 0000162511, NIP: 6490001078 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Siewierzu przy ul. Ludowej 1 składającej się z działek o nr 5516 zabudowanej budynkiem o funkcji użytkowej (biurowo-handlowym) oraz niezabudowanej o nr 5519/2, objętych księgą wieczystą KW Nr CZ1Z/00047322/6. Przedmiot Przetargu, obciążenia Nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość. Przedmiot przetargu – sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 5516 zabudowanej budynkiem o funkcji użytkowej (biurowo-handlowym) oraz niezabudowanej o nr 5519/2, położonej w Siewierzu przy ul. Ludowej 1, objętej księgą wieczystą KW Nr CZ1Z/00047322/6, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. W Dziale III brak jest ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością. Dział IV jest wolny od obciążeń. Powierzchnia działki 5516 wynosi 728 m2 a powierzchnia użytkowa budynku na niej się znajdującego wynosi 865,70 m2. Działka jest zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. Powierzchnia działki 5519/2 wynosi łącznie 574 m2. Działka ta jest niezabudowana. Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu jest w części przedmiotem wynajmu na podstawie umowy najmu która pozostaje do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 990 000 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Wysokość, termin i sposób wniesienia wadium. Uczestnik przetargu zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na konto Spółdzielni, do 29 maja 2023 r., do godziny 24.00 (data wpływu na konto Spółdzielni). Nr konta do wpłaty wadium: Krakowski Bank Spółdzielczy: 35 8591 0007 0410 0670 1892 0001 Dowód wniesienia Wadium przez Oferenta podlega przedłożeniu Organizatorowi Przetargu przed przystąpieniem do przetargu. Termin, miejsce i sposób przeprowadzenia Przetargu; Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu przy ul. Ludowej 1. Przetarg otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych tysięcy złotych. Możliwość zapoznania się z Regulaminem. Czas, miejsce i sposób jego udostępnienia. Przed przystąpieniem do Przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu dostępnym w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu przy ul. Ludowej 1, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem 78*******40, w godzinach od 8.00 do 14.00. Regulamin może być także dostarczony drogą elektroniczną na życzenie uczestnika przetargu. Uczestnictwo w Przetargu oznacza potwierdzenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem Przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zastrzeżenie, że Organizatorowi Przetargu przysługuje prawo odwołania Przetargu oraz zamknięcia Przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Działka Inwestycyjna Siewierz
Działka Inwestycyjna Siewierz
2990000 zł
nowe Siewierz wczoraj
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia11 276
Cena za m²265.16 zł/m²

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu, ul. Ludowa 1, 42-470 Siewierz zarejestrowana w KRS pod numerem 0000162511, NIP: 6490001078 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Siewierzu przy ul. 11 Listopada oznaczonej jako działki nr 9673/2 oraz nr 9673/3 zabudowanej budynkami o funkcji użytkowej, objętej księgą wieczystą KW Nr CZ1Z/00047322/6. Przedmiot Przetargu, obciążenia Nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość. Przedmiot przetargu – sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 9673/2 oraz 9673/3, zabudowanej budynkami o funkcji użytkowej, położonej w Siewierzu przy ul. 11 Listopada, objętej księgą wieczystą KW Nr CZ1Z/00047322/6, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. W Dziale III brak jest ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością. Dział IV jest wolny od obciążeń. Powierzchnia działki 9673/2 wynosi 10622 m2 a powierzchnia użytkowa budynków na niej się znajdujących wynosi łącznie 2147 m2. Nieruchomość zabudowana jest sześcioma wiatami (nr ewid. 1485 o pow. uż. 205,10 m2, nr ewid. 1495 o pow. uż. 198 m2, nr ewid. 1498 o pow. uż. 186,30 m2, nr ewid. 1503 o pow. uż. 208,30 m2, nr ewid. 1506 o pow. uż. 208,30 m2, nr ewid. 1502 o pow. uż. 187,20 m2), dwoma budynkami magazynowymi (nr ewid. 1505 o pow. uż. 440,40 m2, nr ewid. 1504 o pow. uż. 440,40 m2) i dwoma budynkami pomocniczymi (nr ewid. 1487 o pow. uż. 40 m2, nr ewid. 1489 o pow. uż. 33 m2). Powierzchnia działki 9673/3 wynosi łącznie 654 m2 a powierzchnia użytkowa budynków na niej się znajdujących wynosi łącznie 571,90 m2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowym z częścią biurowo socjalną i halą magazynową. Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu jest w części przedmiotem wynajmu na podstawie umów najmu które pozostają do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Nieruchomość położona jest na terenie dla którego aktualnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak jest obowiązku jego sporządzenia i teren nie jest objęty uchwałą o przystąpieniu do jego sporządzenia. Cena wywoławcza. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2 990 000 zł ( dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Wysokość, termin i sposób wniesienia wadium. Uczestnik przetargu zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na konto Spółdzielni, do 15 maja 2023 r., do godziny 24.00 (data wpływu na konto Spółdzielni). Nr konta do wpłaty wadium : Krakowski Bank Spółdzielczy: 35 8591 0007 0410 0670 1892 0001 Dowód wniesienia Wadium przez Oferenta podlega przedłożeniu Organizatorowi Przetargu przed przystąpieniem do przetargu. Termin, miejsce i sposób przeprowadzenia Przetargu. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu przy ul. Ludowej 1. Przetarg otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych tysięcy złotych. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wywoławczą. Możliwość zapoznania się z Regulaminem. Czas, miejsce i sposób jego udostępnienia. Przed przystąpieniem do Przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu dostępnym w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu przy ul. Ludowej 1, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem 78*******40, w godzinach od 8.00 do 14.00. Regulamin może być także dostarczony drogą elektroniczną na życzenie uczestnika przetargu. Uczestnictwo w Przetargu oznacza potwierdzenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem Przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zastrzeżenie, że Organizatorowi Przetargu przysługuje prawo odwołania Przetargu oraz zamknięcia Przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Gotowe 3pok z Dużym salonem i oddzielną Kuchnią
Gotowe 3pok z Dużym salonem i oddzielną Kuchnią
315121 zł
Siewierz 3 kilka dni temu
Cena za m²6311.26 zł/m²
Poziom2
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia49,93
Liczba pokoi3

Wielka Wyprzedaż mieszkań GOTOWYCH . Zadzwoń i umów się na spotkanie. Mieszkanie kupują Państwo bezpośrednio od Dewelopera! Nie płacąc ŻADNEJ prowizji i podatku PCC 2% przy transakcji kupna. * Nieruchomość składa się z salonu z aneksem oraz 2 sypialni, holu, łazienki z WC, * Powierzchnia 49,93m2, 3 pokoje * Do mieszkanie DODATKOWO przynależą DUŻY balkon * Światłowód * Miejsce postojowe naziemne  w cenie mieszkania. ** Czynsz wynosi 126zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie miejskie, prąd) * Wykańczamy mieszkania Swoich klientów POD KLUCZ!!! **System Smart Home ( montaż płatny dodatkowo 6 tys. zł ) Świetnia lokalizacja nad malowniczym zalewem w połączeniu z doskonałą komunikacją sprawia, że jest to wymarzone miejsce do życia. Miasto w mieście- przemyślane podejście do planowania przestrzeni sprawia, że na osiedlu znajduję się cała infrastruktura potrzebna spokojnej egzystencji. Lokalizacja: Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracując na Śląsku oczekują najwyższej jakości powietrza nie chcąc dławić się w miejskim czy podmiejskim smogu, które często ze względu na archaiczne sposoby ogrzewania generuje rekordowe wyniki stężeń zanieczyszczeń. zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic sprawny dojazd do Katowic około 20 minut na lotnisko trasa 78 Jesteśmy dla Państwa dostępni również w weekendy! Zadzwoń i umów się na spotkanie. Więcej informacji pod numerem: Biuro Sprzedaży Mieszkań Deweloperskich Agnieszka Wyszyńska (użyj formularza kontaktowego) INFORMACJE DODATKOWE:  Smart Home -STERUJ MIESZKANIEM ZA POMOCĄ SMATFONA • Sterowanie oświetleniem,  • Sterowanie zaworem wody,  • Sterowanie ogrzewaniem,  • Pomiar temperatury,  • Zarządzanie elektrycznością ,  • Pomiar zużycia energii i raporty o zużyciu,  • Sterowanie roletami wewnętrznymi.  Całe mieszkanie jest okablowane niskimi prądami, co pozwalającymi zarządzać naszymi mediami przy jednoczesnym oszczedzianui w granicach 1/4 wartości naszych rachunków.  ODDYCHAJ W NOWYM MIESZKANIU Z PAKIETEM ANTYSMOGOWYM W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynku A tej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. Mieszkana są oddawane w stanie deweloperskim: * instalacja wodno-kanalizacyjna,  * instalacja prądowa,  * instalacja grzewcza-kaloryfery podłączone i przytwierdzone do ściany, * wentylacja w kuchni i w łazience oraz osobne podłączenie do okapu, * rozprowadzane punkty świetlne i prądowe, * tynki maszynowe na ścianach, * równe wylewki na podłogach, * antywłamaniowe drzwi wejściowe z Porty, * jeśli to taras to my wykańczamy, jeśli balkon pozostaje położenie płytek, itp Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Lokal do wynajęcia, Rynek Siewierz
Lokal do wynajęcia, Rynek Siewierz
2500 zł
Siewierz 7 dni plecy
PoziomParter
Powierzchnia50
Przeznaczenie lokaluHandlowe

Witam, Do wynajęcia lokal o powierzchni 50 m2, ogrzewany z toaletą. Lokal znajduje się na Rynku w Siewierzu.

Mieszkanie wynajem Siewierz Jeziorna 3pok, klima
Mieszkanie wynajem Siewierz Jeziorna 3pok, klima
1900 zł
Siewierz 7 dni plecy
Poziom2
UmeblowaneTak
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia50
Liczba pokoi3
Czynsz (dodatkowo)345 zł

Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie na nowo wybudowanym osiedlu.Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone: klimatyzacja, zmywarka, lodówka pełen- no frost, płyta indukcyjna, pralka. Miejsce do przechowywania (3 duże szafy). Salon, sypialnia z łóżkiem 2-osobowym, dodatkowy pokój z dużą szafą do własnej aranżacji, balkon. Bardzo blisko sklep, piekarnia, bistro, paczkomat. Szybki dostęp do lotniska, Katowic. Opłaty: Wynajem: 1900 zł Czynsz: 345 zł Dodatkowo płatne ogrzewanie i woda według zużycia Opłata dla zarządcy Miasteczka Siewierz Jeziorna: 50 zł Kaucja: 3000 zł TRANSLATE with x English ArabicHebrewPolish BulgarianHindiPortuguese CatalanHmong DawRomanian Chinese SimplifiedHungarianRussian Chinese TraditionalIndonesianSlovak CzechItalianSlovenian DanishJapaneseSpanish DutchKlingonSwedish EnglishKoreanThai EstonianLatvianTurkish FinnishLithuanianUkrainian FrenchMalayUrdu GermanMalteseVietnamese GreekNorwegianWelsh Haitian CreolePersian TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back

dom w otoczeniu lasu, również pod dział. spa gabin
dom w otoczeniu lasu, również pod dział. spa gabin
1300000 zł
Siewierz 8 dni plecy
Cena za m²6694.82 zł/m²
RynekWtórny
Powierzchnia194,18
Powierzchnia działki7 490
Rodzaj zabudowyWolnostojący
Liczba pięterParterowy z użytkowym poddaszem

Wyjątkowa oferta, nieruchomość dla wymagającego klienta. Dom usytuowany z dala od zabudowań, w otoczeniu drzew i lasu w miejscowości Brudzowice gmina Siewierz. Wolnostojący, podpiwniczony, parter z użytkowym poddaszem, wybudowany z ceramicznego pustaka w 2000r. Dom solidny, budowany z materiałów wysokiej klasy, dach skośny kryty dachówką ceramiczną. Powierzchnia całkowita budynku to 379m2: piwnice wraz z garażem, parter oraz poddasze. Powierzchnia mieszkalna zajmuje 194,18m2. Składający się z 6 pokoi, kuchni, 2 łazienki oraz ogromnego tarasu. Na parterze znajdują się duży salon z kominkiem, kuchnia, łazienka, hol oraz pokój. Na piętrze są 4 osobne pokoje, łazienka oraz hol. Budynek do odświeżenia, centralne ogrzewanie węglowe- piec na ekogroszek z podajnikiem, gaz, woda miejska, oczyszczalnia.    Teren składający się z 2 działek, z możliwością dokupienia trzeciej. Działka z domem ma 3334m2, działka tuz obok domu 4156m2. Naprzeciw znajduje się jeszcze jedna działka o powierzchni 3120m2. Oferta dotyczy działki łącznie 7490m2.  Dom idealnie nadaje się dla większej rodziny, dla osób szukających ciszy i spokoju od codziennego zgiełku lub jako inwestycja pod działalność gosp. np centrum kosmetyczne, medyczne, spa, rekreacje- najem krótkoterminowy ze względu na bliskość lotniska czy mały hotel, gastronomie. Zapraszam Cena domu 1300000zł do uzgodnienia

