Wszystkie ogłoszenia w kategorii Biuro / lokal sprzedam

Sortowanie:
Znaleziony: 3 ogłoszenie w kategorii Biuro / lokal sprzedam w Siewierz
HOTEL 4-gwiazdkowy - Siewierz
HOTEL 4-gwiazdkowy - Siewierz
4261000 zł
nowe Siewierz 30+ kilka dni temu
Powierzchnia3 334,15
Przeznaczenie lokaluHotelowe

Sprzedaż wyłącznie całego przedmiotu konkursu ofert (tj. nieruchomości wraz z ruchomościami) za cenę nie niższą niż 4 337 875,00 PLN - w tym nieruchomości – za cenę nie niższą niż 4 261 000 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy) – sprzedaż zwolniona z podatku VAT oraz ruchomości – za cenę nie niższą niż 76 875 zł netto (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) Ofertę na nabycie całego opisanego wyżej majątku upadłego należy złożyć języku polskim w zaklejonej kopercie, w terminie do 29 kwietnia 2022 roku. Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 440 000,00 zł (czterysta czterdzieści tysięcy złotych) na konto masy upadłości. Operat szacunkowy dotyczący oferowanej do sprzedaży nieruchomości z daty 21.05.2021 r. oraz opinia dotycząca oszacowania ruchomości w postaci wyposażenia hotelu z daty 15.03.2021 r., a także inne podstawowe dokumenty dotyczące przedmiotu konkursu, a w szczególności umowa dzierżawy nieruchomości wiążąca syndyka z jej dzierżawcą, któremu przysługuje prawo jej pierwokupu wyłącznie do niniejszej procedury konkursowej - dostępne do wglądu, zapytania proszę kierować na: przetargi[at]tmhome.pl, tel. 50*******77 oraz za pośrednictwem formularza na stronie ogłoszenia. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 3003 m2 wraz z częściami składowymi i przynależnościami: - zabudowanej budynkiem hotelu o kategorii 4 gwiazdek – Hotel Natura Residence Business & SPA o powierzchni użytkowej 3334,15m2, w którym znajduje się 38 pokoi hotelowych wraz z zapleczem konferencyjnym i rekreacyjnym, położonej w Siewierzu przy ul. Suchej 4, gmina Siewierz, powiat Będzin, woj. śląskie, objętej księgą wieczystą; - wraz z ruchomościami stanowiącymi elementy wyposażenia tego budynku. Obszar lokalizacji przedmiotowej nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Ujednoliconego Rysunku Studium z kwietnia 2011r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako: obszar ukształtowanej zabudowy wytwórczej i usługowej. W warunkach zabudowy wydanej dla tej nieruchomości w 2008 r. zostało określone jej przeznaczenie – teren zabudowy usługowej – MU i tereny zabudowy letniskowej – ML. Nieruchomość posiada uregulowany dostęp do drogi publicznej posiadającej kategorię drogi gminnej. Oferta powinna zawierać: • dane oferenta, w tym NIP, REGON, KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej, • dowód wpłaty wadium, • oferowaną cenę za cały przedmiot konkursu, tj. łączną cenę za nieruchomość oraz ruchomości, a także warunki jej zapłaty, • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu konkursu a także regulaminem konkursu ofert i przyjmuje je bez zastrzeżeń, • zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat i podatków związanych z nabyciem majątku upadłego, w tym także opłat notarialnych i sądowych. Zapraszam do kontaktu. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

Sprzedam Pizzerię
Sprzedam Pizzerię
123456789 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Poziom2
Powierzchnia120
Przeznaczenie lokaluGastronomiczne

Sprzedam pizzerie w Siewierzu. Lokal jest dwupoziomowy, posiada własny ogródek letni. Jest w pełni wyposażony i odnowiony.

Sprzedam dobrze prosperującą Pizzerie
Sprzedam dobrze prosperującą Pizzerie
1 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Powierzchnia120
Przeznaczenie lokaluGastronomiczne

Odstąpię działającą i dobrze prosperującą pizzerie w Siewierzu. Lokal jest dwupoziomowy, posiada własny ogródek letni. Jest w pełni wyposażony i odnowiony.

Filtr