3pok z Dużym salonem na zachód/Nowe od Dewelopera
3pok z Dużym salonem na zachód/Nowe od Dewelopera
312326 zł
Siewierz 9 dni plecy
Cena za m²6152.99 zł/m²
Poziom2
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia50,76
Liczba pokoi3

Oferta bezpośrednia   Brak podatku PCC   Biuro sprzedaży Dewelopera APARTAMENT 3pok. w przepięknej lokalizacji zalewy Przeczycko-Siewierskiego z oknami skierowanymi na zachód.   * Powierzchnia 50,76m2, 3 pokoje * Światłowód * Stacja monitorowania powietrza * Miejsce postojowe naziemne  ogólnodostępne ** Czynsz wynosi 135zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie gazowe, prąd) * Światłowód Klucze: OD RĘKI, mieszkanie po odbiorach. Dlaczego Warto? -Prestiżowa lokalizacja w pobliżu jeziora -Stan Deweloperski (Dajemy Możliwość wykończenia mieszkania Pod Klucz) -5 letnia rękojmia największego dewelopera w Polsce -Użyto wysokiej jakości materiałów - Stacja monitorowania powietrza -System Smart Home ( montaż płatny dodatkowo 6 tys. zł ) Lokalizacja: -Zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego -Dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic, -Sprawny dojazd do Katowic -Około 20 minut na lotnisko trasa 78  ** Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracują na Śląsku  W razie pytań zadzwoń i dopytaj o szczegóły. Dostępni jesteśmy również w WEEKENDY(soboty i niedziele). —————————————————————————————— Mieszkanie wyposażone w system SMART HOME: - Steruj funkcjami swojego obiektu w każdej chwili i z dowolnego miejsca na świecie. - Sterowanie ogrzewanie i oświetleniem to idealna temperatura o każdej porze i niższe rachunki. - Sterowanie sprzętem AGD i RTV przez telefon, wifi, internet. W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynkach na naszej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. ---   Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.   Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Ostatnie GOTOWE 3pok oddzielną KUCHNIĄ w promocji do 25.03
Ostatnie GOTOWE 3pok oddzielną KUCHNIĄ w promocji do 25.03
315121 zł
Siewierz 13 dnia plecy
Cena za m²6302.42 zł/m²
Poziom2
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia50
Liczba pokoi3

Wielka Wyprzedaż mieszkań GOTOWYCH . Zadzwoń i umów się na spotkanie. Mieszkanie kupują Państwo bezpośrednio od Dewelopera! Nie płacąc ŻADNEJ prowizji i podatku PCC 2% przy transakcji kupna. Cena Standardowa: 376 730 zł Cena Promocyjna: 315 121 zł Klucze dostepne OD RĘKI * Nieruchomość składa się z salonu z aneksem oraz 2 sypialni, holu, łazienki z WC, * Powierzchnia 49,93m2, 3 pokoje * Do mieszkanie DODATKOWO przynależą DUŻY balkon * Światłowód * Miejsce postojowe naziemne w cenie mieszkania. ** Czynsz wynosi 126zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie miejskie, prąd) * Wykańczamy mieszkania Swoich klientów POD KLUCZ!!! **System Smart Home ( montaż płatny dodatkowo 6 tys. zł ) Świetnia lokalizacja nad malowniczym zalewem w połączeniu z doskonałą komunikacją sprawia, że jest to wymarzone miejsce do życia. Miasto w mieście- przemyślane podejście do planowania przestrzeni sprawia, że na osiedlu znajduję się cała infrastruktura potrzebna spokojnej egzystencji. Lokalizacja: Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracując na Śląsku oczekują najwyższej jakości powietrza nie chcąc dławić się w miejskim czy podmiejskim smogu, które często ze względu na archaiczne sposoby ogrzewania generuje rekordowe wyniki stężeń zanieczyszczeń. zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic sprawny dojazd do Katowic około 20 minut na lotnisko trasa 78 Jesteśmy dla Państwa dostępni również w weekendy! Zadzwoń i umów się na spotkanie. Więcej informacji pod numerem: Biuro Sprzedaży Mieszkań Deweloperskich Agnieszka Wyszyńska 53*******69 INFORMACJE DODATKOWE: Smart Home -STERUJ MIESZKANIEM ZA POMOCĄ SMATFONA • Sterowanie oświetleniem, • Sterowanie zaworem wody, • Sterowanie ogrzewaniem, • Pomiar temperatury, • Zarządzanie elektrycznością , • Pomiar zużycia energii i raporty o zużyciu, • Sterowanie roletami wewnętrznymi. Całe mieszkanie jest okablowane niskimi prądami, co pozwalającymi zarządzać naszymi mediami przy jednoczesnym oszczedzianui w granicach 1/4 wartości naszych rachunków. ODDYCHAJ W NOWYM MIESZKANIU Z PAKIETEM ANTYSMOGOWYM W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynku A tej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. Mieszkana są oddawane w stanie deweloperskim: * instalacja wodno-kanalizacyjna, * instalacja prądowa, * instalacja grzewcza-kaloryfery podłączone i przytwierdzone do ściany, * wentylacja w kuchni i w łazience oraz osobne podłączenie do okapu, * rozprowadzane punkty świetlne i prądowe, * tynki maszynowe na ścianach, * równe wylewki na podłogach, * antywłamaniowe drzwi wejściowe z Porty, * jeśli to taras to my wykańczamy, jeśli balkon pozostaje położenie płytek, itp Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Idealne 2pok z Tarasem i Dużym ogrodem 42m2
Idealne 2pok z Tarasem i Dużym ogrodem 42m2
270996.16 zł
Siewierz 14 dnia plecy
Cena za m²7182.51 zł/m²
PoziomParter
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia37,73
Liczba pokoi4

Wielka Wyprzedaż mieszkań . Zadzwoń i umów się na spotkanie. Mieszkanie kupują Państwo bezpośrednio od Dewelopera! Nie płacąc ŻADNEJ prowizji i podatku PCC 2% przy transakcji kupna. * Nieruchomość składa się z salonu z aneksem oraz 1 sypialni, holu, łazienki z WC, * Powierzchnia 37,73 m2 * Do mieszkanie DODATKOWO przynależą TARAS i ogrodem * Światłowód * Stacja monitorowania powietrza * Mieszkania już po odbiorach * Miejsce postojowe naziemne  w cenie mieszkania. ** Czynsz wynosi 100zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie miejskie, prąd) * Wykańczamy mieszkania Swoich klientów POD KLUCZ!!! ** Montaż płatny dodatkowo + 6tyś Świetnia lokalizacja nad malowniczym zalewem w połączeniu z doskonałą komunikacją sprawia, że jest to wymarzone miejsce do życia. Miasto w mieście- przemyślane podejście do planowania przestrzeni sprawia, że na osiedlu znajduję się cała infrastruktura potrzebna spokojnej egzystencji. Lokalizacja: Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracując na Śląsku oczekują najwyższej jakości powietrza nie chcąc dławić się w miejskim czy podmiejskim smogu, które często ze względu na archaiczne sposoby ogrzewania generuje rekordowe wyniki stężeń zanieczyszczeń. zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic sprawny dojazd do Katowic około 20 minut na lotnisko trasa 78 Jesteśmy dla Państwa dostępni również w weekendy! Zadzwoń i umów się na spotkanie. Więcej informacji pod numerem: Biuro Sprzedaży Mieszkań Deweloperskich Agnieszka Wyszyńska (użyj formularza kontaktowego) INFORMACJE DODATKOWE:  Smart Home -STERUJ MIESZKANIEM ZA POMOCĄ SMATFONA • Sterowanie oświetleniem,  • Sterowanie zaworem wody,  • Sterowanie ogrzewaniem,  • Pomiar temperatury,  • Zarządzanie elektrycznością ,  • Pomiar zużycia energii i raporty o zużyciu,  • Sterowanie roletami wewnętrznymi.  Całe mieszkanie jest okablowane niskimi prądami, co pozwalającymi zarządzać naszymi mediami przy jednoczesnym oszczedzianui w granicach 1/4 wartości naszych rachunków.  ODDYCHAJ W NOWYM MIESZKANIU Z PAKIETEM ANTYSMOGOWYM W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynku A tej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. W tej lokalizacji tak blisko centrum, preferowane jest kupienie miejsc postojowych:  * w hali garażowej  * miejsce parkingowe zewnętrzne  Mieszkana są oddawane w stanie deweloperskim: * instalacja wodno-kanalizacyjna,  * instalacja prądowa,  * instalacja grzewcza-kaloryfery podłączone i przytwierdzone do ściany, * wentylacja w kuchni i w łazience oraz osobne podłączenie do okapu, * rozprowadzane punkty świetlne i prądowe, * tynki maszynowe na ścianach, * równe wylewki na podłogach, * antywłamaniowe drzwi wejściowe z Porty, * jeśli to taras to my wykańczamy, jeśli balkon pozostaje położenie płytek, itp Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Ostatnie NAROŻNE 3 pok+2 balkony dostępne od RĘKI/bezpośrednio 25.03
Ostatnie NAROŻNE 3 pok+2 balkony dostępne od RĘKI/bezpośrednio 25.03
312849 zł
Siewierz 14 dnia plecy
Cena za m²6256.98 zł/m²
Poziom1
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia50
Liczba pokoi3

Oferta bezpośrednia - Brak podatku PCC - Biuro sprzedaży Dewelopera APARTAMENT 3pok. w przepięknej lokalizacji zalewy Przeczycko-Siewierskiego z oknami skierowanymi na zachód. Cena Standardowa: 374 057 zł Cena Promocyjna: 312 849 zł Klucze dostępne od RĘKI * Powierzchnia 49,57, 3 pokoje * Światłowód * Stacja monitorowania powietrza * Miejsce postojowe naziemne ogólnodostępne ** Czynsz wynosi 135zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie gazowe, prąd) * Światłowód Klucze: OD RĘKI, mieszkanie po odbiorach. Dlaczego Warto? -Prestiżowa lokalizacja w pobliżu jeziora -Stan Deweloperski (Dajemy Możliwość wykończenia mieszkania Pod Klucz) -5 letnia rękojmia największego dewelopera w Polsce -Użyto wysokiej jakości materiałów - Stacja monitorowania powietrza -System Smart Home ( montaż płatny dodatkowo 6 tys. zł ) Lokalizacja: -Zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego -Dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic, -Sprawny dojazd do Katowic -Około 20 minut na lotnisko trasa 78 ** Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracują na Śląsku W razie pytań zadzwoń i dopytaj o szczegóły. Dostępni jesteśmy również w WEEKENDY(soboty i niedziele). —————————————————————————————— Mieszkanie wyposażone w system SMART HOME: - Steruj funkcjami swojego obiektu w każdej chwili i z dowolnego miejsca na świecie. - Sterowanie ogrzewanie i oświetleniem to idealna temperatura o każdej porze i niższe rachunki. - Sterowanie sprzętem AGD i RTV przez telefon, wifi, internet. W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynkach na naszej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. --- Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Gotowe 3pok. na wschód/2 balkony/Inwestycyjnie
Gotowe 3pok. na wschód/2 balkony/Inwestycyjnie
311711.4 zł
Siewierz 16 dni plecy
Cena za m²6220.54 zł/m²
Poziom2
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia50,11
Liczba pokoi3

Tylko w tym tygodniu sprzedajemy to mieszkanie w super CENIE. MIESZKANIE W GOTOYM BUDYNKU! Zadzwoń i dopytaj o szczegóły . Wielka Wyprzedaż mieszkań GOTOWYCH . Mieszkanie kupują Państwo bezpośrednio od Dewelopera! Nie płacąc ŻADNEJ prowizji i podatku PCC 2% przy transakcji kupna. * Nieruchomość składa się z salonu z aneksem oraz 2 sypialni, holu, łazienki z WC, * Powierzchnia 50,11m2, 3 pokoje * Do mieszkanie DODATKOWO przynależą DWA balkony * Światłowód * Stacja monitorowania powietrza *System SmartHome w CENIE * Mieszkania już po odbiorach * Miejsce postojowe naziemne  w cenie mieszkania. ** Czynsz wynosi 126zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie miejskie, prąd) * Wykańczamy mieszkania Swoich klientów POD KLUCZ!!! Miejsce postojowe naziemne  w cenie mieszkania. *** OFERTA WAŻAN DO KOŃCA TYGODNIA,  w późniejszym czasie cena do indywidualnego ustalenia, zapraszam.  Świetnia lokalizacja nad malowniczym zalewem w połączeniu z doskonałą komunikacją sprawia, że jest to wymarzone miejsce do życia. Miasto w mieście- przemyślane podejście do planowania przestrzeni sprawia, że na osiedlu znajduję się cała infrastruktura potrzebna spokojnej egzystencji. Lokalizacja: Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracując na Śląsku oczekują najwyższej jakości powietrza nie chcąc dławić się w miejskim czy podmiejskim smogu, które często ze względu na archaiczne sposoby ogrzewania generuje rekordowe wyniki stężeń zanieczyszczeń. zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic sprawny dojazd do Katowic około 20 minut na lotnisko trasa 78 Jesteśmy dla Państwa dostępni również w weekendy! Zadzwoń i umów się na spotkanie. Więcej informacji pod numerem: Biuro Sprzedaży Mieszkań Deweloperskich Agnieszka Wyszyńska (użyj formularza kontaktowego) INFORMACJE DODATKOWE:  Smart Home -STERUJ MIESZKANIEM ZA POMOCĄ SMATFONA • Sterowanie oświetleniem,  • Sterowanie zaworem wody,  • Sterowanie ogrzewaniem,  • Pomiar temperatury,  • Zarządzanie elektrycznością ,  • Pomiar zużycia energii i raporty o zużyciu,  • Sterowanie roletami wewnętrznymi.  Całe mieszkanie jest okablowane niskimi prądami, co pozwalającymi zarządzać naszymi mediami przy jednoczesnym oszczedzianui w granicach 1/4 wartości naszych rachunków.  ODDYCHAJ W NOWYM MIESZKANIU Z PAKIETEM ANTYSMOGOWYM W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynku A tej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. W tej lokalizacji tak blisko centrum, preferowane jest kupienie miejsc postojowych:  * w hali garażowej  * miejsce parkingowe zewnętrzne  Mieszkana są oddawane w stanie deweloperskim: * instalacja wodno-kanalizacyjna,  * instalacja prądowa,  * instalacja grzewcza-kaloryfery podłączone i przytwierdzone do ściany, * wentylacja w kuchni i w łazience oraz osobne podłączenie do okapu, * rozprowadzane punkty świetlne i prądowe, * tynki maszynowe na ścianach, * równe wylewki na podłogach, * antywłamaniowe drzwi wejściowe z Porty, * jeśli to taras to my wykańczamy, jeśli balkon pozostaje położenie płytek, itp Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Bardzo Duże 2pok.z ogródkiem 27m2/
Bardzo Duże 2pok.z ogródkiem 27m2/
312468 zł
Siewierz 16 dni plecy
Cena za m²6803.14 zł/m²
PoziomParter
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia45,93
Liczba pokoi3

Bardzo DUŻE 2pok. Mieszkanie kupują Państwo bezpośrednio od Dewelopera! Nie płacąc ŻADNEJ prowizji i podatku PCC 2% przy transakcji kupna. * Nieruchomość składa się z salonu z aneksem oraz sypialni, holu, łazienki z WC, * Powierzchnia 45,93m2, 2 pokoje * Do mieszkanie DODATKOWO przynależy DUŻY OGRÓD * Światłowód * Stacja monitorowania powietrza * Do ceny mieszkania należy doliczyć 6 tyś za system inteligentnego zarządzania mieszkaniem SmartHome. * Mieszkania już po odbiorach * SYSTEM SmartHome w CENIE * Miejsce postojowe naziemne  w cenie mieszkania. ** Czynsz wynosi 133zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie miejskie, prąd) * Wykańczamy mieszkania Swoich klientów POD KLUCZ!!! Miejsce postojowe naziemne  w cenie mieszkania. Świetnia lokalizacja nad malowniczym zalewem w połączeniu z doskonałą komunikacją sprawia, że jest to wymarzone miejsce do życia. Miasto w mieście- przemyślane podejście do planowania przestrzeni sprawia, że na osiedlu znajduję się cała infrastruktura potrzebna spokojnej egzystencji. Lokalizacja: Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracując na Śląsku oczekują najwyższej jakości powietrza nie chcąc dławić się w miejskim czy podmiejskim smogu, które często ze względu na archaiczne sposoby ogrzewania generuje rekordowe wyniki stężeń zanieczyszczeń. zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic sprawny dojazd do Katowic około 20 minut na lotnisko trasa 78 Jesteśmy dla Państwa dostępni również w weekendy! Zadzwoń i umów się na spotkanie. Więcej informacji pod numerem: (użyj formularza kontaktowego). INFORMACJE DODATKOWE:  Smart Home -STERUJ MIESZKANIEM ZA POMOCĄ SMATFONA • Sterowanie oświetleniem,  • Sterowanie zaworem wody,  • Sterowanie ogrzewaniem,  • Pomiar temperatury,  • Zarządzanie elektrycznością ,  • Pomiar zużycia energii i raporty o zużyciu,  • Sterowanie roletami wewnętrznymi.  Całe mieszkanie jest okablowane niskimi prądami, co pozwalającymi zarządzać naszymi mediami przy jednoczesnym oszczedzianui w granicach 1/4 wartości naszych rachunków.  ODDYCHAJ W NOWYM MIESZKANIU Z PAKIETEM ANTYSMOGOWYM W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynku A tej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. W tej lokalizacji tak blisko centrum, preferowane jest kupienie miejsc postojowych:  * w hali garażowej  * miejsce parkingowe zewnętrzne  Mieszkana są oddawane w stanie deweloperskim: * instalacja wodno-kanalizacyjna,  * instalacja prądowa,  * instalacja grzewcza-kaloryfery podłączone i przytwierdzone do ściany, * wentylacja w kuchni i w łazience oraz osobne podłączenie do okapu, * rozprowadzane punkty świetlne i prądowe, * tynki maszynowe na ścianach, * równe wylewki na podłogach, * antywłamaniowe drzwi wejściowe z Porty, * jeśli to taras to my wykańczamy, jeśli balkon pozostaje położenie płytek, itp Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

2pok z Ogródkiem 27m2 /Biuro Sprzedaży 13.03
2pok z Ogródkiem 27m2 /Biuro Sprzedaży 13.03
303399 zł
Siewierz 16 dni plecy
Cena za m²6672.51 zł/m²
PoziomParter
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia45,47
Liczba pokoi2

Wielka Wyprzedaż mieszkań GOTOWYCH . Zadzwoń i umów się na spotkanie (użyj formularza kontaktowego) . Mieszkanie kupują Państwo bezpośrednio od Dewelopera! Nie płacąc ŻADNEJ prowizji i podatku PCC 2% przy transakcji kupna. * Nieruchomość składa się z salonu z aneksem oraz sypialni, holu, łazienki z WC, * Powierzchnia 45,47m2, 3 pokoje * Do mieszkanie DODATKOWO przynależy DUŻY OGRÓD * Światłowód * Stacja monitorowania powietrza * Do ceny mieszkania należy doliczyć 6 tyś za MONTAŻ systemu inteligentnego zarządzania mieszkaniem SmartHome. * Mieszkania już po odbiorach * SYSTEM SmartHome w CENIE * Miejsce postojowe naziemne  w cenie mieszkania. ** Czynsz wynosi 133zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie miejskie, prąd) * Wykańczamy mieszkania Swoich klientów POD KLUCZ!!! Miejsce postojowe naziemne  w cenie mieszkania. Świetnia lokalizacja nad malowniczym zalewem w połączeniu z doskonałą komunikacją sprawia, że jest to wymarzone miejsce do życia. Miasto w mieście- przemyślane podejście do planowania przestrzeni sprawia, że na osiedlu znajduję się cała infrastruktura potrzebna spokojnej egzystencji. Lokalizacja: Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracując na Śląsku oczekują najwyższej jakości powietrza nie chcąc dławić się w miejskim czy podmiejskim smogu, które często ze względu na archaiczne sposoby ogrzewania generuje rekordowe wyniki stężeń zanieczyszczeń. zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic sprawny dojazd do Katowic około 20 minut na lotnisko trasa 78 Jesteśmy dla Państwa dostępni również w weekendy! Zadzwoń i umów się na spotkanie. Więcej informacji pod numerem: Biuro Sprzedaży Mieszkań Deweloperskich Agnieszka Wyszyńska (użyj formularza kontaktowego) INFORMACJE DODATKOWE:  Smart Home -STERUJ MIESZKANIEM ZA POMOCĄ SMATFONA • Sterowanie oświetleniem,  • Sterowanie zaworem wody,  • Sterowanie ogrzewaniem,  • Pomiar temperatury,  • Zarządzanie elektrycznością ,  • Pomiar zużycia energii i raporty o zużyciu,  • Sterowanie roletami wewnętrznymi.  Całe mieszkanie jest okablowane niskimi prądami, co pozwalającymi zarządzać naszymi mediami przy jednoczesnym oszczedzianui w granicach 1/4 wartości naszych rachunków.  ODDYCHAJ W NOWYM MIESZKANIU Z PAKIETEM ANTYSMOGOWYM W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynku A tej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. W tej lokalizacji tak blisko centrum, preferowane jest kupienie miejsc postojowych:  * w hali garażowej  * miejsce parkingowe zewnętrzne  Mieszkana są oddawane w stanie deweloperskim: * instalacja wodno-kanalizacyjna,  * instalacja prądowa,  * instalacja grzewcza-kaloryfery podłączone i przytwierdzone do ściany, * wentylacja w kuchni i w łazience oraz osobne podłączenie do okapu, * rozprowadzane punkty świetlne i prądowe, * tynki maszynowe na ścianach, * równe wylewki na podłogach, * antywłamaniowe drzwi wejściowe z Porty, * jeśli to taras to my wykańczamy, jeśli balkon pozostaje położenie płytek, itp Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Box Magazynowy Blaszak Siewierz Jeziorna
Box Magazynowy Blaszak Siewierz Jeziorna
350 zł
Siewierz 18 dni plecy
Powierzchnia15
RodzajGaraż

Witam ,mam do wynajęcia przechowywalnie magazyn samoobsługowy monitorowany Siewierz Jeziorna oddalony 2.,5 km od osiedla. Boxy mogą służyć np. jako: przechowywalnia rzeczy przy przeprowadzce, garaż, sezonowe garażowanie motocykli, skuterów, nart, łodzi, rowerów, magazynowanie materiałów, narzędzi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. - dostęp do magazynu 24h/dobę, - ochronę terenu magazynowego, - monitoring, - swobodny dostęp do magazynu - duży otwarty teren Polecam

Pawilon Handlowy Lokal Użytkowy Sklep 175 m2 Wynajmę
Pawilon Handlowy Lokal Użytkowy Sklep 175 m2 Wynajmę
5499 zł
Siewierz 18 dni plecy
Powierzchnia175
Przeznaczenie lokaluHandlowe

Dzień dobry. Oferuje do wynajmu pawilon handlowy o łącznej powierzchni 175 m2 (powierzchnia handlowa 115 m2, powierzchnia magazynowa 60 m2). Lokal ustawny, jasny z własnym podjazdem, bezpośrednio przy lokalu parking ogólnodostępny. Lokal usytowany w centrum miejscowości Siewierz, w bliskiej odległości do Rynku (300m). Możliwy dojazd pojazdami pow. 7,5t. Adres nieruchomości: 42-470 Siewierz Ul. CZĘSTOCHOWSKA 2 Serdecznie zapraszam na oględziny lokalu. Najem od osoby fizycznej.

Dom do wynajęcia Dobra Lokalizacja 6 POKOI Duża Działka Garaż
Dom do wynajęcia Dobra Lokalizacja 6 POKOI Duża Działka Garaż
2500 zł
Siewierz 20 dni plecy
UmeblowaneTak
Powierzchnia180
Powierzchnia działki2 000
Rodzaj zabudowyWolnostojący
Liczba pięterParterowy z użytkowym poddaszem

Do wynajęcia dom W Siewierzu + Garaż na dużej działce 2000 metrów. Składa się z 6 pokoi (3 na górze i 3 na dole), 2 łazienek (1 na dole i 1 na górze), dużej kuchni oraz przedpokoju. Posiada 3 rodzaje ogrzewania: gazowe, węglowe lub kominkowe. Duża Piwnica do chowania różnych rzeczy Dom posiada dobrą lokalizację, znajduje się w bliskiej odległości do centrum miasta, w pobliżu Szkoła, Biedronka oraz Targowisko Miejskie. Dobry szybki dojazd do Katowic, jak i Częstochowy. Czynsz 2500 zł + kaucja 3.000. Preferowany najem długoterminowy. Tel 6.0.6.6.4.6.6.1.7 LUB 6.0.8.7.8.7.2.9.7

Ostatnie GOTOWE 3pok oddzielną KUCHNIĄ w promocji do 12.03
Ostatnie GOTOWE 3pok oddzielną KUCHNIĄ w promocji do 12.03
315121 zł
Siewierz 23 dnia plecy
Cena za m²6302.42 zł/m²
Poziom2
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia50
Liczba pokoi3

Wielka Wyprzedaż mieszkań GOTOWYCH . Zadzwoń i umów się na spotkanie. Mieszkanie kupują Państwo bezpośrednio od Dewelopera! Nie płacąc ŻADNEJ prowizji i podatku PCC 2% przy transakcji kupna. Cena Standardowa: 376 730 zł Cena Promocyjna: 315 121 zł Klucze dostepne OD RĘKI * Nieruchomość składa się z salonu z aneksem oraz 2 sypialni, holu, łazienki z WC, * Powierzchnia 49,93m2, 3 pokoje * Do mieszkanie DODATKOWO przynależą DUŻY balkon * Światłowód * Miejsce postojowe naziemne w cenie mieszkania. ** Czynsz wynosi 126zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie miejskie, prąd) * Wykańczamy mieszkania Swoich klientów POD KLUCZ!!! **System Smart Home ( montaż płatny dodatkowo 6 tys. zł ) Świetnia lokalizacja nad malowniczym zalewem w połączeniu z doskonałą komunikacją sprawia, że jest to wymarzone miejsce do życia. Miasto w mieście- przemyślane podejście do planowania przestrzeni sprawia, że na osiedlu znajduję się cała infrastruktura potrzebna spokojnej egzystencji. Lokalizacja: Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracując na Śląsku oczekują najwyższej jakości powietrza nie chcąc dławić się w miejskim czy podmiejskim smogu, które często ze względu na archaiczne sposoby ogrzewania generuje rekordowe wyniki stężeń zanieczyszczeń. zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic sprawny dojazd do Katowic około 20 minut na lotnisko trasa 78 Jesteśmy dla Państwa dostępni również w weekendy! Zadzwoń i umów się na spotkanie. Więcej informacji pod numerem: Biuro Sprzedaży Mieszkań Deweloperskich Agnieszka Wyszyńska 53*******69 INFORMACJE DODATKOWE: Smart Home -STERUJ MIESZKANIEM ZA POMOCĄ SMATFONA • Sterowanie oświetleniem, • Sterowanie zaworem wody, • Sterowanie ogrzewaniem, • Pomiar temperatury, • Zarządzanie elektrycznością , • Pomiar zużycia energii i raporty o zużyciu, • Sterowanie roletami wewnętrznymi. Całe mieszkanie jest okablowane niskimi prądami, co pozwalającymi zarządzać naszymi mediami przy jednoczesnym oszczedzianui w granicach 1/4 wartości naszych rachunków. ODDYCHAJ W NOWYM MIESZKANIU Z PAKIETEM ANTYSMOGOWYM W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynku A tej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. Mieszkana są oddawane w stanie deweloperskim: * instalacja wodno-kanalizacyjna, * instalacja prądowa, * instalacja grzewcza-kaloryfery podłączone i przytwierdzone do ściany, * wentylacja w kuchni i w łazience oraz osobne podłączenie do okapu, * rozprowadzane punkty świetlne i prądowe, * tynki maszynowe na ścianach, * równe wylewki na podłogach, * antywłamaniowe drzwi wejściowe z Porty, * jeśli to taras to my wykańczamy, jeśli balkon pozostaje położenie płytek, itp Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3pok z  DUŻYM salonem na zachód/Nowe od Dewelopera/Mega rabat do12.03
3pok z DUŻYM salonem na zachód/Nowe od Dewelopera/Mega rabat do12.03
312326 zł
Siewierz 23 dnia plecy
Cena za m²6124.04 zł/m²
Poziom2
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia51
Liczba pokoi3

Oferta bezpośrednia - Brak podatku PCC - Biuro sprzedaży Dewelopera APARTAMENT 3pok. w przepięknej lokalizacji zalewy Przeczycko-Siewierskiego z oknami skierowanymi na zachód. Cena Standardowa: 377 817 zł Cena Promocyjna: 312 326 zł Klucze dostępne od Ręki * Powierzchnia 50,76m2, 3 pokoje * Światłowód * Stacja monitorowania powietrza * Miejsce postojowe naziemne ogólnodostępne ** Czynsz wynosi 135zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie gazowe, prąd) * Światłowód Klucze: OD RĘKI, mieszkanie po odbiorach. Dlaczego Warto? -Prestiżowa lokalizacja w pobliżu jeziora -Stan Deweloperski (Dajemy Możliwość wykończenia mieszkania Pod Klucz) -5 letnia rękojmia największego dewelopera w Polsce -Użyto wysokiej jakości materiałów - Stacja monitorowania powietrza -System Smart Home ( montaż płatny dodatkowo 6 tys. zł ) Lokalizacja: -Zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego -Dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic, -Sprawny dojazd do Katowic -Około 20 minut na lotnisko trasa 78 ** Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracują na Śląsku W razie pytań zadzwoń i dopytaj o szczegóły. Dostępni jesteśmy również w WEEKENDY(soboty i niedziele). —————————————————————————————— Mieszkanie wyposażone w system SMART HOME: - Steruj funkcjami swojego obiektu w każdej chwili i z dowolnego miejsca na świecie. - Sterowanie ogrzewanie i oświetleniem to idealna temperatura o każdej porze i niższe rachunki. - Sterowanie sprzętem AGD i RTV przez telefon, wifi, internet. W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynkach na naszej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. --- Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Dzień Otwarty 18.03.2023-Sobota, Godz. 12:00-14:00
Dzień Otwarty 18.03.2023-Sobota, Godz. 12:00-14:00
685000 zł
Siewierz 24 dnia plecy
Cena za m²5708.33 zł/m²
RynekWtórny
Powierzchnia120
Powierzchnia działki800
Rodzaj zabudowyWolnostojący
Liczba pięterJednopiętrowy

Do sprzedaży dom jednorodzinny dla rodziny 4-5 osobowej zlokalizowany w Siewierzu.ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY W SOBOTĘ 18 MARCA 2023 ROKU W GODZINACH 12:00-14:00.OBECNOŚĆ NA DNIU OTWARTYM PROSZĘ POTWIERDZAĆ TELEFONICZNIE.Jeśli szukacie dla swojej rodziny domu z dużym ogrodem, w okolicy domów jednorodzinnych to oferta skierowana jest właśnie do Was !Dom jest jednorodzinny, dwukondygnacyjny - parter i poddasze użytkowe, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły i pustaka, otynkowany, dach pokryty papą, wymienianą w 2013 roku, wybudowany w latach 60-tych ale w roku 2020 przeszedł kapitalny remont od podstaw. Zlokalizowany jest na działce o powierzchni 800 metrów kwadratowych.Na powierzchnię użytkową 120 m2 składa się:Parter: salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka z w.c., garderoba oraz przedpokój Piętro: 2 sypialnie, łazienka, wyjście na część tarasową (do wykończenia0Standard domu: Nieruchomość była remontowana na własne potrzeby, zostały wymienione wszystkie instalacje wodno - kanalizacyjne, prąd, założone nowe centralne ogrzewanie, do mieszkania doprowadzono gaz. Wymieniono: - okna PCV, - drzwi zewnętrzne antywłamaniowe - drzwi wewnętrzne nowe - podłogi płytki ceramiczne oraz panele - ściany: karton gips, gładź, malowane w łazienkach nowe płytki ceramiczne - sufity: podwieszane, malowane z nowym oświetleniem - garderoba: wyposażona w półki oraz wieszakiStandard wykończenia: - Kuchnia: meble zabudowane pod wymiar ze sprzętem AGD (płyta gazowa, piekarnik elektryczny, zmywarka, zlew) na środku kuchni wyspa, z kuchni bezpośrednie wejście do części salonowej. - Łazienki: na parterze: wanna, toaleta, umywalka oraz meble łazienkowe natomiast na piętrze: kabina prysznicowa, umywalka oraz toaleta. - Garderoba: wyposażona w półki oraz wieszaki. Dom do zamieszkania od zaraz, dużym atutem jest duży ogród gdzie jest nowa drewniana altana na grilla z wybrukowanym terenem oraz domek drewniany dla dzieci, działka jest ogrodzona (przęsła betonowe, od frontu metalowa furtka i brama wjazdowa).Lokalizacja: w najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, punkty handlowo-usługowe, przedszkole, park, szereg terenów zielonych, bardzo bliski dojazd do trasy S1, co daje możliwość szybkiej komunikacji z miastami ościennymi,ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!Współpracujemy z profesjonalnymi doradcami finansowymi którzy pomogą w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Oferujemy pełną profesjonalną obsługę.Profesjonalizm z DEFINicji!Osoba odpowiedzialna zawodowo za ofertę Agnieszka Citak Pośrednik w obrocie Nieruchomościami o nr licencji PFRN 21356Grupa Konsultingowa DEFIN Spółka z o.o. 40-087 Katowice ul. Sokolska 65 tel. (użyj formularza kontaktowego), (użyj formularza kontaktowego)Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Dom do wynajęcia Dobra Lokalizacja 6 POKOI Duża Działka Garaż
Dom do wynajęcia Dobra Lokalizacja 6 POKOI Duża Działka Garaż
2500 zł
Siewierz 25 dni plecy
UmeblowaneTak
Powierzchnia180
Powierzchnia działki2 000
Rodzaj zabudowyWolnostojący
Liczba pięterParterowy z użytkowym poddaszem

Do wynajęcia dom W Siewierzu + Garaż na dużej działce 2000 metrów. Składa się z 6 pokoi (3 na górze i 3 na dole), 2 łazienek (1 na dole i 1 na górze), dużej kuchni oraz przedpokoju. Posiada 3 rodzaje ogrzewania: gazowe, węglowe lub kominkowe. Duża Piwnica do chowania różnych rzeczy Dom posiada dobrą lokalizację, znajduje się w bliskiej odległości do centrum miasta, w pobliżu Szkoła, Biedronka oraz Targowisko Miejskie. Dobry szybki dojazd do Katowic, jak i Częstochowy. Czynsz 2.900 zł + kaucja 3.000. Preferowany najem długoterminowy. Tel 6.0.6.6.4.6.6.1.7 LUB 6.0.8.7.8.7.2.9.7

IDEALNE 3 pok + 2balkony GOTOWE/Nowe od Dewelopera do 12.03
IDEALNE 3 pok + 2balkony GOTOWE/Nowe od Dewelopera do 12.03
308388 zł
Siewierz 25 dni plecy
Cena za m²6106.69 zł/m²
Poziom2
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia50,50
Liczba pokoi3

Wielka Wyprzedaż mieszkań GOTOWYCH . Mieszkanie kupują Państwo bezpośrednio od Dewelopera! Nie płacąc ŻADNEJ prowizji i podatku PCC 2% przy transakcji kupna. Cena Standardowa: 373 129 zł Cena Promocyjna: 308 388 zł Mieszkania gotowe: DostĘpne od RĘKI * Nieruchomość składa się z salonu z aneksem oraz 2 sypialni, holu, łazienki z WC, * Powierzchnia 50,12m2, 3 pokoje * Do mieszkanie DODATKOWO przynależą DWA balkony * Światłowód * Stacja monitorowania powietrza * Montaż System SmartHome płatny dodatkowo + 6 tyś * Mieszkania już po odbiorach * Miejsce postojowe naziemne w cenie mieszkania. ** Czynsz wynosi 126zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie miejskie, prąd) * Wykańczamy mieszkania Swoich klientów POD KLUCZ!!! Świetnia lokalizacja nad malowniczym zalewem w połączeniu z doskonałą komunikacją sprawia, że jest to wymarzone miejsce do życia. Miasto w mieście- przemyślane podejście do planowania przestrzeni sprawia, że na osiedlu znajduję się cała infrastruktura potrzebna spokojnej egzystencji. Lokalizacja: Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracując na Śląsku oczekują najwyższej jakości powietrza nie chcąc dławić się w miejskim czy podmiejskim smogu, które często ze względu na archaiczne sposoby ogrzewania generuje rekordowe wyniki stężeń zanieczyszczeń. zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic sprawny dojazd do Katowic około 20 minut na lotnisko trasa 78 Jesteśmy dla Państwa dostępni również w weekendy! Zadzwoń i umów się na spotkanie. Więcej informacji pod numerem: Biuro Sprzedaży Mieszkań Deweloperskich Agnieszka Wyszyńska 53*******69 INFORMACJE DODATKOWE: Smart Home -STERUJ MIESZKANIEM ZA POMOCĄ SMATFONA • Sterowanie oświetleniem, • Sterowanie zaworem wody, • Sterowanie ogrzewaniem, • Pomiar temperatury, • Zarządzanie elektrycznością , • Pomiar zużycia energii i raporty o zużyciu, • Sterowanie roletami wewnętrznymi. Całe mieszkanie jest okablowane niskimi prądami, co pozwalającymi zarządzać naszymi mediami przy jednoczesnym oszczedzianui w granicach 1/4 wartości naszych rachunków. ODDYCHAJ W NOWYM MIESZKANIU Z PAKIETEM ANTYSMOGOWYM W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynku A tej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3pok z  DUŻYM salonem na zachód/Nowe od Dewelopera/Mega rabat do05.03
3pok z DUŻYM salonem na zachód/Nowe od Dewelopera/Mega rabat do05.03
312326 zł
Siewierz 26 dni plecy
Cena za m²6124.04 zł/m²
Poziom2
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia51
Liczba pokoi3

Oferta bezpośrednia - Brak podatku PCC - Biuro sprzedaży Dewelopera APARTAMENT 3pok. w przepięknej lokalizacji zalewy Przeczycko-Siewierskiego z oknami skierowanymi na zachód. Cena Standardowa: 377 817 zł Cena Promocyjna: 312 326 zł Klucze dostępne od Ręki * Powierzchnia 50,76m2, 3 pokoje * Światłowód * Stacja monitorowania powietrza * Miejsce postojowe naziemne ogólnodostępne ** Czynsz wynosi 135zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie gazowe, prąd) * Światłowód Klucze: OD RĘKI, mieszkanie po odbiorach. Dlaczego Warto? -Prestiżowa lokalizacja w pobliżu jeziora -Stan Deweloperski (Dajemy Możliwość wykończenia mieszkania Pod Klucz) -5 letnia rękojmia największego dewelopera w Polsce -Użyto wysokiej jakości materiałów - Stacja monitorowania powietrza -System Smart Home ( montaż płatny dodatkowo 6 tys. zł ) Lokalizacja: -Zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego -Dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic, -Sprawny dojazd do Katowic -Około 20 minut na lotnisko trasa 78 ** Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracują na Śląsku W razie pytań zadzwoń i dopytaj o szczegóły. Dostępni jesteśmy również w WEEKENDY(soboty i niedziele). —————————————————————————————— Mieszkanie wyposażone w system SMART HOME: - Steruj funkcjami swojego obiektu w każdej chwili i z dowolnego miejsca na świecie. - Sterowanie ogrzewanie i oświetleniem to idealna temperatura o każdej porze i niższe rachunki. - Sterowanie sprzętem AGD i RTV przez telefon, wifi, internet. W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynkach na naszej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. --- Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rezerwacja Dom do zamieszkania, k. Siewierza
Rezerwacja Dom do zamieszkania, k. Siewierza
299000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Cena za m²2990 zł/m²
RynekWtórny
Powierzchnia100
Powierzchnia działki698
Rodzaj zabudowyBliźniak
Liczba pięterParterowy z użytkowym poddaszem

OKAZJA! PILNA SPRZEDAŻ * DOM DO ZAMIESZKANIA * Oferujemy na sprzedaż dom w spokojnej okolicy, w otoczeniu lasu z szybkim dostępem do DK78 położony w  Siewierzu, 2 km od Centrum miasta. zapytaj o szczegóły (użyj formularza kontaktowego), (użyj formularza kontaktowego)Budynek w zabudowie bliźniaczej z bali, II-kondygnacyjny, parterowy z użytkowym poddaszem, ocieplony i otynkowany, dach drewniany kryty blachą. Dom składa się z czterech ustawnych pokoi, oddzielnej kuchni, przedpokoju, sieni oraz łazienki z WC o łącznej powierzchni 100m2. STAN TECHNICZNY BUDYNKU: DOBRY/ DO ZAMIESZKANIA - na ścianach i suficie gładzie - podłoga drewniana - łazienka z oknem w płytkach MEDIA: * woda, prąd, gaz, kanalizacja * ogrzewanie gazowe + koza (możliwość zrobienia kominka) DZIAŁKA o powierzchni 698m2 w całości ogrodzona, dojazd asfaltowy. LOKALIZACJA: W pobliżu lasy, Biedronka 3km, szkoła, przedszkole ok 3km

3pok z  DUŻYM salonem na zachód/Nowe od Dewelopera/Mega rabat do28.02
3pok z DUŻYM salonem na zachód/Nowe od Dewelopera/Mega rabat do28.02
312326 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Cena za m²6124.04 zł/m²
Poziom2
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia51
Liczba pokoi3

Oferta bezpośrednia - Brak podatku PCC - Biuro sprzedaży Dewelopera APARTAMENT 3pok. w przepięknej lokalizacji zalewy Przeczycko-Siewierskiego z oknami skierowanymi na zachód. Cena Standardowa: 377 817 zł Cena Promocyjna: 312 326 zł Klucze dostępne od Ręki * Powierzchnia 50,76m2, 3 pokoje * Światłowód * Stacja monitorowania powietrza * Miejsce postojowe naziemne ogólnodostępne ** Czynsz wynosi 135zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie gazowe, prąd) * Światłowód Klucze: OD RĘKI, mieszkanie po odbiorach. Dlaczego Warto? -Prestiżowa lokalizacja w pobliżu jeziora -Stan Deweloperski (Dajemy Możliwość wykończenia mieszkania Pod Klucz) -5 letnia rękojmia największego dewelopera w Polsce -Użyto wysokiej jakości materiałów - Stacja monitorowania powietrza -System Smart Home ( montaż płatny dodatkowo 6 tys. zł ) Lokalizacja: -Zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego -Dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic, -Sprawny dojazd do Katowic -Około 20 minut na lotnisko trasa 78 ** Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracują na Śląsku W razie pytań zadzwoń i dopytaj o szczegóły. Dostępni jesteśmy również w WEEKENDY(soboty i niedziele). —————————————————————————————— Mieszkanie wyposażone w system SMART HOME: - Steruj funkcjami swojego obiektu w każdej chwili i z dowolnego miejsca na świecie. - Sterowanie ogrzewanie i oświetleniem to idealna temperatura o każdej porze i niższe rachunki. - Sterowanie sprzętem AGD i RTV przez telefon, wifi, internet. W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynkach na naszej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. --- Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

OSTATNIE 3pok z DUŻYM salonem i oddzielną KUCHNIĄ w promocji do 28.02
OSTATNIE 3pok z DUŻYM salonem i oddzielną KUCHNIĄ w promocji do 28.02
315121 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Cena za m²6302.42 zł/m²
Poziom2
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia50
Liczba pokoi3

Wielka Wyprzedaż mieszkań GOTOWYCH . Zadzwoń i umów się na spotkanie. Mieszkanie kupują Państwo bezpośrednio od Dewelopera! Nie płacąc ŻADNEJ prowizji i podatku PCC 2% przy transakcji kupna. Cena Standardowa: 376 730 zł Cena Promocyjna: 315 121 zł Klucze dostepne OD RĘKI * Nieruchomość składa się z salonu z aneksem oraz 2 sypialni, holu, łazienki z WC, * Powierzchnia 49,93m2, 3 pokoje * Do mieszkanie DODATKOWO przynależą DUŻY balkon * Światłowód * Miejsce postojowe naziemne w cenie mieszkania. ** Czynsz wynosi 126zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie miejskie, prąd) * Wykańczamy mieszkania Swoich klientów POD KLUCZ!!! **System Smart Home ( montaż płatny dodatkowo 6 tys. zł ) Świetnia lokalizacja nad malowniczym zalewem w połączeniu z doskonałą komunikacją sprawia, że jest to wymarzone miejsce do życia. Miasto w mieście- przemyślane podejście do planowania przestrzeni sprawia, że na osiedlu znajduję się cała infrastruktura potrzebna spokojnej egzystencji. Lokalizacja: Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracując na Śląsku oczekują najwyższej jakości powietrza nie chcąc dławić się w miejskim czy podmiejskim smogu, które często ze względu na archaiczne sposoby ogrzewania generuje rekordowe wyniki stężeń zanieczyszczeń. zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic sprawny dojazd do Katowic około 20 minut na lotnisko trasa 78 Jesteśmy dla Państwa dostępni również w weekendy! Zadzwoń i umów się na spotkanie. Więcej informacji pod numerem: Biuro Sprzedaży Mieszkań Deweloperskich Agnieszka Wyszyńska 53*******69 INFORMACJE DODATKOWE: Smart Home -STERUJ MIESZKANIEM ZA POMOCĄ SMATFONA • Sterowanie oświetleniem, • Sterowanie zaworem wody, • Sterowanie ogrzewaniem, • Pomiar temperatury, • Zarządzanie elektrycznością , • Pomiar zużycia energii i raporty o zużyciu, • Sterowanie roletami wewnętrznymi. Całe mieszkanie jest okablowane niskimi prądami, co pozwalającymi zarządzać naszymi mediami przy jednoczesnym oszczedzianui w granicach 1/4 wartości naszych rachunków. ODDYCHAJ W NOWYM MIESZKANIU Z PAKIETEM ANTYSMOGOWYM W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynku A tej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. Mieszkana są oddawane w stanie deweloperskim: * instalacja wodno-kanalizacyjna, * instalacja prądowa, * instalacja grzewcza-kaloryfery podłączone i przytwierdzone do ściany, * wentylacja w kuchni i w łazience oraz osobne podłączenie do okapu, * rozprowadzane punkty świetlne i prądowe, * tynki maszynowe na ścianach, * równe wylewki na podłogach, * antywłamaniowe drzwi wejściowe z Porty, * jeśli to taras to my wykańczamy, jeśli balkon pozostaje położenie płytek, itp Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Wynajmę dom w Siewierzu
Wynajmę dom w Siewierzu
2900 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
UmeblowaneTak
Powierzchnia85
Powierzchnia działki1 000
Rodzaj zabudowyWolnostojący
Liczba pięterDwupiętrowy

Witam, Mam do wynajęcia dom składający się z 3 sypialni, dużego nowoczesnego salonu połączonego z aneksem kuchennym oraz jadalnią. Dom znajduje się w Siewierzu przy samym lesie. Okolica jest bardzo spokojna i cicha. Do centrum Siewierza jest zaledwie 4 km. Nieruchomość jest całkowicie umeblowana. Ogrzewanie jest kominkowe z nawiewami na cały dom (jest to najtańsza forma ogrzewania w dzisiejszych czasach). Jak widać na załączonych zdjęciach, z sypialni jest cudowny widok na lasy oraz łąki. Przed domem znajduje się ogród wypoczynkowy z ozdobnymi krzewami i kwiatami. Działka jest ogrodzona, z automatyczną bramą. W okolicy znajdują się szlaki turystyczne i trasy rowerowe. Jest to idealne miejsce aby odetchnąć, zrelaksować się bądź zażyć kąpieli w pobliskich akwenach . W centrum Siewierza znajdują się liczne atrakcje. Szkoła oraz przedszkole są na tej samej ulicy ok 1.5km od domu. Siewierz jest doskonałym miastem jeżeli chodzi o połączenia : Katowice- 30min, Częstochowa - 40min Nieruchomość ( ok. 85m ) po kapitalnym remoncie. Dla zainteresowanych prześlę więcej zdjęć. Czynsz: 2900zl za m-c Kaucja: 2900 zł Serdecznie polecam i zapraszam do kontaktu: 5*0*2* 4*1*4* 7*4*8 7*9*4* 9*4*0* 1*2*0

Działka Budowlana 1428m2 Siewierz ul. Długa
Działka Budowlana 1428m2 Siewierz ul. Długa
185000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 428
Cena za m²129.55 zł/m²

Witam , sprzedam działkę budowlaną w atrakcyjnym miejscu , woda na działce, gaz , prąd do podłączenia obok .Działka o pow. 1428m2 położona Siewierz Dluga 1. Cena 130 zł za metr kwadratowy . Posiadam również nieruchomość położoną w Boguchwalowicach przy ul Buczka 50 , 4300 metrów kwadratowych cena do uzgodnienia

3pok z  DUŻYM salonem na zachód/Nowe od Dewelopera/Mega rabat do18.02
3pok z DUŻYM salonem na zachód/Nowe od Dewelopera/Mega rabat do18.02
312326 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Cena za m²6227.06 zł/m²
Poziom2
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia51
Liczba pokoi3

Oferta bezpośrednia - Brak podatku PCC - Biuro sprzedaży Dewelopera APARTAMENT 3pok. w przepięknej lokalizacji zalewy Przeczycko-Siewierskiego z oknami skierowanymi na zachód. * Powierzchnia 50,76m2, 3 pokoje * Światłowód * Stacja monitorowania powietrza * Miejsce postojowe naziemne ogólnodostępne ** Czynsz wynosi 135zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie gazowe, prąd) * Światłowód Klucze: OD RĘKI, mieszkanie po odbiorach. Dlaczego Warto? -Prestiżowa lokalizacja w pobliżu jeziora -Stan Deweloperski (Dajemy Możliwość wykończenia mieszkania Pod Klucz) -5 letnia rękojmia największego dewelopera w Polsce -Użyto wysokiej jakości materiałów - Stacja monitorowania powietrza -System Smart Home ( montaż płatny dodatkowo 6 tys. zł ) Lokalizacja: -Zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego -Dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic, -Sprawny dojazd do Katowic -Około 20 minut na lotnisko trasa 78 ** Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracują na Śląsku W razie pytań zadzwoń i dopytaj o szczegóły. Dostępni jesteśmy również w WEEKENDY(soboty i niedziele). —————————————————————————————— Mieszkanie wyposażone w system SMART HOME: - Steruj funkcjami swojego obiektu w każdej chwili i z dowolnego miejsca na świecie. - Sterowanie ogrzewanie i oświetleniem to idealna temperatura o każdej porze i niższe rachunki. - Sterowanie sprzętem AGD i RTV przez telefon, wifi, internet. W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynkach na naszej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. --- Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Bezpośrednio wynajme piętro domu w Siewierzu
Bezpośrednio wynajme piętro domu w Siewierzu
1500 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
UmeblowaneTak
Powierzchnia78
Powierzchnia działki1 500
Rodzaj zabudowyWolnostojący
Liczba pięterParterowy z użytkowym poddaszem

Wynajmę bezpośrednio piętro domu w Siewierzu. Osobne wejście które gwarantuje intymność i komfort, mieszkanie po całkowitym remoncie, wszystkie meble nowe, wanna z hydromasażem, piec gazowy w kuchni, lodówka i pralka. W domu jest zamontowany nowiutki piec kondensacyjny to gwarancja bardzo dużych oszczędności w sezonie grzewczym. W czynszu nie wliczono opłat za prąd i ogrzewanie oraz wodę i wywóz Smieci ( w sezonie grzewczym max 500zl poza około 200-300zl wiec naprawdę niewiele!) Interesuje mnie tylko najem długo terminowy kontakt bezpośredni. Wolne od 25 stycznia.

IDEALNE 3 pok + 2balkony w megacenie do 19.02/Nowe od Dewelopera
IDEALNE 3 pok + 2balkony w megacenie do 19.02/Nowe od Dewelopera
313575.78 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Cena za m²6209.42 zł/m²
Poziom2
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia50,50
Liczba pokoi3

Wielka Wyprzedaż mieszkań GOTOWYCH . Mieszkanie kupują Państwo bezpośrednio od Dewelopera! Nie płacąc ŻADNEJ prowizji i podatku PCC 2% przy transakcji kupna. * Nieruchomość składa się z salonu z aneksem oraz 2 sypialni, holu, łazienki z WC, * Powierzchnia 50,12m2, 3 pokoje * Do mieszkanie DODATKOWO przynależą DWA balkony * Światłowód * Stacja monitorowania powietrza * Montaż System SmartHome płatny dodatkowo + 6 tyś * Mieszkania już po odbiorach * Miejsce postojowe naziemne w cenie mieszkania. ** Czynsz wynosi 126zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie miejskie, prąd) * Wykańczamy mieszkania Swoich klientów POD KLUCZ!!! Świetnia lokalizacja nad malowniczym zalewem w połączeniu z doskonałą komunikacją sprawia, że jest to wymarzone miejsce do życia. Miasto w mieście- przemyślane podejście do planowania przestrzeni sprawia, że na osiedlu znajduję się cała infrastruktura potrzebna spokojnej egzystencji. Lokalizacja: Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracując na Śląsku oczekują najwyższej jakości powietrza nie chcąc dławić się w miejskim czy podmiejskim smogu, które często ze względu na archaiczne sposoby ogrzewania generuje rekordowe wyniki stężeń zanieczyszczeń. zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic sprawny dojazd do Katowic około 20 minut na lotnisko trasa 78 Jesteśmy dla Państwa dostępni również w weekendy! Zadzwoń i umów się na spotkanie. Więcej informacji pod numerem: Biuro Sprzedaży Mieszkań Deweloperskich Agnieszka Wyszyńska 53*******69 INFORMACJE DODATKOWE: Smart Home -STERUJ MIESZKANIEM ZA POMOCĄ SMATFONA • Sterowanie oświetleniem, • Sterowanie zaworem wody, • Sterowanie ogrzewaniem, • Pomiar temperatury, • Zarządzanie elektrycznością , • Pomiar zużycia energii i raporty o zużyciu, • Sterowanie roletami wewnętrznymi. Całe mieszkanie jest okablowane niskimi prądami, co pozwalającymi zarządzać naszymi mediami przy jednoczesnym oszczedzianui w granicach 1/4 wartości naszych rachunków. ODDYCHAJ W NOWYM MIESZKANIU Z PAKIETEM ANTYSMOGOWYM W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynku A tej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. W tej lokalizacji tak blisko centrum, preferowane jest kupienie miejsc postojowych: * w hali garażowej * miejsce parkingowe zewnętrzne Mieszkana są oddawane w stanie deweloperskim: * instalacja wodno-kanalizacyjna, * instalacja prądowa, * instalacja grzewcza-kaloryfery podłączone i przytwierdzone do ściany, * wentylacja w kuchni i w łazience oraz osobne podłączenie do okapu, * rozprowadzane punkty świetlne i prądowe, * tynki maszynowe na ścianach, * równe wylewki na podłogach, * antywłamaniowe drzwi wejściowe z Porty, * jeśli to taras to my wykańczamy, jeśli balkon pozostaje położenie płytek, itp Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Pilna sprzedaż! Dom do zamieszkania, k. Siewierza
Pilna sprzedaż! Dom do zamieszkania, k. Siewierza
299000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Cena za m²2990 zł/m²
RynekWtórny
Powierzchnia100
Powierzchnia działki698
Rodzaj zabudowyBliźniak
Liczba pięterParterowy z użytkowym poddaszem

OKAZJA! PILNA SPRZEDAŻ * DOM DO ZAMIESZKANIA * Oferujemy na sprzedaż dom w spokojnej okolicy, w otoczeniu lasu z szybkim dostępem do DK78 położony w  Siewierzu, 2 km od Centrum miasta. zapytaj o szczegóły (użyj formularza kontaktowego), (użyj formularza kontaktowego)Budynek w zabudowie bliźniaczej z bali, II-kondygnacyjny, parterowy z użytkowym poddaszem, ocieplony i otynkowany, dach drewniany kryty blachą. Dom składa się z czterech ustawnych pokoi, oddzielnej kuchni, przedpokoju, sieni oraz łazienki z WC o łącznej powierzchni 100m2. STAN TECHNICZNY BUDYNKU: DOBRY/ DO ZAMIESZKANIA - na ścianach i suficie gładzie - podłoga drewniana - łazienka z oknem w płytkach MEDIA: * woda, prąd, gaz, kanalizacja * ogrzewanie gazowe + koza (możliwość zrobienia kominka) DZIAŁKA o powierzchni 698m2 w całości ogrodzona, dojazd asfaltowy. LOKALIZACJA: W pobliżu lasy, Biedronka 3km, szkoła, przedszkole ok 3km

Wynajmę 6 POKOI Duża Działka + Garaż
Wynajmę 6 POKOI Duża Działka + Garaż
2900 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
PoziomParter
UmeblowaneTak
Rodzaj zabudowyDom wolnostojący
Powierzchnia180
Liczba pokoi4
Czynsz (dodatkowo)2 900 zł

Do wynajęcia dom W Siewierzu, na dużej działce 2000 metrów + Garaż Składa się z 6 pokoi (3 na górze i 3 na dole), 2 łazienek (1 na dole i 1 na górze), dużej kuchni oraz przedpokoju. Posiada 3 rodzaje ogrzewania: gazowe, węglowe lub kominkowe. Duża Piwnica do chowania różnych rzeczy Dom posiada dobrą lokalizację, znajduje się w bliskiej odległości do centrum miasta, w pobliżu Szkoła, Biedronka oraz Targowisko Miejskie. Dobry szybki dojazd do Katowic, jak i Częstochowy. Czynsz 2.900 zł + kaucja 3.000. Preferowany najem długoterminowy. Tel 6.0.6.6.4.6.6.1.7 LUB 6.0.8.7.8.7.2.9.7

Działka MN Siewierz ul.Jeziorna / Krokusów, 807m2
Działka MN Siewierz ul.Jeziorna / Krokusów, 807m2
149000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia807
Cena za m²184.63 zł/m²

Sprzedam działkę nr 7851/30 w całości przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, położoną na wzgórzu, w pobliżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego i osiedla Siewierz-Jeziorna. W sąsiedztwie wyłącznie nowa i nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa. Gaz, woda i prąd w drodze dojazdowej. Na działce drzewa do wycięcia, w tym kilkanaście sporych brzóz (na sąsiednich działkach drzewa zostały już w większości wycięte).

Dom do wynajęcia w Siewierzu 6 POKOI Duża Działka Garaż
Dom do wynajęcia w Siewierzu 6 POKOI Duża Działka Garaż
2900 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
UmeblowaneTak
Powierzchnia180
Powierzchnia działki2 000
Rodzaj zabudowyWolnostojący
Liczba pięterParterowy z użytkowym poddaszem

Do wynajęcia dom W Siewierzu + Garaż na dużej działce 2000 metrów. Składa się z 6 pokoi (3 na górze i 3 na dole), 2 łazienek (1 na dole i 1 na górze), dużej kuchni oraz przedpokoju. Posiada 3 rodzaje ogrzewania: gazowe, węglowe lub kominkowe. Duża Piwnica do chowania różnych rzeczy Dom posiada dobrą lokalizację, znajduje się w bliskiej odległości do centrum miasta, w pobliżu Szkoła, Biedronka oraz Targowisko Miejskie. Dobry szybki dojazd do Katowic, jak i Częstochowy. Czynsz 2.900 zł + kaucja 3.000. Preferowany najem długoterminowy. Tel 6.0.6.6.4.6.6.1.7 LUB 6.0.8.7.8.7.2.9.7

Siewierz Jeziorna Nowe Mieszkanie 4-Pokojowe
Siewierz Jeziorna Nowe Mieszkanie 4-Pokojowe
360156 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Cena za m²7125 zł/m²
Poziom2
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyBlok
Powierzchnia56,40
Liczba pokoi4

Inwestycja Siewierz Jeziorna jest częścią innowacyjnego projektu polegającego na stworzeniu od podstaw dzielnicy łączącej komfort, funkcjonalność i uwzględniającej potrzeby mieszkańców.Jeżeli szukasz komfortowego mieszkania w sąsiedztwie natury i w lokalizacji zapewniającej dogodną komunikację z miastami aglomeracji śląskiej oraz Krakowem, to Siewierz Jeziorna idealnie odpowiada Twoim potrzebom.Dlaczego warto zamieszkać w Siewierz Jeziorna? Za sprawą przemyślanej koncepcji architektonicznej mieszkańcy zyskują pewność, że wprowadzą się do przestronnych i słonecznych mieszkań, w szerokim wyborze metraży (kawalerki, mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe). Dla zmotoryzowanych mieszkańców zaprojektowano optymalną liczbę miejsc parkingowych na terenie osiedla. Mieszkania na parterze będą posiadać tarasy, natomiast na wyższych piętrach – balkony. Światłowód z szybkim internetem gwarantuje dostęp do multimedialnej rozrywki. Bądź bliżej natury Usytuowanie osiedla na wzgórzu, w pobliżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego, zapewnia nie tylko piękne widoki i dostęp do miejsc wypoczynku, ale także czyste, pozbawione smogu powietrze. Inwestycja jest położona w spokojnym, otoczonym zielenią miejscu, a jednocześnie zaledwie 20 minut od centrum Katowic i 50 minut od Krakowa. Codzienna wygoda dzięki bliskości sklepów i centrum handlowego. Relaks na plaży, która powstała tuż przy linii brzegowej zalewu. Na terenie dzielnicy zaplanowano także kilkunastohektarowy park. Bezpośrednio przy osiedlu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Zobacz, co jest w pobliżu Nad malowniczym zalewem - Inwestycja jest realizowana tuż nad malowniczym jeziorem z plażą i przystanią. Bliskość zalewu daje możliwość pływania żaglówką, kajakiem czy uprawiania narciarstwa wodnego. Wypoczynek pośród zieleni - Miejsce jest idealne dla osób, które wypoczywają aktywnie – biegając czy jeżdżąc na rowerze. Zaplanowano tu również kilkunastohektarowy park z obiektami sportowymi. Bezpieczna przestrzeń - Podział na wewnętrzne i zewnętrzne ulice korzystnie wpływa na bezpieczeństwo. Dzięki temu najmłodsi mogą tu beztrosko spędzać czas, bawiąc się tuż przed swoimi domami. Bogata infrastruktura - Blisko działają przedszkola i szkoła podstawowa. Nie brak również sklepów, gabinetów lekarskich czy kościoła. Dzielnica posiada rozbudowaną strefę handlowo-usługową. Doskonała komunikacja - Zaledwie 20 minut potrzebne jest na dotarcie od centrum Katowic. Dojazd do stolicy Małopolski zajmuje zaś 50 minut. Komunikację ułatwia położenie blisko drogi krajowej nr 1. Szybkie połączenie z lotniskiem - 12 minut zajmuje dotarcie do międzynarodowego lotniska w Pyrzowicach. To udogodnienie dla osób, które chcą wygodnie i niedrogo podróżować w celach biznesowych lub turystycznych. Innowacyjne technologie dla Twojej wygodyW inwestycji oferujemy nowoczesne udogodnienia wspierające komfort mieszkańców, a dodatkowo dbamy o ekologię. Mieszkania z pakietem antysmogowym i systemem smart home do zarządzania mediami to wygoda i oszczędność na rachunkach sięgająca nawet 29% w skali roku.Ogłoszeniodawcą/Reklamodawcą jest Pośrednik w obrocie nieruchomościami Rafał Kucharski, licencja nr 7580 Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, działający pod firmą Rafał Kucharski Biuro Nieruchomości FOCUSS, posługującą się numerem NIP (użyj formularza kontaktowego), działający w oparciu o umowę pośrednictwa z deweloperem.

W ofercie 5cio pokojowy ,piękny ,rodzinny dom z czerwonej cegły .
W ofercie 5cio pokojowy ,piękny ,rodzinny dom z czerwonej cegły .
405000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Cena za m²2531.25 zł/m²
RynekPierwotny
Powierzchnia160
Powierzchnia działki635
Rodzaj zabudowyWolnostojący
Liczba pięterJednopiętrowy

Zapraszam do oglądania domu który jest do lekkiego remontu według własnych nieograniczonych pomysłów . Czerwona cegla zewnątrz oraz wewnątrz niebieski pustak gwarantują doskonała izolacje cieplna. Dom jest podpiwniczony (3) Regularna działka ze wszystkimi mediami oraz możliwość szybkiego internetu . W 2021 została dołączona kanalizacja miejska a wiec problem posiadania szamba został wyeliminowany . Pięć pomieszczeń garażowych zapewni przechowanie dosłownie wszystkiego Nowa droga dojazdowa . Nowe drogi wylotowe wyremontowane z UE. Bardzo atrakcyjne położenie względem lotniska Katowice -Pyrzowice oraz planowana na 2023 kolej znacznie zwiększy atrakcyjność i skomunikowanie domu z lotniskiem w Przrzowicach- Katowicace , Zawierciem i Tarnowskimi Górami . Jest to świetna inwestycja dla nowej rodziny ceniącej sobie prywatność oraz wygodę mieszkania dla wszystkich bez ograniczeń. Zapraszam do oglądania

dom wolnostojacy przy dk 91 w  siewierzu - dawna gierkówka- wynajmę
dom wolnostojacy przy dk 91 w siewierzu - dawna gierkówka- wynajmę
2800 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
UmeblowaneTak
Powierzchnia200
Powierzchnia działki500
Rodzaj zabudowyWolnostojący
Liczba pięterParterowy z użytkowym poddaszem

dom po bistro, łatwo można zaadaptować na inne cele, 2 poziomy i wysokie piwnice, przestronny taras i garaż, duży parking, bezpośredni wyjazd na trasę zarówno w kierunku Czestochowy, jak Katowic i Tarnowskich Gór, lokalna drogą do Siewierza.

Nowoczesne mieszkanie Siewierz Jeziorna - 3 pokoje 54m
Nowoczesne mieszkanie Siewierz Jeziorna - 3 pokoje 54m
2500 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Poziom2
UmeblowaneTak
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia54
Liczba pokoi3
Czynsz (dodatkowo)500 zł

Wynajmę mieszkanie w miasteczku Siewierz Jeziorna na 2 piętrze o metrażu 54 m2, z dwoma balkonami, kuchnia z salonem i dwa niezależne pokoje. Bogate wyposażenie m.in. przestronny salon z dużym TV, kanapa z funkcją spania, stół z pięcioma krzesłami, bogato wyposażona kuchnia (ekspres do kawy ciśnieniowy De'Longhi, zmywarka, pralka, okap, lodówka, mikrofalówka), duża nowoczesna łazienka z prysznicem typu walk-in. Sypialnia z podwójnym łóżkiem i dużą, pojemną szafą. Dodatkowy pokój wyposażony w kanapę z funkcją spania oraz biurko. W najbliższym otoczeniu znajduje się sklep, żłobek, przedszkole, piekarnia z przepysznym chlebem rzemieślniczym oraz przystań Siewierz Jeziorna. W pobliżu znajdują się również jeziora Przeczyce oraz Pogorie. Okolica sprzyja rekreacji oraz wszelkiej aktywności fizycznej :) Położenie bezpośrednio przy trasie DK86 - 20 min samochodem do Katowic.

wynajmę mieszkanie Siewierz Jeziorna
wynajmę mieszkanie Siewierz Jeziorna
1600 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Poziom3
UmeblowaneTak
Rodzaj zabudowyBlok
Powierzchnia34
Liczba pokoi2
Czynsz (dodatkowo)400 zł

WYNAJMĘ MIESZKANIE Wynajmę nowe wykończone mieszkanie w Siewierzu Jeziornej o pow. 34m²,z tarasem,znajdujące się na III piętrze. Mieszkanie posiada salon z aneksem kuchennym w pełni umeblowany oraz sypialnie. Wynajęcie na zasadzie najmu okazjonalnego. Dostępne od marca 2023 r. tel. 69*******08

Piękne mieszkanie Siewierz Jeziorna
Piękne mieszkanie Siewierz Jeziorna
2200 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Poziom3
UmeblowaneTak
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia35
Liczba pokoi2
Czynsz (dodatkowo)400 zł

Piękne, dwupokojowe mieszkanie dla pierwszego najemcy! Kompletnie wykończone, z przestronnym tarasem i klimatyzacją. Zapraszamy serdecznie!

sprzedam działkę rolną 5000m2 SIEWIERZ
sprzedam działkę rolną 5000m2 SIEWIERZ
150000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia5 000
Cena za m²30 zł/m²

Sprzedam działkę o pow. 5000m2 w Siewierzu woj. śląskie LOKALIZACJA: Siewierz Gołuchowice , wjazd z ulicy Zagłębiowskiej na drogę równoległą do ul. Rzecznej NR DZIAŁKI 7449 Teren idealny pod przyszłą inwestycję Działka w tej chwili ma status rolnej Wymiary 50m szer x ok 100m W pobliżu działki , dosłownie po drugiej stronie drogi dojazdowej , powstało osiedle domów jednorodzinnych Sulików. LOKALIZACJA: w pobliżu rzeki Mitręga , stadniny koni, łowiska Siewierz oraz obszaru Natura 2000. Na działce przebiega linia średniego napięcia co nie wpływa na możliwość budowy domu/domów OPIS: Działka w kształcie prostokąta, płaska, niezabudowana, nieogrodzona, posiada dojazd drogą asfaltową a następnie ostatnie 90m drogą utwardzoną. Media: energia elektryczna, wodociągi zlokalizowane w drodze Istnieje możliwość podziału terenu na mniejsze działki rolne z opcja zabudowy zagrodowej lub w przyszłości podział na mniejsze działki budowlane. cena sprzedaży 150.000zł

Mieszkanie na wynajem 38 m2 plus taras Siewierz Jeziorna
Mieszkanie na wynajem 38 m2 plus taras Siewierz Jeziorna
2100 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Poziom3
UmeblowaneTak
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia38
Liczba pokoi2
Czynsz (dodatkowo)500 zł

Do wynajęcia nowe mieszkanie na terenie miasteczka Siewierz Jeziorna. Powierzchnia 38m2 w skład którego wchodzi salon z aneksem kuchennym, sypialnia oraz łazienka. Mieszkanie w pełni wyposażone w meble, sprzęt RTV ( TV 55") i AGD ( lodówka, pralka, zmywarka 60 cm, piekarnik z mikrofalą), podstawowe przybory kuchenne oraz system hotelowy appartme ( sterowanie zaworami wody, prądu i ogrzewania). Do mieszkania przynależy duży taras 10m2. Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze. Czynsz ok. 500 zł w tym zaliczka za ogrzewanie, woda ciepła, woda zimna, kanalizacja, śmieci. Dodatkowo prąd wg zużycia. Kaucja : 4000zł. Wynajem w formie najmu okazjonalnego. Ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Zapraszam do kontaktu

Wynajmę pomieszczenie biurowe
Wynajmę pomieszczenie biurowe
1400 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Poziom1
Powierzchnia50
Przeznaczenie lokaluBiurowe

Wynajmę dwa pomieszczenia biurowe 2x25m2 + łazienka. Pomieszczenia są zlokalizowane na 1p pięknie wyremontowanej kamienicy. Budynek znajduje się w doskonałej lokalizacji, oddalonej od rynku (gdzie obowiązuje płatna strefa parkowania) 3min pieszo, na przeciw znajduje się szkoła podstawowa, przedszkole, biedronka oraz targ. Pomieszczenia są świeżo wyremontowane, przestronne i ciepłe (ogrzewanie CO)

Dom jednorodzinny | Siewierz Kuźnica Sulikowska.
Dom jednorodzinny | Siewierz Kuźnica Sulikowska.
949000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Cena za m²5092.02 zł/m²
RynekWtórny
Powierzchnia186,37
Powierzchnia działki730
Rodzaj zabudowyWolnostojący
Liczba pięterJednopiętrowy

Na sprzedaż jednorodzinny dom do własnej aranżacji | Siewierz Kuźnica Sulikowska.ZADZWOŃ: (użyj formularza kontaktowego) lub (użyj formularza kontaktowego) | OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ.OFERTA BEZ PROWIZJI – kupując tą nieruchomość z pomocą WGN Sosnowiec nie zapłacisz prowizji i nie podpisujesz żadnych umów. Wesprzemy Cię w uzyskaniu atrakcyjnej ceny, a następnie zapewnimy pełną obsługę notarialną wraz z weryfikacją nieruchomości.CHĘTNIE KUPIMY TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ ZA GOTÓWKĘ, możliwa zamiana. Doradzimy w uzyskaniu korzystnego kredytu (22 banki w ofercie).W naszą pracę wkładamy całe serce, dlatego jesteśmy Liderem sprzedaży nieruchomości na terenie Śląska i Zagłębia (m.in. w Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach czy Dąbrowie Górniczej), a także laureatami prestiżowych nagród:ORZEŁ BROKER WGN 2020 dla najlepszych biur w Polsce LIDER OTODOM 2021 dla woj. Śląskiego NR 1 na rynku katowickim wg MoneyPL TOP MARKA Laur Klienta 2022 ORŁY NIERUCHOMOŚCI za 2021 rokPodstawowe informacje (KW) Rodzaj zabudowy: wolnostojący Rok budowy: 2022 Liczba pięter: 1 Liczba kondygnacji: 2 Powierzchnia całkowita: 186,37 m2 Powierzchnia domu użytkowo-mieszkalna: 166,81 m2 Garaż: 19,38 m2 jednostanowiskowy z bramą automatyczną (Wiśniowski) w bryle budynku Powierzchnia działki: 730 m2 (33 m x 22 m)Ogrodzenie front: siatka Ogrodzenie działki: siatka Miejsca parkingowe: 2 na podjeździe przed budynkiem Dojazd: asfalt (droga publiczna) + utwardzona (udział w drodze)Cicha i bezpieczna lokalizacja, gdzie w pobliżu znajdziesz: Zakupy: lokalne sklepy Dziecko: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, plac zabaw, boisko sportowe Czas wolny: tereny zielone, las, Zalew Przeczyco-Siewierski, ścieżki rowerowe Służba zdrowia: przychodnia Komunikacja miejska: autobusKomfortowe rozwiązania, które polepszą Twoje codzienne życie Ogrzewanie: piec gazowy jednofunkcyjny (Termet) Kominek (możliwość aranżacji w salonie) Ogrzewanie podłogowe: cały dom Podgrzanie wody: bojler (Vaillant 144 l) Rekuperacja (przygotowana instalacja) Monitoring Zewnętrzne rolety (antywłamaniowe): automatyczneDoskonały stan techniczny, dzięki któremu wprowadzisz się od razu po zakupie Dom jest świeżo zbudowany, urządzisz go tak, jak chcesz. Funkcjonalny układ pozwoli Ci na idealne dostosowanie do swoich potrzeb. Wyposażenie nieruchomości do uzgodnienia indywidualnie z Właścicielem.Nowoczesny i bezpieczny budynek Fundamenty: żelbetowe ławy fundamentowe Izolacja fundamentów: tak Stropy: żelbetowy monolityczny (parter), drewniane (piętro) Ściany zew: beton komórkowy Ściany wew: beton komórkowy Ocieplenie podłogi: : parter (styropian 10 cm), piętro (styropian 5 cm) Ocieplenie ścian: styropian (gr. 20 cm) Okna: PCV (trzyszybowe), drewniane (dachowe) Rynny: PCV Kominy: systemowe (Schindel) Konstrukcja dachu: drewniana Ocieplenie dachu: wełna mineralna Isover (gr. 30 cm) Dach: dachówka ceramiczna (Brass)Dostępne media Miejskie ujęcie wody Gaz miejski Prąd (siła) Szambo Internet TV kablowaMASZ PYTANIA? ZADZWOŃ – (użyj formularza kontaktowego) | (użyj formularza kontaktowego)Informacje o nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Zalecamy ich osobistą weryfikację. Więcej ciekawych ofert znajdziesz na .WGN zapewnia rynkowe ceny, bezpieczeństwo korzystnej transakcji oraz pomoc notariusza. Wyróżniamy się pełnym zaangażowaniem, ekspercką wiedzą i najwyższym poziomem usług opartych na ponad 30-letnim doświadczeniu. Stosujemy System Jakości ZJ WGN oraz Kodeks Etyki Zawodowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim WGN Sosnowiec – biura nieruchomości działającego na terenie Śląska i Zagłębia. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia są zabronione.

Działki na sprzedaż foto na e-mail lub mms
Działki na sprzedaż foto na e-mail lub mms
150 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Rynekpierwotny
Cena za m²108 zł/m²
Powierzchnia1800 m²
Szerokość19 m
Długość85 m
Typbudowlana

Witam oferuje działkę budowlana w miejscowości Siewierz na działce znajduje się woda prąd gaz działka przy drodze asfaltowej serdecznie zapraszam

3pok w Gotowych juz Budynkach/0% Pcc-Bezpośrednio
3pok w Gotowych juz Budynkach/0% Pcc-Bezpośrednio
300806 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Cena za m²5937.74 zł/m²
Poziom1
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia50,66
Liczba pokoi3

HIT CENOWY: Tylko w tym tygodniu sprzedajemy to mieszkanie w super CENIE. MIESZKANIE W GOTOWYM BUDYNKU! Zadzwoń i dopytaj o szczegóły (użyj formularza kontaktowego). Wielka Wyprzedaż mieszkań GOTOWYCH . Mieszkanie kupują Państwo bezpośrednio od Dewelopera! Nie płacąc ŻADNEJ prowizji i podatku PCC 2% przy transakcji kupna. * Nieruchomość składa się z salonu z aneksem oraz 2 sypialni, holu, łazienki z WC, * Powierzchnia 50,66m2,  * Do mieszkanie DODATKOWO przynależy DUŻY BALKON * Światłowód * Miejsce postojowe naziemne  w cenie mieszkania. ** Czynsz wynosi 126zł + media (ciepła, zimna wodę, ogrzewanie miejskie, prąd) * Wykańczamy mieszkania Swoich klientów POD KLUCZ!!! Montaż Systemu Smart Home: 6 000 zł *** OFERTA WAŻAN DO KOŃCA TYGODNIA,  w późniejszym czasie cena do indywidualnego ustalenia, zapraszam.  Świetnia lokalizacja nad malowniczym zalewem w połączeniu z doskonałą komunikacją sprawia, że jest to wymarzone miejsce do życia. Miasto w mieście- przemyślane podejście do planowania przestrzeni sprawia, że na osiedlu znajduję się cała infrastruktura potrzebna spokojnej egzystencji. Lokalizacja: Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracując na Śląsku oczekują najwyższej jakości powietrza nie chcąc dławić się w miejskim czy podmiejskim smogu, które często ze względu na archaiczne sposoby ogrzewania generuje rekordowe wyniki stężeń zanieczyszczeń. zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic sprawny dojazd do Katowic około 20 minut na lotnisko trasa 78 Jesteśmy dla Państwa dostępni również w weekendy! Zadzwoń i umów się na spotkanie. Więcej informacji pod numerem: Biuro Sprzedaży Mieszkań Deweloperskich Agnieszka Wyszyńska (użyj formularza kontaktowego) INFORMACJE DODATKOWE:  Smart Home -STERUJ MIESZKANIEM ZA POMOCĄ SMATFONA • Sterowanie oświetleniem,  • Sterowanie zaworem wody,  • Sterowanie ogrzewaniem,  • Pomiar temperatury,  • Zarządzanie elektrycznością ,  • Pomiar zużycia energii i raporty o zużyciu,  • Sterowanie roletami wewnętrznymi.  Całe mieszkanie jest okablowane niskimi prądami, co pozwalającymi zarządzać naszymi mediami przy jednoczesnym oszczedzianui w granicach 1/4 wartości naszych rachunków.  ODDYCHAJ W NOWYM MIESZKANIU Z PAKIETEM ANTYSMOGOWYM W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynku A tej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. W tej lokalizacji tak blisko centrum, preferowane jest kupienie miejsc postojowych:  * w hali garażowej  * miejsce parkingowe zewnętrzne  Mieszkana są oddawane w stanie deweloperskim: * instalacja wodno-kanalizacyjna,  * instalacja prądowa,  * instalacja grzewcza-kaloryfery podłączone i przytwierdzone do ściany, * wentylacja w kuchni i w łazience oraz osobne podłączenie do okapu, * rozprowadzane punkty świetlne i prądowe, * tynki maszynowe na ścianach, * równe wylewki na podłogach, * antywłamaniowe drzwi wejściowe z Porty, * jeśli to taras to my wykańczamy, jeśli balkon pozostaje położenie płytek, itp Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

3pok w Gotowym Budynkach/bez prowizji i pcc
3pok w Gotowym Budynkach/bez prowizji i pcc
298194 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Cena za m²5937.75 zł/m²
Poziom1
UmeblowaneNie
RynekPierwotny
Rodzaj zabudowyApartamentowiec
Powierzchnia50,22
Liczba pokoi3

Oferta bezpośrednia Brak podatku PCC Biuro sprzedaży Dewelopera APARTAMENT 3pok. w przepięknej lokalizacji Miasteczko Siewierz Jeziorna z uroczym jeziorem tuż obok oraz dużą ilością malowniczych lasów.   Nieruchomość składa się z salonu z aneksem oraz 2 sypialni, holu, łazienki z WC. * Powierzchnia 50,22m2, 3 pokoje * Do mieszkanie DODATKOWO przynależą dwa BALKONY * Światłowód * Mieszkania już po odbiorach * Miejsce postojowe naziemne  w cenie mieszkania ** Czynsz wynosi 129zł + media Montaż systemu SmartHome płatny 6 tyś Klucze: OD RĘKI, mieszkanie po odbiorach. Dlaczego Warto? -Prestiżowa lokalizacja w pobliżu jeziora -Stan Deweloperski (Dajemy Możliwość wykończenia mieszkania Pod Klucz) -5 letnia rękojmia największego dewelopera w Polsce -Użyto wysokiej jakości materiałów - Stacja monitorowania powietrza -Technologia  inteligentnego zarządzania mieszkaniam HMS Lokalizacja: -Zaledwie 700m do zalewu Przeczycko-Siewierskiego -Dojazd z Siewierza do "Spodka" szybszy niż z południowych dzielnic Katowic, -Sprawny dojazd do Katowic -Około 20 minut na lotnisko trasa 78  ** Siewierz Jeziorna to idealna miejsce do życia dla osób, które pracują na Śląsku  W razie pytań zadzwoń i dopytaj o szczegóły. Dostępni jesteśmy również w WEEKENDY(soboty i niedziele). —————————————————————————————— Mieszkanie wyposażone w system SMART HOME: - Steruj funkcjami swojego obiektu w każdej chwili i z dowolnego miejsca na świecie. - Sterowanie ogrzewanie i oświetleniem to idealna temperatura o każdej porze i niższe rachunki. - Sterowanie sprzętem AGD i RTV przez telefon, wifi, internet. W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców wprowadziliśmy pakiet antysmogowy jako standard wyposażenia lokali w budynkach na naszej inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych filtrów pozwoli każdemu oddychać czystym powietrzem we własnym mieszkaniu bez względu na jego jakość na zewnątrz. ---   Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Uzbrojona działka 875 m2 Brudzowice koło Katowic
Uzbrojona działka 875 m2 Brudzowice koło Katowic
799000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²124 zł/m²
Powierzchnia875 m²
Typbudowlana
Ogrodzeniebrak

Oferta dodana za pomocą MULTIPORTALU B e b r o k e r . pl Szanowni Państwo, oferujemy do sprzedaży działki o powierzchni 875 m2: - prostokątne o wymiarach ok. 23,3 x 37,5 m, - działki są budowlane, tj posiadające warunki zabudowy dla budowy domu o powierzchni od 60 do 130 m2, gotowe do budowy, - uzbrojone w prąd 12 kW i wodę (możliwość dociągnięcia gazu), - posiadają utwardzoną drogę dojazdową, w której będzie Państwu przysługiwał udział, - położone w Brudzowicach (gmina Siewierz), w pięknej, malowniczej okolicy i bliskości lasów, a jednocześnie przy Drodze Krajowej 1 (tzw. „gierkówka”), 30 min. jazdy autem od Katowic. O zaletach oferowanych działek można rozpisywać się długo. Nieruchomość posiada dostęp do asfaltowej drogi, ul. Cisowej, która jest odnogą głównej drogi prowadzącej przez miejscowość. Droga ta prowadzi do lasu i znajdują się przy niej tylko cztery domy. Dzięki temu można czuć się bezpiecznie, korzystając jednocześnie z ciszy i spokoju. Działki znajdują się w doskonałej lokalizacji, w spokojnym obszarze wiejskim, a jednocześnie blisko Metropoli GZM. Miejscowość Brudzowice koło Siewierza położona jest przy Drodze Krajowej 1 (tzw. „gierkówka”) – trasie Warszawa-Katowice. Odległość nieruchomości od zjazdu na DK1 wynosi zaledwie 1,9 km. Dojazd do Katowic trasą „gierkówką” zajmuje jedynie 30 min. Z przeważającej części działek rozpościera się widok na łąki i lasy. Najczęstszymi gośćmi w tej okolicy są sarny i jelenie choć można spotkać nawet łosia. W odległości około 500 metrów od granicy działki przebiega rzeka Trzonia, przy której swoje siedlisko mają żurawie. W pobliżu działki znajduje się boisko piłkarskie klubu KS Niwy, plac zabaw oraz sklep spożywczy. Szkoła podstawowa to odległość ok. 1 km. Najbliższy punkt opieki medycznej stanowi prywatny szpital NZOZ Primus położony około 1,2 km od granicy działki. W szpitalu znajduje się apteka, przychodnia oraz lekarze różnych specjalizacji. Przy samej działce, po drugiej stronie ulicy, znajduje się ciekawostka historyczna: bunkier z czasów II wojny światowej. Nieruchomość stanowi idealną propozycję dla miłośników rekreacji i przyrody, którzy cenią sobie również bliskość dużego ośrodka miejskiego, w którym pracują i do którego dostaną się drogą szybkiego ruchu. Może również być doskonałą opcją dla osób chcących posiadać dom poza miastem, w wiejskim otoczeniu, w którym będą spędzać weekendy i wolny czas. Jeśli ogródek działkowy z maleńką altaną w centrum miasta stanowi dla Państwa jedynie namiastkę własnego miejsca na ziemi, to oferowana działka spełni Wasze wymagania z nawiązką i pozwoli posiadać ogród i dom z prawdziwego zdarzenia. A wszystko to w zasięgu 30 minutowej przejażdżki autem. Biorąc pod uwagę symboliczny roczny podatek od nieruchomości (za rok 2022 ok. 20 zł), działka może być dogodną lokatą kapitału na długie lata. Działki są w części porośnięte drzewami, niejednokrotnie starszymi i wysokimi, co również należy uznać za istotną zaletę. Drzewa nie tylko ozdobią Państwa nieruchomość, ale stanowić będą źródło cienia tak potrzebnego w lecie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i umówienia się na oględziny nieruchomości. Jeśli potrzebujecie Państwo większej działki, to również taką będziemy w stanie zaoferować w tym miejscu (inne dostępne opcje to m.in. 800 m2, 1000 m2, 1150 m2, 1500 m2 i in.). Nasze biuro pomaga w uzyskaniu dokumentacji, uzgodnień, decyzji administracyjnych dla planowanych inwestycji. Służymy radą oraz fachową pomocą. Powyższe ogłoszenie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych kodeksu cywilnego, a dane w nim zawarte mogą podlegać aktualizacji Cena: 109 000 zł brutto + udział w drodze 10 000 zł brutto (sprzedaż bez VAT). Telefon: *** *** ***

Uzbrojona działka budowlana Poręba - POLECAM !!!
Uzbrojona działka budowlana Poręba - POLECAM !!!
165000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 095
Cena za m²154.34 zł/m²

Witam Sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną w miejscowości Poręba w powiecie zawierciańskim o powierzchni 1095 m2 z wydanymi warunkami zabudowy. Warunki zabudowy dają ogromne możliwości projektowe. Działka sucha, piaszczysta z bezpośrednim wjazdem z drogi Krawieckiej. Media na działce: woda, prąd w trakcie przyłączania. Zapraszam gorąco do kontaktu. Pozdrawiam Marcin

Uzbrojona działka z pozwoleniem na budowę Poręba - POLECAM !!!
Uzbrojona działka z pozwoleniem na budowę Poręba - POLECAM !!!
199000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 171
Cena za m²179.33 zł/m²

Witam Sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną w miejscowości Poręba w powiecie zawierciańskim o powierzchni 1171 m2 z wydanym pozwoleniem na budowę prezentowanego domu. Działka sucha, piaszczysta z dojazdem drogą wewnętrzną z drogi Krawieckiej. Media na działce: woda, prąd w trakcie przyłączania. Zapraszam gorąco do kontaktu. Pozdrawiam Marcin

Filtr